Dosje javnega naročila 007936/2020
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: VGRADNJA, VDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV
ZJN-3: Omejeni postopek

JN007936/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.12.2020
JN007936/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2021
JN007936/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN007936/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2022
JN007936/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2022
JN007936/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2022
JN007936/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2022
JN007936/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2022
JN007936/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2022
JN007936/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2022
JN007936/2020-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.07.2022
JN007936/2020-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN007936/2020-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN007936/2020-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2022
JN007936/2020-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2022
JN007936/2020-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2022
JN007936/2020-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2022
JN007936/2020-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2022
JN007936/2020-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2023
JN007936/2020-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2023
JN007936/2020-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2023
JN007936/2020-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN007936/2020-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2023
JN007936/2020-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2023
JN007936/2020-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2023
JN007936/2020-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2023
JN007936/2020-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2023
JN007936/2020-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2023
JN007936/2020-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.07.2023
JN007936/2020-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2023
JN007936/2020-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2023
JN007936/2020-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2023
JN007936/2020-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.08.2023
JN007936/2020-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.08.2023
JN007936/2020-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007936/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 250-623821
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Ratković
Dejan.Ratkovic@ijs.si
+386 14773838

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave#Objave.2FDesno.Javna_naro.2BAQ0-ila_v_teku

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/narocilo/pages/dashboard/zadeva_dashboard.xhtml?zadevaId=23217
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VGRADNJA, VDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42510000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
VGRADNJA, VDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42512000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
VGRADNJA, VDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Rok za oddajo prijav je 25.01.2021 10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2021   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me čemu zahteva po višini kapitala ponudnika? Več kot očitno je, da gre za dogovor z enim od ''večjih'' ponudnikov, za namen da se vsem ostalim prepreči možnost sodelovanja. Prosimo, da ta odstavek spremenite, v nasprotnem primeru bomo več kot upravičeno zahtevali revizijo.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 2.13.3. Pogoji za sodelovanje glede ekonomske in finančnega položaja zahteva, da mora vrednost kapitala v letu 2019 presegati 200.000,00 .

Pozivamo naročnika, da v skladu z ZJN-3 omogoča oddajo ponudbe tudi ponudnikom katerih vrednost kapitala v letu 2019 ne presega 200.000,00 in ne preferira le določenih ponudnikov. Menimo, da kvaliteta in strokovnost izvedbe ne zavisi od višine kapitala. Apeliramo na naročnika, da zahtevo opusti oz. spremeni.

ODGOVOR

Naročnik je popravil razpisno dokumentacijo ter izbrisal pogoj - vrednost kapitala.