Dosje javnega naročila 007876/2020
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: CEVI ALKATEN
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.348,00 EUR

JN007876/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2020
JN007876/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2021
JN007876/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN007876/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2021
JN007876/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007876/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marta Obrovnik
javnanarocila@rlv.si
+386 38996645

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380215/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380215/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23227
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: CEVI ALKATEN
Referenčna številka dokumenta: NP-1117-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega dobavo cevi alkaten. Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: VELENJE, na naslovu naročnika in skladno z določili v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava CEVI ALKATEN


II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2021   10:10
Kraj: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 06.01.2021 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka. Vsi morebitni odgovori na postavljena vprašanja so obvezujoči za ponudnike in postanejo sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2021   14:11
Naročnik podaja pojasnilo k odgovoru, saj je prišlo do tehnične napake in posledično niso vidni znaki (<, =), zato ponovno objavlja odgovor s pripisi (enako ali več oz. enako ali manj)


VPRAŠANJE
Prosimo, da nam za načrtne številke:
102-2-8432,
102-2-8430,
102-2-8434 in
102-2-8438
kjer je kvaliteta materiala ZG30MnSi podate ustrezno kvaliteto po EU standardu.

ODGOVOR

Sigma profili so eden izmed elementov za transport izkopanine po odkopu (v razpisni dokumentaciji so v tabeli prikazani fizikalno mehanski parametri oziroma lastnosti za premog lignit, ki ga pridobivamo v jamah Premogovnika Velenje). Za izdelavo sigma profilov je potrebno uporabiti material, ki se lahko uporablja v jamah s podzemno eksploatacijo premoga v potencialno eksplozivni atmosferi (pri izbiri materiala obvezno upoštevati pravilnik o proti eksplozijski zaščiti - ATEX!). Zaradi težavnih pogojev mora material sigma profilov zagotavljati višjo žilavost in trdoto kot navadni material, hkrati pa mora onemogočati prekomerno obrabo pri transportiranju izkopanine. Ob tem mora zagotavljati sposobnost varjenja z materialom Hardox 400 -500.

Material mora biti enakovreden naslednjim lastnostim:

KEMIČNA SESTAVA
C: 0,26-0,34
Si: 0,60-0,80
Mn: 1,10-1,40
S, P: (enako ali manj) 0,04-0
Mo: (enako ali manj) 0,040
Gr: (enako ali manj) 0,30
Ni: (enako ali manj) 0,50
Cu: (enako ali manj) 0,25
V: (enako ali manj) 0,05
Al: (enako ali manj) 0,05
B: (enako ali manj) 0,001

MEHANSKE LASTNOSTI
Meja plastičnosti (Mpa): (enako ali več) 345
Natezna trdnost (MPa): (enako ali več) 590
Raztezek (%): (enako ali več) 14
Krčenje (%): (enako ali več) 25
Površinska trdota (HB): 180 - 220.

Pri površinski trdoti ne sme biti odstopanja od postavljenih parametrov (t.j. HB: 180-220).

Vse ostale zahteve so zapisane v razpisni dokumentaciji in na načrtih.

Srečno!

Datum objave: 07.01.2021   14:19
Naročnik podaja pojasnilo, da je prišlo do pomote in je posledično zgornje pojasnilo namenjeno drugemu postopku oddaje javnega naročila (sigma profili).

Za napako se opravičujemo.

Srečno!