Dosje javnega naročila 007880/2020
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Blago: Nakup samonakladalca za prevoz odpadkov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007880/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2020
JN007880/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007880/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23234
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup samonakladalca za prevoz odpadkov
Referenčna številka dokumenta: JN-2020/018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42418900
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup samonakladalca za prevoz odpadkov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42418900
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup teleskopskega nakladalnika za odpadke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   11:01
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.12.2020   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   12:44
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Spoštovani, menimo da je naročnik določil pogoje in tehnične zahteve z namenom favorizacije ponudnika Bijol d.o.o., saj je specifikacija pisana na kožo temu ponudniku in ostalim konkurenčnim ponudnikom nezakonito onemogoča konkuriranje na javnem naročilu.
Naročnik mora skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja zagotoviti konkurenco med ponudniki, ki jo lahko omejuje le v primerih objektivno opravičljivih okoliščin, torej le v primeru, da lahko izkaže, zakaj primerljiva rešitev/tehnologija ne omogoča kakovostne izvedbe storitev, ki se z opremo izvajajo. V okviru tega vprašanja vas pozivamo k spremembi določb razpisne dokumentacije na način, da omogočite konkurenco tudi drugim usposobljenim ponudnikov.
Pozivamo vas najprej za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Vnaprej hvala za razumevanje.


ODGOVOR

Spoštovani.
Pri pripravi razpisne dokumentacije nismo favorizirali določenega ponudnika, prav tako menimo, da pogoji v razpisni dokumentaciji, ob upoštevanju potreb naročnika, niso takšni, da bi omejevali konkurenco med ponudniki.
Rok za oddajo ponudbe je bil podaljšan - do 8.1.2021.

Lep pozdrav.