Dosje javnega naročila 007920/2020
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 13.908,00 EUR

JN007920/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.12.2020
JN007920/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2021
JN007920/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2021
JN007920/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007920/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Franci Malovrh
francim@projekt.si
+386 41726209

Internetni naslovi
https://www.dars.si
https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380253/RD_000236_2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380253/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22968
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
Infrastruktura na avtocestah in hitrih cestah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
Referenčna številka dokumenta: 000236/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: HC H4 Razdrto - Vipava; Rebernice
II.2.4 Opis javnega naročila
Obseg razpisanih del je Izdelava projektne dokumentacije PZI za pilotno steno Rebernice na HC Razdrto Vipava; Rebernice. Podrobnejši opis del je razviden iz Projektne naloge.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.01.2021   14:16
Naročnik je, na osnovi izkušenj geodetskega snemanja v času izvajanja monitoringa na Rebernicah, mnenja, da je možno, terenska dela za potrebe izdelave geodetskega načrta območja gradnje z vsemi okoliškimi objekti in komunalnimi vodi, izvesti brez zapor.
V kolikor bo izbrani izvajalec v času izvajanja terenskih del za potrebe izdelave geodetskega načrta kljub temu potreboval zaporo HC, bo za zaporo organizacijsko in finančno poskrbel Naročnik kot upravljalec infrastrukture.

Datum objave: 15.01.2021   14:17
VPRAŠANJE
Kot podlogo za projektiranje si mora Projektant priskrbeti geodetski načrt, med drugim z vsemi okoliškimi objekti in komunalnimi vodi.
V sklopu dokumentacije je potrebno obdelati tudi sanacijo poškodovanega vozišča HC, odstavno nišo, nasip, odbojne ograje, jaške in podzemne napeljave,...
Smatramo, da bo glede na predvideno potrebno za izdelavo geodetskega načrta izvesti zapore HC. Prosimo naročnika, da pojasni ali bo kot upravljalec infrastrukture sam (organizacijsko in finančno) poskrbel za zapore v času terenskih del.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je, na osnovi izkušenj geodetskega snemanja v času izvajanja monitoringa na Rebernicah, mnenja, da je možno, terenska dela za potrebe izdelave geodetskega načrta območja gradnje z vsemi okoliškimi objekti in komunalnimi vodi, izvesti brez zapor.
V kolikor bo izbrani izvajalec v času izvajanja terenskih del za potrebe izdelave geodetskega načrta kljub temu potreboval zaporo HC, bo za zaporo organizacijsko in finančno poskrbel Naročnik kot upravljalec infrastrukture.