Dosje javnega naročila 007895/2020
Naročnik: Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
Storitve: Odpadki iz čistilnih naprav
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 162.333,76 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007895/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2020
JN007895/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.01.2021
JN007895/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.02.2021
JN007895/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2021
JN007895/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2021
JN007895/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2021
JN007895/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
JN007895/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
JN007895/2020-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007895/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Tržaška cesta 27
1370
SI
Logatec
Slovenija
Marijana Kunc
marijana.kunc@kp-logatec.si
+386 17508118
+386 17508111

Internetni naslovi
http://www.kp-logatec.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-logatec.si/2018/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23236
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odpadki iz čistilnih naprav
Referenčna številka dokumenta: 4132-0008/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega prevzem naslednjih vrst odpadkov iz čistilnih naprav:
- ostanki na grabljah in sitih (klas. št. 19 08 01),
- odpadki iz peskolovov (klas. št. 19 08 02),
- mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda (19 08 05).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Odpadki na grabljah in sitih
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega prevzem odpadkov na grabljah in sitih (klas. št. 19 08 01) v obdobju od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Ocenjena količina odpadkov za celotno obdobje izvajanja naročila je 50 ton. Ponudnik mora ob vsakem prevzemu dostaviti en prazen zabojnik prostornine 7 m3 in z njim zamenjati poln zabojnik. Zabojnike zagotavlja ponudnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Odpadki iz peskolovov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega prevzem odpadkov iz peskolovov (klas. št. 19 08 02). Ocenjena količina odpadkov za celotno obdobje izvajanja storitev je 5 ton. Ponudnik, ki bo prevzemal odpadke iz peskolovov, mora zagotoviti en zabojnik prostornine 7 m3. Ob vsakem prevzemu mora dostaviti en prazen zabojnik in z njim zamenjati poln zabojnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Logatec
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo obsega prevzem muljev iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda. Izbrani ponudnik bo odpadke prevzemal na komunalni čistilni napravi Logatec. Ocenjena količina odpadkov za obdobje, za katerega se oddaja naročilo, je 750 ton. Ponudnik, ki bo prevzemal mulje iz čistilnih naprav, mora zagotoviti en vodotesen kotalni zabojnik s pokrovom (s pomično cerado) prostornine 20 m3. Ponudnik mora ob vsakem prevzemu dostaviti en prazen zabojnik in z njim zamenjati poln zabojnik.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.02.2021
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.01.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.12.2020