Dosje javnega naročila 008015/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
ZJN-3: Odprti postopek

JN008015/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN008015/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN008015/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN008015/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN008015/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN008015/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN008015/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008015/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 252-637826
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380351/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23292
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-11/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
71350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   10:20
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2021   15:11
VPRAŠANJE

Dear ladies and gentlemen,

We are a company for geophysical investigations and we are currently reading the tender documents for the geophysical investigations to predict karst phenomena during the construction of Second railway track Divaca - Koper.

We are highly interested in preparing a bid for this tender, but it is not possible for us to finish all the necessary work until the 01.02.2021 at 10:00, which is written as the deadline to upload the bid.

Therefor we kindly ask you, if it is possible to extend the deadline to prepare the bid. Due to translation of all necessary documents into German and translation of our bid back into Slovenian language we already lost and will lose a significant amount of time. Furthermore is the current lockdown due to the COVID19 pandemic in Germany slowing down our work processes and we still need to view all additional documents of the tender. We estimate that we would need at least 2 more weeks to prepare the bid properly because it is our claim to offer you a well prepared investigation concept. If it does not affect other work progresses we would highly appreciate this additional amount of time or even a bit more, if possible.

Thank you very much for your understanding.

Best regardsSpoštovane gospe in gospodje,

Smo podjetje, ki s ukvarja z geofizikalnimi preiskavami in trenutno beremo razpisno dokumentacijo za Geofizikalne preiskave za zaznavanje kraških pojavov med izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper.

Resno se zanimamo za pripravo ponudbe za predmetno javno naročilo, vendar nam ponudbe ne bo uspelo pripraviti do 01.02.2021 do 10:00, ko je predviden rok za oddajo.

Zato vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za pripravo ponudb, v kolikor je to mogoče. Zaradi prevajanja razpisne dokumentacije v nemščino in nato prevod ponudbe nazaj v slovenščino smo že in bomo še porabili veliko časa. Nadalje nam trenutno zaprtje zaradi COVID19 pandemije otežuje naše delo, poleg tega moramo pregledati še vso dodatno dokumentacijo kot prilogo razpisni. Ocenjujemo, da bi potrebovali najmanj dodatna 2 tedna časa, da pripravimo ustrezno ponudbo, če želimo zagotoviti kar najboljši koncept preiskav. Če podaljšanje roka za oddajo ponudbe ne vpliva na potek ostalega dela, bi bili zelo veseli omenjenega dodatnega časa ali celo več, če je le mogoče.

Najlepša hvala za razumevanje.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Dear Sir/Madam,

The contracting authority extended the deadline as requested. The new deadline for the potential bidders to set their questions expires on 05. 02. 2021 at 10:00. The new deadline for the submission of bids expires on 19. 02. 2021 at 10:00. Bids will be automatically opened on 19. 02. 2021 at 10:20. In addition, the validity of the bid guarantee shall be extended until 24. 06. 2021.

Corrected tender documentation will be available as soon as possible.

Best Regards,
2TDK d.o.o.

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok, kot želeno. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 5. 2. 2021 do 10. ure, rok za oddajo ponudb pa do 19. 2. 2021 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 19. 2. 2021 ob 10:20 uri. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 24. 06. 2021.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK d.o.o.

Datum objave: 20.01.2021   16:17
VPRAŠANJE

Dear ladies and gentleman,

I want to ask a few questions about the geophysical tender.

I:
The tender documents include several forms to prove references of the bidder, for example form 2A, 3A and 3B. These forms need to be signed by former clients. As our former clients do not speak Slovenian, we have to hand them the forms either in English or in another foreign language, so they know what to sign and what to highlight in the forms. Therefor the question is, if it is necessary to hand in the references in Slovenian language, or if another language for these forms is allowed. If it is possible to let former clients sign the forms in a foreign language, are there any additional requirements?

II:
It is written in the documents, that the lead geophysicist needs to prove a C1 or higher English certificate and the deputy geophysicist needs to prove a B2 or higher English certificate. Is it possible, that if deputy can prove a C1 or higher English certificate the lead only needs to prove a Bs or higher English certificate?
Are those language certificates needed when the bid is uploaded or is it enough to prove them before the work on the project starts?

Best regards


Spoštovane gospe in gospodje,

Spodaj sta zastavljeni dve vprašanji glede javnega naročila za geofizikalne preiskave:

1. Razpisna dokumentacija vsebuje obrazce za dokazilo referenc ponudnika kot npr. obrazec 2A, 3A in 3B. Te obrazce morajo podpisati naročniki projektov. Ker naročniki naših referenčnih projektov ne govorijo slovensko, jim moramo predati obrazec bodisi v angleščini ali drugem tujem jeziku, da vedo, kaj podpisujejo in kaj poudariti v obrazcu. Zato sprašujemo ali je nujno oddati reference v slovenskem jeziku ali so dovoljeni tudi drugi jeziki na teh obrazcih. Kakšne so morebitne dodatne zahteve, če se dovoljuje podpis naročnikov referenčnih projektov na obrazcih v tujih jezikih?

2. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora Vodja geofizikalnih preiskav s certifikatom dokazati znanje angleškega jezika na nivoju najmanj C1 in njegov namestnik na nivoju najmanj B2. Ali je mogoče, da namestnik izkaže znanje angleškega jezika na nivoju najmanj C1 in Vodja na nivoju najmanj B2?
Ali so dokazila zahtevana ob oddaji ponudbe ali se dovoljuje dokazovanje pred pričetkom del na projektu?

Lep pozdravODGOVOR

Dear Madam/Sir,

1. In case your former clients had signed the required forms in English or any other foreign language, such forms have to be translated into Slovene language. Official translation is required.

2. Yes, one of both required experts shall possess minimum of C1 certificate in English language and the other one minimum of B2 certificate in English language.
Contracting Authority had modified the tender documentation which now allows that Lead Geophysicist possesses minimum of B2 certificate if the Deputy possesses minimum of C1 certificate. If Tenderer would not be able to obtain required certificates until the submission deadline, the Contracting Authority permits submission of letter of consent that Tenderer will provide required certificates latest until the start date of work on the project. If this requirement had not been fulfilled, Contracting Authority may impose a contractual fine as defined in the contract sample. Therefore, the following clause had been added to Article 11: »If Geophysicist should not submit until the start of work on the Project all required documentation exhibiting required qualifications of their personnel, Geophysicist is liable to pay the Owner a contractual fine in amount of 500,00 EUR, for each day of delay.«

Kind regards,
2TDK

Spoštovani,

1. Obrazci morajo biti prevedeni v slovenščino, če je naročnik referenčnega dela podpisal obrazec v tujem jeziku. Zahteva se uraden sodni prevod.

2. Da. Eden izmed navedenih kadrov mora izkazovati znanje na nivoju C1, eden pa na nivoju B2. Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na način, da omogoči, da lahko Vodja geofizikalnih preiskav predloži certifikat, s katerim izkazuje znanje jezika najmanj na nivoju B2, v kolikor njegov namestnik predloži certifikat s katerim izkazuje znanje jezika najmanj na nivoju C1. V kolikor ponudnik ne uspe pridobiti certifikatov do roka za oddajo ponudb, naročnik dopušča, da za predložitev ponudbe zadostuje izjava ponudnika, da bo zahtevane certifikate predložil najkasneje ob uvedbi v delo. V kolikor zahteva do takrat ne bo v celoti izpolnjena, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, kot je določena v vzorcu pogodbe. Zaradi navedenega se v 11. člen pogodbe doda nov odstavek, ki se glasi: »V kolikor izvajalec do uvedbe v delo ne predloži vseh zahtevanih dokazil, s katerimi izkazuje usposobljenost kadrov, bo izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 500,00.EUR, za vsak dan zamude.«

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 04.02.2021   17:38
VPRAŠANJE

Dear ladies and gentleman,

For the bid several certificates for the geophysicists are needed and it is written that those certificates need to be translated into Slovenian language if they are originally in a foreign language. It is necessary that this translation is done and signed by a court interpreter.
Now my question is, if it is necessary that this court interpreter is certified in Slovenia or if it is also ok that the court interpreter is certified in the foreign land?

Best regards


Spoštovane gospe in gospodje,

v razpisni dokumentaciji so zahtevani številni certifikati za predstavnike geofizikov, kateri morajo biti prevedeni v slovenski jezik, v kolikor so bili izdani originalno v tujem jeziku. Prevod mora biti narejen in certificiran s strani sodnega tolmača.
Sprašujemo, ali mora biti sodni tolmač certificiran v Sloveniji ali je lahko certificiran tudi v tuji državi izven Slovenije.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Dear Sir/Madam,

court interpreter may be certified in any country as long as it is an expert for Slovene language, passed the required exam, and obtained the respective qualification.

Best regards,
2TDK


Spoštovani,

sodni tolmač je lahko certificiran v katerikoli državi. Sodni tolmač mora biti strokovnjak za slovenski jezik, ki je opravil izpit in pridobil ustrezen naziv.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 04.02.2021   18:00
VPRAŠANJE

Dear ladies and gentleman,

i have some more questions about the geophysical tender:

I:
There is a form for the seriousness of the bid which we need to hand to a verified bank with a guarantee of 50.000. If it comes to signing the contract another guarantee of 5% of the contract value is necessary, correct? Is it possible thta the guarantee for the seriousness of the bid is going to be extended to the necessary amount so it counts as the guarantee for the work itself? Or are both guarantees (forms 5.1 and 5.2) necessary at the same time now for preparing the bid?

II:
What does the part with legal protection insurance mean? Do we have to request such an insurance for offering a bid or in which cases is such an insurance necessary for a bidder?

III:
Referring to the tendering documents, it is possible to change subcontractors (in case the client allows that subcontractor) during the timeframe of the works with handing in necessary documents for the subcontractor. But is it possible to announce a subcontractor although initially no subcontractor was named?

IV:
For the references of the lead geophysicist and the deputy, is it possible if one of the references is a project in an open limestone pit but the investigation itself was done to detect karstification in an area where the open pit is going to be extended into an underground mining? Its a preliminary investigation with long horizontal boreholes for an underground entrance to underground mining.

V:
Who will fill in the bid-number in the document 03_Obrazec Ponudbe_Geo_de.docx? And if it is the bidder, can any number be chosen or should it simply start with Nr. 1?

Best regardsSpoštovane gospe in gospodje,

Imamo dodatna vprašanja glede javnega naročila za Geofizikalne preiskave:

I.
1. V razpisni dokumentaciji se nahaja obrazec za garancijo za resnost ponudbe, izdane s strani preverjene banke v višini 50.000. V kolikor pride do podpisa pogodbe je zahtevana druga garancija, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti? Prosimo za potrditev pravilnega razumevanja.
2. Ali je možno, da se garancija za resnost ponudbe razširi še na garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti?
3. Ali sta obe garanciji (obrazec 5.1 in 5.2) zahtevani že v fazi oddaje ponudbe?

II.
Na kaj se nanaša del, ki govori o zagotavljanju pravnega varstva? Ali moramo takšno varstvo zahtevati v fazi predložitve ponudbe ali je takšno zavarovanje zahtevano za ponudnika?

III.
V povezavi z razpisno dokumentacijo: naročnik dopušča menjavo podizvajalcev (ki ga odobri naročnik) v času izvajanja pogodbe, pod pogojem da so predloženi vsi zahtevani dokumenti za podizvajalca. Zanima nas ali je možna priglasitev novih podizvajalcev v kolikor ponudnik v ponudbi ne nastopa s podizvajalci?

IV.
V povezavi z referencami za Vodjo geofizike in njegovega namestnika: ali je možno predložiti referenco projekta v odprtem kopu apnenca, kjer so se preiskave izvajale za zaznavanje kraških pojavov na območju, kjer se bo odprti kop nadaljeval v podzemni del? Preliminarne preiskave z dolgimi horizontalnimi vrtinami so se izvajale na območju vhoda v podzemni del kompleksa.

V.
Kdo vpiše št. ponudbe v dokument 03_Obrazec Ponudbe_Geo_de.docx? V kolikor jo vpiše ponudnik ali je lahko poljubna številka ali se enostavno vpiše št. 1?

Lep pozdravODGOVOR

Dear Madam/Sir,

I.
1. We confirm correctness of your understanding. When submitting the bid, Tenderer is required to submit a Tender bank guarantee (»for seriousness of the bid«) in the required amount, having the required content and be of the required validity as per clause 2.3.8 in the tender documentation. If tenderer should have been selected, they shall submit the Performance bank guarantee (»for execution of contractual works in accordance with the terms and conditions of the concluded contract«) as per the awarded contract within 15 days from the reception of concluded (mutually signed) contract. Performance bank guarantee shall also state the required amount, having the required content and be of the required validity as per clause 2.3.14 in the tender documentation.

2. No, two different bank guarantees are required. First one is the Tender bank guarantee, which shall be submitted by all tenderers. Second one is the Performance bank guarantee which shall only be submitted by the successful tenderer. Both guarantees shall adhere to the samples in the tender documentation (Forms 5.1 and 5.2).

3. When submitting the bid, Contracting Authority requires the submission of the original Tender bank guarantee (on Form 5.1). Form 5.2 shall only be signed by the tenderer or the leading partner who will provide the guarantee.

II.
Part pertaining to the legal protection provides a description of legal procedures the tenderers can undertake if they believe that tender documentation had not been prepared according to the valid legislation. Legal protection is not required.

III.
We confirm correctness of your understanding. Contracting Authority allows nominations of new subcontractors at a later stage only if all requirements from the tender documentation had been completely fulfilled (and all required documents submitted). Furthermore, nominations of the new contractors shall adhere to the requirements of ZJN-3.

IV.
The Contracting Authority had not limited the referential projects to the infrastructure tunnels only. Expression »in drugih rovih (Slovene)« pertains to other drifts for different purposes, also mining as long as it is a longitudinal underground structure. Project references pertaining to the design stage are considered as completed if the design in the respective phase for which the investigation had been conducted had been completed or contract with the Owner had been successfully completed within the time frame of 15 years. References for investigations in the construction stage are considered as completed if construction of a structure for which the investigation had been conducted had been completed or contract with the Owner had been successfully completed within the time frame of 15 years.

V.
Bid-number should be fulfilled by the tenderer, its format is not prescribed by the Contracting Authority.

Best regards


I.
1. Razumete pravilno, ob oddaji ponudbe se zahteva garancija za resnost ponudbe v ustrezni višini, vsebini in z ustreznim rokom veljavnosti (točka 2.3.8 Razpisne dokumentacije). V kolikor je ponudnik izbran kot najugodnejši pa bo moral predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 15 delovnih dni od prejema obojestransko podpisane pogodbe v ustrezni višini, vsebini in z ustreznim rokom veljavnosti (točka 2.3.14 Razpisne dokumentacije).

2. Ne, zahtevani sta dve ločeni garanciji, ena za resnost ponudbe, ki jo predložijo vsi ponudniki. Druga pa za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo predloži samo izvajalec po podpisu pogodbe. Obe garanciji morata biti skladni z vzorcema iz Razpisne dokumentacije (Obrazec 5.1 in Obrazec 5.2).

3. Za oddajo ponudbe se zahteva predložitev originala zavarovanja za resnost ponudbe (na Obrazcu 5.1). Obrazec 5.2 pa mora biti zgolj parafiran s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega partnerja, ki bo garancijo pridobil.

II.
Del, ki se nanaša na pravno varstvo je dejansko pojasnilo kje in na kakšen način lahko ponudnik uveljavi pravno varstvo, v kolikor meni da razpisna dokumentacija ni pripravljena skladno z veljavno zakonodajo. Pravnega varstva ni potrebno uveljavljati.

III.
Da, naročnik dopušča naknadno nominacijo novih podizvajalcev, za katere pa morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz razpisne dokumentacije (in predloženi vsi zahtevani dokumenti), prav tako mora biti nominacija skladna z določili ZJN-3.

IV.
Naročnik ne omejuje referenčnih zahtev samo na infrastrukturne predore. Izraz »in drugih rovih« se tako nanaša na kakršnekoli vzdolžne linijske podzemne objekte, tudi v rudarstvu. Referenca, ki se nanaša na preiskave za fazo PGD/PZI, se smatra kot zaključena, če je bilo zaključeno projektiranje v posamezni fazi, kjer so bile preiskave izvedene oz. pogodba z naročnikom uspešno zaključena v zadnjih 15 letih. Referenca za preiskave, ki se izvajajo med gradnjo objekta, se smatrajo zaključene, ko je bila gradnja objekta zaključena oz. pogodba z naročnikom uspešno zaključena v zadnjih 15 letih.

V.
Številko vpiše ponudnik in je lahko poljubna.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 09.02.2021   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da želimo pripraviti ustrezno in kakovostno ponudbo v sodelovanju s tujimi partnerji, vas vljudno prosimo za dodatno podaljšanje roka za vsaj 3 tedne od zadnjega roka za oddajo ponudb.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 5. 3. 2021 do 10. ure. Odpiranje ponudb bo potekalo 5. 3. 2021 ob 10:20 uri. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 17. 2. 2021 do 12. ure. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 8. 7. 2021.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 09.02.2021   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da želimo pripraviti ustrezno in kakovostno ponudbo v sodelovanju s tujimi partnerji, vas vljudno prosimo za dodatno podaljšanje roka za vsaj 3 tedne od zadnjega roka za oddajo ponudb.

Zahvaljujemo se za razumevanje.


ODGOVOR


The Contracting Authority is extending the deadline for submission of bids until 10:00 on March 5th, 2021. Opening time of bids at 10:20 on March 5th, 2021. Deadline for setting questions is extended until 12:00 on February 17th, 2021. Presented extension requires also the modification of validity of Tender bank guarantees which shall be valid until July 8th, 2021.

Corrections of the tender documentation will be published as soon as possible.

Best regards,
2TDK


Datum objave: 12.02.2021   11:45
VPRAŠANJE (ENG)

Dear ladies and gentlemen,

I have some questions concerning the contract:

I
In the course of the offer it is necessary to sign a draft contract. Is it correct that it is the document 02_Vzorec pogodbe_Geo? I guess that the Slovenian version needs to be signed and that all gaps need to be filled in?

II
In which language will be the final contract that will be mutually signed by contractor and successful tenderer? Is it possible that it is not only in Slovenian but also in English?

III
The tender documents state, that the final contract needs to be signed by the successful tenderer within 10 days after being named as contractual partner and if this doesnt happen the tender bank guarantee will be redeemed. Minor parts and minor phrases in the contract need to be negotiated before signing the contract. It might be due to translation in foreign language or some things might need to be specified more in detail. Nevertheless negotiations will be necessary and therefor my question is if this timeframe of 10 days can be extended? Especially because of language barriers and possible misunderstandings due to translations more time will be needed to sign this very important document. We kindly ask if it is possible to extend this timeframe to at least 3 weeks.

IV
Is there a rough timeframe and estimation when the construction works will start?

Best regards


ODGOVOR (ENG)


Dear Madam/Sir,

I
For the submission of bids, only sample of contract shall be filled with missing data. Signing the contract is not required since document is considered as signed with submission of the bid within the eJN information system. Contract sample »02_Vzorec pogodbe_Geo_popr4« shall be filled out.
II
Contract will only be signed in Slovene language.
III
Provisions of contract are not subject to negotiations since signed contract shall not differ from the sample that was attached to the tender documentation. If tenderer wishes to change contractual provisions, they shall propose modifications through questions. Once bids are accepted and opened, notable changes of the contract are not allowed as per the current legislation on public tendering.
IV
Both tenders for the main construction works are in the final stage, contracts should be signed in 2021.

Best regards,
2TDK


VPRAŠANJE (SLO)

Spoštovani,

Postavljamo naslednja vprašanja v povezavi s pogodbo:

I
Je potrebno podpisati vzorec pogodbe v času priprave ponudbe? Je to dokument »02_Vzorec pogodbe_Geo«? Domnevamo, da se podpiše slovenska verzija pogodbe in izpolni manjkajoča polja v njej.

II
V katerem jeziku bo končna pogodba, ki bo podpisana med naročnikom in izbranim ponudnikom? Ali je mogoče, da ni samo v slovenskem, temveč tudi v angleškem jeziku?

III
Razpisna dokumentacija navaja, da mora biti pogodba podpisana z uspešnim ponudnikom podpisana v 10 dneh od objave izbora, drugače bo vnovčena bančna garancija. Predlagamo, da so pred podpisom pogodbe manjši deli pogodbe in določila v njej predmet pogajanj. Morebiti je zgolj prevod v tuj jezik, a zdi se nam, da morajo biti posamezna določila bolj natančno definirana. Vsekakor se nam zdi, da bodo pogajanja potrebna in sprašujemo, če je možno rok 10 dni podaljšati? Predvsem zaradi jezikovnih preprek in morebitnih nesporazumov zaradi prevodov verjamemo, da bo potrebno več časa za podpis tako pomembnega dokumenta. Vljudno prosimo, da se podaljša navedeni rok na vsaj 3 tedne.

IV
Obstaja vsaj približen časovni okvir, v katerem naj bi se pričela glavna gradbena dela?

Lep pozdrav


ODGOVOR (SLO)

Spoštovani,

I.
Za potrebe oddaje ponudbe se vzorec pogodbe zgolj izpolni z manjkajočimi podatki. Vzorca pogodbe ni potrebno podpisati, saj se z oddajo dokumenta v sistemu eJN smatra, da je z aktom oddaje v informacijskem sistemu dokument lastnoročno podpisan. Izpolni se dokument »02_Vzorec pogodbe_Geo_popr4«.

II.
Pogodba bo podpisana zgolj v slovenskem jeziku.

III.
Besedilo pogodbe ne bo predmet pogajanj, saj podpisana pogodba ne sme odstopati od vzorca pogodbe, ki je javno objavljen. V kolikor želi ponudnik spremeniti vzorec pogodbe, mora podati predloge v fazi postavljanja vprašanj, po odpiranju ponudb pa bistvene spremembe (skladno z veljavno zakonodajo o javnem naročanju) ne bodo več možne.Zaradi navedenega naročnik meni, da je 10 delovnih dni od prejema pogodbe za izvajalca dovolj dolg rok, da le-to podpiše.

IV.
Oba razpisa za glavna gradbena dela sta v zaključni fazi, pogodbi bi morali biti podpisani v letu 2021.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 25.02.2021   15:29
VPRAŠANJE
Dear ladies and gentlemen,

We have some questions concerning the contract. Especially because in section II it is written that the contract has the highest priority for the course of the works if minor differences occur within the documents of the tender, the specifications, and/or the contract itself.

Question 1:
In section, V-5 is written that the client can add instructions to the bidder during the period of the prework-submittals if these instructions do not exceed the scope of the work. Is that correct or does it also include additional instructions on the tunnel site during the actual works? Can this be described more in detail? What time frame is considered as not exceeding the scope of work?

Question 2:
In section VI-7-h it is written that the contractor needs to take part in daily meetings. Is it therefore necessary that either chief or deputy geophysicist are on site every day? Or is the presence of chief/deputy mainly important for bigger meetings and the daily reports on geophysical investigations are the input for daily meetings? Can this be described in more detail?

Question 3: in section VI-8 it is written what is going to happen if a contractor deviates from the agreed method or fulfills his work far too late or not at all. The last part of this section invalidates the maximum cap of the contractual penalty and burdens the contractor with potential costs without any limits. At first, we want to ask who decides if and what damages to the client occurred? This must surely be assessed by a neutral third party? And isnt the purpose of a contractual penalty (including a maximum cap of 10% of the bid amount) a furnished security for the client which should not be exceeded?

Question 4: In section VII-9 it is described that for the successful bidder a bank guarantee is needed worth 5% of the bid amount including the Slovenian value added tax. This tax is 22% correct? So the amount of the guarantee should be: amount of bid * 1.22 * 0.05, correct?

Question 5: In section VII-9 it is furthermore described under which circumstances the client can redeem the bank guaranty. This whole section appears very disadvantageous for the contractor. At first, we want to ask again who decides if the client is allowed to redeem the guaranty and if the contractor failed to do the work as written in contract/specifications/tender documents? There must be a neutral third party. The claim, that a new guaranty needs to be provided after a first guaranty is redeemed (without prior announcement) by the client and additionally claims for compensation can be made by the client would ultimately lead to an economical total loss for the contractor. There must be a fixed maximum cap like the 10 % of the total bid amount written in section IX-11.

Question 6: In section IX-11 the contractual penalty is described. This 0.2% for each day the works take longer than the allowed time limit for the work itself relate to the final geophysical report on the measurements, correct?

Question 7: In section XII-14 the first part describes that the client acquires ownership rights of moveable items that are made by the contractor for fulfilling the work. This part needs to be described more in detail. In no case should be measurement equipment, dummy probes, pushing rods or comparable things that are owned by the contractor and are necessary to perform the geophysical measurements be part of these moveable items.

Question 8: In section XII-14 is described which copyrights the client gets of the contractor. Subitem 7 and 8 state the the client can do a revision of the contractors work and can use this revision of the work. Does this mean that the geophysical data, even the rawdata can be interpreted and analyzed differently by the client than the contractor would do it? Or does it mean that final products, like daily, weekly and final reports can be changed and reused? Since this difficult geophysical interpretation is based on special work experience and no common sense we highly recommend not to do this unless the contractor is part of the revision.

Question 9: Section XII-14: what are ethical copyrights?

Question 10: In section XV-17 the withdrawal from the contract is described. It is possible for client and contractor if one contracting party does not fulfill the contract. At first we want to ask who decides if the contract wasnt fulfilled? Will there be a neutral third party? Why is the timeframe for withdrawal from the contract that much different for contractor and client (3 months versus no time limit at all)? If the client withdraws from the contract the contractor needs to refund the contract. What does that mean? Is it comparable to the contractual penalty? This needs to be described more in detail. (Maybe it is just a problem of translating this part)

Best regards


ANSWERS (ENG)

Dear Madam or Sir,

Answer 1:
Additional instructions that you mention pertain to the situations, that may not have been foreseen within the tender documentation, but may occur during the execution of contractual work, therefore additional instructions will be provided for the appropriate execution of contractual works. However, this will not considerably affect the foreseen scope of work (it is not considered as additional work).

Answer 2:
The presence of the Lead Geophysicist or the Deputy on the Daily Coordination Meetings is not required in general and daily reports should suffice. However, if problems with the quality of executed investigation programme may occur or interpretation of results should considerably deviate from actual ground conditions or when passing through heavily karstified areas will be presence of mentioned experts required. Presence is also required in general on Geotechnical Coordination Meetings which will take place usually once per month.

Answer 3:
With regards to your question, we provide the following explanation. Second paragraph of Article 8 in the contract sample defines that if a contractor is running late with the execution of their services to such extent that may cause a loss for the Contracting Authority or the execution may be already irrelevant, the Contracting Authority may order a substitute service elsewhere at contractor's cost or claim reimbursement of actual loss and cancel the contract.

Costs to be covered by the contractor pertain to the costs originating from ordering services elsewhere (substitute contractor will be selected in line with valid legislation), cost itself is represented by the contractual price offered by the new tenderer.
Suggested cap on the 10% of the total contract amount is not acceptable. The contractual provision which defines that the Contracting Authority may require compensation of complete loss is in line with the valid legislation. It is normal that the contractor shall compensate the Contracting Authority for the incurred loss.

Contracting Authority will not change the contract sample in this part.

Answer 4:
Yes, your assumption is right.

Answer 5:
The Contracting Authority decides on the invocation (redemption) of the bank guarantee, but this is the final step if a contractor is not performing contractual works as specified. The contractor will be definitely warned prior to actual invocation, to execute works as per the contract. If the execution of works following the warning should still not be in line with contractual obligations and if also other potential mechanisms will not suffice, the Contracting Authority will invoke the bank guarantee which does not require additional notice.

Answer 6:
Contractual fines pertain to all deadlines listed in Article 4 of the contract and where reason is within the contractor's span of control. It pertains to the fulfillment of the contractual schedule which will be agreed upon by the Contracting Authority and contractor based on the schedule of construction works, intermediate deadlines based on the agreements made on coordination meetings as well as the final deadline (final report on the executed investigation programme).

Furthermore, a contractual fine of 0.2% will be also charged in the case when a contractor fails to execute in time the required geophysical measurements in the central exploration borehole or purposive boreholes for geophysical investigation.

Answer 7:
The provision discussed does not apply to the measurement equipment, but to the results of work performed on the project and potential models that would be made during the work on the project.

Answer 8:
Transferred ownership of rights as defined in Articles 7 and 8 pertain to the data obtained during the geophysical investigation which can be further used for research on academic institutions which may express their interest in the collected data or any other reason deemed appropriate by the Contracting Authority. In no case will results of potential different interpretations be used for decision making on-site without prior informing the contractor.

Answer 9:
Moral rights protect authors with regards to their spiritual and personal ties to the work performed. Moral rights are defined in the Copyright and Related Rights Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 94/04, link Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (pisrs.si))

Answer 10:
The execution of the contract is in the domain of contractual parties (the Contracting Authority and contractor) who determine whether the contractual obligations had been infringed. The referenced article defines the rights and obligations of each of the signatories in case of withdrawal.
For the withdrawal, the protocol described in the referenced Article pertain also the Contracting Authority (warning, the rectification of detected infringements, etc.), withdrawal without setting an additional deadline is foreseen only in cases listed in paragraph 5 of Article 17 in the contract sample.
The last paragraph of Article 17 in the contract sample pertains to the withdrawal because of the potential conditions that may stop the project for different reasons. In this case, the Contracting Authority shall pay to the contractor in lieu of all eligible costs which were incurred before the notice of withdrawal, but without any restitution or compensations.

Best regards,
2TDK

VPRAŠANJA (SLO)

Spoštovane gospe in gospodje,

Imamo nekaj vprašanj v povezavi s pogodbo. Še posebej ker je v poglavju II navedeno, da ima pogodba najvišjo prioriteto pri izvajanju del v primeru neskladnosti znotraj razpisne dokumentacije, tehničnih specifikacij in znotraj same pogodbe.

Vprašanje 1:
V poglavju V-5 je navedeno, da lahko naročnik pridržuje pravico dajati izvajalcu med izdelavo naloge dodatna navodila, ki jih bo moral upoštevati, če taka navodila ne bodo bistveno vplivala na obseg naloge. Je to pravilno ali to vključuje tudi dodatna navodila med samim izvajanjem del v predorih? Bi lahko navedli več podrobnosti? Kakšen časovni okvir je predviden, da se ne preseže osnovnega programa dela?

Vprašanje 2:
V poglavju VI-7-h je navedeno, da se mora izvajalec udeleževati dnevnih sestankov. Je torej zahtevano da sta Vodilni Geofizik in njegov Namestnik prisotna na gradbišču vsak dan? Je prisotnost Vodilnega Geofizika ali njegovega namestnika zahtevana le za večje sestanke in so dnevna poročila dovolj kot prispevek k dnevnim sestankom? Prosili bi za bolj podroben opis.

Vprašanje 3:
V poglavju VI-8 je naveden postopek v primeru, ko izvajalčeva metoda dela odstopa od dogovorjene, izvajalec zamuja z deli ali jih sploh ne izvede. Zadnji del tega poglavja anulira maksimalno možno kazen in obremeni izvajalca s potencialnimi stroški brez vsakršnih omejitev. Zanima nas, kdo odloči, da je prišlo do stroškov za naročnika in določi višino teh stroškov? Domnevamo, da je to nevtralna tretja oseba? Zahteva, da je potrebno izročiti novo garancijo, potem ko je bila prvotna garancija (brez predhodne najave) unovčena s strani naročnika in še dodatna odškodnina, ki jo lahko zahteva naročnik, vodi v popolno ekonomsko izgubo za izvajalca. Smatramo, da mora biti maksimalna kapica postavljena na 10% celotne pogodbene cene kot je to zapisano v poglavju IX-11.

Vprašanje 4:
V poglavju VII-9 je navedeno, da mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo v iznosu 5% vrednosti pogodbenih del vključno z DDV. Znaša ta davek 22%? V tem primeru se mora garancija nanašati na vrednost pogodbenih del * 1,22 * 0,05. Da ali ne?

Vprašanje 5:
V poglavju VII-9 je nadalje opisano, pod katerimi pogoji lahko naročnik vnovči bančno garancijo. Celotno navedeno poglavje postavlja ponudnika izrazito v neenakovreden položaj. Kot prvo nas zanima, kdo odloči, ali je naročnik upravičen do vnovčenja garancije oz. da izvajalec ni opravil dela v skladu s pogodbo/specifikacijami/razpisno dokumentacijo? Domnevamo, da je to nevtralna tretja oseba? Zahteva, da je potrebno izročiti novo garancijo, potem ko je bila prvotna garancija (brez predhodne najave) unovčena s strani naročnika in še dodatna odškodnina, ki jo lahko zahteva naročnik, vodi v popolno ekonomsko izgubo za izvajalca. Smatramo, da mora biti maksimalna kapica postavljena na 10% celotne pogodbene cene kot je to zapisano v poglavju IX-11.

Vprašanje 6:
V poglavju IX-11 so opisane pogodbene kazni. Se navedenih 0,2% za vsak dan nanaša na primer, ko dela trajajo dlje kot je to predvideno in ali se to nanaša na končno poročilo o izvedenih meritvah?

Vprašanje 7:
Poglavje XII-14 v prvem delu definira zahtevo, da naročnik pridobi lastništvo nad premičnimi stvarmi, ki so izdelane med delom oz. potrebne za izvedbo dela na projektu. Smatramo, da mora biti ta del natančneje definiran. V nobenem primeru se to določilo ne sme nanašati na merilno opremo, poskusne sonde, palice za vtiskanje sond ali primerljivo opremo, ki so last izvajalca in je potrebna za izvajanje geofizikalnih preiskav.

Vprašanje 8:
Poglavje XII-14 nadalje opisuje katere avtorske pravice prenese izvajalec na naročnika. Podtočki 7 in 8 navajata, da lahko naročnik izvede predelavo dela, ki ga je izvedel izvajalec in uporabi delo v predelani obliki. Ali to pomeni, da lahko naročnik podatke geofizikalnih preiskav, celo surove podatke, ponovno analizira in interpretira zbrane podatke na drugačen način kot je to storil izvajalec? Ali to pomeni, da so končni rezultati, kot so dnevna in tedenska poročila oz. končno poročilo lahko spremenjena in ponovno uporabljena? Ker tako zahtevne geofizikalne interpretacije bazirajo na specialnih ekspertnih znanjih in ne zdravi pameti, priporočamo, da se takšnih predelav ne izvaja, v kolikor izvajalec ni vključen v takšne spremembe.

Vprašanje 9:
Poglavje XII-14: Kaj so to moralne avtorske pravice?

Vprašanje 10:
V poglavju XV-17 je opisano postopek odstopa od pogodbe. Omenjeni postopek se nanaša tako na izvajalca kot naročnika, če ena izmed pogodbenih strank ne izpolnjuje zahtev pogodbe. Zato nas zanima, kdo določi, da se pogodba ne izvršuje v skladu z določili. Je to nevtralna tretja oseba? Zakaj je časovni okvir odstopa od pogodbe tako zelo različen za izvajalca in naročnika (3 mesece v primerjavi z brez časovne omejitve)? Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalec povrniti stroške pogodbe. Kaj to pomeni? Je to podobno kot pogodbena kazen? Ta del mora biti bolj podrobno opisan. (Lahko da je v tem vprašanju problem pri prevajanju tega zadnjega poglavja).

ODGOVORI (SLO)

Spoštovani,

Odgovor 1:
Dikcija, ki jo navajate, se nanaša na situacijo, ki morda ni bila vnaprej predvidena že v razpisni situaciji, vendar se pojavi pri izvajanju pogodbenih del in je zato potrebno podati izvajalcu dodatna navodila za ustrezno izvedbo pogodbenih del. Pri tem pa ne gre bistveno odstopanje od predvidenega obsega del (ne gre npr. za dodatna dela).

Odgovor 2:
Prisotnost Vodilnega Geofizika oz. njegovega Namestnika na dnevnih sestankih načelom ni zahtevana in bodo dnevna poročila zadoščala. V primeru problemov glede kakovosti izvedenih preiskav in morebitnega neujemanja interpretiranih rezultatov preiskav ter dejansko ugotovljenega stanja ali pri prehodu močno zakraselih območij bo prisotnost vodilnih strokovnjakov Geofizika zahtevana. V osnovi se zahteva tudi prisotnost na geotehničnih koordinacijah, katere se bodo predvidoma vršile 1x mesečno.

Odgovor 3:
V povezavi z vprašanjem, ki ga postavljate pojasnjujemo naslednje. V drugem odstavku 8. člena vzorca pogodbe je določeno da, če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Stroški, ki bremenijo zamudnika se nanašajo na stroške, ki nastanejo ker je naročnik moral naročiti storitev pri drugem izvajalcu (ki ga izbere skladno z veljavno zakonodajo) strošek pa predstavlja ponudbeno ceno, ki jo ponudi nov izvajalec na trgu.

Predlagana kapica postavljena na 10% celotne pogodbene vrednosti ni sprejemljiva. Pogodbeno določilo, po katerem lahko naročnik zahteva polno povračilo škode je v celo v skladu z veljavno zakonodajo. Povsem logično je, da je izvajalec dolžan povrniti vso škodo, ki jo povzroči.
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal vzorca pogodbe.

Odgovor 4:
Da, vaša navedba je pravilna.

Odgovor 5:
O unovčenju garancije odloča naročnik, je pa to zadnji mehanizem v kolikor izvajalec ne opravlja del skladno s pogodbo. Pred potencialnim unovčenjem bo izvajalec vsekakor opozorjen in pozvan, da dela opravi skladno s pogodbo. V kolikor tudi po pozivu naročnika izvajanje pogodbenih del še vedno ne bo skladno s pogodbo in tudi potencialni drugi mehanizmi ne bodo zadostili bo naročnik unovčil garancijo (česar pa mu predhodno dodatno ni potrebno najaviti).

Odgovor 6:
Pogodbena kazen se nanaša na vse roke, ki so navedeni v 4. členu pogodbe in za katere je razlog za zamudo na strani izvajalca. Nanaša se torej na spoštovanje terminskega plana, ki ga bosta uskladila izvajalec in naročnik (upoštevajoč dejansko dinamiko gradnje), na vmesne roke, skladno z dogovori na usklajevalnih sestankih ter na končni rok (končno poročilo o izvedenih meritvah).

Kot zamuda, za katero se zaračuna pogodbena kazen 0,2%, se smatra tudi zamuda v primeru, ko izvajalec pravočasno ne izvede meritve v pripravljenih osrednjih raziskovalnih ali namenskih vrtinah.

Odgovor 7:
Določilo se ne nanaša na merilno opremo, temveč zgolj na rezultate dela in morebitne modele, ki bi bili izdelani med delom na projektu.

Odgovor 8:
V točkah 7 in 8 navedene prenesene pravice se nanašajo predvsem na to, da se bodo vsi podatki, ki bodo pridobljeni v okviru geofizikalnih preiskav, lahko nadalje uporabljali za raziskave vseh morebitnih zainteresiranih akademskih institucij ali morebitne druge potrebe naročnika. Rezultati morebitnih drugačnih interpretacij se nikakor ne bodo uporabljali pri odločitvah na gradbišču brez vedenja izvajalca.

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal vzorca pogodbe.

Odgovor 9:
Moralne avtorske pravice varujejo avtorja glede njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela, urejene pa so v Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/04).

Odgovor 10:
Izvedba pogodbe je stvar pogodbenih strank (izvajalca in naročnika), ki ugotovita (v kolikor se to zgodi), da je prišlo do kršitve pogodbe. Člen določa pravice in obveznosti posamezne stranke v primeru odstopa od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe tudi za naročnika velja protokol, ki je opisan v členu (opozorilo, oprava kršitve, ipd.), odstop od pogodbe brez določitve dodatnega roka pa je predvidena zgolj v primerih določenih v petem odstavku 17. člena vzorca pogodbe.

Zadnji odstavek 17. člena vzorca pogodbe je predviden za primer odstopa od pogodbe v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe. V nastopu takšnega primera je dolžan naročnik izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršnekoli škode ali nadomestila.

Lep pozdrav,
2TDK