Dosje javnega naročila 007926/2020
Naročnik: KRANJSKI VRTCI, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj
Blago: Dobava pisarniškega in likovnega materiala za potrebe Kranjskih vrtcev
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 312.192,23 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007926/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.12.2020
JN007926/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2021
JN007926/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2021
JN007926/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2021
JN007926/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2021
JN007926/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.04.2021
JN007926/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
JN007926/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2021
JN007926/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2021
JN007926/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2021
JN007926/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2021
JN007926/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2021
JN007926/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.07.2021
JN007926/2020-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
JN007926/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2022
JN007926/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.09.2022
JN007926/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.12.2022
JN007926/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007926/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KRANJSKI VRTCI
Ulica Nikole Tesle 2
4000
SI
Kranj
Slovenija
Kranjski vrtci
info@kranjski-vrtci.si
+386 42019200

Internetni naslovi
http://www.kranjski-vrtci.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.kranjski-vrtci.si/
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380368/espd/Narocnik_ESPD_(1).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23251
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega in likovnega materiala za potrebe Kranjskih vrtcev
Referenčna številka dokumenta: 430-1-1-02-165/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega potrošnega materiala, papirja, pisarniških naprav, in pripomočkov ter dobava likovnega materiala.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava pisarniškega potrošnega materiala
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniškega materiala
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava papirja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30197600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava papirja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava pisarniških naprav
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30192000
30197000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniških naprav.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava pisarniških pripomočkov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30192000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava pisarniških pripomočkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava likovnega materiala
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava likovnega materiala.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.01.2021   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2021   13:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V predračunu imate dva opisa, enega v stolpcu »Opis artikla« in drugega v stolpcu »kot na primer in enakovredno« ter priloženo sliko.

Pri nekaterih artiklih imate odstopanja (primer: v sklopu likovnega materiala imate pri artiklu pod zap.št. 139, različne podatke v stolpcu »opis artikla« ste napisali:0,6/2 40 do 50 m, v stolpcu »kot na primer pa 060/2 90M).

Prosimo, da potrdite ali prav razumemo, da moramo ponudniki upoštevati navedbo v stolpcu »Opis artikla«, stolpec »kot na primer in enakovredno ter slika pa sta v pomoč le informativno.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudniki pri oblikovanju ponudbe kot zahtevo naročnika upoštevajo opis artikla, stolpca »kot na primer in enakovredno« ter »slika primera« sta ponudniku kot ste navedli v pomoč pri definiranju artikla.


Datum objave: 07.01.2021   17:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za nekaj pojasnil:

1. Vaš zapis: »Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 5. 1. 2021 do 10:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 8. 1. 2021 do konca delovnega dne.« Rok za oddajo pa je 11.1. do 10. ure.
a.) Rok za vprašanja 5.1. do 10 ure
Vaš predračun je obsežen in je glede na vaše zahteve potrebno preveriti kar nekaj parametrov tudi za blago, ki ga že imamo na zalogi (npr. poreklo blaga, blagovna znamka), da se ponudba pripravi v skladu z vašimi zahtevami in da je pri tem še ugodna.
Trenutno se že soočamo s tem, da je ta teden prazničen, da zaradi zaprtja zaradi bolezni Covid-19 podjetja koristijo dopuste zato ne moremo pridobivati relevantnih informacij, ki bi nam pomagale postaviti dodatna vprašanja, ki bi bila pravilna in pravočasna.
b.) 8.1.2021 do konca delovnega dne pomeni tudi, da moramo ponudniki zaključiti in oddati ponudbo, ker je to petek in 11.1.2021 do 10. ure je
ponedeljek. Delovni čas ponudnikov je ravno tako tak, da so firme med vikendom zaprte tako kot javna uprava, šole, vrtci. Da se oddaja ponudba v ponedeljek do 10. ure pa tudi ne moremo računati, ker se lahko zgodi, da nam sistem zagode in ponudbe ne bi mogli oddati.
Hkrati pa pri artiklih zahtevate navedbo toliko podatkov (naziv ponujenega artikla, blagovno znamko, poreklo, šifro s katero interno označuje artikel (če taka šifra obstaja) in kratek opis artikla, priprava kataloga za vse artikle), da lahko večino časa namenimo opisovanju artiklov in pripravo kataloga za vse artikle, namesto iskanju ugodnih ponudb.

Glede na zgoraj navedeno vas prosimo, če preučite vaše zahteve in :
o podaljšate rok za oddajo vprašanj,
o podaljšate rok za oddajo ponudb,
o podaljšate čas med zadnjim rokom med posredovanjem vseh odgovorov in oddajo ponudb.
o omogočite, da pripravi katalog izbrani ponudnik za posamezno obdobje za posamezen sklop


2. V razpisni dokumentaciji ste zapisali:
- »V popisu blaga (podrobnem ponudbenem predračunu) Excel preglednica mora ponudnik navesti naziv ponujenega artikla, blagovno znamko, poreklo, šifro s katero interno označuje artikel (če taka šifra obstaja) in kratek opis artikla.«

- V predračunu pa je stolpec, ki ga moramo ponudniki izpolniti: »PONUJEN ARTIKEL (znamka, tip, model, opis in/ali slika)«
Med enim in drugim zapisom so razlike. Prosimo, da ponovno zapišete kaj moramo ponudniki zapisati v predračunu.

3. Poglavje 12.6. Reference
a.) Ali razumemo prav: za vsak posamezen sklop je potrebno izkazati vsaj tri ustrezne reference različnih naročnikov?
b.) Sklop 5: glede na vrednostne zahteve pri sklopih od 1 do 4 in sorazmernost: ali je pravilna vrednost 25.000 brez DDV v enem letu za posameznega naročnika?
c.) Z naročniki imamo sklenjene pogodbe za pisarniški material in ne za posamezne dele pisarniškega materiala. Sklopi od 1 do 4 pa so vsi na
splošno pisarniški material.
V primeru oddaje ponudbe za vse sklope od 1 do 4 prosimo za možnost, da lahko navedemo reference naročnikov, ki imajo porabo pisarniškega
materiala vsaj 15.500 brez DDV.

4. Sklop 2 papir
Zap.št. 1 in 2: opis artikla opredeljuje papir na osnovi predelanih vlaken, medtem ko zapis v stolpcu »kot na primer ali enakovredno« in slika primera opredeljuje papir na osnovi primarnih vlaken.
Kakšen papir želite?

5. 12. Stran razpisne dokumentacije je zapis: »Če se ponudnik v treh (3) dneh po pozivu k podpisu okvirnega sporazuma ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. »
Ali je tu mišljeno, da se mora ponudnik v treh (3) dneh po prejemu poziva odzvati na podpis okvirnega sporazuma?

6. Vaša zahteva je, da je potrebno ceno na enoto navesti na dve decimalni mesti natančno.
a.) V vseh sklopih imate navedene končne vrednosti sklopov malo mešano-ene vrednosti so na 2 decimalni mesti, druge ne. Prosimo za popravek.
b.) Informacijski sistem imamo prilagojen na 4 decimalke in nam omogoča ponudbo materiala, ki imajo nizke cene na enoto mere, na cene manj kot
0.01, kar na koncu tudi nanese nižjo vrednost za plačilo.
Ali lahko cene na enoto mere vnesemo na max. 4 decimalke? Sam izračun ste že sami zastavili tako, da čeprav je prikaz vrednosti po posameznih
pozicijah na 2 decimalki, v ozadju teče izračun na več decimalk.

7. Prosimo vas, da glede na kratek rok vprašanj, odgovarjate sproti na zastavljena vprašanja ponudnikov in ne čakate, da prejmete vsa vprašanja do konca roka za vprašanja.

Zahvaljujemo se vam za odgovore.


ODGOVOR

Spoštovani,

1) Naročnik je z namenom pridobitve večjega števila ponudb podaljšal rok za oddajo ponudbe. Rok za postavljanje vprašanj je ustrezen in ga naročnik ne bo spreminjal.

2) Ponudnik v predračun zapiše: blagovno znamko, tip/model artikla, šifro s katero interno označuje artikel (če taka šifra obstaja) in kratek opis artikla.« V zadnjem stolpcu predračuna lahko doda tudi sliko ponujenega artikla. Navedeno smatrajte za spremembo razpisne dokumentacije.

3)
a) Ponudnik mora za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo priglasiti 3 reference, pri čemer se iste (ustrezne) reference lahko priglasijo za več sklopov.
b) Naročnik je zahteve glede referenc oblikoval glede na ocenjeno vrednost posameznega sklopa. Naročnik ne bo objavil ocenjenih vrednosti.
c) Naročnik ne zahteva od ponudnikov, da za sklop za katerega oddajajo ponudbo priglasijo referenco za dobavo le tistega pisarniškega materiala kateri je predmet dobave v sklopu. Naročnik bo kot ustrezno referenco štel dobavo kateregakoli blaga naštetega v točki 12.6 navodil ponudnikom (dobavo pisarniškega materiala ali papirja ali pisarniških naprav ali pisarniških pripomočkov ali likovnega materiala) v zahtevani vrednosti in v določenem časovnem obdobju.

4) Naročnik želi kopirni in grafični papir za običajno pisarniško uporabo in sicer reciklirani pisarniški papir iz predelanih papirnih vlaken.

5) Naročnik pojasnjuje, da prvi stavek zadnjega odstavka točke 10 Navodil ponudnikom določa, da če se ponudnik v treh (3) dneh po pozivu k podpisu okvirnega sporazuma ne bo odzval in podpisal okvirnega sporazuma, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

6)
a) Naročnik spreminja zahtevo iz 2 na 4 decimalna mesta in objavlja spremembi prilagojen nezaklenjen obrazec predračuna.
b) Naročnik je uredil nezaklenjen predračuna v vseh sklopih na 4 decimalna mesta ter rekapitulacijo in bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb upošteval vrednosti na 4 decimalna mesta.


Datum objave: 07.01.2021   17:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ker ste objavili javni razpis v zelo neugodnem času, tik pred prazniki, ko je zaprtih veliko podjetij in jih velika večina ni dosegljivih za podpis referenc in pridobitev ponudb, obenem pa je razpis zelo obsežen in zahteven, bi vas lepo prosili, da podaljšate rok za postavljanje vprašanj in oddajo ponudb vsaj za en teden.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik je podaljša rok za oddajo ponudb.Datum objave: 07.01.2021   17:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Sklop 1: pozicija 7: prosimo vas za bolj točne podatke o tem artiklu. Ali je to samolepilen samo na zgornji strani ali po celem listu. zakaj mora torej biti zalepljen, če je že samolepilen. Prosim vsa, če nam sporočite blagovno znamko tega artikle, ker nam je artikel nepoznan.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik je kot primer artikla navedel - Kvalitetni samolepljivi lističi znamke Donau, ki nosi karakteristike: samolepilna črtna beležka, število lističev: 100, 75-gramski papir, listi so rumene barve, zlepljeni po krajšem robu, mere: 101x150 mm. Ponudnik lahko ponudi enakovredni izdelek.

Datum objave: 07.01.2021   17:44
VPRAŠANJE
Ali lahko prosim objavite tudi odklenjeno verzijo predračuna, da ga lahko primerno uporabimo. Oddajo bomo oddali na zaklenjenem obrazcu.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Da, odklenjen obrazec predračuna je objavljen na spletni strani naročnika, zaklenjen obrazec je naročnik odstranil. Ponudniki oddajo ponudbo na odklenjenem obrazcu predračuna.
Datum objave: 07.01.2021   17:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Slike in opise v predračunu imate verjetno simbolične. Mi lahko ponudimo enakovredne artikle, ki ustrezajo vašim zahtevam:

Primer: S1 - pozicija 85 - mora biti minca, ki je debeline 0,5mm in trdote HB.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je oblikoval predračun na način da se ponudnike seznani z artikli, ki jih naročnik potrebuje in/ali trenutno uporablja. V stolpcu primera artikla je naveden en artikel ter dodano »in enakovredno«, zato lahko ponudniki ponudijo opisanim artiklom (stolpec opis artikla) enakovredne artikle (velja za vse sklope). Slike so simbolične, ponudniki morajo ponuditi blago, ki izpolnjuje vse zahteve navedene v opisu posamezne postavke.


Datum objave: 07.01.2021   17:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore, pojasnila in potrditve:

S1 PISARNIŠKI POTROŠNI MATERIAL

2. "Samolepilni odlepljivi lističi v kocki: dimenzije 50-51 x 50-51 mm, 75 ali več gramski papir, v sortiranih pastelnih barvah. - EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 250/1" - KOCKA SAMOLEPILNA APLI 51X51 NEON 1/250 - Ali lahko ponudimo kocko, ki ima 240-250 lističev?

3. "Samolepilni odlepljivi lističi v kocki: dimenzije 85-95 x 85-95 mm, 75 ali več gramski papir, lističI v beli barvi. -EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 850/1" DZS KOCKA PVC BELA 9X9X9, 850 LISTIČEV - Samolepilni odlepljivi lističi v zahtevani velikosti ne obstajajo. Obstajajo kocke, ki imajo lepljeno eno stranico vendar lističi niso odlepljivi. Ali lahko ponudimo kocko, ki ima lepljeno eno stranico?

22. "Lepilo na rolerju: obojestranski lepilni trak, ergonomsko oblikovano. -EM = 1 KOM" TESA LEPILO NA ROLERJU - Ali želite ponudbo za lepilo na rolerju (na traku) ali za lepilo, ki se nanaša kot štampiljka (kot na sliki)?

26. "Sponke za papir: velikosti 60 mm. EM = 1 KOM = SPONKE 100/1" - SPONKE ZA PAPIR ŠT. 6 NIKO 60MM 1/100 - Ali lahko ponudimo sponke št. 6, 57-60mm 1/100?

35. "Vložna mapa ""U"": format A4, vstavljanje listov z zgornje strani, prozorna, 80 mic. EM = 1 KOM = VLOŽNA MAPA ""U"" 20/1" - VLOŽNA MAPA U A4, 80 MIC, 20/1 - Ali lahko ponudimo mape, ki imajo vsaj 80mic?

41. "PVC mapa: format A4, s kovinsko drsno sponko, prednja platnica prozorna, zadnja platnica barvna. EM = 1 KOM" MAPA S HITROVEZOM DRSNIKOM A4 PVC - Ali lahko ponudimo mape iz okolju bolj prijaznega PP materiala?

59. "Ločilni listi: format B5, modri, rdeči, zeleni, rumeni. EM = 1 KOM = LOČILNI LISTI 100/1" LOČILNI LISTI B5 1/100, RDEČ - Velikost B5 je deklarirana kot 176x250. Standardni ločilni listi pa so velikosti 230x160. Ali lahko ponudimo standardne ločilne liste velikosti 230x160?

61. "Korekturni trak ""miška"": 4,2 do 5 mm x 6m. EM = 1 KOM " KOREKTURNI TRAK EDIGS, EKO MIŠKA, 4,2MM/6M - Ali lahko ponudimo miško dolžine 10m?

S4 PISARNIŠKI PRIPOMOČKI

18. "Spenjač 21/4: kovinski, kapaciteta spenjanja 10 do 15 listov. EM = 1 KOM" SPENJAČ - KLEŠČE PRIMULA 6, KOVINSKI (6 MM) - Ali želite ponudbo za spenjač, ki uporablja sponke 21/4 ali spenjač, ki uporablja sponke 6mm?

22. "Luknjač: zmogljivost 55-65 listov, z vodilom za luknjanje različnih formatov papirja. EM = 1 KOM" LUKNJAČ Q-C, ZA 63 LISTOV, KOVINSKI - Ali lahko ponudimo spenjač zmogljivosti 55-70 listov?

33. "Gobica za čiščenje magnetne table: dimenzije 5 x 10,5 cm, z vgrajenim magnetom, sortirane barve. EM = 1 KOM" GOBICA MAGNETNA ZA TABLO OPTIMA - Ali lahko ponudimo gobico velikosti 51x108mm?

34. "Flomaster za pisanje po beli tabli: konica M, flomastri različnih barv. EM = 1 KOM = FLOMASTRI različnih barv za pisanje po beli tabli 4/1" - PILOT PERMANENT MARKER CHISEL MEDIUM - Markerji Pilot za belo tablo so pakirani po 5 kos v kompletu, kot jih imate zahtevane pod zap št. 37. Ali lahko ponudimo markerje drugega proizvajalca v pakiranju 4/1?

S5 LIKOVNI MATERIAL

76. "Flomastri: tanka konica, različnih intenzivnih barv, pakirani v kartonski ali plastični embalaži. EM = 1 KOM = FLOMASTRI 10/1" - FABER CASTELL FLOMASTRI, GRIP, 1/10 - Ali lahko ponudimo tudi flomastre v pakiranju 12/1?

79. "Kreda: debela, različne barve, pakirana v plastični posodi. EM = 1 KOM = 1 PLASTIČNA POSODA KRED 21/1" - ULIČNA KREDA - Standardno pakiranje uličnih kred je 20/1. Ali lahko ponudimo krede v pakiranju 20/1?

106. "Papir šeleshamer: format A3, debelina 200 g, različne barve. EM = 1 KOM = 1 ZAVITEK PAPIR ŠELESHAMER 120/1" - PAPIR ŠELESHAMER 200G A3 BARVNI MIX INTENZIV 1/120 2266 - Ali je razpisna količina pravilna oz. ali res potrebujete 800 zavitkov papirja?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

podajamo odgovore po posameznih postavkah:

S1 PISARNIŠKI POTROŠNI MATERIAL

2. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 240-250/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

3. DA, naročnik spreminja zahtevo v opisu artikla na: Lističi v kocki z eno lepljeno stranico: dimenzije 85-95 x 85-95 mm, 75 ali več gramski papir, lističi v beli barvi. EM = 1 KOM = KOCKA BELIH LISTIČEV 850/1 Z ENO LEPLJENO STRANICO (nezaklenjen obrazec predračuna).

22. Naročnik je dopolnil opis artikla: Lepilo na rolerju: obojestranski lepilni trak, ergonomsko oblikovano, širine 7,5 - 8,5 mm in dolžine 10 m -15 m, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna). Ponudniki pri oblikovanju ponudbe upoštevajo navedbe iz opisa artikla, primer in slika sta zgolj informativne narave.


26. DA, naročnik je dopolnil opis artikla (nezaklenjen obrazec predračuna).

35. Da, naročnik je dopolnil opis artikla (nezaklenjen obrazec predračuna).

41. DA, naročnik je dopolnil opis artikla: PVC ali PP mapa: format A4, z drsnikom in kovinsko sponko, prednja platnica prozorna, zadnja platnica barvna. EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).


59. DA, naročnik je dopolnil opis artikla: Ločilni listi: različnih barv -modri, rdeči, zeleni, rumeni, dimenzij 150-180x220-250 mm, EM = 1 KOM = LOČILNI LISTI 100/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

61. DA, naročnik je dopolnil opis artikla: Korekturni trak "miška": dimenzije 4 mm do 5 mm x 6 m do 10 m, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).


S4 PISARNIŠKI PRIPOMOČKI

18. Naročnik želi sponke 21/4, kot je navedeno v opisu artikla.

22. DA, naročnik je dopolnil opis artikla: Luknjač: zmogljivost 55-75 listov, z vodilom za luknjanje različnih formatov papirja, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).

33. DA, naročnik je dopolnil opis artikla: Gobica za čiščenje magnetne table: dimenzije 5-6 cm x 10-12 cm, z vgrajenim magnetom, sortirane barve, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).


34. DA, navedba v stolpcu »kot na primer in enakovredno« je zgolj orientacijska.

S5 LIKOVNI MATERIAL

76.DA, naročnik je dopolnil opis artikla: Flomastri: tanka konica, različnih intenzivnih barv, pakirani v kartonski ali plastični embalaži. EM = 1 KOM = FLOMASTRI 10-12/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

79. DA, naročnik je dopolnil opis artikla Kreda: debela, različne barve, pakirana v plastični posodi.
EM = 1 KOM = 1 PLASTIČNA POSODA KRED 20-22/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

106. DA, naročnik ima oblikovanih 95 oddelkov predšolskih otrok in vsak oddelek v šolskem letu potrebuje okvirno 2 zavitka navedenega papirja. Naročena količina od okvirne, v pogodbenem obdobju seveda lahko odstopa tako navzdol kot navzgor, saj je poraba likovnega materiala odvisna od vsebine letnega delovnega načrta in prednostnih nalog. Naročnik je okvirno količino izračunal na podlagi porabe preteklih let.
Datum objave: 07.01.2021   17:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri sklopu papirja nas zanima specifikacija vaše zahtevane beline ISO 60. Belina se ponavadi meri po standartu ISO 11475 (Whiteness CIE). Ali to pomeni, da mora biti ponujeni papir po standardu ISO11475 in imeti belino več kot 60?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 08.01.2021   07:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

S1 PISARNIŠKI POTROŠNI MATERIAL

2. "Samolepilni odlepljivi lističi v kocki: dimenzije 50-51 x 50-51 mm, 75 ali več gramski papir, v sortiranih pastelnih barvah. - EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 250/1" - KOCKA SAMOLEPILNA APLI 51X51 NEON 1/250 Ali lahko ponudimo kocko 50x50 1/240?

3. "Samolepilni odlepljivi lističi v kocki: dimenzije 85-95 x 85-95 mm, 75 ali več gramski papir, lističI v beli barvi. -EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 850/1" DZS KOCKA PVC BELA 9X9X9, 850 LISTIČEV Ali želite ponudbo za lepljeno kocko ali za PVC kocko, ko nima lepljenih lističev?

7. " Črtni blok: velikosti 100-101 x 140-150 mm, 75 do 85 g papir, samolepilni, zlepljeni po krajšem robu, 100 do 120 listni. - EM = 1 KOM" SAMOLEPILNI BLOK ČRTNI 101X150MM 100 L - Ali lahko ponudimo blok v rumeni barvi?

20. "Lepilni trak: 48 mm x 50 -60 m, 45 mic, akrilat prozoren. - EM = 1 KOM" - TRAK LEPILNI PAKIRNI 48MM X 50M 45 MIC AKRILAT PROZOREN Standardni lepilni trakovi so 48mm x 66m 25mic. Ali lahko ponudimo prozoren lepilni trak 48mm x 66m 25mic?

21- "Močan obojestranski lepilni trak: 12 mm x 50 - 60 m, bel. EM = 1 KOM" MOČAN OBOJESTRANSKI LEPILNI TRAK TESA 04970-00148-00,PVC, (D X Š) 50 M X 12 MM, BEL Zahtevani trak v beli barvi ni dobavljiv za splošno uporabo. Ali lahko ponudimo prozoren trak, na rumeni podlagi?

29. "Spenjalke: 19 mm, različne barve v enem pakiranju. EM = 1 KOM = SPENJALKE 40/1" ŠČIPALKE BARVNE, 19 MM - 40/1 - Ali lahko ponudimo spenjalke 19mm v pakiranju 10/1 ali 12/1 in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na 40/1?

80. "Pisalo: kemični eko pisalo, v kompletu pisala rdeče, modre in črne barve, zapikirana v papirnato škatlico iz recikliranega papirja. - EM = 1 KOM = PISALA 3/1"- PISALNI EKO SET HARMONY - Zahtevani kemični v kompletu niso več dobavljivi. Prosimo, da artikle črtate iz predračuna.

84. "Tehnični svinčnik: z ergonomsko gumiranim držalom, za grafitne mine debeline 0,5 mm. EM = 1 KOM " PILOT TEHNIČNI SVINČNIK SUPER GRIP H-185 - Ali lahko ponudimo enakovreden tehnični svinčnik, ki nima prozornega ohišja?

S3 PISARNIŠKE NAPRAVE

30. "Čistilna sredstva za čiščenje zaslonov in površin računalnika: 30 do 50 ml čistilne raztopine, mikrofiber krpica in 20 do 30 čistilnih robčkov. - EM = 1 KOM = 1 ČISTILNI SET " ČISTILNI SET PURO Ali lahko ponudimo čistilni set edigs, ki ima 30 ml čistilne tekočine, krpice ter palčke za čiščenje?

S4 PISARNIŠKI PRIPOMOČKI

42. "Ravnilo: prosojno, izdelano iz polistirena, dolžina ravnila 16 cm. EM = 1 KOM" - RAVNILO GEOCOLLEGE, 16 CM Ravnila so v večini izdelana iz polistirena in polistirola. Ali lahko ponudimo ravnilo, ki je izdelano iz ene od navedenih plastičnih mas?

43: "Ravnilo: prosojno, izdelano iz polistirena, dolžina ravnila 30 cm. EM = 1 KOM" - RAVNILO GEOCOLLEGE, 30 CM Ravnila so v večini izdelana iz polistirena in polistirola. Ali lahko ponudimo ravnilo, ki je izdelano iz ene od navedenih plastičnih mas?

S5 LIKOVNI MATERIAL

7. "Prstna barva: 750 do 1000 ml v plastenki s pokrovčkom, zelene barve, v primeru zaužitju zdravju neškodljiva. EM = 1 KOM" -PRSTNA BARVA 750 ML GIOTTO ZELENA 536011 - Prstna barva, ki ste jo navedli (536011) je navadna zelena (dobavljiva je le v enem odtenku) in ni dobavljiva kot svetlo zelena (kot je razvidno iz priložene slike). To je enak artikel kot pod zap.št. 4. Slika, ki ste jo pripeli je verjetno le bolj svetla. Ker artikel noben ponudnik nima v ponudbi prosimo, da ga črtate iz predračuna ali potrdite, da ponudimo prstno barvo v odtenku zelene, ki je edina dobavljiva.

od 11. do 19. "Tempera barva: 1000 mL, gosta, gladko tekoča barva, kompatibilne s stojalom za litrske tempera plastenke, . - EM = 1 KOM" CREALL POSTER PAINT 500 ML - Ali želite ponudbo za tempere 1000 ml ali 500ml?

34. "Barvice: debele, lesene, trikotne, z zelo mehko in gladko mino debeline najmanj 5 mm, 12 različnih barv. - EM = 1 KOM = BARVICE 12/1" BARVICE STAEDTLER ERGO SOFT ABS, 12 BARVIC - Ali moramo ponuditi barvice kot v plastičnem pakiranju na sliki?

76. "Flomastri: tanka konica, različnih intenzivnih barv, pakirani v kartonski ali plastični embalaži. EM = 1 KOM = FLOMASTRI 10/1" - FABER CASTELL FLOMASTRI, GRIP, 1/10 Ali morajo imeti ponujeni flomastri grip oprijem?

81. "Lak za lase = prozorni fiksirni sprej, 450 do 550 mL, za fiksiranje risb pri likovnih tehnikah. EM = 1 KOM" WELLA PERFORMANCE SPREJ ZA LASE Standardni spreji za fiskiranje so 400ml. Ali lahko ponudimo standarden 400 ml fiksirni sprej in ceno zaradi primerljivosti ponudb preračunamo na 450ml?

125. "Ščipalke: lesene, natur, velikosti 6 do 7 cm. -EM = 1 KOM = 1 ZAVITEK ŠČIPALK 24/1" -LESENE ŠČIPALKE 1X7CM 24 KOSOV - Lesene ščipale so dobavljive v velikosti 45mm in 72mm. Ali lahko ponudimo ščipalke velikosti 72mm?

136. "Voščenke: debele, intenzivnih barv, vsaka voščenka zavita v papir, tako roke pri uporabi ostanejo čiste. EM = 1 KOM = 1 ZAVITEK VOŠČENK 12/1" - VOŠČENKE FABER CASTELL COLOUR GRIP TRIOGLATE 1/12 Slika voščenk, ki ste jo objavili poleg opisa ni slika artikla, ki izpolnjuje vaše zahteve. Ali morajo biti voščenke grip trioglate ali kot voščenke na sliki?

139. "Vrvica: 0,6/2 40 do 50 m, iz naravnih vlaken, naravne barve, klobčič. - EM = 1 KOM" -VRVICA IZ NARAVNIH VLAKEN MOTVOZ 060/2 90M Navedli ste več zahtev glede dolžin navitja motvoz vrvice(40 do 50 in 90m). Glede na standardno dobavljivost sprašujemo ali lahko ponudimo vrvico navitja 40 do 50m?

140. "Vrvica: 1,25/2 80 do 100 m, iz naravnih vlaken, naravne barve, klobčič. -EM = 1 KOM" - VRVICA IZ NARAVNIH VLAKEN MOTVOZ 1,25/2 90M - NAJMANJ 125M Zahtevana vrvica je standardno dobavljiva v najmanjšem navitju 125m. Ali lahko ponudimo vrvico navitja 125m?

149. "Samolepilne PVC folije: v sijaj ali mat izvedbi, za zunanjo in notranjo uporabo, debelina 70 do 80 µ in širina 120 do 130 cm. -EM = 1 KOM = 1 m² SAMOLEPILNE PVC FOLIJE" SAMOLEPILNE SIJAJ ALI MAT PVC FOLIJE, SREDNJA OBSTOJNOST - Samolepilne folije (kot na sliki), so dobavljive v roli širine 123 cm in imajo 50m navitja. Ali ponudimo ceno za rolo ali za 1 tekoči meter?


ODGOVOR

Spoštovani,

podajamo odgovore:
1 PISARNIŠKI POTROŠNI MATERIAL

2. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: EM = 1 KOM = KOCKA SAMOLEPILNIH ODLEPLJIVIH LISTIČEV 240-250/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

3. Naročnik spreminja zahtevo v opisu artikla na: Lističi v kocki z eno lepljeno stranico: dimenzije 85-95 x 85-95 mm, 75 ali več gramski papir, lističi v beli barvi. EM = 1 KOM = KOCKA BELIH LISTIČEV 850/1 Z ENO LEPLJENO STRANICO (nezaklenjen obrazec predračuna).

7. DA, Naročnik je kot primer artikla navedel - Kvalitetni samolepljivi lističi znamke Donau, ki nosi karakteristike: samolepilna črtna beležka, število lističev: 100, 75-gramski papir, listi so rumene barve, zlepljeni po krajšem robu, mere: 101x150 mm. Ponudnik lahko ponudi enakovredni izdelek.

20. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Lepilni trak: 40-50 mm x 60 -70 m, 45 mic, akrilat prozoren, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).

21. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Močan obojestranski lepilni trak: 12 mm x 50 - 60 m, svetlejših barv (npr. bel, rumen, oranžen, prozoren), EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).

29. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Spenjalke: 19 mm, različne barve v enem pakiranju, EM = 1 KOM = SPENJALKE 12/1 (nezaklenjen obrazec predračuna). Naročnik je pakiranje spremenil, saj mu je manjše pakiranje primernejše zaradi naročil iz dislociranih enot. Zaradi zmanjšanja količine spenjalk v pakiranju je povečal okvirno količino iz 40 na 120.

80. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Posamično kemično eko pisalo, različnih barv (rdeča in/ali modra in/ali črna...), EM = 1 KOM = PISALO 1/1 (nezaklenjen obrazec predračuna). Naročnik je zaradi ukinitve pakiranja 3/1 zahtevo spremenil v 1/1 različnih barv. Ponudnik naj v zadnjem stolpcu navede katere barve ponujenega artikla 1/1 so lahko dobavljive (ustrezna je tudi ponudba eko pisala 1/1 le v modri barvi). Zaradi zmanjšanja količine pisal v pakiranju je povečal okvirno količino iz 200 na 600. Ustrezno je spremenjen tudi primer artikla in slika primera.

84. DA, naročnik v opisu artikla ne zahteva prozornega ohišja.


S3 PISARNIŠKE NAPRAVE

30. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Čistilna sredstva za čiščenje zaslonov in površin računalnika: Čistilna sredstva za čiščenje zaslonov in površin računalnika: 30 do 50 ml čistilne raztopine, mikrofiber krpica in čistilni robčki oziroma 30 do 50 ml čistilne raztopine, čistilni robčki in palčke, EM = 1 KOM = 1 ČISTILNI SET (nezaklenjen obrazec predračuna).


S4 PISARNIŠKI PRIPOMOČKI

42. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Ravnilo: prosojno, izdelano iz polistirena in/ali polistirola, dolžina ravnila 16 cm, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).


43: DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Ravnilo: prosojno, izdelano iz polistirena in/ali polistirola, dolžina ravnila 30 cm, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna).

S5 LIKOVNI MATERIAL

7. Naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla pod zaporedno številko 7 na: Prstna barva: 750 do 1000 ml v plastenki s pokrovčkom, oranžne barve, v primeru zaužitju zdravju neškodljiva, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna), saj dejansko ne obstajata dva odtenka zelene. Artiklu pod zaporedno številko 4 pa je brisal navedbo »temno«.


od 11. do 19. "Tempera barva: 1000 mL, gosta, gladko tekoča barva, kompatibilne s stojalom za litrske tempera plastenke, . - EM = 1 KOM" CREALL POSTER PAINT 500 ML - Ali želite ponudbo za tempere 1000 ml ali 500ml?
Naročnik v postavkah od 11 do 19 želi tempere 1000 ml, artiklom je ustrezno popravil tudi navedbo v stolpcu »kot na primer in enakovredno« (nezaklenjen obrazec predračuna).

34. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza zahtevam iz opisa artikla: Barvice: debele, lesene, trikotne, z zelo mehko in gladko mino debeline najmanj 5 mm, 12 različnih barv, EM = 1 KOM = BARVICE 12/1, v katerem pakiranje ni opredeljeno, slika je simbolična.

76. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza zahtevam iz opisa artikla: Flomastri: tanka konica, različnih intenzivnih barv, pakirani v kartonski ali plastični embalaži, EM = 1 KOM = FLOMASTRI 10-12/1, v katerem grip oprijem ni zahtevan. Flomastri z grip oprijemom so kot možni navedeni le kot primer.

81. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Lak za lase = prozorni fiksirni sprej, 400 do 500 mL, za fiksiranje risb pri likovnih tehnikah, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna), zato preračun pri ponudbi 400 ml artikla ne bo potreben.

125. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Ščipalke - lesene, natur, velikosti 6,5 do 7,5 cm, EM = 1 KOM = 1 ZAVITEK ŠČIPALK 24/1 (nezaklenjen obrazec predračuna).

136. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza zahtevam iz opisa artikla: Voščenke -debele, intenzivnih barv, vsaka voščenka zavita v papir, tako roke pri uporabi ostanejo čiste, EM = 1 KOM = 1 ZAVITEK VOŠČENK 12/1, v katerem grip oprijem ni zahtevan. Voščenke z grip oprijemom so kot možne navedene le kot primer.

139. Ponudnik mora ponuditi artikel, ki ustreza zahtevam iz opisa artikla: Vrvica: 0,6/2 40 do 50 m, iz naravnih vlaken, naravne barve, klobčič, EM = 1 KOM, v katerem je opredeljeno navitje, ki ga želite ponuditi. Naročnik je ustrezno popravil tudi navitje ob navedbi primera.

140. DA, naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Vrvica: 1,25/2 100 do 130 m, iz naravnih vlaken, naravne barve, klobčič, EM = 1 KOM (nezaklenjen obrazec predračuna). Naročnik je ustrezno popravil tudi navitje ob navedbi primera.

149. Naročnik je spremenil zahtevo v opisu artikla na: Samolepilne PVC folije: v sijaj ali mat izvedbi, za zunanjo in notranjo uporabo, debelina 70 do 80 µ in širina 120 do 130 cm, EM = 1 KOM = 1 ROLA S 50 M NAVITJA SAMOLEPILNE PVC FOLIJE (nezaklenjen obrazec predračuna). Naročnik je zaradi spremembe merske enote (EM) ustrezno popravil tudi okvirno količino iz 180 na 20.

Datum objave: 08.01.2021   10:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V sklopu 1 zaporedna številka 50: po zagotovilih distributerja mapa ni več dobavljiva. Ali lahko podamo ceno 0, ker imate navadno visečo mapo že pod zaporedno številko 47?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Opisana mapa pod številko 47 glede na svoje karakteristike ni primerna za uporabo kot personalna mapa v kadrovski službi, vendar se uporablja za pisarniške potrebe. Naročnik mape opisane pod zaporedno številko 47 ne more uporabljati za namen personalne mape zaposlenega, zato je pod postavko 50 opisal mapo, ki jo za ta namen potrebuje. Potrebovana mapa nosi karakteristike: 31 cm dolžina, 24 cm višina in 4 cm širina, trša in npr. zaščitena s folijo in/ali premazom, do cca polovice višine zaprta ob obeh straneh, kar omogoča shranjevanje več gradiva/vsebine in istočasno onemogoča iztros le tega. Na vrhu ima (obojestransko) kovinski nastavek/vodilo, ki omogoča namestitev imenskega lističa in postavitev mape v ognjevarno omaro izvlečni predal dimenzij cca dolžina:41-42 cm, višina: 29-30 cm. Naročnik je opisal visečo mapo, 115040, 9003260750006, bene in želi dobiti to mapo oziroma njej enakovredni artikel.