Dosje javnega naročila 007971/2020
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP IN INSTALACIJA MONOKRISTALNEGA RENTGENSKEGA DIFRAKTOMETRA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 700.397,12 EUR

JN007971/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007971/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN007971/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.03.2021
JN007971/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007971/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 251-628575
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Neža Kozina Garbajs
neza.kozina@ijs.si
+386 14773517
+386 14773189

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ijs.si/ijsw/Objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23266
I.4 Vrsta javnega naročnika
JAVNI ZAVOD
I.5 Glavna področja dejavnosti
ZNANOST


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN INSTALACIJA MONOKRISTALNEGA RENTGENSKEGA DIFRAKTOMETRA
Referenčna številka dokumenta: JN51/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in instalacija monokristalnega rentgenskega difraktometra
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Jamova cesta 39
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in instalacija modernega monokristalnega rentgenskega difraktometra.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2021   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/eJN2 pri objavi tega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
radi bi vas vprašali ali bi sprejeli spremembo tehnične specifikacije glede naslednje postavke:

4-krožni kapa goniometer, ki lahko podpira vsaj 2 kg obremenitve, premer sfere zmede največ 10 m, motorizirana nastavitev razdalje med vzorcem in detektorjem, strojna in programska onemogočitev trkov, hitrost skenov vsaj 10°/s, kalibracija in poravnava z uporabo priloženega kristala standarda na licu mesta

Inštrument ki bi ga radi ponudili ima tako imenovan "eulerian cradle" goniometer, katere ostale specifikacije so podobne/enake zahtevanom 4-krožnom kapa
goniometru.

Ali bi sprejeli spremembo specifikacijih na način da nama omogočite ponujanje takega inštrumenta z "eulerian cradle" goniometrom ?

Naslednje vprašanje se nanaša glede zneska katerega ste zagotovili za nakup take konfiguracije ? Ali lahko dobimo informacijo
tudi o tem ?

Hvala naprej in lepo pozdravljeniODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik potrebuje instrument s tehničnimi specifikacijami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik tehničnih specifikacij ne bo spreminjal.

Za zagotovljena sredstva ZJN3 nima določb, ki bi naročniku nalagale obveznost objave.

Lepo pozdravljeni


Datum objave: 07.01.2021   12:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
mi smo podjetje ki bi rado ododalo ponudbe za ta razpis.
Proizvajalec ki ga zastopamo, ima moderen in zmogljiv single-crystal XRD ki zadovoljuje in presega veliko specifikacij katere iščete.

Ampak, njihov instrument vsebuje tako imenovan "eulerian cradle" goniometer. Vi iščete da bi sistem
imel
4-krožni kapa goniometer,

Ali lahko pojasnite razloge tega, ? Proizvajalec ima veliko inštalacij v svetu pri mnogimi uporabniki ki so zadovoljni z "eulerian cradle" goniometrom.

Ali lahko spremenite specifikacije tega kot je spodaj:

4-krožni kapa ali "eulerian cradle" goniometer.

Hvala naprej in lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik potrebuje instrument s tehničnimi specifikacijami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik tehničnih specifikacij ne bo spreminjal.


Lepo pozdravljeni

Datum objave: 20.01.2021   11:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po natančnem pregledu specifikacij in kriterijev za podeljevanje točk ugotavljamo, da je velika teža 35% od možnih točk namenjenih detektorju proizvajalca Dectris, model EIGER2 R CdTe 1M. Ponudnik, ki ne more ponuditi sistema s tem specifičnim detektorjem dejansko nima možnosti uspešno sodelovati na tem razpisu.

V vidu zgoraj napisanega nas zanima ali pravilno razumemo, da se mora referenca, ki jo zahtevate, nanašati na sistem, ki ustreza vsem zahtevam v tem razpisu, se pravi , da ima tako Dectrisov EIGER2 R CdTe 1M detektor kakort tudi izpolnjuje ostale zahteve navedene v kriterijih za ocenjevanje? Referenca, ki bi se nanašala na zgolj "single cristal" difratkometer , brez specifičnega detektorja in ostalih zahtev ne bi nikakor bila primerljiva s specifičnimi zahtevami iz razpisa.
Prosimo za potrditev.

Glede na znišno konfiguracijo sistema, kakor tudi nišno aplikacijo za študije pod velikim pritiskom, verjamemo da mora biti sistem naveden v referenci iz takšnega okolja s takšno specifikacijo kot jo zahtevate v razpisni dokumentaciji?
Prosimo za potrditev.

Kot smo že izpostavili razpis vključuje nekatere zelo specifične specifikacije za sam detektor, za katere verjamemo, da so posredno povezane s hitrostjo zajemanja podatkov in kakovost meritev ter zajetih podatkov. Ali vaše zahteve temeljijo na opravljenih meritvah in testih na sistemu, ki ustreza vsem zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Ali lahko pojasnite na podlagi katerih izkušenj in podatkov specifikacija vklučuje tako zelo omejujoč točkovni sistem, ki daje prednsot le enemu ponudniku oz. proizvajalcu detektorjev.

Ali razpisni postopek omogoča možnost, da se opravijo testne meritve vaših vzorcev s čemer bi pridobili objektivne podatke o učinkovitosti sistemov potencialnih ponudnikov za točno tisto naravo dela in raziskav kot jo boste opravljali v lastnem laboratoriju?

Za pojasnila in potrdive se vam v naprej lepo zahvaljujemo.

Lep pozdrav
ODGOVOR

Spoštovani,

Referenca je po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil istovrstno blago. Bistvena značilnost reference je torej ta, da izkazuje, da je posamezni ponudnik že opravljal istovrstni posel ali dobave. Referenca naj bi v največji možni meri izpolnjevala tehnične specifikacije, ni pa potrebno, da izpolnjuje kriterije ocenjevanja.

Naš interes je nakup instrumenta z najnovejšo in najzmogljivejšo tehnologijo, ki je trenutno na tržišču in je namenjena predvidenim raziskavam. Točkovni sistem je postavljen glede na izkušnje uporabnikov opreme.

V zvezi s testnimi meritvami vzorcev je odgovor ne. Naši vzorci zajemajo nestabilne, kemijsko izjemno reaktivne, eksplozivne in nevarne vzorce, ki jih ni mogoče varno pošiljati na testne meritve.

Lep pozdrav