Dosje javnega naročila 007923/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
: Izdelava Kreativne zasnove in načrta za izdelavo nagrade Zlata čebela.
ZJN-3: Odprti postopek

JN007923/2020-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 22.12.2020
JN007923/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN007923/2020-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 22.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007923/2020-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.kavcic@gov.si, Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789121
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380441/rd.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava Kreativne zasnove in načrta za izdelavo nagrade Zlata čebela.
Referenčna številka dokumenta: 430-155/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Namen javnega natečaja je izbor kreativne zasnove in načrta predloga za izdelavo simbolnega predmeta nagrade Zlata čebela.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Vlagatelj mora biti sposoben izdelati kreativno zasnovo in načrt/skico 3 D objekta/ predmeta, model/maketo tega predmeta, načrt/skico listine 2 D oblike in idejne predloge za različne izvedbene oblike komuniciranja za širšo javnost - zunanje površine (panoji, plakati, letaki, zgibanke) in digitalne oblike komuniciranjaOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
KRITERIJ
TOČKE
simbolna ustreznost 30
celovitost, odličnost 10
interpretativnost podane kreativne zasnove/ideje ter rešitve 10
inovativnost predlagane nagrade: oblika, material, dimenzije 20
predlagani tehnološki postopek oblikovanja predmeta / nagrade 20
funkcionalnost/uporabnost/praktičnost nagrade izdelane po tej kreativni zasnovi 10
SKUPAJ NAJVEČ 100

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
22.02.2021   23:59
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
3
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
1. nagrada 8.500,00 EUR
2. nagrada 3.000,00 EUR
3. nagrada 2.000,00 EUR
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
mag. Miran Mihelič, , red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič, doc. dr. Mihael Kline, , profesor emeritus Saša Mächtig, Nika Zupanc, Jan Jagodič, , Boštjan Noč,


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2021   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je vso natečajno gradivo obvezno prikazati na samih obrazcih (priloge 6-9), ki so del razpisne dokumentacije? Je lahko grafičnega gradiva in besedila tudi več kot le to, kar je mogoče prikazati na obrazcih?

Hvala

ODGOVOR


je vso natečajno gradivo obvezno prikazati na samih obrazcih (priloge 6-9), ki so del razpisne dokumentacije?
- Da. Lahko pa tudi dugače, vendar označite jasno kateremu obrazcu ustreza poslano gradivo s številko obrazca.

Je lahko grafičnega gradiva in besedila tudi več kot le to, kar je mogoče prikazati na obrazcih?
- Seveda, zato je razpisna dokumentacija v WORD obliki, da vas ne omejuje.


Datum objave: 28.01.2021   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V povabilu k sodelovanju na razpisu je navedeno, da lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, ki s predlogom in tehničnimi sredstvi izkažejo zmožnost izpolniti pogoje udeležbe na osnovni kriterij razpisa. Vsi priloženi obrazci se nanašajo na pravne osebe. Lahko na razpisu sodelujejo tudi fizične osebe?

Hvala

ODGOVOR


Na natečaju lahko sodelujejo tudi fizične osebe.

Datum objave: 09.02.2021   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je zahtevano, da se vzorca pogodb na obrazcih št. 4 in 5 v celoti izpolneta, oziroma v tej fazi razpisa zadošča zgolj izpolnitev svojih osebnih podatkov ter parafriranje pogodbe?

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

zadošča, da izpolnite osebne podatke in parafirate.


Datum objave: 09.02.2021   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ukvarjam se s kiparstvom in želim na razpisu sodelovati s svojo idejo za simbolni predmet / nagrado Zlata čebela (obrazec 6 in 7), ker pa žal nimam zadosti znanja iz grafičnega oblikovanja, me zanima, kako je z idejnim predlogom celostne grafične podobe (CGP) obrazec 8. Ali se lahko prijavim le z idejo za nagrado (obrazec 6, 7) brez idejnega predloga celostne grafične podobe (obrazec 8)? Ali bo v tem primeru moja prijava zavrnjena kot nepopolna?

Vnaprej hvala za odgovor!


ODGOVOR


Spoštovani,


Od prijavitelja pričakujemo tudi IDEJNI PREDLOG celostne grafične podobe (CGP) za različne izvedbene oblike komuniciranja za širšo javnost - zunanje površine (panoji, plakati, letaki, zgibanke) in digitalne oblike komuniciranja. Torej ne že izdelano CGP, ampak samo vašo idejo, predlog (logotip, slogan, skice.....), ki bi predstavljala vso simboliko nagrade Zlata čebela in bi bil uporaben za različne oblike komuniciranja in različna komunikacijska orodja, družbena omrežja, zunanje površine.

Brez idejnega predloga CGP bo vloga nepopolna in izločena iz postopka. V razpisni dokumentaciji smo poudarili, da se lahko združi tudi več različnih avtorjev, ki obvladajo različne veje likovne umetnosti in obikovanja. Imate možnost, da v tem delu z nekom sodelujete v obliki, da je vaš podizvajalec.

Glede teksta vam svetujem, da sledite poglavju 2.2 v razpisni dokumentaciji, kjer smo natančneje pojasnili vsebinska izhodišča za pripravo kreativne zasnove in načrta nagrade Zlata čebela. Listina, kot smo pojasnili, bo spremljala fizično nagrado in bo ob podeljevanju dana v roke nagrajencu, dobitniku nagrade Zlata čebela.Datum objave: 15.02.2021   08:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

je osebna oddaja predloga na sedežu Ministrstva mogoča le v času uradnih ur?

Hvala

ODGOVOR


Osebna oddaja je mogoča v poslovnem času vsak dan od 9. do 15. 30 ure.

Datum objave: 15.02.2021   08:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v kolikor avtorju predloga v različnih manjših delih izvedbe pomagajo tudi druge osebe (ki pa niso avtorji) je ustrezno, da se na obrazcu 1 zgolj doda rubriko "Sodelujoči" in se drugod v dokumentaciji navaja le avtorja, ki je istočasno tudi vložnik?
Avtor je torej edini nosilec avtorskih pravic in tudi edini podpisnik dokumentacije, ki je del predloga (sodelujoči so navedeni izključno na obrazcu 1).

Hvala

ODGOVOR

Lahko se doda , kdo so ostali sodelujoči, edini nosilec avtorski pravic pa je avtor, ki je tudi podpisnik dokumentacije.

Datum objave: 18.02.2021   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj napišemo na zapečateno ovojnico/paket pod šifro vlagatelja?
Ali pod številko javnega natečaja napišemo 430-155/2020 ali JN007923/2020-I01?

Hvala

ODGOVOR


Šifro vlagatelja določite sami iz razloga, ker je natečaj anonimen in se vloge obravnavajo pod šifro.

Številka javnega natečaja je 430-155/2002.

Datum objave: 18.02.2021   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me ali bo vloga sprejeta, če ne bo vsebovala fizičnega modela a bo dovolj plastično predstavljen v skicah? Zanima me predvsem zato, ker je za določene oblike prototipiranje prezahtevno bodisi časovno ali finančno.

Hvala

ODGOVOR


Strokovna žirija je vztrajala na posredovanju modela, saj bodo tako lažje in bolj verodostojno ocenili najboljši predlog. Model je eden ključnih elementov vaše vloge.

Datum objave: 19.02.2021   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj je predvidena objava rezultatov natečaja?

Hvala

ODGOVOR

Predvidoma v drugi polovici marca 2021.


Datum objave: 19.02.2021   09:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko posamezni avtor odda tudi več natečajnih predlogov?

Hvala

ODGOVOR

Lahko.