Dosje javnega naročila 007968/2020
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 342.577,36 EUR

JN007968/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007968/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN007968/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN007968/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN007968/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
JN007968/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007968/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 251-628577
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170
+386 73321095

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/
https://www.sb-nm.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sb-nm.si/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23268
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Referenčna številka dokumenta: 16-45/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup medicinsko potrošnega materiala , za obdobje dveh let, brez odpiranja konkurence. Javno naročilo je razdeljeno na pet sklopov, in sicer:
Sklop 1: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Sklop 2: ICD KARDIOVERTER VSADNI DEFIBRILATOR
Sklop 3: ELEKTRODE, UVAJALA IN POTROŠNI MATERIAL ZA ZAČASNE SPODBUJEVALNIKE
Sklop 4: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER)
Sklop 5: NAPRAVA ZA DALJINSKO SPREMLJANJE DELOVANJA IN STATUSA IMPLANTIRANE VSADNE ELEKTRONSKE NAPRAVE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SRČNI SPODBUJEVALNIKI
Številka sklopa: I.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Podsklopi so zaprti. Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Seznam podsklopov:
1. Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR) varianta I.
2. Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR) varianta II.
3. Srčni spodbujevalnik SSIR varianta III.
4. Srčni spodbujevalnik DDDR varianta I.
5. Srčni spodbujevalnik DDDR varianta II.
6. Srčni spodbujevalnik DDDR varianta III.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ICD KARDIOVERTER VSADNI DEFIBRILATOR
Številka sklopa: II.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NM
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Podsklopi so zaprti. Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Seznam podsklopov:
1. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, osnovni model
2. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, možnost varnega slikanja MRI, konektor DF 4
3. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR) enovotlinski, dodatne funkcije
4. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (VR-DX) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike
5. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) osnovni model 
6. Vgradni kardioverter - defibrilator - ICD (DR) pro MRI, z možnostjo spremljanja na daljavo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ELEKTRODE, UVAJALA IN POTROŠNI MATERIAL ZA ZAČASNE SPODBUJEVALNIKE
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Podsklopi so zaprti. Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Seznam podsklopov:
1. Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika
2. Uvajala za elektrode ICD
3. ELEKTRODA Z NAPIHLJIVIM BALONČKOM ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA
4. RAVNA ELEKTRODA ZA ZAČASNO TRANSVENSKO ELEKTROSTIMULACIJO SRCA
5. SET ZA PERKUTANO VSTAVLJENJE ZAČASNEGA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER)
Številka sklopa: IV.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Seznam podsklopov:
1. IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (LOOP RECORDER)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: NAPRAVA ZA DALJINSKO SPREMLJANJE DELOVANJA IN STATUSA IMPLANTIRANE VSADNE ELEKTRONSKE NAPRAVE
Številka sklopa: V.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33182000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Seznam podsklopov:
1 NAPRAVA ZA DALJINSKO SPREMLJANJE DELOVANJA IN STATUSA IMPLANTIRANE VSADNE ELEKTRONSKE NAPRAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2021   09:01
Kraj: Elektronsko javno odpiranje ponudb.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.01.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.01.2021   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu II, podsklop 5 ICD (DR) osnovni model, ponudimo ICD z možnostjo nastavitve defibrilacijske energije (delivered) do vključno 36 J?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR NAROČNIKA: DA.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam smemo v sklopu III Uvajala, elektrode, 1. podsklop Set za uvajanje trajnega spodbujevalnika ponuditi ustrezna uvajala za elektrode (Peel-Away Introducer) različnih premerov 6F, 7F, 8F in 9F?

ODGOVOR NAROČNIKA: DA.VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali smemo v Sklop I, 2. podsklop SSIR varianta II, ponuditi srčni spodbujevalnik, z življenjsko dobo vsaj 10 let pri naslednjih nastavljenih/izmerjenih parametrih: 60 utripov na min., 2,0V amplitudi pri 0,4 ms ob 100% stimulaciji v VVI načinu delovanja, 1000 Ohmov upornosti elektrode?
ODGOVOR NAROČNIKA: DA.

Ali smemo v Sklop I, 4. podsklop DDDR varianta I ponuditi:
- srčni spodbujevalnik z možnostjo programiranja občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,12 mV v bipolarnem delovanju), ODGOVOR NAROČNIKA: DA.
- srčni spodbujevalnik z numeričnim prikazom števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij? ODGOVOR NAROČNIKA: DA.

Ali smemo v Sklop II, 1. podsklop ICD VR osnovni model ponuditi napravo ICD z maso 77 g? ODGOVOR NAROČNIKA: DA.

Ali smemo v Sklop II, 3. podsklop ICD VR dodatne funkcije ponuditi napravo ICD z maso 77 g in volumnom 33 cm3? ODGOVOR NAROČNIKA: DA.

V Tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika, je v točki 2 sledeča zahteva: Ponudnik mora v ceni spodbujevalnikov nuditi tudi kable (ter vse morebitne ostale rezervne dele), v primeru da je v času trajanja pogodbe potrebna zamenjava le teh. Glede na redko potrebo po zamenjavi kablov smatramo, da je za vašo ustanovo stroškovno učinkoviteje, v kolikor cene kablov ne upoštevamo v ceni spodbujevalnikov temveč ceno kablov priložimo v ločenem ceniku, ki bi veljal v primeru potrebe po zamenjavi le-teh. Hvala za vaš odgovor glede strinjanja oz. nestrinjanja z navedenim predlogom.
ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik strokovnih zahtev ne bo spreminjal.