Dosje javnega naročila 008013/2020
Naročnik: VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana - Polje
Storitve: izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN008013/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN008013/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN008013/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.03.2021
JN008013/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2021
JN008013/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2021
JN008013/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN008013/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008013/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 252-636224
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380518/Razpisna_dokumentacija_(k).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23274
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-2502/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Čiščenje v Vrtcu Miškolin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
čiščenje v Vrtcu Miškolin
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere pri ponudniku10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.01.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 27. 1. 2021 in se bo izvedlo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
Ljubljana - Polje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.01.2021   12:27
Številka: 430-2502/2020-6
Oznaka JN: 7560-20-600018
Datum: 14.1. 2021

ZADEVA: Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje treh let« številka objave JN008013/2020-B01, objavljeno dne 24. 12. 2020 in v Uradnem listu EU, številka objave 2020/S 252-636224, objavljeno dne 28. 12. 2020, prejeli naslednja vprašanja potencialnih ponudnikov:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
glede referenc nas zanima, ali je ustrezno, da predložimo referenčno potrdilo, ki smo ga pridobili v mesecu decembru 2020? Referenca ustreza vsem ostalim zahtevam opredeljenim v razpisni dokumentaciji. Sprašujemo samo glede časovne veljavnosti, referenca odraža zadnje stanje.
Hvala za odgovor.
Odgovor:
Da, lahko.

2. Vprašanje:
Spoštovani,
želeli bi vas opozoriti, da je morda v obrazcu Prikaz strukture ponudbene cene v excelu prišlo do napake. V celicah G9, H9, G11, H11, G17, H17 je namreč zapisano: »Skupna vrednost z DDV na m2 za 48 mesecev«, predmetno javno naročilo pa se oddaja za 36 mesecev.
Odgovor:
V obrazcu Prikaz strukture ponudbene cene v excelu je prišlo do napake. V navedenih celicah je pravilen zapis 36 mesecev. Naročnik bo objavil popravek obrazca.

3. Vprašanje:
Spoštovani,
prosimo za obrazložitev kaj pomeni, kot je navedeno v zadnjem odstavku 4. člena okvirnega sporazuma: »Naročnik bo plačeval le dejansko opravljene storitve skladno z določili te pogodbe in ne nosi nobene odgovornosti zaradi nedoseganja skupne ocenjene oziroma predvidene vrednosti storitev iz te pogodbe«.
Ali razumemo pravilno, da se torej storitve mesečno zaračunavajo po dejansko opravljeni urah?
Zahvaljujemo se vam za odgovor.

Odgovor:
Da, storitve se mesečno obračunavajo po dejansko opravljenih urah čiščenja oziroma m2 čiščenja.

Skladno s podanim odgovorom, bo naročnik objavil popravek obrazca.
Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe

Posredovano:
- Portal javnih naročil


Datum objave: 18.01.2021   15:23
Številka: 430-2502/2020-8
Oznaka JN: 7560-20-600018
Datum: 18. 1. 2021ZADEVA: Dodatna informacija k razpisni dokumentaciji


Javno naročilo za »Izvajanje storitev okolju prijaznega čiščenja v Vrtcu Miškolin za obdobje treh let« je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, številka objave JN008013/2020-B01, dne 24. 12. 2020 in v Uradnem listu EU, številka objave 2020/S 252-636224, objavljeno dne 28. 12. 2020.

Naročnik ponudnikom posreduje naslednjo dodatno informacijo:

Naročnik v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Splošne zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila, v točki 4. Zahteve naročnika v zvezi z delavci čistilci, na strani 18, spreminja drugi odstavek, ki po novem glasi:
»Ponudnik je pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati vsaj navedeno število delavcev. Delavci morajo opravljati storitve čiščenja dnevno vsaj navedeno število ur. Število ur, ki se porabijo za opravljanje generalnih čiščenj, ne sme zmanjšati dnevne prisotnosti delavcev - čistilcev na posamezni lokaciji. Storitve čiščenja morajo biti strokovno vodene in nadzorovane s strani pooblaščenega delavca izvajalca. Odgovorna oseba izvajalca mora opravljati kontrolo čiščenja vsaj 1- krat mesečno.«

Spremembo upoštevaje pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Alenka Mihelčič

Tadeja Möderndorfer, Vodja službe
Posredovano:
- Portal javnih naročil