Dosje javnega naročila 007634/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 822.734,40 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007634/2020-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 08.12.2020
JN007634/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007634/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2021
JN007634/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.01.2021
JN007634/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007634/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2020/S 251-629964

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Žagar, Andreja Žagar
andreja.zagar@mf.uni-lj.si
+386 15437711
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800
Referenčna številka dokumenta: 091-40-1/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup reagentov in potrošnega materiala za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 724.565,90 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup reagentov in potrošnega materiala za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Naročnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana je javno naročilo z oznako 091-40-1/20 Reagenti in potrošni material za SARS-CoV-2 za delo na avtomatiziranem sistemu Cobas 6800 izvedel po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s č) točko prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3). ZJN-3 v navedeni točki določa, da se lahko, če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni mogoče upoštevati, naročilo odda po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
Za potrebe testiranja SARS CoV-2 je naročnik izvedel javno naročilo za Postavitev sistema za testiranje SARS-CoV-2 na uporabo in dobava pripadajočih reagentov in potrošnega materiala z oznako 091-11-1 20 po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi č) točke prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju in 03.04.2020 podpisal pogodbo s podjetjem TG-med d.o.o., Podbrezje 234, 4202 Naklo. Zaradi nadaljevanja epidemije in večjega obsega testiranja, obstaja potreba po dodatni količini reagentov in potrošnega materiala. Zato je naročnik ponudnika TG-med d.o.o., Podbrezje 234, 4202 Naklo ponovno pozval k predložitvi ponudbe.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007634/2020-L01
Številka obvestila v UL: 2020/S 240-593489
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.12.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TG-MED, storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.
Podbrezje 234
4202
SI
Naklo
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 724.565,90 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 724.565,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020