Dosje javnega naročila 004657/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 353.201,37 EUR

JN004657/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.07.2020
JN004657/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.08.2020
JN004657/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.08.2020
JN004657/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.09.2020
JN004657/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
JN004657/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.12.2020
JN004657/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.12.2020
JN004657/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.07.2021
JN004657/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004657/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-074/20; Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774
Referenčna številka dokumenta: 43001-249/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev krožnega križišča na R2-445/0350 Sežana - Fernetiči v km 1+774
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 269.592,96 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN004657/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.07.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
Partizanska cesta 71
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
ASFALTI PTUJ podjetje za nizke gradnje d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 13
2250
SI
Ptuj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 344.262,30 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 269.592,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem

Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam:

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2020