Dosje javnega naročila 008042/2020
Naročnik: ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2 LET
ZJN-3: Odprti postopek

JN008042/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008042/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.02.2021
JN008042/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN008042/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008042/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638364
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Frančiška Al-Mansour
fani.al-mansour@guest.arnes.si
+386 12805302

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Ptujska ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marko Gale
marko.gale@siclj.si
+386 31786293

Internetni naslovi
https://www.siclj.si

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Noršinska ulica 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Štefan Sočič
stefan.socic@guest.arnes.si
+386 25213424

Internetni naslovi
http://www.ekonomska-ms.si

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5
9252
SI
Radenci
Slovenija
Janja Prašnikar Neuvirt
janja.prasnikar-neuvirt@guest.arnes.si
+386 41605161

Internetni naslovi
http://ssgrt.si

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano
Bolniška ulica 11
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
Tea Lugarov
tea.lugarov@guest.arnes.si
+386 56713490

Internetni naslovi
http://www.geps.si

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 12
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Barbara Žagar
barbara.zagar@gssk.si
+386 16204323

Internetni naslovi
http://www.gssk.si

GIMNAZIJA MOSTE, Ljubljana
Zaloška cesta 49
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Špela Škof-Urh
spela.skof-urh@guest.arnes.si
+386 15474100

Internetni naslovi
http://www.gimoste.si

ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec
Tržaška cesta 63
1370
SI
Logatec
Slovenija
Borut Marolt
borut.marolt@zvil.si
+386 17541240

Internetni naslovi
http://www.zvi-logatec.si

GIMNAZIJA LEDINA
Resljeva cesta 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Juvan
tajnistvo@ledina.si
+386 14342200

Internetni naslovi
http://www.ledina.si

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA Ljubljana
Pokopališka ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Šterbenc
tajnistvo@smgs.si
+386 16209400

Internetni naslovi
http://www.smgs.si

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva cesta 53
4000
SI
Kranj
Slovenija
Judita Nahtigal
judita.nahtigal@dsd-kranj.si
+386 42010440

Internetni naslovi
http://www.dsd-kranj.si

Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva cesta 65
4000
SI
Kranj
Slovenija
Mirjana Bizjak
mirjam.bizjak@gfp.si
+386 59093340

Internetni naslovi
http://www.gfp.si

DIJAŠKI DOM POLJANE
Potočnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Branka Langerholc
branka.langerholc@guest.arnes.si
+386 13003132

Internetni naslovi
http://www.dijskidom-poljane.si

DIJAŠKI DOM VIČ
Gerbičeva ulica 51A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Mohorič
ddv.info@guest.arnes.si
+386 14790119

Internetni naslovi
http://www.dd-vic.si

DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR
Smetanova ulica 67
2000
SI
Maribor
Slovenija
Veronika Horvat
veronika.horvat@dddrava.si
+386 22348156

Internetni naslovi
http://www.ddrava.si

Biotehniški center Naklo
Strahinj 99
4202
SI
Naklo
Slovenija
Mira Poklukar
mira.poklukar@bc-naklo.si
+386 51423905

Internetni naslovi
http://www.bc-naklo.si

GIMNAZIJA NOVO MESTO
Seidlova cesta 9
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Ivan Potočar
ivan.potocar@gimnm.org
+386 51202481

Internetni naslovi
http://www.gimnm.org

SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA
Martinčev trg 3
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Breda Švara
breda.svara@guest.arnes.si
+386 56637501

Internetni naslovi
http://ww.seps.si

GIMNAZIJA KOPER - GINNASIO CAPODISTRIA
Cankarjeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Bruno petrič
bruno.petric@guest.arnes.si
+386 51666338

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-koper.si

DIJAŠKI DOM LIZIKE JANČAR
Titova cesta 24A
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Bojana Peruš Marušič
bojana.perus@ddlizika.si
+386 23004615

Internetni naslovi
http://www.ddlizika.si

GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija
Bogomir Trontelj
bogomir.trontelj@sentvid.org
+386 40461655

Internetni naslovi
http://www.sentvid.org

SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE
Šuštarjeva kolonija 7A
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Katja Krevl
katja.krevl@stps-trbovlje.si
+386 35633464

Internetni naslovi
http://www.stps-trbovlje.si

GIMNAZIJA GIAN RINALDO CARLI KOPER GINNASIO GIAN RINALDO CARLI CAPODISTRIA
Gimnazijski trg 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Valter Zorzet
ginnasio.carli@guest.arnes.si
+386 56209620

Internetni naslovi
http://www.ginnasio-carli.si

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alojz Pluško
tajnistvo@svsgugl.si
+386 15651715

Internetni naslovi
http://www.svsgugl.si

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Nataša Erjavec
info@ddb.si
+386 15340061

Internetni naslovi
http://www.ddb.si

GIMNAZIJA VIČ
Tržaška cesta 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andrej Smrdu
andrej.smrdu@gimvic.org
+386 12565993

Internetni naslovi
http://www.gimvic.org

SREDNJA ŠOLA IZOLA - SCUOLA MEDIA ISOLA
Ulica Prekomorskih brigad 7
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Nataša Cah
natasa.cah@guest.arnes.si
+386 56621721

Internetni naslovi
http://www.srednjsolaizola.si

Gimnazija Bežigrad
Peričeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Manica Habjanič Gaberšek
manica.habjanic@gimb.org
+386 41302234

Internetni naslovi
http://www.gimb.org

GIMNAZIJA JESENICE
Trg Toneta Čufarja 1
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Dejan Derković
dejan.derkovic@gimjes.si
+386 45809450

Internetni naslovi
http://www.gimjes.si

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
6230
SI
Postojna
Slovenija
Anton Drobnič
anton.drobnic@scpo.si
+386 41515273

Internetni naslovi
http://scpo.splet.arnes.si

DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA
Kolodvorska ulica 2E
9220
SI
Lendava - Lendva
Slovenija
Silvija Hajdinjak Prendl
silvija.hajdinjak-prendl@guest.arnes.si
+386 25742510

Internetni naslovi
http://www.dssl.si

ŠOLSKI CENTER VELENJE
Trg mladosti 3
3320
SI
Velenje
Slovenija
Uroš Lukič
uros.lukic@scv.si
+386 38968204

Internetni naslovi
http://www.scv.si

ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA
Cesta krških žrtev 131
8270
SI
Krško
Slovenija
Marjeta Sodec
marjeta.sodec@sc-krsko.si
+386 74906400

Internetni naslovi
http://www.sc-krsko.si

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
Celjska ulica 16
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tina Tratnjek
tina.tratnjek@scpet.si
+386 12342444

Internetni naslovi
http://www.scpet.si

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
4000
SI
Kranj
Slovenija
Jože Drenovec
joze.drenovec@sckr.si
+386 41784011

Internetni naslovi
http://www.sckr.si

Tehniški šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12
2000
SI
Maribor
Slovenija
Radosava Rojc
radosava.rojc@tscmb.si
+386 22295765

Internetni naslovi
http://www.tscmb.si

GIMNAZIJA ORMOŽ
Hardek 5A
2270
SI
Ormož
Slovenija
VIda Dovnik
gimnazija.ormoz@guest.arnes.si
+386 27400147

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-ormoz.si

DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Streliška pot 7
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Dragan Kojić
dragan.kojic@ddng.si
+386 53354810

Internetni naslovi
http://www.ddng.si

GIMNAZIJA LITIJA
Bevkova ulica 1C
1270
SI
Litija
Slovenija
Vida Poglajen
vida.poglajen@guest.arnes.si
+386 41751056

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-litija.si

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE
Cesta zmage 5
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija
Aljaša Urbanija
aljasa.urbanija@guest.arnes.si
+386 35655400

Internetni naslovi
http://www.sszagorje.si

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Stjenkova ulica 3
6210
SI
Sežana
Slovenija
Dušan Štolfa
dusan.stolfa@guest.arnes.si
+386 57311280

Internetni naslovi
http://www.sc-sezana.si

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR
Park mladih 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Midhat Mlaosmanović
midhat.mlaosmanovic@icp-mb.si
+386 23208610

Internetni naslovi
http://www.icp-mb.si

GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Kosovelova ulica 1
3000
SI
Celje
Slovenija
Karmen Korošec
info@gcc.si
+386 34285700

Internetni naslovi
http://www.gcc.si

DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA
Poljanska cesta 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marko Omerzel
marko.omerzel@dic.si
+386 31425229

Internetni naslovi
http://www.dic.si

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Prešernova ulica 34
9240
SI
Ljutomer
Slovenija
Zvonko Kustec
zvonko.kustec@gfml.si
+386 25858700

Internetni naslovi
http://www.gfml.si

II. GIMNAZIJA MARIBOR
Trg Miloša Zidanška 1
2000
SI
Maribor
Slovenija
mag. Ivan Lorenčič
info@druga.si
+386 23304430

Internetni naslovi
http://www.druga.si

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO
Zdravstvena pot 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marija Šušteršič
marija.sustersic@guest.arnes.si
+386 13007240

Internetni naslovi
http://www.ssfkz.si

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Katja Rek
rek.katja@szks.si
+386 23006220

Internetni naslovi
http://www.szks.si

Lesarska šola Maribor
Lesarska ulica 2
2000
SI
Maribor
Slovenija
Aleš Hus
ales.hus@ls-mb.si
+386 24216650

Internetni naslovi
http://www.lsmb.si

GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA
Študentovska ulica 16
5280
SI
Idrija
Slovenija
Karmen Vidmar
karmen.vidmar@gimidrija.si
+386 53726800

Internetni naslovi
http://www.gim-idrija.si

SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Tjaša Štrancar
racunovodstvo@ss-venopilon.si
+386 53664114

Internetni naslovi
http://www.ss-venopilon.si

SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
Dunajska cesta 102
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Šaranović Šinkovec
mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si
+386 15600400

Internetni naslovi
http://www.sggos.si

GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO GIMNAZIJA ANTONIO SEMA PIRAN
Med vrtovi 8
6320
SI
Portorož - Portorose
Slovenija
Aleksandra Rogić
alekdandra.rogic@ginnasiosema.si
+386 59081381

Internetni naslovi
http://www.ginnasiosema.net

SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA
Kranjska cesta 24
4240
SI
Radovljica
Slovenija
mag. Ivan Damjan Mašič
damjan@sgtsr.si
+386 45370624

Internetni naslovi
http://www.sgtsr.si

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Koroška ulica 11
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Gabrijela Kotnik
gabrijela.kotnik@sc-sg.si
+386 28846500

Internetni naslovi
http://www.sc-sg.net

Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
1230
SI
Domžale
Slovenija
Gregor Jasenc
gregor.jasenc@ssdomzale.si
+386 31432736

Internetni naslovi
http://www.ssdomzale.si

GIMNAZIJA PTUJ
Volkmerjeva cesta 15
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Boštjan Šeruga
bostjan.seruga1@guest.arnes.si
+386 27482810

Internetni naslovi
http://www.gimptuj.si

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000
SI
Maribor
Slovenija
Marjeta Klajnšek
marjeta.klajnsek1@guest.arnes.si
+386 22350600

Internetni naslovi
http://gradbena.si

GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000
SI
Kranj
Slovenija
mag. Franc Rozman
franc.rozman@guest.arnes.si
+386 42811722

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-kranj.si

SREDNJA ŠOLA PIETRO COPPO IZOLA SCUOLA MEDIA PIETRO COPPO ISOLA
Zustovičeva ulica 6
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Alberto Scheriani
alberto.scheriani@guest.arnes.si
+386 56631100

Internetni naslovi
http://www.pietrocoppo.net

GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE
Šolska ulica 16
2342
SI
Ruše
Slovenija
Jasna Robnik
jasna.robnik@guest.arnes.si
+386 26300800

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-ruse.si

GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana
Šubičeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Obrad Marković
obrad.markovic@gjp.si
+386 51301317

Internetni naslovi
http://www.gjp.si

ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA
Podlubnik 1B
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
Martin Pivk
martin.pivk@guest.arnes.si
+386 45062300

Internetni naslovi
http://www.scsl.si

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Aškerčeva cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nives Počkar
nives.pockar@sclj.si
+386 41762434

Internetni naslovi
http://www.sclj.si

GIMNAZIJA BREŽICE
Trg izgnancev 14
8250
SI
Brežice
Slovenija
Cirila Klarić
cirila.klaric@guest.arnes.si
+386 74992350

Internetni naslovi
http://www.gimnazija-brezice.si

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
Litostrojska cesta 51
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Capuder
irena.capuder@ssts.si
+386 15333600

Internetni naslovi
http://www.ssts.si

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Vojkova cesta 74
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dr. Boris Černilec
boris.cernilec@zgnl.si
+386 15800500

Internetni naslovi
http://www.zgnl.si

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Martina Strle
martina.strle@egss.si
+386 45373520

Internetni naslovi
http://www.egss.si/

Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Mladinska ulica 14
2000
SI
Maribor
Slovenija
Lidija Paradiž
lidija.paradiz@guest.arnes.si
+386 22504650

Internetni naslovi
https://sstd.si/

ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA
Vegova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
dr. Uroš Breskvar
uros.breskvar@vegova.si
+386 31333937

Internetni naslovi
http://www.vegova.si

ŠOLSKI CENTER CELJE
Pot na Lavo 22
3000
SI
Celje
Slovenija
Igor Dosedla
igor.dosedla@sc-celje.si
+386 34285831

Internetni naslovi
https://www.sc-celje.si/

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO
Ulica talcev 3A
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vladimira Šušteršič
vladimira.sustersic@esnm.si
+386 73933264

Internetni naslovi
http://www.esnm.si

Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva ulica 10
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Saksida, Alenka Jug
alenka.jug@scng.si
+386 56205700

Internetni naslovi
http://www.sc-ng.si

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Zlatka Lebar
zlatka.lebar@guest.arnes.si
+386 25211450

Internetni naslovi
http://www.szsms.si/

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KOPER - CASA DELLO STUDENTE CAPODISTRIA
Cankarjeva ulica 5
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Vladimir Mikac
vladimir.mikac@guest.arnes.si
+386 31741785

Internetni naslovi
http://www.ddkoper.si/

DIJAŠKI DOM TABOR
Kotnikova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Šemso Mujanović
semso.mujanovic@guest.arnes.si
+386 51390752

Internetni naslovi
http://www.ddt.si

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA
Ulica dr. Jožeta Pučnika 21
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Marko Mahorič, Lidja Pahič
markom@sssb.si
+386 28432070

Internetni naslovi
https://www.sssb.si/

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
2000
SI
Maribor
Slovenija
Barbara Konečnik
barbara.konecnik@ses-mb.si
+386 59083372

Internetni naslovi
https://www.ses-mb.si/

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Ipavčeva ulica 10
3000
SI
Celje
Slovenija
Jerica Lešnik
info@szzce.si
+386 34286900

Internetni naslovi
http://www.szsce.si/

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Prešernova cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uroš Koščak
uros.koscak@presernova.si
+386 31782135

Internetni naslovi
https://www.presernova.si/

DIJAŠKI DOM PTUJ
Arbajterjeva ulica 6
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Zorka Lah
zorka.lah@gmail.com
+386 27070701

Internetni naslovi
http://www.zveza-zsd.si

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM
Na gradu 4
2390
SI
Ravne na Koroškem
Slovenija
Ivanka Stopar
ivanka.stopar@gmail.com
+386 28750603

Internetni naslovi
https://www.srednjasolaravne.si/

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA
Tržaška cesta 36
6230
SI
Postojna
Slovenija
Cvetka Kernel
cvetka.kernel@guest.arnes.si
+386 58501023

Internetni naslovi
https://sgls.si/

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
Ižanska cesta 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag. Milan KNez
milan.knez@bic-lj.si
+386 12807600

Internetni naslovi
https://www.bic-lj.si/

GIMNAZIJA ŠIŠKA
Aljaževa ulica 32
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Rudolf
dejan.rudolg@guest.arnes.si
+386 41817122

Internetni naslovi
https://www.gimnazija-siska.si/

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR
Park mladih 8
2000
SI
Maribor
Slovenija
Sabina Štrucl
ssoblikovanje@ssom.si
+386 31345683

Internetni naslovi
https://www.ssom.si/

SREDNJA POKLICNA IN TEHNIŠKA ŠOLA MURSKA SOBOTA
Šolsko naselje 12
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Anita Uran
ludvik.sukic@guest.arnes.si
+386 25348910

Internetni naslovi
http://www.s-ssts.ms.edus.si

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
Mladinska ulica 14A
2000
SI
Maribor
Slovenija
Martin Mikuž
martin.mikuz@ssgt-mb.si
+386 41518872

Internetni naslovi
https://www.ssgt-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380594/OBJAVA_PORTAL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23315
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2 LET
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 2 let
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.000.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 2 let. Podatki o merilnih mestih ter predvideni porabi električne energije so navedeni v Prilogi št. 1. Odjem električne energije bo v času ali VT in MT ali ET. Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije za vsa predvidena merilna mesta. V primeru, da ponudnik ne ponudi dobave za vsa merilna mesta, bo njegova ponudba izključena. Ocenjena količina dobave električne energije je 34,4 mio kWH/letno. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb. Ponudnik mora naročniku zagotoviti vključevanje dodatnih merilnih mest med obdobjem trajanja javnega naročila po cenah, ki bodo določene s pogodbo za dobavo električne energije v posameznem letu. Naročnik si pridržuje pravico do ukinitve posameznih merilnih mest med izvajanjem pogodbe. Ponudnik mora ponuditi okoljsko manj obremenjujoče blago v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZVEZA SREDNJIH ŠOL IN DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
Ptujska ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2021   07:14
Naročnik sporoča vsem ponudnikom, da podaljšuje rok za postavitev vprašanj do 08.02.2021 do 10.00 ter rok za prejem ponudb do 15.02.2021 do 10.00. Odpiranje ponudb se bo vršilo 15.02.2021 ob 10.15.
Popravek je bil poslan na evropski portal TED, ki pa potrebuje nekaj več dni za objavo.

V tem času bo naročnik tudi odgovoril na že prejeta vprašanja.

S spoštovanjem,
Center IRIS

Datum objave: 28.01.2021   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V skladu z vašim seznamom merilnih mest nas zanima, kakšna je pravilna št. merilnega mesta za:
200265-16133, Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem, plačnik Šolski center Ravne na Koroškem.
Pravilna št. MM je v obliki 2-123456.

Str. 17 RD:
Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja električne energije v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 in 64/19), za obdobje od 1.3.2021 do 28.02.2022 (oz. za čas 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma).
Ali je pravilno obdobje vašega povpraševanja od 01.03.2021 do 28.02.2022 ali od 01.03.2021 do 28.02.2023?
Ustrezno prosimo da korigirate razpisno dokumentacijo, kjer je to potrebno, v kolikor tudi ponudbeni predračun, prosimo tudi tega.

Predlagamo, da omogočite navedbo ponudbenih cen za posamezna obdobja, torej za:
01.03.2021-31.12.2021,
01.01.2022-31.12.2022,
01.01.2023-28.02.2023.
V kolikor se strinjate s predlogom, prosimo za korekcijo ponudbenega predračuna.

5. člen pogodbe:
Dobavitelj mora posameznim končnim uporabnikom sporočati merilna mesta in porabo, kjer se obračunava energijo po dejanski rabi in kjer se plačuje po ocenjeni mesečni porabi.
Kako je to mišljeno? Ta podatek si lahko pridobite od sistemskih operaterjev. Ne moremo se zavezati, da bomo kot dobavitelj vsak mesec pregledovali vsa vaša merilna mesta in vam sporočali željena stanja. Prosimo za črtanje navedbe.
V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.
Prosimo za spremembo na do 10. dne v mesecu, saj do 5. dne vsi SODO še ne sporočijo vseh stanj za tolikšno število merilnih mest.

7. člen pogodbe:
Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljanje dobav električne energije določil nov dobavitelj.
Prosimo za pojasnilo, kakšna odpoved pogodbe je s tem mišljena.

Predlagamo, da se v primeru dodajanja novih merilnih mest ne sklepajo aneksi temveč da se samo merilna mesta dodajajo na seznam merilnih mest. Tako je postopek dosti hitrejši.

Menimo, da podpis Krovnega sporazuma in posamičnih pogodb v dveh izvodih zadostuje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
odgovarjamo poleg vaših vprašanj:

V skladu z vašim seznamom merilnih mest nas zanima, kakšna je pravilna št. merilnega mesta za:
200265-16133, Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem, plačnik Šolski center Ravne na Koroškem.
Pravilna št. MM je v obliki 2-123456.
Naročnik se je obrnil na dotično šolo, ki mu je posredovala kopijo mesečnega računa na katerem je navedena številka odjemnega mesta 200265-16133, tako da je številka pravilna.

Str. 17 RD:
Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja električne energije v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17 in 64/19), za obdobje od 1.3.2021 do 28.02.2022 (oz. za čas 24 mesecev od podpisa okvirnega sporazuma).
Ali je pravilno obdobje vašega povpraševanja od 01.03.2021 do 28.02.2022 ali od 01.03.2021 do 28.02.2023?
Ustrezno prosimo da korigirate razpisno dokumentacijo, kjer je to potrebno, v kolikor tudi ponudbeni predračun, prosimo tudi tega.

Pravilno obdobje naročnikovega povpraševanja je od 01.04.2021 do 31.03.2023. Naročnik je popravil razpisno dokumentacijo in jo poslal v objavo na portal.

Predlagamo, da omogočite navedbo ponudbenih cen za posamezna obdobja, torej za:
01.03.2021-31.12.2021,
01.01.2022-31.12.2022,
01.01.2023-28.02.2023.
V kolikor se strinjate s predlogom, prosimo za korekcijo ponudbenega predračuna.

Naročnik se s predlogom ne strinja in ostaja pri zahtevi, da ponudniki ponudijo fiksne cene za celotno pogodbeno obdobje (2 leti).

5. člen pogodbe:
Dobavitelj mora posameznim končnim uporabnikom sporočati merilna mesta in porabo, kjer se obračunava energijo po dejanski rabi in kjer se plačuje po ocenjeni mesečni porabi.
Kako je to mišljeno? Ta podatek si lahko pridobite od sistemskih operaterjev. Ne moremo se zavezati, da bomo kot dobavitelj vsak mesec pregledovali vsa vaša merilna mesta in vam sporočali željena stanja. Prosimo za črtanje navedbe.

Dobavitelj mora končnemu uporabniku (posamezni šoli) na računu sporočiti, na katerem merilnem mestu je obračunana dejanska poraba (ki jo je za pretekli mesec sporočil SODO) in za katerega je ocenjena vrednost.

V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu ne prejme od SODO obračunskih podatkov za pretekli mesec, lahko dobavitelj izda račune na podlagi napovedi, dejansko porabo v preteklem mesecu pa upošteva v obliki poračuna pri naslednjem računu.
Prosimo za spremembo na do 10. dne v mesecu, saj do 5. dne vsi SODO še ne sporočijo vseh stanj za tolikšno število merilnih mest.

Če dobavitelj od SODO do 5. v mescu ne prejme obračunskih podatkov, potem lahko za tisti mesec izstavi račun na podlagi ocene, poračun izvede v naslednjem mesecu. V besedilu določbe je beseda »lahko« kar pomeni, da če podatka od SODO ne prejme do 5. dne v mesecu, izda račun z ocenjeno porabo, lahko pa čaka na SODO, da mu posreduje podatke in šele nato (lahko tudi 10.) izda račun.

7. člen pogodbe:
Dobavitelj je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljanje dobav električne energije določil nov dobavitelj.
Prosimo za pojasnilo, kakšna odpoved pogodbe je s tem mišljena.
Mišljena je odpoved dobavitelja, če le-ta odstopi od pogodbe. Naročnik je določbo v pogodbo popravil tako, da je jasnejša.

Predlagamo, da se v primeru dodajanja novih merilnih mest ne sklepajo aneksi temveč da se samo merilna mesta dodajajo na seznam merilnih mest. Tako je postopek dosti hitrejši.

V primeru dodajanja novih merilnih mest gre za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, zato je naročnik zavezan k sklenitvi aneksa ter njegovi objavi na Portalu JN.

Menimo, da podpis Krovnega sporazuma in posamičnih pogodb v dveh izvodih zadostuje.
Naročnik vztraja pri številu izvodov krovne pogodbe in posamične pogodbe.

Lep pozdrav.