Dosje javnega naročila 007950/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-9/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.085.723,47 EUR

JN007950/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007950/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN007950/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN007950/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2021
JN007950/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.04.2021
JN007950/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
JN007950/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2021
JN007950/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.01.2022
JN007950/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007950/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001800/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23295
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-9/21; Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
Referenčna številka dokumenta: 43001-478/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija regionalne ceste R3-702/2704 Trbonje-Vuhred od km 8+390 do km 10+140in izgradnja hodnika za pešče od km 8+390do km10+140v naselj.Sv.Vid
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.12.2020   08:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kje lahko dostopamo do razpisne dokumentacije datoteke z naslovom: Splošni pogoji pogodb. Na tem linku ne odpre datoteke s tem naslovom.
Lp

ODGOVOR
Naročnik je odpravil tehnične težave. Splošni pogoji pogodb so sedaj dostopni na objavljeni povezavi.Datum objave: 06.01.2021   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V poglavju JAVNA RAZSVETLJAVA, sklop 2.0 Gradbena dela, postavka 14 (drobna gradbena dela 3%) ne zajema celotnega sklopa gradbenih del. Ali je prišlo do napake v formuli?

ODGOVOR
Naročnik bo 20.01.2021 zamenjal razpisno dokumentacijo ter podaljšal rok za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo načrtov in tehničnega poročila.

ODGOVOR
Naročnik bo 20.01.2021 zamenjal razpisno dokumentacijo ter podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 07.01.2021   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo načrtov in tehničnega poročila.

POPRAVEK ODGOVORA z dne 6.1.2021 ob 12:42
Naročnik trenutno ne bo objavil zahtevanih načrtov, bo pa dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije bo naročnik ustrezno podaljšal tudi rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 07.01.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V poglavju JAVNA RAZSVETLJAVA, sklop 2.0 Gradbena dela, postavka 14 (drobna gradbena dela 3%) ne zajema celotnega sklopa gradbenih del. Ali je prišlo do napake v formuli?

POPRAVEK ODGOVORA z dne 6.1.2021 ob 12:42
Naročnik je ugotovil napako v formuli v poglavju JAVNA RAZSVETLJAVA, sklop 2.0 Gradbena dela, postavka 14 (drobna gradbena dela 3%) ne zajema celotnega sklopa gradbenih del. Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe takoj, ko bo z njimi razpolagal. Sočasno bodo popravljene tudi formule za izračun vrednosti ponudbe. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije bo naročnik ustrezno podaljšal tudi rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 26.01.2021   14:45
VPRAŠANJE
Preddela: "Demontaža in prestavitev lesenega nadstreška na novo lokacijo - dogovor z lastnikom zemljišča" in "Demontaža in prestavitev lesene garaže na novo lokacijo - dogovor z lastnikom zemljišča". Kje se nahajata omenjena objekta.

ODGOVOR
Naročnik ja pridobil podatke o lokacijah. Trenutno ne bo objavil popravka, bo pa dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe, s popravki vred takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije je naročnik na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pregledu popisa, smo videli, da se postavka 31 182 "Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm (izdelava finega planuma)" pojavi tako pri Regionalni cesti, kot pri Hodniku za pešce. Enota mere je v enem primeru m3, v drugem pa m2. Ali je prišlo do napake?

ODGOVOR
Naročnik je ugotovil napako v enoti mere. Trenutno ne bo objavil popravka, bo pa dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe, s popravki vred takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije je naročnik na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj bo naročnik objavil novo razpisno dokumentacijo?

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe, s popravki vred takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije je naročnik na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, če lahko objavite nov rok za oddajo ponudbe zaradi pridobitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, katerega veljavnost je vezana na ta datum.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Datum objave: 06.01.2021 12:42
ODGOVOR
Naročnik bo 20.01.2021 zamenjal razpisno dokumentacijo ter podaljšal rok za oddajo ponudb.

Dne 06.01.2021 ste podali odgovor, v katerem ste zapisali, da bo 20.01.2021 objavljena nova razpisna dokumentacija, in podaljšan rok oddaje ponudbe.
V vmesnem času, smo Vam zastavili tudi več vprašanj, na katere še nismo prejeli odgovora, rok za postavljanje vprašanj pa se izteče danes 26.01.2021.
Kdaj bo naročnik objavil novo razpisno dokumentacijo, podaljšal rok oddaje ponudbe, in odgovoril na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe, s popravki vred takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije je naročnik na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kdaj boste objavili novi rok za oddajo ponudb?
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 26.01.2021   14:51
VPRAŠANJE
Kdaj lahko pričakujemo spremembo razpisne dokumentacije ter podaljšanje roka za oddajo ponudb, kot ste to navedli v odgovorih že v začetku januarja?

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil razpisno dokumentacijo z vsemi dokumenti, ki so potrebni za pripravo ponudbe, s popravki vred takoj, ko bo z njimi razpolagal. Zaradi spremembe razpisne dokumentacije je naročnik na portalu javnih naročil objavil novi rok za sprejem ponudb in sicer 03.03.2021 do 11:00.Datum objave: 18.02.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
izteka se podaljšan rok za postavljanje vprašanj, pa še vedno ni objavljene dopolnitve razpisne dokumentacije?
Kdaj boste objavili dopolnitev razpisne dokumentacije in ali boste temu primerno podaljšali rok oddaje ponudbe?

ODGOVOR
Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo.Datum objave: 19.02.2021   08:28
VPRAŠANJE
V popravku razpisne dokumentacije dne 18.02.2021, ste napisali: "Sprememba razpisne dokumentacije 01 Naročnik spreminja popis del in dopolnjuje razpisno dokumentacijo". Kje je objavljen spremenjen popis del?

ODGOVOR
Spremenjen Popis del_S1 je sedaj objavljen na Naročnikovi spletni strani.Datum objave: 10.03.2021   11:11
VPRAŠANJE
V popisu pri zemeljskih delih, postavka 23 314 "Dobava in vgradnja geotekstilije", je enota mere m3. Ali je prišlo do napake?

ODGOVOR
Naročnik je ugotovil in popravil napako v izrazu enote postavke 23 314 "Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast, natezna trdnost nad 15-20 kN/m".