Dosje javnega naročila 003820/2020
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izbira izvajalcev za izvedbo gradbenih del na področju Elektra Ljubljana d.d.
ZJN-3: Odprti postopek

JN003820/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.06.2020
JN003820/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2020
JN003820/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.10.2020
JN003820/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2020
JN003820/2020-ODL01P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2020
JN003820/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN003820/2020-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2021/S 005-007999

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
helenca.sterlekar@elektro-ljubljana.si
+386 12304339

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalcev za izvedbo gradbenih del na področju Elektra Ljubljana d.d.
Referenčna številka dokumenta: JN2020/014
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Izbiro izvajalcev za izvedbo gradbenih del na področju Elektra Ljubljana d.d.«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 40. in 48. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 12.000.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Bolj zahtevna dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
- sklop 1: »Bolj zahtevna dela« (npr. izgradnja 6 ali večcevne kabelske kanalizacije, pilotiranje- temeljenje, postavitev zagatnic, izvedba vodenih vrtanj)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
garancijska doba100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Manj zahtevna dela
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
- sklop 2: »Manj zahtevna dela« (npr. izkopi in postavitev lesenih in betonskih drogov, ozemljitve, krajše trase EKK-tehnično nezahtevne)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
garancijska doba100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Enostavna dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
- sklop 3: »Enostavna dela« (npr. izkopi in postavitev manjšega števila lesenih in betonskih drogov, krajši izkopi za podzemno kabelsko omrežje in ozemljitve, na tehnično nezahtevnem terenu, )
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
garancijska doba100

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003820/2020-E01
Številka obvestila v UL: 2020/S 116-282465
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.06.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Bolj zahtevna dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 11
Število prejetih ponudb MSP-jev: 9
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 11

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Slovenčeva ulica 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PIRNAT gradbeništvo in telekomunikacije, d.o.o.
Malo Trebeljevo 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CBE, družba za gradnjo in inženiring, d.o.o.
Tehnološki park 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Gasilska cesta 5
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
MENSEL Sistemi in avtomatizacija, d.o.o., Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
NG nizke gradnje d.o.o.
Šmihel 58
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
BAUIMEX elektro - gradnje - inženiring d.o.o.
Pot v puškarno 11
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve
Cesta v Pečale 36
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 9.000.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
7
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Manj zahtevna dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 22
Število prejetih ponudb MSP-jev: 20
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 22

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADEJ gradbeništvo inženiring d.o.o.
Blanca 102
8283
SI
Blanca
Slovenija

Da
STORITVE TGM ALEŠ GORJUP S.P.
Draga pri Šentrupertu 14
8232
SI
Šentrupert
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA - LEKŠE ŠTEFAN S.P.
Kalce-Naklo 5
8312
SI
Podbočje
Slovenija

Da
GRADBENIŠTVO - BEČIĆ MIHRET S.P.
Ulica Gradnikove brigade 6
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
G.M. GRADBENA MEHANIZACIJA JERNEJ DIVJAK S.P.
Mala Hubajnica 12
8293
SI
Studenec
Slovenija

Da
SMER, svetovanje, marketing, energetika, razvoj d.o.o.
Jelovo 18
1433
SI
Radeče
Slovenija

Da
GALLOPENI, zidarska in fasaderska dela, d.o.o.
Selo 44
5262
SI
Črniče
Slovenija

Da
ELJ, elektro in gradbena dela d.o.o.
Grobelno - del 100
3231
SI
Grobelno
Slovenija

Da
DVA-S PLUS, storitve, d.o.o.
Parmova ulica 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
OBNOVA KOČEVJE d.o.o., podjetje za gradbeništvo, trgovino in prevoze, Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje
Trg Svetega Jerneja 4
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA DARKO TRBOVC, S.P.
Huda Jama 18
3270
SI
Laško
Slovenija

Da
TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Todraž 20
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija

Da
DAMJAN TRBOVC S.P. ČIŠČENJE GRMIČEVJA, ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Zgornja Rečica 88
3270
SI
Laško
Slovenija

Da
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Slovenčeva ulica 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPOKS težka gradbena mehanizacija d.o.o.
Podskrajnik 61A
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
PIRNAT gradbeništvo in telekomunikacije, d.o.o.
Malo Trebeljevo 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CBE, družba za gradnjo in inženiring, d.o.o.
Tehnološki park 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Gasilska cesta 5
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
MENSEL Sistemi in avtomatizacija, d.o.o., Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
NG nizke gradnje d.o.o.
Šmihel 58
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
TGM BIZJAK DUŠAN BIZJAK S.P.
Stražišče 7
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
BAUIMEX elektro - gradnje - inženiring d.o.o.
Pot v puškarno 11
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
GRADBENO PODJETJE G.P. PELC David Pelc s.p.
Trdnjava 22
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Ne
SPLOŠNO ZIDARSTVO MARTIN PELC S.P.
Griček pri Željnah 9
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve
Cesta v Pečale 36
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
LAVACO podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KORBAR - GRADNJE gradbene storitve d.o.o.
Rimska cesta 34
8210
SI
Trebnje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.500.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
17
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Enostavna dela

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 28
Število prejetih ponudb MSP-jev: 26
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 28

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRADEJ gradbeništvo inženiring d.o.o.
Blanca 102
8283
SI
Blanca
Slovenija

Da
STORITVE TGM ALEŠ GORJUP S.P.
Draga pri Šentrupertu 14
8232
SI
Šentrupert
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA - LEKŠE ŠTEFAN S.P.
Kalce-Naklo 5
8312
SI
Podbočje
Slovenija

Da
GRADBENIŠTVO - BEČIĆ MIHRET S.P.
Ulica Gradnikove brigade 6
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
G.M. GRADBENA MEHANIZACIJA JERNEJ DIVJAK S.P.
Mala Hubajnica 12
8293
SI
Studenec
Slovenija

Da
OBNOVA KOČEVJE d.o.o., podjetje za gradbeništvo, trgovino in prevoze, Trg Svetega Jerneja 4, 1330 Kočevje
Trg Svetega Jerneja 4
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Primštal 30
8210
SI
Trebnje
Slovenija

Da
GRADEJ gradbeništvo inženiring d.o.o.
Blanca 102
8283
SI
Blanca
Slovenija

Da
STORITVE TGM ALEŠ GORJUP S.P.
Draga pri Šentrupertu 14
8232
SI
Šentrupert
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA - LEKŠE ŠTEFAN S.P.
Kalce-Naklo 5
8312
SI
Podbočje
Slovenija

Da
GRADBENIŠTVO - BEČIĆ MIHRET S.P.
Ulica Gradnikove brigade 6
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
G.M. GRADBENA MEHANIZACIJA JERNEJ DIVJAK S.P.
Mala Hubajnica 12
8293
SI
Studenec
Slovenija

Da
KOGRAD gradbeništvo d.o.o.
Majer 21
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
GRADBENA MEHANIZACIJA DARKO TRBOVC, S.P.
Huda Jama 18
3270
SI
Laško
Slovenija

Da
TOPOS HOTAVLJE, gradbeništvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Todraž 20
4224
SI
Gorenja vas
Slovenija

Da
DAMJAN TRBOVC S.P. ČIŠČENJE GRMIČEVJA, ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Zgornja Rečica 88
3270
SI
Laško
Slovenija

Da
HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.
Slovenčeva ulica 97
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SPOKS težka gradbena mehanizacija d.o.o.
Podskrajnik 61A
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
PIRNAT gradbeništvo in telekomunikacije, d.o.o.
Malo Trebeljevo 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CBE, družba za gradnjo in inženiring, d.o.o.
Tehnološki park 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo
Dunajska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o.
Gasilska cesta 5
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
EVI elektroservis in trgovina, Črnomelj, d.o.o.
Kanižarica 42A
8340
SI
Črnomelj
Slovenija

Da
GP HRIBAR, gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o.
Preserje pri Lukovici 1E
1225
SI
Lukovica
Slovenija

Da
MENSEL Sistemi in avtomatizacija, d.o.o., Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
NG nizke gradnje d.o.o.
Šmihel 58
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
TGM BIZJAK DUŠAN BIZJAK S.P.
Stražišče 7
1380
SI
Cerknica
Slovenija

Da
BAUIMEX elektro - gradnje - inženiring d.o.o.
Pot v puškarno 11
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
GRADBENO PODJETJE G.P. PELC David Pelc s.p.
Trdnjava 22
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Ne
SPLOŠNO ZIDARSTVO MARTIN PELC S.P.
Griček pri Željnah 9
1330
SI
Kočevje
Slovenija

Da
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve
Cesta v Pečale 36
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
TEŽKA GRADBENA MEHANIZACIJA, ROMAN KOSIRNIK S.P.
Moste 1B
1218
SI
Komenda
Slovenija

Da
KORBAR - GRADNJE gradbene storitve d.o.o.
Rimska cesta 34
8210
SI
Trebnje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 500.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
20
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2021