Dosje javnega naročila 007952/2020
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Prijemalo za celulozo - 1 kos
ZJN-3: Odprti postopek

JN007952/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007952/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2021
JN007952/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 08.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007952/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
https://luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23297
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prijemalo za celulozo - 1 kos
Referenčna številka dokumenta: JN 288/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je nakup 1 enote prijemala za celulozo za potrebe PC Terminal generalnih tovorov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup 1 enote prijemala za celulozo za potrebe PC Terminal generalnih tovorov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2021   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   13:00

Dodatne informacije:
Glej dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri tehničnih specifikacijah zahtevate, da ima prijemalo odpiranje 630 - 2560 mm.
Lahko ponudimo odpiranje 730-2760 mm?
Hvala za odgovor.


Lep pozdrav,

ODGOVOR
neDatum objave: 05.01.2021   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na referenčni posel.
Ali je lahko referenčni posel prijemalo za celulozo (ISO4) za viličar z nosilnostjo 5.5.t?
Ali je lahko vrednost posameznega posla nižja od 15.000 EUR z DDV.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Na vprašanje: "Ali je lahko referenčni posel prijemalo za celulozo (ISO4) za viličar z nosilnostjo 5.5.t?" je odgovor "NE."
Na vprašanje: "Ali je lahko vrednost posameznega posla nižja od 15.000 EUR z DDV." je odgovor: "Podajte predlog vrednosti."


Datum objave: 13.01.2021   13:00
VPRAŠANJE
Reference?


Znan je proizvajalec: Bolzoni Auramo
Model: BC - 50PF
Tip: 16VH1

Če, vam dobavimo točno določeno prijemalo katero zahtevate, ne vidim razloga, da potrebujete reference!

Predvidevam, da že uporabljate prijemalo in ga poznate.

Zakaj zahtevate reference za določeno blago?


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Zahtevane reference se nanašajo na gospodarski subjekt ali je že izpeljal primerljiv posel in bo znal tudi posel, ki je predmet naročila.Datum objave: 18.01.2021   08:34
VPRAŠANJE

Pozdravljeni
ali lahko obrazložite termin:
obesa - 4A (Fork shaft obese varjene)
to ni standarden izraz, zato bi želeli skico priklopa

Če prav razumemo gre za klasičen ISO 4 priklop?


ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani objavil prilogo k razpisni dokumentaciji (skice).Datum objave: 18.01.2021   08:35
Naročnik je na spletni strani objavil prilogo k razpisni dokumentaciji.