Dosje javnega naročila 007956/2020
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 135.733,50 EUR

JN007956/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.12.2020
JN007956/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
JN007956/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN007956/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN007956/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.01.2021
JN007956/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.02.2021
JN007956/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007956/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380696/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23300
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in organov nadzora družb Slovenskih železnic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2021   11:42
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da potencialni ponudniki ob oddaji Obrazec 5, le parafirajo. S parafo se potencialni ponudnik strinja z vsebino.

ODGOVOR
Zadostuje, da ponudnik v obrazcu vzorec menice v polje »Izdajatelj menice« navede svoj naziv in naslov ter parafira obrazec, s čimer potrdi, da se strinja z vsebino.


Datum objave: 06.01.2021   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi objektivnih razlogov na strani pozavarovateljev, vas naprošamo za prestavitev roka ponudnikovih vprašanj, vsaj do 8.1.2021 do 14:00. ure.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za postavitev vprašanj. Objavljen bo popravek.Datum objave: 12.01.2021   08:06
VPRAŠANJE
1. Zaradi večje konsistentnosti predlagamo, da se v angleški verziji vzorca Zavarovalne police beseda subsection, spremeni v besedo article, in sicer na:
strani 5 druga alineja točke b)
strani 13 tretji odstavek v členu 3.4.
strani 36 druga alineja člena 5.7.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
Zaradi večje konsistentnosti predlagamo, da se v angleški verziji vzorca zavarovalne police zraven besede extension dodata besedi »in article«, in sicer na:
strani 14 druga alineja v členu 3.7.
strani 18 peta alineja v členu 3.17.
strani 21 peta alineja v členu 3.22.
strani 35 na koncu prvega odstavka člena 5.5.
strani 42 v členu 6.3.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
V členu 3.17. v slovenski verziji se zaradi enakosti v prevodu v slovenski in angleški verziji peta alineja briše in nadomesti z:
-stroški preprečevanja škode ( v skladu z razširitvijo iz člena 2.1.).


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
V členu 3.22. v slovenski verziji se zaradi enakosti v prevodu v slovenski in angleški verziji peta alineja briše in nadomesti z:
-stroške preprečevanja škode ( v skladu z razširitvijo iz člena 2.1.).


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
V slovenski verziji vzorca police člena 5.5. se na koncu prvega odstavka doda pred številko 2.1. beseda »člena« (vključno z zmanjšanjem škode po razširitvi iz 2.1.).

ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
Zaradi večje konsistentnosti predlagamo, da se v angleški verziji vzorca police beseda section, spremeni v besedo article, in sicer na:
strani 21, prvi odstavek člena 3.21.
strani 36 prva alineja člena 5.7.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:07
VPRAŠANJE
Zaradi večje konsistentnosti predlagamo, da se v angleški verziji vzorca police beseda point, spremeni v besedo article, in sicer na:
Strani 21, drugi odstavek člena 3.22.


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:08
VPRAŠANJE
Zaradi enake določbe tako v slovenski kot v angleški verziji naj se v členu 3.12. v angleški verziji briše »professional or interest associations«.

ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:08
VPRAŠANJE
V slovenski verziji člena 3.32. se popravi tiskarski škrat pri besedi »področju« Republike Slovenije (namesto področj).

ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:08
VPRAŠANJE
V členu 5.4. angleške verzije prosimo, da se v drugem odstavku brišejo besede »provided in Extension 2.2.« in zamenjajo z »per Extension in article 2.2.«.

ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.Datum objave: 12.01.2021   08:08
VPRAŠANJE
Na strani 6 vzorca police je prišlo do tiskarskega škrata, prosimo za izbris od:
The Parties may disclose confidential data of this insurance contract to third parties, except to those referred to in the previous paragraph of this appendix, only with the express written consent of both parties or on the basis of mandatory rules.Vprašalnik podpisan in datiran __.__.2020 / Proposal form dated __.__.2020
in nadomestilo s sledečim:
The Parties may disclose confidential data of this insurance contract to third parties, except to those referred to in the previous paragraph of this appendix, only with the express written consent of both parties or on the basis of mandatory rules.
Vprašalnik podpisan in datiran __.__.2020 / Proposal form dated __.__.2020


ODGOVOR
Naročnik sprejema predlog.