Dosje javnega naročila 007958/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-6/21; Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.193.055,54 EUR

JN007958/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.12.2020
JN007958/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN007958/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN007958/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2021
JN007958/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.07.2021
JN007958/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2021
JN007958/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2021
JN007958/2020-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.04.2022
JN007958/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 29.04.2022
JN007958/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 17.08.2022
JN007958/2020-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.08.2022
JN007958/2020-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.01.2023
JN007958/2020-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007958/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001812/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23304
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-6/21; Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
Referenčna številka dokumenta: 43001-485/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja priključka vzhodne obvoznice Ormož
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.12.2020   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas naprošam za objavo razpisne dokumentacije,

Hvala in lepe praznike.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001812/narocilo.html.
Datum objave: 04.01.2021   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

še enkrat vas naprošamo, da preverite link ali je razpisna dokumentacija vidna na tem naslovu ali , ker mi je žal ne vidimo.

Hvala za odgovor in vse dobro v letu 2021.

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001812/narocilo.htmlDatum objave: 04.01.2021   12:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ni mogoče odpreti linka do dokumentacije...

Prosim preverite.

Lp

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001812/narocilo.htmlDatum objave: 21.01.2021   17:25
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, če lahko hitreje odgovarjate na zastavljena vprašanja.
Hvala!
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik podaja odgovore takoj po preveritvi vse potrebnih dejstev in sprememb.Datum objave: 22.01.2021   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali lahko zahtevane reference pod točko a.) izpolnjujemo ločeno za cesto in za krožišče.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V točki 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe naročnik navaja:
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb
a) novogradnjo ali rekonstrukcijo državne ali občinske ceste, v dolžini vsaj 500 m in širini vsaj 5 m in izgradnjo krožnega križišča premera vsaj 15 m
b) novogradnjo javne razsvetljave na državni ali občinski cesti, v dolžini vsaj 250 m

Opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, ...) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.


Iz navedenega sledi, da mora ponudnik podati referenco pod točko a) skupaj za cesto s krožiščem.
Datum objave: 22.01.2021   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih del UREDITEV ZBIRNE CESTE - Zaščita KV - 1.3. Montažna strojna dela - postavka 1.3.1. navajate izvedbo vodovoda z cevmi iz PVC materiala DN140 10bar.

Naročnika prosimo, da preveri če je izbrani material vodovoda pravilen, saj se PVC v vodovodnih sistemih že dolgo ne uporablja.

V popisih krožišča je naveden DUKTIL, kar je smiselno in pravilno.


lp,

ODGOVOR
v popisih del UREDITEV ZBIRNE CESTE - Zaščita KV - 1.3. Montažna strojna dela - postavka 1.3.1. se navedena izvedba vodovoda z cevmi iz PVC materiala DN140 10bar spremeni izvedba vodovoda z cevmi NL DN 125 C40.

Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravljen popis del.
Datum objave: 22.01.2021   13:49
VPRAŠANJE
prosim za objavo načrta 5673/11 - zaščita in prestavitev komunalnih vodov

ODGOVOR
V okviru projekta PZI Ureditev lokalne zbirne ceste št. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste št. 304511 odsek Ormož od km 0+000 do km 0+500 (sprememba krožno križišče) je izdelan načrt električnih instalacij in električne opreme cestna razsvetljava pod štev. 5673/17, februar 2019 . V tehničnem poročilu predmetnega načrta je pomotoma projektant navedel št. načrta 5673/11, tako, da predvidevamo, da se vprašanje glasi na načrt št. 5673/17 kot je pravilna številka omenjenega načrta. Naročnik bo objavil načrt (tehnično poročilo in situacijo komunalnih vodov) na svoji spletni strani .