Dosje javnega naročila 008016/2020
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 16.979.552,52 EUR

JN008016/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.12.2020
JN008016/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN008016/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN008016/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN008016/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.05.2021
JN008016/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008016/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 252-637825
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380723/JN_Tehnicno_opazovanje_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23296
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-12/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
71350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 35
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2021   16:00
VPRAŠANJE št. 1
Spoštovani,

naročnika prosimo, da z namenom zagotavljanja večje konkurence pri predmetnem postopku javnega naročila ponovno preveri ali so vsi pogoji, vključno z referenčnimi res nujni v takšni vsebini, ter preveri možnost, da pogoje umakne ali vsaj spremeni. Naročnik bi s tem zagotovo pridobil več ponudb, obenem pa sledil načelu zagotavljanja konkurence. Prosimo za resno obravnavo tega poziva.ODGOVOR št. 1:

Spoštovani,

Vsi pogoji so sorazmerni predmetu javnega naročila. V kolikor potencialni ponudniki menijo drugače, lahko podajo konkretne predloge sprememb, ki jih bo naročnik preučil.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 11.01.2021   10:28
VPRAŠANJE št. 2:

Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji so pod točko 2. Kadrovska sposobnost zapisani zahtevani pogoji za sodelovanje kadrov na razpisu, ki so po našem mnenju napačni.

Pri točki g) Vodja geodezije je v drugem odstavku zapisano citiram " je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot pooblaščeni inženir za področje geotehnologije in rudarstva, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,".
Vodja geodezije bi moral biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS z aktivnim poklicnim nazivom kot pooblaščeni inženir za področje geodezije ne pa geotehnologije in rudarstva.

Pri točki h) Namestnik Vodje geodezije je v drugem odstavku zapisano citiram " je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) z aktivnim poklicnim nazivom kot pooblaščeni inženir za področje geotehnologije in rudarstva, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,".
Namestnik Vodje geodezije bi moral biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS z aktivnim poklicnim nazivom kot pooblaščeni inženir za področje geodezije ne pa geotehnologije in rudarstva.

Pri točki i) 12 Terenskih geodetov je v prvem odstavku zapisano citiram " Strokovna izobrazba s področja geologije (najmanj raven 7 SOK/6 EOK), ".
Terenski geodeti bi morali imeti strokovno izobrazbo s področja geodezije ne pa geologije.


ODGOVOR št. 2:

Spoštovani,

Naročnik potrjuje vaše ugotovitve in bo skladno z vašimi navedbami ustrezno korigiral zahteve za navedene kadre.
Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.01.2021   09:08
VPRAŠANJE št. 3:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko h), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 1500 m.

ODGOVOR št. 3:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 4:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko g), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 1500 m.

ODGOVOR št. 4:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 5:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko f), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 3000 m.

ODGOVOR št. 5:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 6:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko e), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 3000 m.

ODGOVOR št. 6:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 7:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko b), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 3000 m.

ODGOVOR št. 7:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 8:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navednega pod točko a), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 3000 m.

ODGOVOR št. 8:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Pri točkah a) i) velja enak princip, povsod je možnih več predorov, da se doseže zahtevana skupna dolžina. Le pri točki d) je dodatni pogoj, da mora biti eden izmed predorov daljši od 1500 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 9:

Pozivamo naročnika, da briše zahtevo iz razpisne dokumentacije, vezano na garancije za resnost ponudbe in garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer da mora biti garancija izdana s strani prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije.

DKOM je na primer v zadevi 018-015/2019 že odločila: »Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova zahteva, določena v točki 4.8 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da bančno garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku izda prvovrstna banka, pri čemer se kot prvovrstna banka šteje banka, ki glede na zadnjo razpoložljivo oceno bonitete banke, ki jo je opravila Moody's, Standard & Poor's ali Fitch, dosega bonitetno oceno najmanj B ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma B2 ustanove Moody's.«.

Vaša zahteva po predložitvi garancije inštitucije, ki dosega bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno je protipravna, zato vas pozivamo, da jo brišete.

Navedeno smatrajte kot opozorilo v smislu 3. odstavka 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR št. 9:

Spoštovani,

Naročnikova zahteva ni identična zahtevi v razpisni dokumentaciji, ki jo navajate, saj naročnik ne omejuje bonitetnih ocen zgolj na banke z oceno točno določenih treh bonitetnih hiš, ampak dopušča tudi druge primerljive ocene. Zaradi navedenega naročniku ni mogoče očitati kršitev ZJN-3.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 19.01.2021   09:19
VPRAŠANJE št. 10:

V Obrazcu 2: IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH ZAHTEV je navedeno »Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3 razpisne dokumentacije«. Poglavja 3.2.3 v razpisni dokumentaciji ne najdemo. Ali pravilno razumemo, da je naročnik mislil poglavje 3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost? Predlagamo popravek obrazcev.

ODGOVOR št. 10:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Naročnik bo skladno z vašim predlogom ustrezno korigiral naveden obrazec.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 11:

Pozivamo naročnika, da dopusti, da partnerji v skupnen nastopu predložijo skupaj več garancij za dobro izvedbo del, katerih seštevek znaša 5% pogodbene vrednosti z DDV. Partnerji v skupnem nastopu so namreč naročniku solidarno odgovorni, kar pomeni, da vsak partner v skupnem nastopu odgovarja naročniku za celotno javno naročilo, naročnik pa lahko zahteva izpolnitev obveznosti od kogar hoče, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena. Glede na navedeno in v izogib podvajanju stroškov za bančne garancije med partnerji, predlagamo, da naročnik dopusti, da partnerji v skupnem nastopu predložijo naročniku več garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer seštevek vseh garancij znaša 5% pogodbene vrednosti z DDV. Na takšen način lahko naročnik pridobi tudi konkurenčnejše ponudbe za predmetno javno naročilo.

ODGOVOR št. 11:

Spoštovani,

Naročnik bo sprejel eno garancijo, ki bo skladna z vsemi zahtevami naročnika.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 12:

Prosimo za potrditev, da pravilno razumemo, da pogoj »Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe in v zadnjih 270 dneh pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa .« izkazujejo ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci?

ODGOVOR št. 12:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno, naveden pogoj morajo izkazovati vsi sodelujoči gospodarski subjekti (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci).

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 13:

Prosimo, da potrdite, da pravilno razumemo, da pogoj »3.1.2.2 Ponudnik ima povprečni čisti prihodek od prodaje v letih 2017, 2018 in 2019 v višini najmanj 6.000.000,00 EUR, od tega v zadnjem poslovnem letu (2019) najmanj 6.000.000,00 EUR. Če podjetje posluje krajši čas, mora imeti toliko večji povprečni čisti prihodek v času obstoja, da bo dosegel zahtevano povprečje in prihodek za vsa tri leta.« izkazujejo ponudnik in partnerji skupaj kumulativno, hkrati pa ta pogoj ne velja za podizvajalca, razen v kolikor gre za sklocevanje na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta (81. člen ZJN-3)?

ODGOVOR št. 13:

Spoštovani,

Da, v kolikor gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila in zato mora v tem primeru predložiti podpisano izjavo subjekta, na katerega kapacitete se sklicuje, oziroma skupen dogovor teh subjektov, iz katerega izhaja, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 14:

Naročnik v točki aa) v 7. členu pogodbe navaja »aa) upošteval naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti in izvajal obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi s sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev«. Pozivamo vas da definirate katere so te zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti in izvajal obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti naročnika v zvezi s sofinanciranjem projekta iz evropskih sredstev. Kot ponudnik namreč ne moremo vedeti kakšne so obveznosti naročnika iz pogodbe o sodinanciranju, oziroma ni jasno za katere obveznosti naročnik zahteva, da jih izvajalec na predmetnem javnem naročilu izvede.

ODGOVOR št. 14:

Spoštovani,

Naročnik od ponudnikov zahteva, da imajo izkušnje pri izvajanju projektov, ki so sofinancirani s strani EU inštitucij in s tem poznajo obseg potrebnih storitev. Glede informiranja in obveščanja javnosti se od ponudnika predvsem pričakuje, da bo dosledno upošteval, da bodo vsa poročila in drugi njegovi dokumenti na tiskovinah, ki bodo ustrezno opremljena z logotipi in navedbami EU sofinanciranja in jih bo ponudniku zagotovil naročnik. Zato gre za manjši obseg del, ki ne bo bistveno vplival na obseg in vrednost razpisanih del.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 15:

Prosimo naročnika za potrditev, da pravilno razumemo, da je finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih bančna garancija banke ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik je namreč predvidel tudi 5% zadržanega zneska pri vsaki začasni situaciji. Skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju je namreč določeno, da kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

ODGOVOR št. 15:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Kot je navedeno v 9. členu vzorca pogodbe zahteva naročnik finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), prav tako so predvidena zadržana sredstva. Kot ste navedli, je vse to skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 16:

Naročnika pozivamo, da objavi popravek ESPD obrazca v trenutno objavljenem obrazcu je nemogoče izpolniti večino obrazca (v delu III. je obrazec nedelujoč).

ODGOVOR št. 16:

Spoštovani,

V poglavju III. so razlogi za izključitev po 75. členu ZJN-3, česar naročnik v navodilih ne navaja (in posledično ni zahtevana izjava v obliki ESPD obrazca), zato ponudnik ne more izpolniti tega dela.

V ESPD obrazcu so zajeta vsa zahtevana dokazila (vpis v poklicni register, splošni letni promet, blokada TRR).

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 17:

Glede na to da vežete potrjene reference na priznavanje dodatnih točk, bi radi opozorili, da bo v času epidemije Covid-19 težko pridobiti vse potrjene reference na obrazcih, ki so podani v razpisu. Zato prosimo naročnika naj sprejme ustaljeno prakso, da se lahko oddajo potrjene reference tudi na drugačnih obrazcih, dokler iz njih jasno izhaja, da po vsebini potrjujejo to kar je v razpisu zahtevano.

ODGOVOR št. 17:

Spoštovani,

Naročnik bo sprejel potrjene reference tudi na drugih obrazcih, v kolikor bodo iz njih nedvoumno razvidni vsi zahtevani podatki.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 01.02.2021   07:45
VPRAŠANJE št. 18:

Pod točko 3.1.3.2 Kadrovska sposobnost za geotehničnega nadzornika (k) in namestnika(l) zahtevate, da le ta aktivno govorita slovenski ali angleški jezik in hkrati za slovenski jezik zahtevate še univerzitetno izobrazbo pridobljeno v Sloveniji. Taka zahteva je diskriminatorna, tako v luči zahteve po kraju pridobitve univerzitetne izobrazbe, saj ta ni odvisna od države, kjer je oseba dokončala univerzo, kot tudi v luči, da za vse ostale kadre zahtevate stopnjo B2, ki je navadno zahtevana tudi pri drugih razpisih. Poleg tega pa za slovenski jezik jasno navajate da mora potrdilo izdati pooblaščena institucija imenovana s strani RS, medtem ko za angleški jezik ne postavljate enako strogega kriterija s čimer neupravičeno izločate domače ponudnike.

Opozarjamo, da z vstopom Slovenije v EU vedno več državljanov pridobiva izobrazbo na različnih stopnjah v tujini oz. EU. To ne pomeni, da slovenski državljan ne zna Slovenskega jezika. Državljani RS praviloma ne potrebujejo certifikata za znanje maternega jezika in jih ne posedujejo. S svojimi zahtevi Naročnik neupravičeno izloča državljane Republike Slovenije, ki so pridobili univerzitetno izobrazbo v tujini.

Prav tako vas opozarjamo glede na trenutno situacijo z razglašeno epidemijo kako pričakujete da bodo ljudje pridobili potrdilo pooblaščene institucije, glede na to, da se tovrstne storitve izvajajo trenutno v izredno omejenem obsegu. Glede na to, da imate javno naročilo so-financirano iz EU sredstev vas opozarjamo na slabe prakse iz preteklosti, ko je naročnik že v trenutku oddaje ponudbe od ponudnikov zahteval, da razpolagajo s posameznim dokazilom, ki pa ga je v roku predvidenem za pripravo in oddajo ponudbe nemogoče pridobiti. Zaradi takšnih slabih praks so Sloveniji že bila zadržana izplačila iz EU sredstev, saj tovrstne zahteve onemogočajo posamezne ponudnike. Prav tako ne upoštevate dejanskega stanja zaradi razglašene epidemije.

Predlagamo, da opustite zahtevo po zahtevani stopnji formalne izobrazbe v povezavi z znanjem jezika in dovolite, da državljani Republike Slovenije izkazujejo znanje jezika na podlagi državljanstva, kar pomeni, da le tuji državljani izkazujejo znanje jezika na podlagi pridobljenega certifikata o znanju slovenskega jezika.


ODGOVOR št. 18:

Spoštovani,

Naročnik v tej točki spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:

Stopnja znanja jezika na nivoju B2:
Slovenski jezik: Šteje se, da oseba govori aktivno slovensko, če
- (1) je državljan Republike Slovenije in je pridobila najmanj srednješolsko formalno izobrazbo v Republiki Sloveniji;
- (2) ima s strani pooblaščene inštitucije izdano dokazilo o znanju slovenskega jezika na nivoju B2 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je Izpitni center oz. Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, ki jo je Vlada RS imenovala za strokovno komisijo za preverjanje znanja slovenščine kot drugega tujega jezika (Ur. L. RS št. 47/94)).
Angleški jezik: Šteje se, da oseba govori aktivno angleško, če
- (1) je državljan države, kjer je angleščina prvi uradni jezik ter je pridobila najmanj srednješolsko formalno izobrazbo v tej državi in je izobraževanje v celoti potekalo v angleškem jeziku;
- (2) ima s strani pooblaščene inštitucije izdano dokazilo o znanju angleškega jezika na nivoju B2 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je tista institucija, ki je v ponudnikovi državi kot pooblaščena imenovana s strani državnih organov).

V kolikor ponudnik ne uspe pridobiti certifikatov do roka za oddajo ponudb, naročnik dopušča, da za predložitev ponudbe zadostuje izjava ponudnika, da bo zahtevane certifikate predložil najkasneje ob uvedbi v delo. V kolikor zahteva do takrat ne bo v celoti izpolnjena, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, kot je določena v vzorcu pogodbe.

Lep pozdrav,
2TDKVPRAŠANJE št. 19:

Pod točko 3.1.3.2 Kadrovska sposobnost za člane ekipe od točk a) do j) zahtevate, aktivno znanje slovenskega ali angleškega jezik. Kot dokazilo za znanje slovenskega jezika zahtevate še vsaj srednješolsko izobrazbo pridobljeno v Sloveniji. Taka zahteva je nerazumljiva in nenavadna, saj strokovna usposobljenost osebe ni odvisna od države, kjer je oseba dokončala srednjo šolo, poleg tega pa je v razpisnih pogojih za vse te kadre zahtevana najmanj univerzitetna izobrazba, kar se tudi dokazuje z referencami in potrdili o opravljenih diplomah. Poleg tega pa za slovenski jezik jasno navajate da mora potrdilo izdati pooblaščena institucija imenovana s strani RS, medtem ko za angleški jezik ne postavljate enako strogega kriterija s čimer neupravičeno izločate domače ponudnike.

Opozarjamo, da z vstopom Slovenije v EU vedno več državljanov pridobiva izobrazbo na različnih stopnjah v tujini oz. EU. To ne pomeni, da slovenski državljan ne zna Slovenskega jezika. Državljani RS praviloma ne potrebujejo certifikata za znanje maternega jezika in jih ne posedujejo. S svojimi zahtevi Naročnik neupravičeno izloča državljane Republike Slovenije, ki so pridobili srednješolsko izobrazbo v tujini.

Prav tako vas opozarjamo glede na trenutno situacijo z razglašeno epidemijo kako pričakujete da bodo ljudje pridobili potrdilo pooblaščene institucije, glede na to, da se tovrstne storitve izvajajo trenutno v izredno omejenem obsegu. Glede na to, da imate javno naročilo so-financirano iz EU sredstev vas opozarjamo na slabe prakse iz preteklosti, ko je naročnik že v trenutku oddaje ponudbe od ponudnikov zahteval, da razpolagajo s posameznim dokazilom, ki pa ga je v roku predvidenem za pripravo in oddajo ponudbe nemogoče pridobiti. Zaradi takšnih slabih praks so Sloveniji že bila zadržana izplačila iz EU sredstev, saj tovrstne zahteve onemogočajo posamezne ponudnike. Prav tako ne upoštevate dejanskega stanja zaradi razglašene epidemije.

Predlagamo, da opustite zahtevo po zahtevani stopnji formalne izobrazbe v povezavi z znanjem jezika in dovolite, da državljani Republike Slovenije izkazujejo znanje jezika na podlagi državljanstva, kar pomeni, da le tuji državljani izkazujejo znanje jezika na podlagi pridobljenega certifikata o znanju slovenskega jezika.


ODGOVOR št. 19:

Spoštovani,

Naročnik v tej točki spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:

Stopnja znanja jezika na nivoju C1:
Slovenski jezik: Šteje se, da oseba govori aktivno slovensko, če
- (1) je državljan Republike Slovenije in je pridobila najmanj univerzitetno formalno izobrazbo v Republiki Sloveniji ali lahko dokaže ustrezno znanje tehničnega jezika z najmanj tremi (3) strokovnimi/znanstvenimi članki in z najmanj (3) poročili dolžine vsaj 50 A4 strani v sklopu PGD/PZI dokumentacije, pri katerih je oseba navedena kot prvi ali edini avtor in so napisani v slovenskem jeziku;
- (2) ima s strani pooblaščene inštitucije izdano dokazilo o znanju slovenskega jezika na nivoju C1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je Izpitni center oz. Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, ki jo je Vlada RS imenovala za strokovno komisijo za preverjanje znanja slovenščine kot drugega tujega jezika (Ur. L. RS št. 47/94)).
Angleški jezik: Šteje se, da oseba govori aktivno angleško, če
- (1) je državljan države, kjer je angleščina prvi uradni jezik ter je pridobila najmanj univerzitetno formalno izobrazbo v tej državi in je izobraževanje v celoti potekalo v angleškem jeziku ali lahko dokaže ustrezno znanje tehničnega jezika z najmanj tremi (3) strokovnimi/znanstvenimi članki in z najmanj (3) poročili dolžine vsaj 50 A4 strani v sklopu PGD/PZI dokumentacije, pri katerih je oseba navedena kot prvi ali edini avtor in so napisani v angleškem jeziku;
- (2) ima s strani pooblaščene inštitucije izdano dokazilo o znanju angleškega jezika na nivoju C1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages. (Pooblaščena institucija je tista institucija, ki je v ponudnikovi državi kot pooblaščena imenovana s strani državnih organov).

V kolikor ponudnik ne uspe pridobiti certifikatov do roka za oddajo ponudb, naročnik dopušča, da za predložitev ponudbe zadostuje izjava ponudnika, da bo zahtevane certifikate predložil najkasneje ob uvedbi v delo. V kolikor zahteva do takrat ne bo v celoti izpolnjena, bo naročnik izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen, kot je določena v vzorcu pogodbe.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 20:

Pod točko 3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost pod seznamom zahtevanih referenčnih poslov ponudnika zahtevate pod točko (h) referenco za hidrogeološko spremljavo med gradnjo predorov v dolžini nad 1500 m v zadnjih 15 letih. V dosedanji inženirski praksi na območju Republike Slovenije se hidrogeološka spremljava gradnje predora ni vodila kot ločena postavka, temveč je bila del skupne geološko-geomehanske spremljave, referenco pa je posledično pridobil geomehanik in ne specialist hidrogeolog, katerega pa je glede na zahtevnost izkopa v kraškem vodonosniku pitne vode, zaščitenem z Uredbo, nujno vključiti v ekipo. Takšna inženirska praksa samostojnega hidrogeološkega spremljanja gradnje se na podobnem, trenutno aktivnem projektu, uvaja šele v zadnjih letih. Ob tako postavljenih razpisnih pogojih domači ponudniki kljub ustreznemu tehničnemu znanju ne morejo izkazati želene reference. Pri tem poudarjamo, da ima tudi gospodarski subjekt, ki je izvajal hidrogeološko spremljavo kot del skupne geološko-geomehanske spremljave ustrezna znanja in izkušnje za izvedbo predmetnega projekta. Naročnika opozarjamo, da naročnik ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) in da mora naročnik zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. Naročnik je oblikoval pogoje na način, da večje število domačih ponudnikov neupravičeno izloča.

Glede na dejstvo, da hidrogeološka spremljava do sedaj (izjema so aktivni projekti) ni bila vodena posebej, temveč je bila del skupne geološko-geomehanske spremljave, predlagamo, da priznate kot vsebinsko merodajne in točkovno enakovredne tudi reference vodenja hidrogeoloških preiskav, kar se gre za istovrstna znanja.

V tem primeru bi pogoj 3.1.3 h) glasil:

h) Izvajal hidrogeološko spremljavo med gradnjo ali hidrogeološke raziskave za več predorov v skupni dolžini nad 1500 m (velja dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi).

Glede na to, da predori na trasi 2. tira potekajo v območju posebnega vodnega režima in v hidrogeološkem pomenu izjemno zahtevnem kraškem območju, menimo, da morajo zahteve po referencah to odražati. Zato predlagamo, da bi pogoj 3.1.3 h) glasil:

h) Izvajal hidrogeološko spremljavo med gradnjo ali hidrogeološke raziskave za več predorov v skupni dolžini nad 1500 m (velja dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi) v območju posebnega vodnega režima (vodovarstveno območje).

Prosimo, da v skladu s tem spremenite tudi obrazce za dokazovanje referenc.

Navedeno smatrate kot opozorilo v smislu 3. odstavka 16. člena ZPVPJN.


ODGOVOR št. 20:

Spoštovani,

Naročnik se nikakor ne strinja, da kakorkoli neupravičeno omejuje konkurenco ali izvaja kakršnokoli diskriminacijo. Kot je ponudnik zapisal, predori na trasi 2. tira potekajo v območju posebnega vodnega režima in v hidrogeološkem pomenu izjemno zahtevnem kraškem območju, zato so potrebne ustrezne reference in predvsem znanja, ki bodo Naročniku omogočila izvedbo predorov na optimalen in okolju varen način.

Naročnik se ne strinja, da so preiskave sorazmerne spremljavi gradnje, zato v tem primeru razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Ponudnik naj od naročnikov referenčnih projektov pridobi potrjeno referenco, da je ponudnik na predmetnih projektih izvajal hidrogeološko spremljavo gradnje, saj Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne zahteva, da je bila hidrogeološka spremljava izključno predmet naročila.

Naročnik na podlagi navedenega smatra, da so zahtevane reference sorazmerne zahtevnosti predmeta javnega naročila in razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 21:

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pogoja Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navedenega pod točko i), in sicer, da se pogoj izkazuje z več predori katerih skupna dolžina je nad 3000 m, kjer je bilo skupno vgrajenih več kot 30 kompleksnih merskih profilov, ki so vsebovali geotehnične instrumente.

Pri tem opozarjamo, da je pogoj vgrajenih več kot 30 kompleksnih merskih profilov zelo zahteven in težko dokazljiv, ob enem pa nepotreben, ker je vgradnja kompleksnega merskega profila vezana na kvaliteto in ne kvantiteto izvedenih del. Zato predlagamo, da se število vgrajenih kompleksnih profilov zmanjša na 10.


ODGOVOR št. 21:

Spoštovani,

Potrjujemo vaše navedbe v prvem odstavku. Dovoljuje se več predorov, kjer so bili kompleksni merski profili vgrajeni.

Naročnik se ne strinja, da je pogoj števila kompleksnih merskih profilov nepotreben. Ker Naročnik ni želel preveč zakomplicirati razpisne dokumentacije, je namesto dokazovanja vgradnje posameznih instrumentov v teh profilih, dokazovanje usposobljenosti koncentriral na število profilov, saj so le-ti v različnih predorih običajno različni in je tako večja verjetnost, da so se vgrajevali vsi predvideni geotehnični instrumenti na Projektu.

Geotehnični inženir oz. izvajalec tehničnega opazovanja po predmetnem javnem naročilu bo v skladu z določili Tehničnih specifikacij TS-03 in TS-06 izvajal nadzor nad vgradnjo vseh geotehničnih instrumentov na Projektu ter izvajal analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov. Na Projektu je predvidenih preko 50 kompleksnih merskih profilov z najrazličnejšimi instrumenti, ki bodo zelo pomembni za razumevanje kratkotrajnega in dolgotrajnega obnašanja predvsem predorov, zato mora ponudnik izkazati ustrezno usposobljenost. Ker Geotehnični inženir ne bo vgrajeval geotehničnih instrumentov, temveč njihovo vgradnjo nadzoroval, predvsem pa skrbel za ustrezno analizo in interpretacijo izmerjenih podatkov, se usposobljenost dokazuje s kvantiteto vgrajenih, spremljanih, analiziranih in interpretiranih merskih profilov in ne kvaliteto.

Naročnik spreminja razpisne pogoje v tej točki in sicer zahteva vgrajenih najmanj 20 kompleksnih profilov v predorih dolžine najmanj 3000 m.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 22:

Naročnik v točki 3.1.3 omejuje obdobje za izkazovanje referenc ponudnika na 15 let za strokovne kadre pa na 20 let. Izrecno opozarjamo, da je Državna revizijska komisija v več svojih odločitvah zavzela stališče, da so takšni pogoji nesorazmerni v smislu 3. odstavka 16. člena ZPVPJN. Glede na to, da dopuščate za strokovni kader 20 let vas pozivamo, da enako dopustite tudi za ponudnika.

ODGOVOR št. 22:

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer podaljšuje obdobje izkazovanja referenc ponudnika iz 15 na 20 let. Razpisna dokumentacija bo v tem delu ustrezno korigirana.

Lep pozdrav,
2TDK

Datum objave: 01.02.2021   08:23
VPRAŠANJE št. 23:

Naročnik v točki z) 7. člena pogodbe navaja »z) sodeloval z drugimi izvajalci pri projektu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper in drugimi pogodbenimi sodelavci Naročnika brez morebitnih zahtevkov za dodatna plačila.« Glede na to, da mora te stroške izvajalec vračunati v svojo ponudbeno ceno pozivamo naročnika naj definira koliko je teh drugih izvajalcev s katerimi bo potrebno sodelovati in v kakšnem obsegu.

ODGOVOR št. 23:

Spoštovani,

Vsa sodelovanja, ki so zahtevana v okviru izvajanja pogodbenih del so definirana v Tehničnih specifikacijah TS-03, TS-06, TS-07 in TS- 08.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 24:

Pozivamo naročnika da uskladi točko d) v 7. členu pogodbe s predhodno zapisanim določilom iz 5. člena pogodbe.

ODGOVOR št. 24:

Spoštovani,

Navedeni določili sta usklajeni. V kolikor potencialni ponudnik meni drugače, predlagamo citiranje konkretnih dikcij, ki naj bi bile neusklajene.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 25:

Naročnik v 4. členu vzorca pogodbe navaja: »Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo in dela izvajati do zaključka del pri izkopu in podpiranju predorov ter umiritvi deformacij, kar je predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo. Pogodbeni rok je odvisen od dinamike gradbenih del na Projektu.«. Pozivamo naročnika, da jasno in nedvoumno določi rok izvedbe, brez uporabe besed »predvidoma«, saj na takšen način ni mogoče predvideti skupnega trajanja pogodbe. Glede na to, da gre za obsežno javno naročilo pri katerem je angažirano večje število strokovnjakov je bistvenega pomena za pripravo ponudbe, da je rok jasno in nedvoumno definiran, da ponudniki lahko izračunamo ponudbeno ceno.

V kolikor naročnik ne bo spremenil določila prvega ostavka 4. člena oziroma roka izvedbe definiral jasno in nedvoumno vas pozivamo, da potrdite, da bo naročnik izvajalcu priznal plačilo dodatnih stroškov, ki nastanejo izvajalcu, v kolikor bo izvedba trajala več kot 35 mesecev.


ODGOVOR št. 25:

Spoštovani,

Čas trajanja pogodbe z izvajalcem tehničnega opazovanja je vezan na čas izvedbe glavnih gradbenih del na projektu, ki je močno odvisno od dejanskih geološko-geotehničnih razmer pri gradnji predorov. Predvideno trajanje pogodbe je vezano na projektni terminski plan izvedbe gradbenih del, pogodbeni čas se lahko tako podaljša kot skrajša. Plačilo izvajalca tehničnega opazovanja poteka po dejanski prisotnosti njegovih strokovnjakov in pogodbeni ceni na enoto.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 26:

Pod točko 3.1.3.2 Kadrovska sposobnost za namestnika geotehničnih nadzornikov zahtevate reference s področja geotehničnega vodenja. Glede na to da gre za funkcijo namestnika (in ne funkcijo vodje geotehničnih nadzornikov), prav tako pogoj, v kolikor se referenca nanaša na projektantski nadzor, ne zahteva vodenja, naročnika pozivamo, da pogoj spremeni tako da se sedaj glasi:

v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega naročila je pridobil tri (3) reference za geotehnično vodenje ali sodelovanje pri izvedbi geotehničnega nadzora ali projektantskega nadzora pri gradnji predora in/ali projektiranje PZI projektne dokumentacije, pri čemer mora biti najmanj 1 referenca za geotehnično vodenje ali sodelovanje pri izvedbi geotehničnega nadzora ali projektantskega nadzora pri gradnji predora.


ODGOVOR št. 26:

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo pod zaporedno točko l) poglavja 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 2. Kadrovska sposobnost, in sicer v šesti alineji:

»v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega naročila je pridobil tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geotehničnem vodenju ali projektantskem nadzoru gradnje predora in/ali projektiranju PZI projektne dokumentacije, pri čemer mora biti najmanj 1 referenca za vodenje geotehničnega vodenja gradnje ali projektantskega nadzora pri gradnji predora.«

Zahteve za dodatne točke ostanejo enake.


Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 27:

Pod točko 3.1.3.2 Kadrovska sposobnost za vodjo hidrogeološke spremljave (d) in namestnika (e) podajate zahtevo za izkazovanje vodenja hidrogeološke spremljave predora, vendar se le-ta v naši dosedanji praksi ni vodila kot ločena postavka, ampak je bila del skupne geološko-geomehanske oziroma geotehnične spremljave, tako da so domači ponudniki s tovrstno zahtevo neupravičeno izločeni.

Glede na to, da se v RS hidrogeološka spremljava gradnje predorov v preteklosti (izjema so aktivni projekti) ni vodila kot vsebinsko in kadrovsko ločena aktivnost, temveč je bila del skupne geološko-geomehanske oziroma geotehnične spremljave, je referenco posledično pridobil geomehanik in ne specialist hidrogeolog.

Ob tako postavljenih razpisnih pogojih domači strokovnjaki kljub ustreznemu tehničnemu znanju ne morejo izkazati želene reference in so ob uvedbi nove odgovorne funkcije in hkratni zahtevi po dolgoletnih izkušnjah v tej funkciji neupravičeno izločeni.

Glede na dejstvo, da hidrogeološka spremljava do sedaj (izjema so aktivni projekti) ni bila vodena posebej, temveč je bila del skupne geološko-geomehanske spremljave, predlagamo, da priznate kot vsebinsko merodajne in točkovno enakovredne tudi reference vodenja hidrogeoloških preiskav, kar se gre za istovrstna znanja.

Glede na to, da predori na trasi 2. tira potekajo v območju posebnega vodnega režima in v hidrogeološkem pomenu izjemno zahtevnem kraškem območju, menimo, da morajo zahteve po referencah to odražati.

Ker gre pri predmetnem naročilu za izgradnjo dolgih potencialno drenažnih objektov v vodonosnik, ki se uporablja za zagotavljanje pitne vode, ocenjujemo, da bi morale zahtevane reference odražati ustrezno usposobljenost ponudnika. Zato predlagamo, da se pogoj glede dolžine predora podaljša iz 500 na 1500 m za vodjo hidrogeološke spremljave ter iz 250 na 500 m za namestnika.

V smislu zagotavljanja enakovrednosti domačih ponudnikov predlagamo, da za vodjo hidrogeološke spremljave (d) in namestnika (e) razpisani kadrovski pogoji (in pogoji za dodatne točke) spremenijo, kot sledi:

Za Vodjo hidrogeologije:
- v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega javnega naročila je pridobil najmanj tri (3) reference za vodenje hidrogeološke spremljave gradnje predora in/ali vodenje hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 1500 m, pri čemer mora biti vsaj en spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi v območju posebnega vodnega režima (vodovarstveno območje)
Prosimo, da v skladu s tem spremenite tudi obrazce za dokazovanje referenc.

Za namestnika Vodje hidrogeologije:
- v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega javnega naročila je pridobil najmanj tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri hidrogeološki spremljavi gradnje predora in/ali izvedbi hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 500 m; vsaj eden od referenčnih projektov mora biti spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah.

Prosimo, da v skladu s tem spremenite tudi obrazce za dokazovanje referenc.


ODGOVOR št. 27:

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo pod zaporedno točko d) in e) poglavja 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 2. Kadrovska sposobnost, in sicer v šesti alineji posamezne zaporedne točke. Posledično se spreminjajo tudi ustrezni obrazci.


(1) Za Vodjo hidrogeologije:

Naročnik v tej točki spreminja razpisno dokumentacijo kot navedeno:
»v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega javnega naročila je pridobil
- tri (3) reference za vodenje hidrogeološke spremljave gradnje predora in/ali vodenje hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 500 m, pri čemer se mora najmanj ena predložena referenca nanašati za vodenje hidrogeološke spremljave gradnje predora, pri čemer mora biti vsaj en spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi (obstoječa zahteva)

ALI

- štiri (4) reference za vodenje hidrogeološke spremljave gradnje predora in/ali vodenje hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 500 m, pri čemer mora biti vsaj en spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi (nova nadomestna zahteva).«

Zahteve za dodatne točke ostanejo enake.

(2) Za namestnika Vodje hidrogeologije:

Naročnik v tej točki spreminja razpisno dokumentacijo kot navedeno:
»v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega naročila je pridobil
- 4 reference za vodenje ali sodelovanje pri hidrogeološki spremljavi gradnje predora in/ali izvedbi hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 250 m, pri čemer se mora vsaj ena referenca nanašati na vodenje hidrogeološke spremljave oz. preiskav); vsaj eden od referenčnih projektov mora biti spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah (obstoječa zahteva)

ALI

- 3 reference za vodenje ali sodelovanje pri hidrogeološki spremljavi gradnje predora in/ali izvedbi hidrogeoloških preiskav (faza PGD/PZI) za predore daljše od 250 m; vsaj eden od referenčnih projektov mora biti spremljan/preiskan v karbonatnih formacijah (nova nadomestna zahteva).

Zahteve za dodatne točke ostanejo enake.

Oseba, ki izpolnjuje zgolj novo nadomestno zahtevo, ne more po protokolu iz poglavja 3 Projektne naloge zamenjati Vodje hidrogeologije.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 28:

12. Pod točko 3.1.3.2 Kadrovska sposobnost za vodjo geološke spremljave (a) in namestnika (b) podajate zahtevo za izkazovanje vodenja geološke spremljave, vendar se le-ta v naši dosedanji praksi ni vodila kot ločena postavka, ampak je bila del skupne geološko-geomehanske oziroma geotehnične spremljave, tako da so domači ponudniki s tovrstno zahtevo neupravičeno izločeni.

Glede na dejstvo, da geološka spremljava do sedaj (izjema so aktivni projekti) ni bila vodena posebej, temveč je bila del skupne geološko-geomehanske spremljave, predlagamo, da priznate kot vsebinsko merodajne in točkovno enakovredne tudi reference vodenja geoloških preiskav, kar se gre za istovrstna znanja.

Glede na zgoraj navedeno, predlagamo, da za vodjo geološke spremljave (a) in namestnika (b) razpisani kadrovski pogoji (in pogoji za dodatne točke), ki omogočajo vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi oz. vodenje geoloških raziskav za potrebe gradnje predora ter se spremenijo na naslednji način:

Za vodjo geologije:
- tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi pri gradnji predora,
ALI
štiri (4) reference, pri čemer mora najmanj z eno izkazovati vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljave gradnje predora s preostalimi pa vodenje geološko-geomehanskih preiskav za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata (faza PGD/PZI) za predor.

Ponudniku se prizna 1 dodatna točka, če predloži tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljave pri gradnji predora .

Vse reference se morajo nanašati na predore daljše od 500 m, pri čemer mora biti vsaj en spremljan ali preiskan v tektonskih conah in z nadkritjem večjim od 200 m, vsaj en pa spremljan ali preiskan v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi (Ponudniku se prizna 1 dodatna točka, če je bil predor spremljan v karbonatnih formacijah z razvitimi kraškimi pojavi),
Za namestnika Vodje geologije:
- tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi pri gradnji predora
ALI
štiri (4) reference, pri čemer mora najmanj z eno izkazovati vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljave gradnje, s preostalimi pa vodenje geološko-geomehanskih preiskav za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata (faza PGD/PZI) za predore.

Ponudniku se prizna 1 dodatna točka, če predloži tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljave pri gradnji predora.
Vse reference se morajo nanašati na predore daljše od 250 m, pri čemer mora biti vsaj en spremljan ali preiskan v tektonskih conah in z nadkritjem večjim od 100 m.
Prosimo, da v skladu s tem spremenite tudi obrazce za dokazovanje referenc.


ODGOVOR št. 28:

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo pod zaporedno točko a) in b) poglavja 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, točka 2. Kadrovska sposobnost, in sicer v šesti alineji posamezne zaporedne točke. Posledično se spreminjajo tudi ustrezni obrazci.

(1) Za Vodjo geologije:

Naročnik na tem mestu spreminja razpisno dokumentacijo in sicer:
»v zadnjih 20 letih pred objave pred datumom objave predmetnega javnega naročila je pridobil
- tri (3) reference za vodenje geološke spremljave pri gradnji predora
ALI
- štiri (4) reference, pri čemer mora z dvema (2) izkazovati vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi gradnje predora, z dvema (2) pa vodenje geološko-geomehanskih preiskav za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata (faza PGD/PZI) za predor.«
Vse ostale zahteve glede dolžin, višine nadkritja in tektonskih con ter karbonatnih formacij ostanejo enake, vključno z zahtevami za dodatne točke.

(2) Za namestnika Vodje geologije:

Naročnik na tem mestu spreminja razpisno dokumentacijo in sicer:
»v zadnjih 20 letih pred objavo predmetnega javnega naročila je pridobil
- tri (3) reference za vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi gradnje predora, pri čemer mora najmanj z eno (1) referenco izkazovati vodenje geološke spremljave gradnje predora
ALI
- štiri (4) reference, pri čemer mora s tremi (3) referencami izkazovati vodenje ali sodelovanje pri geološki spremljavi gradnje predora, z eno (1) pa vodenje geološko-geomehanskih preiskav za izdelavo geološko-geotehničnega elaborata (faza PGD/PZI) za predor.«
Vse ostale zahteve glede dolžin, višine nadkritja in tektonskih con ostanejo enake, vključno z zahtevami za dodatne točke.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 01.02.2021   08:40
VPRAŠANJE št. 29:

Prosimo naročnika, da zaradi epidemije in zahtevnosti razpisa podaljša rok za oddajo ponudb za 3 tedne. Hkrati prosimo tudi za podaljšanje roka za postavitev vprašanj.

ODGOVOR št. 29:

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 26. 2. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 26. 2. 2021 ob 10:30 uri. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 10. 2. 2021 do 10. ure. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 6. 7. 2021.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 30:

Spoštovani,
Iz razpisne dokumentacije ni točno razvidno ali se natančne geodetske meritve izvajajo tudi na območjih nizkega nadkritja nad Predori.
Gre predvsem za opazovanje geodetskih deformacij objektov nad predori, spremljanje stanja objektov (razpok) pred in med gradnjo, mrežo geodetskih točk na površju (inklinacijske vrtine) in geodetskih točk na linijskih objektih (območja križanj cestne infrastrukture in Predorov).
Vse navedeno se nahaja v vplivnem območju gradnje Predorov. Ker so omenjene meritve in interpretacija teh podatkov deformacij lahko ključnega pomena, bi bilo potrebno te meritve vključiti v program izvajanja monitoringa.
Naprošamo za dopolnitev razpisne dokumentacije.


ODGOVOR št. 30:

Spoštovani,

Vse navedene meritve, razen spremljanja stanja objektov (razpok), je del geodetske spremljave v okviru tehničnega opazovanja, ki ga izvaja Geodet Geotehničnega inženirja. Vse navedene meritve so natančno opredeljene v Tehničnih specifikacijah TS-06. Naročnik bo tik pred pričetkom gradbenih del ponovno naročil izvedbo vizualnega pregleda stanja infrastrukture na površini in sicer izven javnega naročila za tehnično opazovanje.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 31:

Vezano na vprašanje in odgovor št. 9:
Menimo, da je odgovor nejasen, zato vprašanje zastavljamo bolj direktno: ali je za naročnika sprejemljiva garancija, izdana s strani zavarovalnice CDA 40? Prosimo za kratek in jasen odgovor - DA ali NE.


ODGOVOR št. 31:

Spoštovani,

Garancija se bo smatrala kot ustrezna, v kolikor navedena zavarovalnica izpolnjuje zahtevane pogoje za boniteto.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 32:

Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji na strani 14 navajate sledeče:
Reference (razen kjer je to eksplicitno navedeno) morajo biti zaključene. Kot zaključena referenca se smatra tista, kjer je bila pogodba med naročnikom in izvajalcem uspešno dokončana in ne prekinjena iz krivdnega razloga na strani izvajalca.

Zanima nas, če je referenca, pridobljena v tujini na projektu, ki je velikega obsega in ni še v celoti zaključen, gradnja predorov pa je že zaključena. Pogodba z naročnikom še teče zaradi del na trasi in ni še zaključena.
Prosimo vas, da zahtevo prilagodite tako, da bo veljavna tudi referenca že izvedenih predorov znotraj daljšega odseka trase, ki pa še ni zaključen v celoti.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 32:

Spoštovani,

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na način, da se dovoljuje predložitev referenc za objekte, kjer so bila najmanj dela pri podzemnem izkopu in podpiranju v celoti zaključena, kar potrdi naročnik referenčnega objekta.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 33:

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za sprejem ponudnikovih vprašanj, in sicer za vsaj 5 delovnih dni od objave odgovorov oziroma pojasnil. Če bo v objavljenih odgovorih kakšna nejasnost, po pretečenem roku za sprejem ponudnikovih vprašanj ne bomo več imeli možnosti razjasnitve.

ODGOVOR št. 33:

Spoštovani,

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo vprašanj, vendar le-ta nikakor ne bo daljši od roka predpisanega za podajo odgovorov/pojasnil (glejte četrti odstavek 61. člena ZJN-3).

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 34:

Spoštovani,

vljudno naprošamo naročnika, da sproti odgovarja na vprašanja. Odgovori na vprašanja so bistveni za pripravo ponudbe s strani ponudnikov, kar pomeni, da če naročnik odgovorov ponudnikom ne posreduje pravočasno s tem močno otežuje pripravo in oddajo ponudbe.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 34:


Naročnik bo na vsa vprašanja odgovoril v zakonsko določenih rokih (glejte četrti odstavek 61. člena ZJN-3).

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 35:

Naročnika prosimo, da zaradi epidemije Covid (ki otežuje pripravo ponudbe v smislu pridobivanja velikega števila referenčnih potrdil) podaljša rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR št. 35:

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 26. 2. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 26. 2. 2021 ob 10:30 uri. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 10. 2. 2021 do 10. ure. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 6. 7. 2021.

Popravek razpisne dokumentacije bo objavljen v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 36:

Naročnika prosimo, da pojasni pogoj 3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost - 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost) in sicer, da je ponudnik v zadnjih 15 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila:
»a) Vodil tehnično opazovanje na predorih, ki so se gradili s klasično metodo (brizgani beton) v skupni dolžini nad 3000 m (dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi).«

Prosimo, da potrdite naše razumevanje pojma »tehnično opazovanje« oziroma pojem pojasnite.
Tehnično opazovanje razumemo kot projektantski nadzor ali geotehnično vodenje, za katerega naročnik zahteva ločeno referenco v točki b):
»b) Izvajal projektantski nadzor ali geotehnično vodenje gradnje (Geotehnični nadzornik) na predorih v skupni dolžini nad 3000 m (dolžina izkopanega predora po osi predora, ne glede na število vzporednih cevi).«


ODGOVOR št. 36:

Spoštovani,

Kot tehnično opazovanje pri točki a) se smatra izvajanje geološke, hidrogeološke in geodetske spremljave gradnje ter geotehničnih meritev. Ponudnik izkaže usposobljenost, če je na danem projektu vodil najmanj dve od navedenih štirih disciplin tehničnega opazovanja.
Pod točko b) je ponudnik pravilno ugotovil, da se zahteva referenca za projektantski nadzor oz. geotehnično vodenje gradnje (izbira podpornih tipov, sekvence gradnje, vgradnja dodatnih podpornih elementov, itd.)

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 37:

Predlagamo, da za vodjo geodezije ter namestnika vodje geodezije znižate zahtevano strokovno izobrazbo iz ravni 8SOK/7EOK za eno stopnjo in sicer na stopnjo 7SOK/6EOK. Dosedanja praksa v Sloveniji namreč za izvajanje geodetskih del v predoru zahteva za kader iz področja geodezije stopnjo izobrazbe 7SOK/6EOK ter, da je geodet vpisan oz. izpolnjuje pogoje za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev s področja geodezije. Kader s takšno stopnjo izobrazbe ima na področju predorov v Sloveniji največ izkušenj, saj gre za pretežno terensko delo in hkrati zadovoljuje pogojem vpisa v imenik.

ODGOVOR št. 37:

Spoštovani,

Naročnik spreminja stopnjo zahtevane izobrazbe za kader pod zaporedno točko h) »1 Namestnik Vodje geodezije« (V točki 3.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost, podtočki 2. Kadrovska sposobnost), in sicer se zahteva izobrazbo s področja geodezije (najmanj raven 7 SOK/ 6 EOK). Vse ostale zahteve za navedeni kader ostajajo nespremenjene.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 38:

Pri določevanju koordinat stojišča za opazovaje merskih točk v predoru, se moramo navezati na primerno geodetsko mrežo, portalno mrežo, predorski poligon oz. stabilne merske točke v predoru. Ali prav razumemo, da primerno stabilizacijo točk zunanjih geodetskih mrež in njihove koordinate zagotovi izvajalec?

ODGOVOR št. 38:

Spoštovani,

Da, razumete pravilno. Geotehnični inženir mora v sklopu svojih nalog nadzorovati izvedbo meritev slepih poligonov v predorih in izvajati periodično kontrolne meritve v skladu z določili Tehničnih specifikacij TS-06.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 39:

Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: »Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi.«.

Naročnika pozivamo, da navede šifre dejavnosti za katere želi registracijo. Pavšalne navedbe upoštevaje prakso DKOM ne zadostujejo.


ODGOVOR št. 39:

Spoštovani,

Ponudnik oziroma gospodarski subjekt mora vedeti katero dejavnost lahko skladno z določili veljavne zakonodaje opravlja (in za katero je torej ustrezno registriran), predvsem pa katera dela bo prevzel v ponudbi.

Zahteva je skladna z določili ZJN-3.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 40:

1. Naročnik v točki bb) v 7. členu pogodbe navaja »bb) izvajal vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta in iz predpisov, ki urejajo področje izvajanje kohezijske politike«. Pozivamo vas da definirate katere so te zahteve, saj je sicer nemogoče predvideti kaj vse mora biti upoštevano v ponudbeni ceni. Kot ponudnik namreč ne moremo vedeti kakšne so te zahteve naročnika , ki izhajajo iz pogodb o sofinanciranju projekta in iz predpisov, ki urejajo področje izvajanje kohezijske politike oziroma ni jasno za katere obveznosti naročnik zahteva, da jih izvajalec na predmetnem javnem naročilu izvede.


2. Pozivamo vas, da spremenite tretji odstavek 11. člena pogodbe, ki se glasi: »Pogodbena kazen se zaračuna tudi v primeru, če naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti iz razloga nezadostnega števila strokovnega kadra, in sicer za vsak dan zamude, po postavljenem roku v pozivu naročnika za dopolnitev kadrov, v višini 3.000,00 EUR.«. Najprej poudarjamo, da naročnik nikjer ne določa, kaj se šteje kot zadostno število strokovnega kadra kar omogoča naročniku špekuliranje tekom izvedbe javnega naročila in potencialno izsiljevanje izvajalca s pogodbeno kaznijo. Prav tako opozarjamo, da je znesek 3.000,00 EUR neobičajno visok in nesorazmeren glede na to, da se obračunava po dnevih. Pozivamo naročnika, da določilo spremeni na način, da se pogodbena kazen veže zgolj na zagotavljanje ključnih kadrov, ki jih naročnik zahteva v točki 3.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost to je namreč kader, ki ga izvajalec skladno z zahtevami naročnika mora zagotvaljati. Prav tako pozivamo naročnika da znesek pogodbene kazni zmanjša, saj je za zamudo dejansko že predvidena določila za pogodbeno kazen.


ODGOVOR št. 40:

Spoštovani,

1. Naročnik od ponudnikov zahteva, da imajo izkušnje pri izvajanju projektov, ki so sofinancirani s strani EU inštitucij in s tem poznajo obseg potrebnih storitev. Po izkušnjah naročnika so to predvsem občasno sodelovanje ponudnikovega osebja pri nadzoru inštitucij nad projektom, npr. pri obiskih gradbišča in sestankih in priprava poročil ali pojasnil o poteku projekta, ipd. Zato je porabo ur v tem trenutku težko oceniti, se jo pa da predvideti iz navedenega nabora nalog in ne bo bistveno vplivala na obseg in vrednost razpisanih del.

2. Zadostno število kadrov je zagotavljanje zahtevanih kadrov skladno z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (Projektno nalogo). Naročnik navedenega člena pogodbe ne bo spreminjal.

Lep pozdrav,
2TDK
Datum objave: 01.02.2021   08:54
VPRAŠANJE št. 41:

Spoštovani Naročnik,

V prvi alineji točke l.) , ki navaja zahteve za namestnika geotehničnih nadzornikov v poglavju o kadrovskih sposobnostih ponudnika, navajate, da mora imeti kader strokovno izobrazbo s področja gradbeništva (najmanj raven 8 SOK/7 EOK).

Menimo, da se strokovna usposobljenost kadrov za pozicijo geotehničnega nadzornika izpopolnjuje predvsem z uspešnim in dolgoletnim delom na deloviščih. Strinjamo se, da je teoretično znanje pridobljeno na univerzi pomembno, a hkrati vemo, da univerze praviloma ne ponujajo programa, ki bi na tovrstno usposobljenost bistveno vplivalo. Zato predlagamo, da se zahtevano raven spusti na raven 7 SOK/6 EOK in da poudarek na ustreznost in obseg referenčnih del, ki zagotavljajo ustrezen nivo usposobljenosti.

Vnaprej hvala za upoštevanje, po našem mnenju precej tehtnega predloga.

Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 41:

Spoštovani,

Naročnik se strinja, da se zahtevani nivo izobrazbe za namestnika Geotehničnih nadzornikov (in potem smiselno prav tako za namestnika Vodje geologije, namestnika Vodje hidrogeologije in namestnika Vodje geodezije) spusti na raven 7 SOK/6 EOK in se hkrati ohrani vse zahtevane pogoje glede referenc, pri čemer se za namestnike s 7 SOK/6 EOK ne dovoljuje menjava na mesto Geotehničnega nadzornika oz. Vodje po preteku 1 leta v skladu z določili poglavja 3 v Projektni nalogi.

Izjema so namestniki Geotehničnega nadzornika, ki lahko izkažejo najmanj 15 let delovnih izkušenj pri projektiranju in nadzoru gradnje predorov, od tega najmanj 7 let na vodstvenih položajih.

Izjema so namestniki Vodje geologije, ki lahko izkažejo najmanj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju geoloških raziskav v fazi PGD/PZI in geološke spremljave gradnje predorov, od tega najmanj 7 let na vodstvenih položajih.

Izjema so namestniki Vodje hidrogeologije, ki lahko izkažejo najmanj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju hidrogeoloških raziskav v fazi PGD/PZI in hidrogeološke spremljave gradnje predorov, od tega najmanj 7 let na vodstvenih položajih.

Izjema so namestniki Vodje geodezije, ki lahko izkažejo najmanj 15 let delovnih izkušenj pri izvajanju geodetskih meritev za dokazovanje stabilnosti objektov in izvajanje geodetskih meritev deformacija od tega najmanj 7 let na vodstvenih položajih in najmanj 3 leta v predorih.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 42:

Spoštovani,
1) V Navodilih pod točko 3.1.3, točka 1. Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost) navajate: »Zahtevane reference pod točkami f), j) in k) lahko ponudnik izkazuje s podizvajalci, vse ostale reference pa mora izkazati ponudnik sam«. Ali pravilno razumemo, da lahko referenčne zahteve pod katerokoli točko izkaže partner v skupnem nastopu?
2) Ali je izjava o skupnem nastopu (zahtevana pod točko 3.1.6 Skupna ponudba) lahko podpisana partnerska pogodba?
3) Naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ne opredeljuje dokazil v zvezi z obveznimi izključitvenimi razlogi. Pri tem v točki 2.3.3 (Obrazec ESPD) navaja, da obrazec predstavlja izjavo, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev. ESPD, pripravljen s strani naročnika je v zavihku »Izključitveni razlogi« prazen. Ali za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga v fazi oddaje ponudbe zadošča, če predložimo ESPD obrazec, kot je bil pripravljen s strani naročnika?
4) Med obrazci 4a-4i ni obrazca za reference terenskih geodetov, čeprav naročnik za vsakega terenskega geodeta zahteva najmanj 1 referenco. Prosimo, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
5) V obrazcu št. 2 navajate »Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.2.3. razpisne dokumentacije«. Pravilno se navedeno glasi »Referenčni projekti, ki izpolnjujejo zahteve glede referenc iz točke 1 poglavja 3.1.3) razpisne dokumentacije«. Enaka napaka se pojavi na obrazcu 4. Prosimo za popravek.
6) Ali pravilno razumemo, da v Excel obrazec 5, v drugi zavihek navedemo vse reference v okviru referenčnega pogoja (točka 1 točke 3.1.2 Tehnična sposobnost)?
V točki 2 točke 3.1.2 (Tehnična sposobnost) glede dokazovanja kadrovskih pogojev piše, da moramo izpolniti tudi obrazec 5, na podlagi česar sklepamo, da moramo vse referenčne posle kadra, ki so zahtevani kot POGOJ vnesti v tretji zavihek Excel obrazca 5. Iz pregleda tretjega zavihka obrazca 5 pa izhaja, kot da je tretji zavihek namenjen le vpisu referenc v okviru meril. Ali je mišljeno, da v tretji zavihek Excel obrazca 5 vnesemo zgolj reference kadra, ki jih bomo priglasili v okviru MERIL?
7) Ali moramo dodatne reference kadra, ki bodo predložene v okviru MERIL vnesti zgolj v tretji zavihek Excel obrazca 5 ter predložiti dokazila, ki te reference potrjujejo? Ali moramo izpolniti tudi obrazec 4?


ODGOVOR št. 42:

Spoštovani,

1. Da, razumete pravilno.

2. Da, pri čemer mora partnerska pogodba vsebovati vse določbe zahtevane v točki 3.1.6 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

3. Točka 2.3.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podaja (v delu, ki ga navajate) definicijo ESPD obrazca, ponudniki predložijo izpolnjen in podpisan ESPD obrazec v obliki, kot je bil pripravljen s strani naročnika.

4. Naročnik ni predvidel posebnega obrazca, ponudniki predložijo potrjene reference na poljubnem obrazcu, iz katerega pa mora izhajati izpolnjevanje vseh zahtev naročnika.

5. Za opozorilo se zahvaljujemo, naročnik bo ustrezno korigiral oba navedena obrazca.

6. Da, razumete pravilno, v drug zavihek obrazca 5 se vpišejo vse reference točke 1.Seznam zahtevanih referenčnih poslov (tehnična sposobnost) poglavja 3.1.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. V tretji zavihek obrazca 5 pa se navedejo vse reference kadra (tako za pogoj kot tudi za merila).

7. Za dodatne reference v okviru meril je prav tako potrebno izpolniti obrazec 4. Naročnik bo v tem delu ustrezno dopolnil razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav,
2TDK

VPRAŠANJE št. 43:


Prosimo za pojasnitev pogoja 3.1.3 Tehnične in strokovne sposobnosti ponudnika navedenega pod točko k), in sicer, da je ponudnik izvajal električno tomografijo ter analize in interpretacije pridobljenih podatkov v skupni dolžini profilov nad 5.000 m.
V nadaljevanju je navedeno da se objekt šteje kot ustrezna referenca, morajo biti podzemna dela na objektu zaključena v zadnjih 15 letih pred datumom objave predmetnega javnega naročila. Električna tomografija se običajno izvaja v času raziskav in projektiranja objektov in ne v času gradnje. Ali se zahteva, da morajo biti podzemna dela končana, nanašajo tudi na pogoje iz točke k)?


ODGOVOR št. 43:

Spoštovani,

Zahteva glede zaključenosti reference za električno tomografijo in hibridno geosezmiko se ne nanaša na zaključek gradbenih del, temveč na zaključek projektiranja, v kolikor so bile preiskave opravljane v fazi PGD/PZI. Če se preiskave opravljajo med gradnjo kot dopolnilne preiskave v sklopu tehničnega opazovanja, morajo biti podzemna gradbena dela zaključena.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 44:

Naročnika prosimo, da, zaradi omejitev, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU zaradi razmer virusa SARS-CoV-2 se rok za oddajo ponudb podaljša za 28 dni. Zaradi podaljšanja epidemije je namreč bistveno otežena komunikacija in posledično bolj zamudno oblikovanje konzorcija ter usklajevanje s podizvajalci, zato v postavljenem roku ni mogoče pripraviti ponudbe skladne z zahtevami naročnika. Naročnik bo s podaljšanjem roka zagotovo pridobil več ponudb, obenem pa sledil načelu zagotavljanja konkurence.


ODGOVOR št. 44:

Spoštovani,

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 26. 2. 2021 do 10. ure, odpiranje ponudb pa bo potekalo 26. 2. 2021 ob 10:30 uri. Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 10. 2. 2021 do 10. ure. Posledično se spreminja veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe, in sicer mora le-ta veljati do 6. 7. 2021.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 45:

Spoštovani
Naprošamo za pojasnila oz. odgovore na naslednja vprašanja, ki se nanašajo na tehnično opazovanje premikov vplivnih območij med gradnjo predorov:
-nikjer ne zasledimo natančnega podatka o tem, kdo izvaja meritve na obstoječih in na novo načrtovanih inklinometrih in piezometrih. Prepričani smo, da bi te meritve morale biti sestavni del tehničnega opazovanja med gradnjo predorov in objektov. Ekipa izvajalcev tehničnega opazovanja bi morala strokovno sodelovati že pri popisu vrtin in vgradnji inklinometrov/piezometrov (predvidena izvedba s strani Izvajalcev), saj gre za ključno zadevo pri nadaljnjem pridobivanju uporabnih podatkov monitoringa. Poleg tega bi morali strokovnjaki tehničnega opazovanja opravljati tudi meritve na teh merskih mestih, kot je to primer tudi pri ostalih meritvah med gradnjo predorov. Na ta način lahko Naročnik pričakuje verodostojne in primerno strokovno obravnavane podatke in interpretacijo le-teh. Priporočamo, da razpisna dokumentacija natančneje opredeli ta dela.

Pomemben del tehničnega opazovanja je tudi spremljava stanja objektov na površini. Obstaja že vzpostavljena mreža geodetskih in viazualnih spremljanj stanja tangiranih objekov. Teh aktivnosti v razpisu nismo opazili. Naprošamo za pojasnilo oz. dopolnitev.


ODGOVOR št. 45:

Spoštovani,

Obstoječe inklinometre bo prevzel v upravljanje Izvajalec in v njih izvajal inklinometrske meritve v skladu s frekvenco in določili Tehničnih specifikacij TS-03. Prav tako je Izvajalec zadolžen za vgradnjo novih inklinometrskih cevi v naravnem terenu in v podpornih konstrukcijah ter izvajanje inklinometrskih meritev. V skladu z določili TS-06 mora Geotehnični inženir oz. izvajalec tehničnega opazovanja po predmetnem javnem naročilu nadzorovati vgradnjo inklinometrskih cevi in občasno nadzorovati izvedbo inklinometrskih meritev.

Obstoječe piezometre bo prevzel v upravljanje Izvajalec in jih upravljal v skladu z določili Tehničnih specifikacij TS-03. Izvajalec bo Geotehničnemu inženirju zagotavljal meritve, ki jih mora ta v skladu z določili TS-06 vključiti v Spletni sistem za prikaz rezultatov tehničnega opazovanja. Prav tako je Izvajalec zadolžen za vgradnjo novih piezometrov v (sub)vertikalnih kraških pojavih in v talnem oboku predora na nedreniranih odsekih pred vgradnjo polnilnega in izravnalnega betona ter zagotavljanje meritev Geotehničnemu inženirju, ki jih mora ta v skladu z določili TS-06 vključiti v Spletni sistem.

Naročnik ne namerava spreminjati zastavljene delitve del v okviru tehničnega opazovanja.

Mreža primarnih geodetskih merskih točk je bila vzpostavljena v fazi PGD ter nato preverjena in posodobljena v drugi polovici leta 2020.

Vizualni pregled infrastrukture na površini je bil izveden v času izvedbe dodatnih geoloških preiskav in Naročnik se zaveda, da ne more biti uporabljen kot ničelno stanje. Naročnik bo tik pred pričetkom gradbenih del ponovno naročil izvedbo vizualnega pregleda stanja infrastrukture na površini in sicer izven javnega naročila za tehnično opazovanje.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 46:

Naročnika prosimo, da odpravi neskladje v navodilih:
- na strani 14 (pod POMEMBNO) je zapisano: »Referenčnih potrdil naročnikov referenčnih del (za gospodarski subjekt in za kadre) v ponudbi ni potrebno prilagati, jih pa naročnik lahko zahteva v fazi preverjanja ponudbe. Prav tako bo naročnik zahteval življenjepise/opise delovnih izkušenj ter fotokopije diplom, v kolikor le-ti ne bodo predloženi že v sami ponudbi.«
- na strani 18(pod POMEMBNO) pa: »Naročnik bo točkoval le tiste reference strokovnjakov za katere bodo referenčna potrdila in potrdila o pridobljeni izobrazbi ter življenjepisi/opisi delovnih izkušenj v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno!«.

Iz strani 14 in 18 torej izhaja, da lahko naročnik naknadno zahteva dokazila, za katera je zapisal, da njihovo dopolnjevanje v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno.


ODGOVOR št. 46:

Spoštovani,

Naročnik opozarja, da gre na str. 14 za dokazila glede izpolnjevanja POGOJEV, na str. 18 pa dokazila v okviru MERIL.
Za izkazovanje izpolnjevanja pogojev se tako zahtevajo izpolnjeni obrazci 2, 3, 4 in 5, preostalih dokazil v ponudbi ni potrebno prilagati (je pa zaželeno).

V kolikor pa želi ponudnik pridobiti točke v okviru meril (Poglavje 4 Navodil za pripravo ponudbe) pa morajo biti vsa dokazila (referenčne potrdila, dokazila o pridobljeni izobrazbi, ipd) predložena že v sami ponudbi. Naročnik bo točkoval le tiste reference strokovnjakov za katere bodo referenčna potrdila in potrdila o pridobljeni izobrazbi ter življenjepisi/opisi delovnih izkušenj v ponudbi dejansko predložena, iz njih pa bo jasno in nedvoumno izhajalo, da izpolnjujejo zahteve, kot jih je določil naročnik. Dopolnjevanje teh dokazil (v okviru meril) v fazi preverjanja ponudbe ne bo možno!

Zaradi navedenega ne gre za neskladje v Navodilih, posledično naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v tem delu.

Lep pozdrav,
2TDKDatum objave: 12.02.2021   10:52
VPRAŠANJE št. 47:

Še en razpis, ki preferira ekipo iz delovišča Karavanke, iz 2 ponudb se je šlo v ponovitev razpisa, da se je dobilo 1 dražjo ponudbo. To je nedopustno izkrivljanje konkurence, pridobivanja boljših ponudb in tehnologij v Slovenijo. Razpis naj bo čimbolj odprt in usmerjen k pridobitvi specializiranega kadra in tehnologij iz mednarodnih projektov.

Predlogi:

1. Izenačite pogoje izobrazbe za geotehnične nadzornike, s pogoji za inž. geoteh. meritev. To je bilo že večkrat izpostavljeno na IZS, da se v razpisih ne upošteva kompetenc geotehnologov, kot najbolj primernega kadra za tunelogradnjo in edinega z znanjem mehanike kamnin, ki na tem projektu prevladuje. Torej razpis ne ustreza priporočilom. O tem bodo sekcije obveščene.

2. Spremenite pogoj; Za terenski kader ni nujno, da je zaposlen pri ponudniku v času oddaje ponudbe, strinjamo se, da je nujno, da so zaposleni pri ponudniku v času trajanja izvajanja projekta. Prosimo za spremembo pogoja, ki nima smisla. Morda, bi se enako lahko prilagodilo pogoj za namestnike vodij.
V tako dolgem obdobju projekta (in tudi podpisa pogodbe), se bo veliko kadra tudi menjalo zaradi menjave zaposlitev, brez fleksibilnosti in kadrovske asistence manjših podjetij s prezaposlitvami lahko pride do težav. Torej spremenite pogoj, kader naj bo pri ponudniku zaposlen od datuma podpisa pogodbe z naročnikom, oz. od uvedbe v delo.

ODGOVOR št. 47:

Spoštovani,

Zahteve naročnika oziroma pogoji predmetnega javnega naročila so sorazmerni predmetu javnega naročila. Zaradi navedenega naročnik ne bo spreminjal določil razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav,
2TDK


VPRAŠANJE št. 48:

V projektni nalogi je pod št. 2.5.1 opredeljeno, da se bo v okviru nalog inženirsko-geološke spremljave izvajalo tudi občasno snemanje izkopnih površin vkopov in temeljnih tal pod nasipi. Zahteva se fotogrametrično snemanje iz zraka z uporabo brezpilotnega letalnika.

Za opravljanje letalske dejavnosti z brezpilotnim zrakoplovom je potrebno v skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16, 81/16 popr. in 195/20) od Javne agencije za civilno letalstvo pridobiti ustrezno dovoljenje. Ali mora ponudnik priložiti k ponudbi potrdilo Javne agencije za civilno letalstvo RS iz katerega je razvidno, da lahko opravlja letalske dejavnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov?

ODGOVOR št. 48:

Spoštovani,

Navedeno potrdilo se ne zahteva pri oddaji ponudbe, se pa v fazi izvajanja pogodbenih del zahteva vse, kar je potrebno za opravljanje dejavnosti, ki jo ponudnik prevzema v ponudbi.

Lep pozdrav,
2TDK