Dosje javnega naročila 007981/2020
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Atomski spektrofotometer
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.936,48 EUR

JN007981/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2020
JN007981/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN007981/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.03.2021
JN007981/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007981/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380733/Atomski_spektrofotometer.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23310
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Atomski spektrofotometer
Referenčna številka dokumenta: 40 01-954/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38433000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Atomski spektrofotometer
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38433000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Atomski spektrofotometer
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.01.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.01.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu tehničnih zahtev smo opazili, da zahtevate eno halogensko žarnico. Predvidevamo, da želite eno ksenonsko žarnico s katero je mogoče izvesti analizo vseh zahtevanih elementov saj trenutno ne poznamo AAS aparata z grafitno pečko, ki uporablja halogensko žarnico.

Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pravilno je ksenonska žarnica, ne halogenska.
Torej potrjujemo trditev, ki je del postavljenega vprašanja. Zahtevana je ena ksenonska žarnica, s katero je mogoče izvesti analizo vseh zahtevanih elementov.
Datum objave: 07.01.2021   13:56
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni

Smo predstavnik enega vodilnih proizvajalcev optičnih spektrometrov za analizo elementov, z velikim številom referenc in izkušenj na aplikativnem in servisnem področju, ter smo zainteresiran ponudnik atomskega absorpcijska spektrometra v postopku vašega javnega naročila.

Imamo pomislek glede objavljenih tehničnih zahtev.
Z zahtevo po instrumentu z eno (ksenonsko) žarnico ste nabor instrumentov omejili na en sem model, za kar po našem prepričanju ni nobenega utemeljenega razloga, bodisi glede stroškov uporabe kot tudi glede analizne zmogljivosti dotičnega instrumenta.
Pri tem posebej izpostavljamo hitrost delovanja, detekcijske meje ter odsotnost Zeeman korekcije ozadja.

Naročniku predlagamo, da umakne zahtevo po enem svetlobnem viru in omogoči sodelovanje s ponudbo visoko zmogljivega, popolnoma avtomatiziranega AAS spektrometra z elektrotrmično atomizacijo in Zeeman korekcijo ozadja, ki kot svetlobni vir uporablja žarnice z votlo katodo.

S spoštovanjem.


ODGOVOR
Naročnik potrebuje napravo za izvedbo zahtevnih in številnih meritev elementov kontinuirano, zato kupuje napravo s tovrstno tehnologijo, ki bo hkrati brez vmesne potrebe po menjavi žarnic za različne elemente omogočala meritve (tj. v primerih, ko naročnik opravlja meritve za baker, železo, ipd. brez vmesnega menjavanja in preklapljanja žarnic, ki naročniku otežuje delo, kar se je tudi pri delu z napravo z dvema žarnicama v praksi pri naročniku tudi izkazalo). Ker se spekter elementov pri naročniku zaradi postroženih ukrepov in razvoja povečuje, je tehnologija z eno (ksenonsko) žarnico (za pokritje tudi valovnih dolžin za silicij, natrij in ostalih elementov), za naročnika ključnega pomena, zato naročnik od zahteve ne odstopa.

Ne glede na dejstvo, da določeno zahtevo morebiti lahko izpolni le določen krog potencialnih ponudnikov oziroma posameznemu ponudniku onemogoči konkuriranje, in je takšna zahteva povezana s predmetom in objektivno opravičljiva, mu ravnanja v nasprotju z zakonom ni mogoče očitati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da je takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve namreč je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot ustrezno in dopustno, ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Takšno razlikovanje oziroma izločanje ponudnikov pa mora biti objektivno opravičljivo. Dejstvo, da določen ponudnik izpolnjuje zahteve in lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, medtem ko drugi ponudnik tega ne more, mora biti posledica objektivnih okoliščin, ki se na eni strani nanašajo na objektivno utemeljene in opravičljive potrebe naročnika, na drugi strani pa na prednosti, ki jih konkurenčno pravo dopušča.

Naročnik dopušča vse oblike nastopa ponudnika (samostojna ponudba, skupna ponudba, podizvajalce).

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.01.2021   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tehničnih zahtevah imate navedeno, da želite tudi izobraževanje. Ker bi vam želel ponuditi ustrezno konfiguracijo me zanima koliko dnevno izobraževanje želite?

Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Izobraževanje mora biti organizirano in izvedeno do te mere, da se dve osebi usposobi za osnovno rokovanje z instrumentom, pri čemer to izobraževanje poteka sočasno. V okviru usposabljanja se analitika usposobi do te mere, da zna samostojno izvajati meritve, narediti umeritvene krivulje.