Dosje javnega naročila 007984/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Storitve: Košnja in odstranjevanje divjega grmičevja na brežinah Ljubljanice, Gradaščice in Grubarjevega prekopa ter čiščenje brežin Ljubljanice in Gradaščice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007984/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2020
JN007984/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007984/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858
+386 14740880

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23320
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Košnja in odstranjevanje divjega grmičevja na brežinah Ljubljanice, Gradaščice in Grubarjevega prekopa ter čiščenje brežin Ljubljanice in Gradaščice
Referenčna številka dokumenta: VKS-225/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je košnja in odstranjevanje divjega grmičevja na brežinah Ljubljanice, Gradaščice in Grubarjevega prekopa ter čiščenje brežin Ljubljanice in Gradaščice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77340000
90511300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je košnja in odstranjevanje divjega grmičevja na brežinah Ljubljanice, Gradaščice in Grubarjevega prekopa ter čiščenje brežin Ljubljanice in Gradaščice. Predmet javnega naročila je:
- odstranjevanje, pobiranje odpadkov po brežinah Ljubljanice in Gradaščice;
- košnja trave na brežinah Ljubljanice in Gradaščice;
- košnja trave na brežinah Grubarjevega prekopa
- jesensko grabljanje listja z brežin Ljubljanice
- odstranjevanje grmičevja na brežinah Grubarjevega prekopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.01.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Košnja in odstranjevanje divjega grmičevja na brežinah Ljubljanice, Gradaščice in Grubarjevega prekopa ter čiščenje brežin Ljubljanice in Gradaščice« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020