Dosje javnega naročila 008045/2020
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvajanje vzdrževalnih del na stavbah, ki so del železniške infrastrukture v lasti RS za obdobje 2021 2023
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.092.124,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008045/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008045/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN008045/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2021
JN008045/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2021
JN008045/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.05.2021
JN008045/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.07.2021
JN008045/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 21.07.2021
JN008045/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2021
JN008045/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2021
JN008045/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2021
JN008045/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2021
JN008045/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2021
JN008045/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2021
JN008045/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 13.10.2021
JN008045/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2021
JN008045/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2021
JN008045/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 12.11.2021
JN008045/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2022
JN008045/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2022
JN008045/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 10.05.2022
JN008045/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2022
JN008045/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2022
JN008045/2020-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.08.2022
JN008045/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2022
JN008045/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2022
JN008045/2020-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2022
JN008045/2020-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.11.2022
JN008045/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2022
JN008045/2020-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008045/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 253-638960
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijel Didić
danijel.didic@slo-zeleznice.si
+386 12914643
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380757/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23322
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje vzdrževalnih del na stavbah, ki so del železniške infrastrukture v lasti RS za obdobje 2021 2023
Referenčna številka dokumenta: 105/2020/13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje vzdrževalnih del na stavbah, ki so del železniške infrastrukture v lasti RS za obdobje 2021 2023
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.000.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje vzdrževalnih del na stavbah, ki so del železniške infrastrukture v lasti RS za obdobje 2021 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.02.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.02.2021   12:05
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23322


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   08:39
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo in uskladitev zahteve glede povprečnega letnega prihodka v zadnjih petih (5) letih in sicer je v razpisni dokumentaciji navedeno obdobje od leta 2014-2019, kar je 6 let, v razpisnem obrazcu 10: Izjava o izpolnjevanju ekonomske finančne sposobnosti, pa je navedeno obdobje od leta 2013-2017. Kaj je pravilno?

ODGOVOR

ponudnik mora s priloženim dokumentom izkazati, da je imel v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe (od leta 2015 - 2019) povprečno najmanj 2.000.000,00 letnega prihodka.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.01.2021   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, ali lahko ponudnik izpolnjuje pogoj glede kadrovske sposobnosti s podizvajalci?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Vodja del in delavci morajo biti zaposleni pri ponudniku/soponudniku za polni delovni čas in ne skupaj komulativno s podizvajalci.

VPRAŠANJE
Zdravo,

Vaša zahteva iz RD: Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB3.

Najbrž se s to zahtevo hecate ali pa vsaj upamo, da ste se zmotili????
Prosimo, da popravite zahtevano bonitetno oceno vsak na SB5.

lp

ODGOVOR

Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5


Datum objave: 22.01.2021   12:04
VPRAŠANJE


Spoštovani
Naročnika prosimo za pojasnilo:
Sklenjena in veljavna kolektivna pogodba s predstavniki zaposlenih.
Kaj je mišljeno s tem???

Hvala

ODGOVOR

Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi: (1) Najnižja ponudbena vrednost in (2) Sklenjena in veljavna kolektivna pogodba s predstavniki zaposlenih - SE ČRTA. Ponudnik ne rabi oddati sklenjeno veljavno kolektivno pogodbo s predstavniki zaposlenih


Datum objave: 22.01.2021   12:06
VPRAŠANJE


Pozdravljeni,
Ali lahko pogoj za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti, katerega zahtevate od ponudnika, izpolnjujemo kumulativno skupaj s partnerjem oziroma podizvajalcem in sicer za vsaj 30 (trideset) delavcev, zaposlenih za polni delovni čas.
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Vodja del in delavci morajo biti zaposleni pri ponudniku/soponudniku za polni delovni čas in ne skupaj kumulativno s podizvajalci.


Datum objave: 22.01.2021   13:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko pogoje, ki se nanašajo na izkazovanje tehnične sposobnosti, izpolnjujemo s partnerji in podizvajalci? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da s soponudniki/partnerji, ne s podizvajalci


Datum objave: 22.01.2021   13:08
VPRAŠANJE
Pozdrav

Zahteva vezana na sklenitev veljavne kolektivne pogodbe z zaposlenimi vezano nato točkovanja je nejasna. Kot delodajalec namreč ne sklepamo kolektivne pogodbe . Tako pogodbo sklepajo združenja delodajalcev s sindikati in ostalimi socialnimi partnerji . V podjetju imamo z zaposlenimi sklenjeno, ki upošteva določbe veljavne kolektivne pogodbe za našo dejavnost . Ali to pomeni ,da naj naši ponudbi priložimo vse pogodbe , ki jih imamo sklenjene z zaposlenimi iz katerih bi izkazovalo ,da imamo pogodbe o zaposlitvi sklenjene z vsemi delavci poimensko , kar je pa s stališča varovanja osebnih podatkov ni dovoljeno . Prosimo vas za natančna navodila.

LP

ODGOVOR


Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi: (1) Najnižja ponudbena vrednost in (2) Sklenjena in veljavna kolektivna pogodba s predstavniki zaposlenih - SE ČRTA. Ponudnik ne rabi oddati sklenjeno veljavno kolektivno pogodbo s predstavniki zaposlenih

Datum objave: 22.01.2021   13:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo, če lahko odgovori na zastavljena vprašanja z dne 04.01.2021
Hvala
Lep pozdrav!


ODGOVOR

Odgovorjeno


Datum objave: 22.01.2021   13:10
VPRAŠANJE
Naprošamo naročnika, da poda odgovore na zastavljena vprašanja!

ODGOVOR

Odgovorjeno


Datum objave: 22.01.2021   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali lahko tehnično sposobnost izpolnjujemo kumulativno s partnerjem/podizvajalcem?

ODGOVOR


Da s soponudniki/partnerji, ne s podizvajalci

Datum objave: 22.01.2021   13:12
VPRAŠANJE
Prosimo za razlago merila, katerega utež je 10% in sicer: 'sklenjena in veljavna kolektivna pogodba s predstavniki zaposlenih'?? ne razumemo, kako bo to naročnik upošteval/meril oz. kaj točno je mišljeno v okviru tega merila?
Lep pozdrav

ODGOVOR


Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi: (1) Najnižja ponudbena vrednost in (2) Sklenjena in veljavna kolektivna pogodba s predstavniki zaposlenih - SE ČRTA. Ponudnik ne rabi oddati sklenjeno veljavno kolektivno pogodbo s predstavniki zaposlenih

Datum objave: 22.01.2021   13:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko zahtevo po številu zaposlenih izpolnjujemo s partnerjem v skupnem nastopu? LP

ODGOVOR


Da ponudnik/soponudnik partner in ne s podizvajalci.

Datum objave: 22.01.2021   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko kot dokazilo o bonitetni oceni priložimo eS.BON, ki je elektronsko izdan S.BON-1 in vsebuje vse podatke enako kot bon v tiskani obliki?

ODGOVOR

Lahko je tudi elektronsko izdan S BON v kateri mora biti razvidna bonitetna ocena vsaj SB 5.


Datum objave: 22.01.2021   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaša zahteva po izpolnjevanju pogoja po izpolnjevanju bonitetne ocene SB3, se nam zdi milo rečeno nerealna, ta pogoj pa izpolnjujejo le redka gradbena podjetja, ki pa vprašanje če imajo interes prijaviti se na predmetni razpis.

Ker je gradbeništvo kot panoga podvrženo večjim tveganjem od ostalih panog v gospodarstvu so tudi bonitetne ocene podjetij katerih glavna dejavnost je gradbeništvo v povprečju za tri bonitetne ocene nižje od bonitetnih ocen podjetij ki imajo enake ali podobne finančne kazalnike, njihova glavna dejavnost pa ni gradbeništvo.

Zaradi lažjega razumevanja vrednotenja povprečne verjetnosti neplačila navajamo razlago AJPES.

»Povprečne verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah eksponentno (in ne linearno) naraščajo s premikom od najboljše bonitetne ocene SB1 proti najslabši bonitetno oceni SB10. Povprečna napovedana verjetnost neplačila ločeno po prvih šestih bonitetnih ocenah za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike (SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 in SB6) je tako nižja od povprečne verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike«

Zaradi vsega zgoraj navedenega vas pozivamo, da spremenite pogoj o bonitetni oceni ponudnika iz SB 3 vsaj na SB 5.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5


Datum objave: 22.01.2021   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V razpisni dokumentaciji imate zapisano: "Štejejo le originali potrjenih referenc naročnikov, pri čemer mora biti iz potrdila razvidno, da je uporabnik zadovoljen z izvedenimi deli, ali z navedbo kontaktov oseb pri potrjevalcih referenc." Kako naj bo zadovoljstvo uporabnika razvidno iz potrdila? Ali mora biti na njem narisan smiley?

ODGOVOR

Ponudnik priloži izjavo - potrdilo reference (priloga 1 k obrazcu 11)
Naročnik smatra, da je uporabnik zadovoljen z izvedenimi deli, s tem, ko potrdi referenco.


Datum objave: 22.01.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko referenčna potrdila oddamo na starih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke?
lep pozdrav!

ODGOVOR

Lahko se odda na starih obrazcih, vendar je treba paziti, da so zajeta leta, ki so zahtevama.


Datum objave: 22.01.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da naročnik spremeni razpisne pogoje v oddelku B: Ekonomski in finančni položaj, in sicer tako, da mora ponudnik po modelu S.BON AJPES dosegati bonitetno oceno najmanj SB5.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5.

Datum objave: 22.01.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnika prosimo za zvišanje bonitetne ocene do SB4, je le malenkost slabša kot SB3,
še vedno pa nadpovprečna.

ODGOVOR

Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5.


Datum objave: 22.01.2021   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Reference se lahko seštevajo? 1 MIO EUR lahko dokažemo z 10 objekti?

ODGOVOR

vsaj 10 (desetih) objektih v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV


Datum objave: 22.01.2021   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V razpisu zahtevate:
 Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB3.

Naročnika naprošamo za spremenitev zahteve po bonitetni oceni SB3 na vsaj SB5, saj s tem MOČNO omejujete konkurenco in omogočate prijavi na razpis samo določenemu podjetju.
V kolikor bonitetne ocene ne boste popravili vsaj na SB5, bomo vložili revizijo na razpis.

ODGOVOR

Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5.


Datum objave: 22.01.2021   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko pogoj kadrovska sposobnost izpolnimo kumulativno s partnerjem in podizvajalcem?

ODGOVOR

Vodja del in delavci morajo biti zaposleni pri ponudniku/soponudniku za polni delovni čas in ne skupaj kumulativno s podizvajalci.


Datum objave: 22.01.2021   13:23
VPRAŠANJE
Spoštovani. Naročnika pozivamo, da odstopi od zahteve o bonitetni oceni SB3 saj je pretirana. Naročniku bi moralo biti v interesu, da pridobi čim več konkurenčnih ponudb, zato ga pozivamo k upoštevanju temeljnih načelj ZJN-3 in k spremembi bonitetne ocene v najmanj SB6.

ODGOVOR

Ponudnik /soponudnik mora po bonitetnem modelu S.BON AJPES (razvrstitev od SB1 do SB10) dosegati bonitetno oceno najmanj SB 5


Datum objave: 22.01.2021   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 1 teden
najlepša hvala

ODGOVOR


Rok oddaje se podaljša do 08.02.2021

Datum objave: 22.01.2021   14:01
VPRAŠANJE
naročnika vljudno prosimo, da odgovori na že zastavljena vprašanja. Hvala lepa

ODGOVOR


Odgovorjeno

Datum objave: 22.01.2021   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo, vas, da nemudoma še danes odgovorite na vprašanja, ki smo jih postavili že 14. 1. 2021 oz. 18. 1. 2021. V nasprotnem bomo prisiljeni uporabiti pravna sredstva, ki nam jih omogoča ZJN-3.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Odgovorjeno


Datum objave: 22.01.2021   14:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zakaj ne odgovarjate na zastavljena vprašanja do končanja roka za vprašanja?

ODGOVOR

Odgovorjeno


Datum objave: 28.01.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ker nočete odgovarjati na vprašanja, niti jih ne objavljate
ZAHTEVAMO, da podaljšate rok za sprejem ponudb, kakor tudi
rok za sprejem ponudnikovih vprašanj.
V nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo na razpisno dokumentacijo
in vodenje postopka JN.

ODGOVOR

Rok za postavitev ponudnikovih vprašanj se podaljša do 31.01.2021 do 10.00 ure.
Rok za predložitev ponudb se podaljša do 10.02.2021 do 12.00 ure.
Rok za odpiranje ponudb se podaljša do 10.02.2021 do 12.05.

Datum objave: 28.01.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani. Če prav razumemo, izkažemo tehnično sposobnost, če predložimo referenčne posle iz zadnjih pet let za vsaj 10 objektov v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, ki spadajo v vsaj eno oz. v vsaj nekaj od klasifikacij dejavnosti, za katere moramo biti registrirani.

ODGOVOR

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokazovanje tehnične sposobnosti, in sicer:
- da je registriran za izvajanje dejavnosti po klasifikaciji:
42.110 Gradnja cest
43.110 Rušenje objektov
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.342 Pleskarska dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela.
- da je v zadnjih 5 petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila uspešno izvedel izdelavo projektov, ki spadajo v zgornjo klasifikacijo na vsaj 10 (desetih) objektih v skupni vrednosti vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV.
- Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik/soponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in ne s podizvajalci.
Ponudnik lahko odda referenco vsaj desetih objektov v skupni vrednosti 1.000.000,00 brez DDV, ki spadajo v nekaj od naštetih dejavnosti pod točko III. Razpisne dokumentacije.

LP


Datum objave: 28.01.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani. Prosim za pojasnilo. Pogoju za sodelovanju (točka III. Poglavja 5.1.2) zadostimo, če predložimo vsaj deset objektov v skupni vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV, ki spadajo v nekaj od naštetih dejavnosti pod točko III. razpisne dokumentacije. Upam, da ne pričakujete, da bo gospodarski subjekt, ki je strokovno usposobljen za gradnjo cest, enako usposobljen za inštaliranje električne napeljave ali pa za krovska dela?

ODGOVOR

Da. Ponudnik lahko odda referenco vsaj desetih objektov v skupni vrednosti 1.000.000,00 brez DDV, ki spadajo v nekaj od naštetih dejavnosti pod točko III. Razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.02.2021   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1.Lahko namesto S.BON-1 priložimo S.BON 1/P?
2.Je potrebno priložiti tudi potrdila bank?

ODGOVOR

1. Lahko na izpisu mora biti razvidno, da podjetje razpolaga z bonitetno oceno najmanj SB5.

2. Ponudnik mora oddati tako, kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo.

LP.


Datum objave: 03.02.2021   10:04
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji navajate v poglavju 5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI , I. Nekaznovanost kot dokazilo, da vsi gospodarski subjekti v ponudbi izpolnijo in potrdijo razpisni obrazec št. 3a in 3b zato, da bo lahko naročnik izpolnjevanje tega pogoja preveril sam.
Kje v razpisni dokumentacije se nahaja obrazec št. 3a in 3b?


2. Ali prav razumemo, da: Ponudnik ali podizvajalec mora imeti dovoljenje Ministrstva za okolje za delo z azbestno kritino.

3. V čem je smisel izpolnjevanje obrazcev 7, 8, 9, če pa nobenega od zahtevani, tehničnih, kadrovskih, ekonomskih pogojev, ne moramo izpolnjevati s podizvajalcem?

4. Glede na to, da pri predmetnem javnem naročilu gre za ugotavljanje sposobnost. Zakaj bi podizvajalec izpolnjeval obrazec 8 neposredna plačila in kaj naj ponudnik vpiše v obrazec 9 v stolpec »vrednost (v EUR brez DDV) in delež prevzetih del (%)?


ODGOVOR


1. Pravilno se glasi obrazec št. 2 in 3.

2. DA.

3. Zakon o javnem naročanju v drugem odstavku 94. člena določa, da mora ponudnik, če bo izvajal javno naročilo s podizvajalci, v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

4. Zakon o javnem naročanju v drugem odstavku 94. člena določa, da mora ponudnik, če bo izvajal javno naročilo s podizvajalci, v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.


Datum objave: 03.02.2021   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Zakaj naročnik zahteva življenjepis vodje del? Te zahteve ni navedene nikjer v navodilih razpisne dokumentacije!
Katere podatke mora življenjepis vsebovati-v razpisu niso zahtevane reference vodje del?
Glede na vse, bi bilo zadostno dokazilo za vodjo del izpis iz inženirske zbornice Slovenije.

ODGOVOR

Dovolj je dokazilo za izpis IZS, s katerim se dokazuje naziv VODJE DEL.