Dosje javnega naročila 007995/2020
Naročnik: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: DOBAVA NAMENSKIH POSOD ZA ZBIRANJE ODPADKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 101.942,75 EUR

JN007995/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2020
JN007995/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.12.2020
JN007995/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2021
JN007995/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007995/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Robert Likar
info@sempeter-vrtojba.si
+386 53351000
+386 53351007

Internetni naslovi
http://www.sempeter-vrtojba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380775/3_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23328
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA NAMENSKIH POSOD ZA ZBIRANJE ODPADKOV
Referenčna številka dokumenta: 4301-13/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava posod za zbiranje odpadkov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613700
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje občine Šempeter-Vrtojba
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava posod za zbiranje odpadkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.01.2021
Konec: 28.02.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno s pogodbenimi določili in veljavno zakonodajo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2020   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2020   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.12.2020   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.12.2020   16:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
JN ni še objavljeno na portalu javnih naročil.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
V kolikor ima morebitni ponudnik v mislih dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila je ta objavljena na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380775/3_RD.zip
Prav tako je v sistemu eJN mogoče oddati ponudbo.
______________