Dosje javnega naročila 007999/2020
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Gradnje: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.932,62 EUR

JN007999/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.12.2020
JN007999/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2021
JN007999/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2021
JN007999/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2021
JN007999/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.04.2021
JN007999/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007999/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380745/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23325
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: 302/64 RIUM35-PR2x/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Naročilo je razdeljeno v dva (2) sklopa:
- sklop 1: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij;
- sklop 2: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov.

Podrobnejša specifikacija javnega naročila za posamezni sklop in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet sklopa je izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja naslednje raziskovalne opreme, skladno s specifikacijami:
- sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja naslednje raziskovalne opreme, skladno s specifikacijami:
- 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov na Univerzi v Mariboru, Medicinski fakulteti, Taborska ulica 8, 2000 Maribor
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 74
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.01.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   09:28
VPRAŠANJE ŠT.: 1
Datum prejema: 04.01.2021 07:53

Spoštovani

Popisi za sklop 1 in sklop 2 so identično je to res ali je prišlo do napake?
-------------------------------------------------------------------------------------------
ODGOVOR ŠT.: 1
Naročnik bo objavil popravek - nov obrazec »Predračun« za sklop 1 in sklop 2 (datoteka: Predračun_sklop 1.xlsx in datoteka: Predračun_sklop 2.xlsx), saj sta bila v prvotni dokumentaciji objavljena napačna obrazca. Ponudniki morajo ponudbeni dokumentaciji predložiti nov obrazec »Ponudbeni predračun« za vsak posamezen sklop, sicer bo njihova ponudba zavrnjena kot nedopustna.


Datum objave: 05.01.2021   15:46
VPRAŠANJE ŠT.: 2
Datum prejema: 05.01.2021 10:16

Pozdravljeni.

Prosim za objavo PZI.

Lp

ODGOVOR ŠT.: 2
PZI je ponudnikom na voljo na uradni spletni strani naročnika https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspx


VPRAŠANJE ŠT.: 3

Datum prejema: 05.01.2021 10:08

Spoštovani,

prosimo, če čimprej objavite popravek popisov, da lahko pričnemo z izdelavo ponudbe.

Hvala.

lp

ODGOVOR ŠT.: 3
Tehnične specifikacije za vsak posamezen sklop so ponudnikom na voljo na uradni spletni strani naročnika https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/javna-narocila/Strani/javna-narocila.aspx

Datum objave: 08.01.2021   20:08
VPRAŠANJE ŠT.: 5
Datum prejema: 06.01.2021 10:52

Pozdravljeni.
Za sklop2 , dodatna oprema, prosimo za kakšne tlorise, sheme te opreme....
v postavki imate navedeno.... - Kompletna dobava in vgradnja polic dimenzij 600/40/90 cm. Police so izdelane iz ivernih plošč, površina mat folija z dekorjem beli hrast. Police morajo imeti možnost prestavljanja. ....KOLIKO POLIC?
Hvala.
Lp

ODGOVOR ŠT.: 5
Število polic ni posebej definirano, mora pa ustrezati prostorskim zahtevam. V PZI se bo določilo konkretno število, ki ustreza zahtevam.

VPRAŠANJE ŠT.: 6
Datum prejema: 06.01.2021 09:57

Pozdravljeni !
Prosimo za Predložitev Popisa za Sklop 2 za komplet GOI dela v Excel obliki.
Predloženi so le Elektro načrti z popisi v PDF obliki.
Prosim za odgovor.

ODGOVOR ŠT.: 6
Popisa gradbenih del naročnik ne more predložiti, saj se bo ta pripravil v okviru PZI s strani izbranega ponudnika.

VPRAŠANJE ŠT.: 7
Datum prejema: 06.01.2021 09:46

Pozdravljeni.
Lahko prosim poveste kdo je upravljalec za požarno javljanje in javljanje vloma.

ODGOVOR ŠT.: 7
Aktiva varovanje d.d.

VPRAŠANJE ŠT.: 8
Datum prejema: 06.01.2021 09:19

Pozdravljeni.
Pri Sklop 2: Pripravljalna in demontažna dela je navedeno:Prestavitev obstoječe plinske omarice v kleti oziroma zaščita skladno z navodili upravljalca plina!
Prosimo, če navedete kdo je upravljalec.
Hvala.
Lp

ODGOVOR ŠT.: 8
Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo Energentov, trgovino in storitve d.o.o.

VPRAŠANJE ŠT.: 9
Datum prejema: 06.01.2021 07:48

Pozdravlejni.
V popisih je postavka: Priprava PZI načrta gradbenih del. Ali mora biti projektant s področja gradbeništva zaposlen pri ponudniku oz. ga moramo navesti kot podizvajalca že pri oddaji ponudbe.
LP

ODGOVOR ŠT.: 9
Kader, ki bo izvedel postavko Priprava PZI načrta gradbenih del, mora biti zaposlen pri ponudniku ali pa mora biti kader ali njegov delodajalec imenovan kot podizvajalec že ob oddaji ponudbe. V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik predložiti vse obrazce in dokazila, ki so zahtevana v točki 11.3.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

VPRAŠANJE ŠT.:10
Datum prejema: 06.01.2021 07:45

Pozdravljeni.
Pri sklopu 2 navajate kot zahtevo v RD, da mora gospodarski subjekt razpolagati z usposobljenimi inštelaterji, ki bodo izvajali ožičenje in imajo s strani proizvajalca opreme ponujene opreme ustrezno potrdilo ali certifikat. Ali morajo biti inštelaterji zaposleni pri ponudniku oz., če so zaposleni pri drugem podjetju, ali ga moramo že pri oddaji ponudbe navesti kot podizvajalca.
Lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT.: 10
Naveden kader, tj. usposobljeni inštalaterji, ki bodo izvajali ožičenje, mora biti zaposlen pri ponudniku ali pa mora biti kader ali njegov delodajalec imenovan kot podizvajalec že ob oddaji ponudbe. V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik predložiti vse obrazce in dokazila, ki so zahtevana v točki 11.3.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb.

VPRAŠANJE ŠT.: 11
Datum prejema: 08.01.2021 08:04

Spoštovani,
prosimo vas za ažurno objavljanje odgovorov na naša vprašanja, da lahko začnemo z izdelavo ponudbe, saj se rok oddaje bliža, odgovorov na naša vprašanja pa ni....
Lp

ODGOVOR ŠT.: 11
Naročnik bo na zastavljena vprašanja odgovoril do vključno 12. 1. 2021, kot je to določeno v Navodilih ponudnikom.

VPRAŠANJE ŠT.: 12
Datum prejema: 07.01.2021 10:30

Spoštovani,
prosimo za odgovore na vprašanja, da lahko pričnemo z izdelavo ponudbo.
Hkrati pa vas prosimo za podaljšanje roka.
lp

ODGOVOR ŠT.: 12
Naročnik bo na zastavljena vprašanja odgovoril do vključno 12. 1. 2021, kot je to določeno v Navodilih ponudnikom. Naročnik rokov ne bo podaljševal.


Datum objave: 12.01.2021   13:04
VPRAŠANJE ŠT.: 4
Datum prejema: 06.01.2021 15:11

SPOŠTOVANI.
ZA SKLOP1, VAS PROSIMO ZA DIMENZIJE VRAT.

ODGOVOR ŠT.: 4

Dimenzija vrat:
- Gradbena odprtina V1 100/210 cm, svetla odprtina 90/205
- Gradbena odprtina V1 (EI30) 130/260 cm; nadsvetloba 50 cm; svetla odprtina vrat 80 cm aktivno krilo, 40 cm pasivno krilo, višina 205 cm