Dosje javnega naročila 008044/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 848.661,54 EUR

JN008044/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008044/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN008044/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.04.2021
JN008044/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
JN008044/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008044/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638687
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23343
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih
Referenčna številka dokumenta: 4300-88/2020; ODUVO-33/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Novo mesto
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi na območju PU Novo mesto.
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Novo mesto.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Upravičeni del izdatkov po tem naročilu bo v celoti financirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost ISF. Nabavo opreme pa bo financirana v razmerju, 75 % sredstev iz EU Sklada ISF, ob 25 % slovenski udeležbi.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Murska Sobota
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehodi na območju PU Murska Sobota.
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih na območju PU Murska Sobota.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Upravičeni del izdatkov po tem naročilu bo v celoti financirala Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost ISF. Nabavo opreme pa bo financirana v razmerju, 75 % sredstev iz EU Sklada ISF, ob 25 % slovenski udeležbi.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2021   14:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si ob uri in datumu, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročilu.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.12.2020   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede nato da je obvezen ogled vas prosimo da nam sporočite 2 možna termina za izvedbo vseh ogledov lokacij.

lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

pri JN z oznako ODUVO-33/2020, katerega predmet je »Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih«, ni predvidenih obveznih ogledov, zato naročnik ne more sporočiti terminov za izvedbo le-teh.
Datum objave: 04.01.2021   14:28
POJASNILO:
Spoštovani,

v .pdf obliki dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe« (označen z RD01-ODUVO-33_2020_-_1_-_Navodila_g_P) predmetnega javnega naročila, je prišlo do napake pri pretvorbi dokumenta iz .doc v .pdf obliko in zato, pri točki 10. Merilo zapis formule, na podlagi katere se izračuna merilo, ni viden.

Naročnik je kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pri predmetnem javnem naročilu objavil tudi .doc obliko dokumenta »Navodila gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe« (označen z RD01-ODUVO-33_2020 - 1 - Navodila gospodarskim subjektom), kjer je pri točki 10. Merilo viden zapis formule, na podlagi katere bo naročnik izračunal merilo.


Datum objave: 07.01.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji navajate zahtevo, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega
obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6. Pogoj je diskriminatoren, saj subjekti z
bonitetno oceno SB7 kot subjekti z oceno SB6, izkazujejo enako povprečno zmožnost za
poravnavanje obveznosti. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti
kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da po modelsko
ocenjeni verjetnosti nastopa dogodka neplačila, ne odstopa od povprečja za vse slovenske
družbe.
Vse družbe, ki so ocenjene z bonitetno oceno od 1 do 10 predstavljajo podjetja, ki so
dejansko plačniki in pri njih še ni nastopil dogodek neplačila. Ocene so definirane z
verjetnostnim razponom, da bo pri določenem subjektu prišlo do dogodka neplačila v
obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so podlaga za določitev bonitetne
ocene.
Prosimo, da spremenite pogoj tako, da mora ponudnik imeti na dan izdaje bonitetnega
obrazca, bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB7, ki enako kot SB6 predstavlja
povprečni razred, tako boste bolj odprli konkurenco in omogočili prijavo večjega števila
ponudnikov.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik zahtevane bonitetne ocene ne bo spreminjal, saj je med bonitetno oceno SB6 in predlagano bonitetno oceno SB7 za naročnika bistvena razlika.

Na podlagi opisa bonitetnih ocen za gospodarske družbe na spletni strani AJPES izhaja, da med bonitetnima ocenama SB6 in SB7 (ali slabše) obstajajo razlike, ki jih je naročnik pri predmetnem javnem naročilu upravičen upoštevati pri določitvi vrednostnega pragu oziroma višini bonitetne ocene. Pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB6 je verjetnost neplačila nižja od povprečja, pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB7 pa verjetnost neplačila ne odstopa od povprečja. Gospodarska subjekta z bonitetno oceno SB6 in bonitetno oceno SB7 se razlikujeta tudi v tem, da je verjetnost neplačila pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB7 višja kot pri gospodarskem subjektu z bonitetno oceno SB6, ker lahko zaostritev gospodarskih razmer oz. nastop nepredvidljivih dogodkov vpliva na sposobnost poravnavanja obveznosti gospodarskega subjekta z bonitetno oceno SB7. To pomeni, da so gospodarski subjekti z bonitetno oceno SB6 manj izpostavljeni zaostritvi gospodarskih razmer kot gospodarski subjekti z bonitetno oceno SB7 (ali slabše).

Glede na navedeno, naročnik ekonomskega pogoja ni oblikoval diskriminatorno, temveč je ravnal v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Datum objave: 12.01.2021   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali mora tudi podizvajalec priložiti S.BON-1 ali S.BON-1/P ?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

pri javnem naročilu z oznako ODUVO-33/2020 v skladu s točko 11.4.2 (Ponudba s podizvajalci) Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe podizvajalec ne priloži obrazca S.BON-1 ali S.BON-1/P.
Datum objave: 13.01.2021   14:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za pojasnilo, kakšna je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila za:
1. sklop - MP na območju PU Novo mesto?
2. sklop - MP na območju PU Murska Sobota?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila za:

1. sklop - MP na območju PU Novo mesto znaša 751.110 EUR skupaj z DDV
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati zahtevo naročnika, da ponudbena vrednost vsega ponujenega materiala (ki je naveden od zaporedne št. 3 do 170 v predračunu za sklop 1) ne sme biti nižja od 260.000 EUR skupaj z DDV.

2. sklop - MP na območju PU Murska Sobota 245.900 EUR skupaj z DDV
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati zahtevo naročnika, da ponudbena vrednost vsega ponujenega materiala (ki je naveden od zaporedne št. 3 do 170 v predračunu za sklop 2) ne sme biti nižja od 50.000 EUR skupaj z DDV.
Datum objave: 15.01.2021   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se v obrazec predračun - rekapitulacija za posamezni sklop zgolj prepiše skupno ponudbeno vrednost z DDV iz predračuna za posamezni sklop?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

odgovor je da.

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ponudnik prepiše pri posameznem sklopu skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV iz obrazca »Predračun« (excel) v obrazec »Predračun Rekapitulacija« (Word).
Datum objave: 15.01.2021   15:36
VPRAŠANJE
V katerih primerih lahko izvajalec odstopi od pogodbe?
Prosimo, da 26. člen pogodbe dopolnite, v katerih primerih lahko izvajalec odstopi od pogodbe, npr. v primeru, da naročnik krši pogodbene obveznosti kot je zamuda pri plačilih.

ODGOVOR
Spoštovani,

v drugem odstavku 26. člena vzorca je določeno, da v primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, ali v drugih primerih določenih s to pogodbo, lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Navedeno velja tako za izvajalca kot naročnika.

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal vzorca pogodbe.
Datum objave: 15.01.2021   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V 3. odstavku 5. člena vzorca pogodbe je navedeno "Odstopni rok je v tem primeru 30 (trideset) dni in prične teči naslednji dan od dneva, ko je naročnik odposlal odstop.". Če izvajalec z odstopom še ni seznanjen in rok že prične teči, je izvajalec v tem primeru postavljen v veliko slabši položaj. Prosimo, da navedbo spremenite na način, da rok prične teči, ko izvajalec prejme odstop.

2. V zadnjem odstavku 10. člena vzorca pogodbe je navedeno "Za plačilo stroškov storitev in materiala, ki ni zajet v prilogi št. 1 je izvajalec upravičen le do plačila porabljenega materiala, ki vključuje vse morebitne popuste, ki jih je izvajalec prejel za porabljen material."
V začetku navedbe je navedeno storitev in materiala. Na koncu navedbe pa je navedeno, da je izvajalec upravičen do plačila stroška le porabljenega materiala.
Prosimo, da navedbo dopolnite tako, da bo jasno, da je izvajalec upravičen do plačila stroška porabljenega materiala in opravljene storitve.

3. 1. odstavek 26. člena vzorca pogodbe, ponovno postavlja izvajalca v slabši položaj. Navedeno je "Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je 90 (devetdeset) dni in prične teči naslednji dan od dneva, ko je naročnik odposlal odstop." Prosimo, da navedbo spremenite tako, da odstopni rok prične teči od dneva ko izvajalec prejme odstop.
Enako velja za 2. odstavek in 3. odstavek.ODGOVOR
Spoštovani,

Odgovor na vprašanje pod prvo in tretjo točko:
Odstop velja kot je urejen v vzorcu pogodbe, tj. v delu da rok za odstop prične teči naslednji dan od dneva, ko je naročnik odposlal odstop. Izvajalec je vnaprej seznanjen kako bo naročnik ravnal v primeru odstopa, ki ga je naročnik povsem transparentno določil.

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal vzorca pogodbe.

Odgovor na vprašanje pod drugo točko:
Iz 10. člena vzorca pogodbe izhaja, da pogodbena cena po sistemu »ključ v roke« zajema vse stroške dela, vezane na izvedbo upravljanja in vzdrževanja, stroške dela popravil oziroma zamenjav materiala, navedenega v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje, vključno z dobavo in stroški dela popravil oziroma zamenjav materiala, potrebnega za izvedbo del, ki ni naveden v popisu predvidenega materiala za vzdrževanje, vključno z dobavo, pri čemer je nabava tega materiala nujno potrebna za izvedbo del za zagotavljanje uporabnosti oz. funkcionalnosti objektov. Za plačilo stroškov storitev in materiala, ki ni zajet v prilogi št. 1 (tj. predračunu) je izvajalec upravičen le do plačila porabljenega materiala, ki vključuje vse morebitne popuste, ki jih je izvajalec prejel za porabljen material.

Glede na navedeno se pogodbene storitve za upravljanje in vzdrževanje objektov zaračunavajo po sistemu »ključ v roke« iz predračuna in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, zato je izvajalec upravičen le do plačila porabljenega materiala, ki ni zajet v prilogi št. 1 (tj. predračunu).

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal vzorca pogodbe.
Datum objave: 18.01.2021   12:59
VPRAŠANJE
V zvezi z izpolnjevanjem Merila1-spodbujanje zaposlitvenih možnosti in ostalih meril (Merilo 2, Merilo 3), nas zanima v kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalcem, ali lahko poleg ponudnika tudi podizvajalec predloži dokazilo za izpolnitev Merila1?
Prosimo za jasen odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Mer1 - Merilo s socialnega vidika »spodbujanje zaposlitvenih možnosti« - se nanaša na samega ponudnika, ki prejme dodatne točke na podlagi dokazila v zvezi z izpolnjevanjem predmetnega merila. Glede na navedeno prejme dodatne točke ponudnik samo če sam izpolnjuje zahteve iz predmetnega merila (torej na podlagi morebitnih dokazil podizvajalca ponudnik za predmetno merilo ne prejme dodatnih točk).

Mer2 - Merilo s socialnega vidika - »delovne razmere ponudnika« - se nanaša na nominiran kader iz točke 9.1.4 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku z oznako ODUVO-33/2020. Pri predmetnem merilu je lahko kader od ponudnika ali od podizvajalca. Glede na navedeno prejme dodatne točke ponudnik tudi, če je nominirani kader, kader podizvajalca in izpolnjuje zahteve predmetnega merila.

Mer3 - Merilo s socialnega vidika (vsaj) osnovni »Certifikat družinam prijazno podjetje« ali enakovreden* - se nanaša na samega ponudnika, ki prejme dodatne točke na podlagi dokazila v zvezi z izpolnjevanjem predmetnega merila. Glede na navedeno prejme dodatne točke ponudnik samo če sam izpolnjuje zahteve iz predmetnega merila (torej na podlagi morebitnih dokazil podizvajalca ponudnik za predmetno merilo ne prejme dodatnih točk).
Datum objave: 18.01.2021   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas za pojasnilo, na koliko decimalnih mest natančno je potrebno v predračunu podati cene na enoto mere brez DDV?

Vnaprej hvala za vašo odgovor in lep dan še naprej!

ODGOVOR
Spoštovani,

ceno na enoto mero v EUR brez DDV v predračunu ponudnik oblikuje na dve decimalni mesti.