Dosje javnega naročila 008035/2020
Naročnik: SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
Storitve: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 224.860,64 EUR

JN008035/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008035/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2021
JN008035/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN008035/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008035/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638681
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
SI
Maribor
Slovenija
Jasmina Purič
jasmina.puric@snaga-mb.si
+386 26205818
+386 26205810

Internetni naslovi
http://www.snaga-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.snaga-mb.si/razpisi.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23340
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin
Referenčna številka dokumenta: JN 21/20-N
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskanje, pošiljanje in pakiranje računov in drugih tiskovin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 14"
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje, pakiranje, pošiljanje računov: zgibanka 14" - 440.000 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 24"
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov: zgibanka 24" - 320.000 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tisk A4 dokumentov z UPN obrazcem zgoraj oz. spodaj
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tisk A4 dokumentov z UPN obrazcem zgoraj oz. spodaj - 16.000 kos
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2021   10:01
Kraj: www.ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.12.2020   10:09
VPRAŠANJE
Prosili bi za objavo razpisne dokumentacije med aktualnimi razpisi na vaši spletni strani. Trenutno je ni mogoče najti.

ODGOVOR

Razpisna dokumentacija je objavljena.Datum objave: 04.01.2021   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za dokumentacijo v Word obliki.
LP

ODGOVOR
Objavljena je dokumentacija tudi v word oblikiDatum objave: 10.01.2021   13:20
VPRAŠANJE

Spoštovani,
na strani 21, razpisne dokumentacije, točka 4., pri referencah je zahtevano obdobje treh let oz. 2018, 2019 in 2020.
Obrazec seznam referenc se nahaja pod Prilogo št. 7

Zanima nas ali si pravilno razlagamo kako morajo biti navedena obdobja:
1.1.2018 do 31. 12.12.2018
1.1.2019 do 31. 12.12.2019
1.1.2020 do 31. 12.12.2020

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da, leto je mišljeno koledarsko leto, kot ste navedli.Datum objave: 18.01.2021   08:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,
menimo, da lahko postavljene pogoje glede referenc izpolnjujejo tudi ponudnik in podizvajalci skupaj oz. da imajo enake možnost kot velja za konzorcij ponudnikov, sploh če bodo nosilci referenc dejansko tudi izvajalci razpisanih del (v skladu z zahtevo razpisne dokumentacije).
Prosimo za vaše stališče.
LP

ODGOVOR

Reference se lahko izkazujejo tudi s podizvajalci, vendar mora podizvajalec dejansko izvajati dela, za katera so bile podane reference, hkrati mora izpolniti pogoj glede obsega - količine tiskovin.


Datum objave: 18.01.2021   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali morajo Prilogo št. 6 izpolniti tudi podizvajalci?
Priloge št. 8 ni v razpisni dokumentaciji. Je mišljena Priloga št. 7 v povezavi s Prilogo št. 9?
LP

ODGOVOR

Prilogo št. 6 izpolni tudi podizvajalec.
Priloge od priloge št. 7 naprej se ustrezno preštevilčijo.


Datum objave: 18.01.2021   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko smiselno uporabimo obrazce in zahtevana dokazila (npr. potrdila bank, izpiski iz sodnega registra, potrjene reference s strani obstoječih naročnikov,...), ki smo jih predložili že v razveljavljenem razpisu oktobra?
LP

ODGOVOR

Če dokazila, ki ste jih predložili v predhodnem postopku izkazujejo zadnje stanje, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, po tem se dokazila iz prejšnjega postopka lahko uporabijo v novem postopku.


Datum objave: 18.01.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se situacija, ko so bile v zahtevanem časovnem obdobju (tri leta pred rokom za oddajo ponudbe) s strani Združenja bank Slovenije (Tehnični standard) ugotovljene napake pri tiskanju plačilnih nalogov UPN QR šteje kot takšna, zaradi katere se referenca ne prizna?

Ali za Seznam referenčnih poslov (Priloga št. 7) kot ustrezne veljajo le reference za istovrstne posle, kot je predmet javnega naročila (14'' in 24'' zgibanke)?

Hvala.


ODGOVOR
1. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje v delu tehnične sposobnosti, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji. Nepriznanje/priznanje reference je odvisno od preverbe vsakega konkretnega primera in sicer ob poznavanju vseh dejstev.

2. Kot ustrezne se štejejo reference, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, tj. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred rokom, določenim za oddajo ponudbe, za različne naročnike uspešno izvedel tiskanje UPN obrazcev s QR kodo, pakiranje in pošiljanje teh istih obrazcev v skupni letni količini najmanj 170.000 pošiljk. Ponudnik mora predložiti najmanj tri referenčna potrdila od različnih gospodarskih subjektov, ki morajo zajemati vse storitve: tiskanje UPN obrazcev s QR kodo, pakiranje in pošiljanje te istih obrazcev.Datum objave: 18.01.2021   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v poglavju RAZNOS IN STROŠKI POŠILJANJA zahtevate, da morajo biti v ponudbeni ceni zajeti tudi stroški pošiljanja, in sicer cena za standardno pismo do 50 g. V obrazcu PONUDBENI PREDRAČUN je navedena postavka "poštnina - standardno pismo" (brez navedbe teže).
Po Splošnih pogojih izvajanja univerzalne poštne storitve ima standardno pismo največjo maso 20 g.
Kaj je potrebno ponuditi, standardno pismo ali navadno pismo do 50 g?
LP

ODGOVOR
Mišljeno je navadno pismo do 50 g.