Dosje javnega naročila 008036/2020
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKEGA STOLPA IN CO2 LASERJA
ZJN-3: Odprti postopek

JN008036/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2020
JN008036/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2021
JN008036/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.09.2021

Revizijski zahtevki
23.04.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
23.04.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
06.05.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
11.05.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
07.06.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-77-2021-14.pdf
26.04.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
26.04.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
17.05.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
20.05.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.08.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-077_UKC_Ljubljana_-_Olympus.pdf
17.09.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
17.09.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
01.10.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
05.10.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
08.11.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-159-2021-14.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008036/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 253-638349
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226
+386 15222773

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380814/RD_endo.stolp.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23346
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKEGA STOLPA IN CO2 LASERJA
Referenčna številka dokumenta: 845080105-042-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKEGA STOLPA IN CO2 LASERJA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE ENDOSKOPSKEGA STOLPA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33168000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE CO2 LASERJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33169100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2021   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali moramo za ustreznost ponudbe obvezno ponuditi oba sklopa ali lahko le enega?

Zahvaljujemo se vam za odgovor.

ODGOVOR št 1 na vprašanje z dne 06.01.2021 10:25
Ponudnik lahko odda ponudbo za vsak posamezni sklop-torej lahko tudi samo za 1 sklop
Datum objave: 19.01.2021   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na sklop 1: Endoskopski stolp:

V razpisni dokumentaciji je za voziček zahtevan nosilec za CO2 plin. Glede na to, da se pri ORL posegih načeloma CO2 plin ne uporablja, nas zanima, ali moramo vseeno tovrstni nosilec ponuditi?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 2 na vprašanje z dne 11.01.2021 10:36

Naročnik bo ponudbo štel za enakovredno, če ponudnik ne bo ponudil nosilca za CO2 plin.Datum objave: 19.01.2021   08:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP

Ena izmed zahtev, ki se nanaša na video procesor z integriranim LED izvorom svetlobe je možnost nastavitve menija v slovenskem jeziku, pri čemur se ponudba šteje za enakovredno, če ponudnik zagotovi meni v slovenskem jeziku v smiselnem obdobju 6 mesecev po predaji opreme.

Kako boste zagotovili, da bo ta zahteva izpolnjena v roku 6 mesecev po predaji opreme?
Kako naj, glede na trenutno veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, potencialni ponudniki, ki na konkretnem razpisu ne bodo izbrani kot ustrezni, to preverijo 6 mesecev po predaji opreme? Kakšna so pravna sredstva, ki to omogočajo?

Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR št 3 na vprašanje z dne 11.01.2021 10:51

Naročnik spreminja zahtevo in sicer, video procesor z integriranim LED izvorom svetlobe mora omogočati nastavitve menija v slovenskem jeziku


Datum objave: 19.01.2021   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za naročnika imamo dve vprašanji, ki se nanašata na SKLOP 1:


1. Naročnika sprašujemo ali pod SKLOP 1 lahko ponudimo enakovreden 3D endoskopski stolp, vendar brez t.i. ozkopasovne tehnologije oziroma brez načina napredne diagnostike za prepoznavanje patoloških struktur ter brez opcije za izbiro med belo svetlobo in prikaza s tehnologijo ozkopasovnega spektra s pritiskom gumb?
2. Naročnika sprašujemo ali pod SKLOP 1 lahko ponudimo enakovreden 3D endoskopski stolp z menijem v angleščini?

Vljudno prosimo za odgovore.

Najlepša hvala!

ODGOVOR št 4 na vprašanje z dne 12.01.2021 08:53
1. Naročnik dovoli, da ponudnik ponudi 3D stolp z vsaj eno obliko napredne diagnostike za prepoznavanje patoloških struktur. Stolp sam je namenjen intenzivni uporabi pri kirurgiji tumorjev ORL področja in bi opustitvijo tovrstnih zahteve zmanjšali njegovo uporabno vrednost za naročnika.
2. 3D endoskopski stolp mora omogočati nastavitev menija v slovenskem jeziku

Datum objave: 19.01.2021   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji pod Splošne zahteve za opremo in vzdrževanje navajate: ponudnik mora priložiti ob primopredaji navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem in slovenskem jeziku.
Zanima nas, če je potrebno ob primopredaji opreme priložiti navodila za uporabo v obeh jezikih? Ali so lahko navodila za uporabo samo v angleščini?
Hvala.

Lep pozdrav!

ODGOVOR št 5 na vprašanje z dne 12.01.2021 22:36

V ponudbeni dokumentaciji lahko ponudnik predloži navodila samo v angleškem jeziku, ob končni primopredaji pa mora predložiti navodila v angleškem in slovenskem jeziku.


Datum objave: 19.01.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za sklop 1: ENDOSKOPSKI STOLP, za specifikacije zahtevanih značilnosti za VOZIČEK.
Glede na vaše strokovne zahteve aparatov na endoskopskem vozičku sprašujemo, ali gre morda za pomoto pri zahtevi za nosilec za CO2 plin - ali ga je potrebno res ponuditi ali želite, da se ta zahteva umakne?

Lep pozdrav

ODGOVOR št 6 na vprašanje z dne 18.01.2021 19:20


Naročnik bo ponudbo štel za enakovredno, če ponudnik ne bo ponudil nosilca za CO2 plin.


Datum objave: 25.01.2021   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v SKLOPU 1: ENDOSKOPSKI STOLP pri navedbi strokovnih zahtev za VOZIČEK imamo naslednje vprašanje:
zaradi prostorske omejitve v operacijski dvorani vas sprašujemo, ali lahko ponudimo voziček zahtevanih karakteristik, višine 1474 mm, ki v skupni višini z monitorjem ne presega vaše zahteve 2100 mm ter s strani nameščenimi ergonomskimi ročaji, ki seveda ne presegajo osnovne širine vozička? Omenimo lahko, da omenjen voziček ustreza vsem bolnišničnim standardom in ga že uporabljate tako v vaši ustanovi kot v skoraj vseh evropskih bolnišnicah.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR ŠT 7 NA VPRAŠANJE Z DNE : 18.01.2021 19:13

Lahko
Datum objave: 25.01.2021   08:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za SKLOP 1 pri navedbi strokovnih zahtev za monitor imamo naslednje vprašanje:
glede na tehnične zahteve tako glave kamere kot videolaparoskopa vas sprašujemo, ali lahko ponudimo 26'' monitor, ki omogoča reprodukcijo FULL HD 3D slike z naslednjimi karakteristikami: sposobnost prikaza 2D in 3D video slike, napredne LCD LED tehnologije, certificiran za medicinske namene, z anti-odsevno ploščo, s prikazom slike iz več izvorov, s formatom slike 16:9, z zaslonom TFT LCD, z naslednjimi video vhodi: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI, 2 x SOG, 1 x VGA, 1 x C-Video, 1 x S-Video, 1 x Component Video (RGBS, YPbPr) ter z naslednjimi video izhodi: 2 x DVI-D, 2 x 3G-SDI/SD/HD (BNC), 2 x SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component Video (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) ter teže 9.5 kg?

Hvala.
Lep pozdrav


ODGOVOR št 8 na vprašanje z dne 18.01.2021 19:56

Lahko
Datum objave: 25.01.2021   08:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za SKLOP 1 pod postavko "2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI" pod postavko video izhodi:
Ali vam lahko ponudimo video procesor z naslednjimi video izhodi: 1 x 3G-SDI, 2 x DVI-D, LAN in 4 x USB, ki omogočajo priključitev vseh potrebnih komponent stolpa in kljub temu omogočajo še možnost priključitve dodatne enote?

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR št 9 na vprašanje z dne 18.01.2021 20:17


Lahko
Datum objave: 25.01.2021   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji v vzorcu pogodbe o nakupu opreme v točki 5. GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR v podtočki 5.6 navajate: "V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete".
Sprašujemo, ali se omenjena zahteva nanaša na opremo, ki je v garanciji?

Hvala.
Lep pozdrav

ODGOVOR št 10 na vprašanje z dne 21.01.2021 09:02
DA
Datum objave: 25.01.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za SKLOP 1 pod postavko "2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI": ali vam lahko ponudimo procesorsko enoto, ki omogoča shranjevanje podatkov na zunanjo enoto, kot npr. USB, SSD disk, HDD disk?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št 11 na vprašanje z dne 19.01.2021 09:16

Naročnik je v razdelku Sistem za zajem in arhiviranje natančno navedel zahteve arhiviranja. Ponudnik lahko ponudi dodaten zapis na procesorju, ni pa nujno.Datum objave: 25.01.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za SKLOP 1, "2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z
ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI" pod postavko "Elektronska povečava slike v 2D načinu (1.0x, 1.2x in 1.5x)" ter "Elektronska povečava slike v 3D načinu (1.0x in 1.2x)" , in sicer:
različni proizvajalci imamo različne rešitve, zato sprašujemo, ali lahko ponudimo elektronsko povečavo slike v 2D in 3D načinu, ki ima ne le dvo- in tro- stopenjsko povečavo kot jo zahtevate, ampak celo povečavo v petih stopnjah, kar omogoča večjo funkcionalnost?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR št 12 na vprašanje z dne 19.01.2021 10:40

Lahko
Datum objave: 25.01.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 1 pod postavko "2D/3D HDTV VIDEOLAPAROSKOP - ENDOSKOP, PAL, 5,5-10mm, 30" sprašujemo ali lahko ponudimo 3D videolaparoskop izboljšane tehnologije s sistemom objektiva z integriranima dvema CMOS video senzorjema na distalnem delu endoskopa?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR št 13 na vprašanje z dne 19.01.2021 10:57


Lahko. Če v ostalem ustreza zahtevam.


Datum objave: 25.01.2021   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje za SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP

Pod postavko specifikacije zahtevanih značilnosti za "2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI" sprašujemo ali razumemo pravilno, da zahtevate, da procesor omogoča snemanje slik v formatu JPEG in videov?

Lep pozdrav

ODGOVOR št 14 na vprašanje z dne 19.01.2021 11:23

ODGOVOR: Naročnik je v razdelku Sistem za zajem in arhiviranje natančno navedel zahteve arhiviranja. Ponudnik lahko ponudi dodaten zapis na procesorju, ni pa nujno.Datum objave: 25.01.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na odgovor naročnika "3D endoskopski stolp mora omogočati nastavitev menija v slovenskem jeziku" prosimo za dovoljenje za pripravo navodil za uporabo v slovenskem jeziku v tiskani izvedbi. Te bodo enaka angleškim navodilom, ki so del programske opreme 3D stolpa.

Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR št 15 na vprašanje 19.01.2021 15:29

Naročnik sprejema ponudbo kot ustrezno, če ponudnik ponudi ustrezna navodila v slovenščini.Datum objave: 25.01.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje vezano na SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP

Ali lahko ponudimo voziček z naslednjimi zunanjimi dimenzijami:
Višina - 1400mm
Širina - 665mm
Globina - 675mm

Voziček izpolnjuje vse ostale zahteve in prav tako omogoča celotno konfiguracijo vezano na ostale zahteve endoskopskega stolpa (monitor, procesor itd). Voziček je torej malenkost bolj kompakten in tako zaseda manj prostora v operacijski dvorani.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 16 na vprašanje z dne 21.01.2021 09:09

Če voziček izpolnjuje vse ostale zahteve ustreza.Datum objave: 25.01.2021   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za sklop 1: ENDOSKOPSKI STOLP pod postavko AVTOKLAVIRNA HD GLAVA KAMERE.

Sprašujemo, ali vam lahko ponudimo avtoklavirno FULL HD glavo kamere s 3 CCD čipi ter s parfokalnim optičnim zoomom z 2x povečavo in s tremi integriranimi funkcijskimi tipkami, ki tako ustreza vašim zahtevam po napredni diagnostiki za prepoznavo patoloških struktur? Preko integriranih tipk je zagotovljeno tudi upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja kot je podano v vaši zahtevi.

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR št 17 na vprašanje z dne 21.01.2021 14:11

Spoštovani, zahteva po napredni diagnostiki za prepoznavo patoloških struktur je način dela kamere in / ali izvora svetlobe, kjer je mogoče hitreje prepoznati določene patološke / anatomske strukture (na primer žile ipd.). Če takšna kamera to omogoča, potem bo taka ponudba šteta kot ustrezna.Datum objave: 25.01.2021   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V strokovnih zahtevah za sklop 2:CO2 LASER pod tehnične specifikacije laserja navajate:
1. super pulzna povprečna moč: 1-25W / 1-35W.
Vprašanje: Ali je lahko super pulzna povprečna moč: 0.5 - 15 W?
2. dostava žarka: preko lahkih karbonskih vlaken, 7 spojev, vzmetno uravnotežena roka, doseg 120 cm (47,2¨), 360 stopinjska rotacija
Vprašanje: Ali je lahko dostava žarka: preko lahkih karbonskih vlaken, 7 spojev, vzmetno uravnotežena roka, doseg 144 cm (56,7), 360 stopinjska rotacija?

Hvala za vaš odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR št 18 na vprašanje z dne 18.01.2021 13:43

1. Lahko
2. LahkoDatum objave: 27.01.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 3.2. pogodbe o vzdrževanju je navedeno:" Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej. " Zanima nas, ali je potrebno načrt preventivnega vzdrževanja predložiti že v ponudbi, ali šele ob podpisu pogodbe?

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav

ODGOVOR št 19 na vprašanje z dne 26.01.2021 14:47

Vse zahtevane priloge morajo biti že pregložene v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 27.01.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika sprašujemo ali je dovolj, da priloge od 1 - 4, ki so sestavni del pogodbe, pri oddaji ponudbe le parafiramo in ne vpisujemo pooblaščenih oseb za vzdrževanje ter ne dodajamo cenika potrošnega materiala in rezervnih delov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 20 na vprašanje z dne 25.01.2021 14:29
Vse zahtevane priloge morajo biti predložene že v ponudbeni dokuemntaciji
Datum objave: 27.01.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za potrditev, da ponudbi ni potrebno prilagati potrjenih obrazcev za soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc in, da je dovolj, če ponudbi priložimo dokazila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR št 21 na vprašanje z dne 25.01.2021 14:19
lahko
Datum objave: 27.01.2021   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. V razpisni dokumentaciji pod točko: Splošne in strokovne zahteve naročnika v 1. točki piše:

"Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto proizvodnje." Bo dovolj, če vse te podatke zajamemo v podrobnem opisu ali želi naročnik vse te podatke na kakšnem drugem obrazcu/izjavi?

2. Naročnik želi tudi, da ima ponudnik zagotovljen pooblaščen servis v RS ali v EU. Ali moramo certifikate in dokazila o servisiranju priložiti ponudbi?

3. Ali moramo ponudbi priložiti veljavne CE certifikate?

4. Pod točko 9 v splošnih in strokovnih zahtevah naročnik navaja: "Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v ponudbi oz. prospektu/katalogu..." Zanima nas ali lahko stran v katalogu zapišemo zraven vsake zahteve na obrazcu STROKOVNE ZAHTEVE?

5. V obrazcu STROKOVNE ZAHTEVE se nahaja tabela z imenom "Preventivno vzrževanje". Kaj točno naročnik zahteva, da vpišemo v tabelo?

Zahvaljujemo se vam za vse odgovore.

ODGOVOR št 22 na vprašanje z dne 25.01.2021 14:14
1. podatke navedete pri navedbi predmeta v strokovnih zahtevah (npr. sklop 1: endoskopski stolp-proizvajalec, leto proizvodnje)
2.Da
3.da
4.da
5. Stolpci zraven preventivnega vzdrževanja so odvečni in v njih ni potrebno vpisovati podatkov
Datum objave: 29.01.2021   10:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
za SKLOP 1 pri navedbi strokovnih zahtev za monitor imamo naslednje vprašanje:
glede na tehnične zahteve tako glave kamere kot videolaparoskopa vas sprašujemo, ali lahko ponudimo 32'' monitor, ki omogoča reprodukcijo FULL HD 3D, ki vsebuje vhode: minimalno 1x DVI-D, 2x3G-SDI, 1x BNC komposit in naslednjimi video izhodi: 2x 3G-SDI, 1x BNC komposit, RGG BNC (3x) in 1x Y/C? Teža monitorja ne presega 13,9 kg, izpolnjuje pa tudi vse ostale tehnične specifikacije.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 23 na vprašanje z dne 27.01.2021 08:28

Lahko, če izpolnjuje ostale zahteve.Datum objave: 29.01.2021   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za SKLOP 1 pri navedbi strokovnih zahtev za monitor imamo naslednje vprašanje:
glede na tehnične zahteve tako glave kamere kot videolaparoskopa vas sprašujemo, ali lahko ponudimo 32'' monitor, ki omogoča reprodukcijo FULL HD 3D, ki izpolnjuje vse zahtevane tehnične specifikacije, teža pa ne presega 14kg?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 24 na vprašanje z dne 27.01.2021 07:54

Lahko, če izpolnjuje ostale zahteve.Datum objave: 29.01.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se navezuje na SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP.

Ali vam lahko pri endoskopskem vozičku ponudimo voziček, ki v celoti ustreza vsem zahtevam, ne omogoča pa priklopa nosilca kablov?

Hvala.

ODGOVOR št 25 na vprašanje z dne 26.01.2021 06:35

ODGOVOR: Lahko, če izpolnjuje ostale zahteve.Datum objave: 29.01.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje, ki se nanaša na SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP.

Ali moramo poleg video procesroja/izvora svetlobe in glave kamere ponuditi tudi svetlobni kabl, ki omoča priklop rigidnih endoskopov na endoskopski sistem?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 26 na vprašanje z dne 26.01.2021 06:29

Uporabnik bo uporabljal običajne rigidne endoskope in svetlobne kable proizvajalcev Olympus, Gyrus, Karl Storz, če konektor ustreza standardom navedenih proizvajalcev, ponudniku ni potrebno ponuditi svetlobnega kabla.Datum objave: 29.01.2021   10:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v strokovnih zahtevah za monitor v razpisni dokumentaciji navajate, da želite monitor, ki poleg slike v 3D tehniki omogoča tudi sliko v 2D tehniki, ki pa mora biti v ločljivosti 4K Ultra HD oziroma 4096x2160 slikovnih pik. Slednje vam omogoča izboljšanje kvalitete slike tako v 3D tehniki (preko t.i. Upscaling filtra je tudi FULL HD slika konkretno izboljšana), prav tako pa omogoča priklop oziroma nadgradnjo na 4K sisteme v prihodnosti.

V vašem odgovoru: ODGOVOR št 8 na vprašanje z dne 18.01.2021 19:56 sedaj dovoljujete, da ponudniki ponudijo monitor, ki omogoča sliko zgolj v FULL HD kvaliteti, s čimer občutno nižate standard kvalitete endoskopske slike, ki pa je ključnega pomena zlasti pri precizni naravi ORL operacij.

V luči zgoraj navedenega vas sprašujemo, ali boste vseeno vztrajali pri vaših začetnih zahtevah - torej 4K/3D monitor (torej 2D v ločljivosti 4K Ultra HD)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR št 27 na vprašanje z dne 26.01.2021 06:23

Imate prav, naročnik ostaja pri začetnih zahtevah 4K/3D.Datum objave: 29.01.2021   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na odgovor naročnika "3D endoskopski stolp mora omogočati nastavitev menija v slovenskem jeziku" prosimo za dovoljenje za pripravo navodil za uporabo v slovenskem jeziku v tiskani izvedbi. Te bodo enaka angleškim navodilom, ki so del programske opreme 3D stolpa.

Zahvaljujemo se za odgovor.
POPRAVEK ODGOVORA ŠT.15 NA VPRAŠANJE Z DNE 19.01.2021 15:29


Meni je lahko slovenski ali angleški. Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku.


Datum objave: 29.01.2021   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za SKLOP1: ENDOSKOPSKI STOLP

Pod postavko specifikacije zahtevanih značilnosti za "2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI" sprašujemo, ali mora procesor omogočati prikaz slike s t.i. ozkopasovno tehnologijo oziroma načinom napredne diagnostike za prepoznavo patoloških struktur tako v 2D kot v 3D načinu, kar je najnaprednejša tehnologija?

Hvala.

Lep pozdrav

ODGOVOR št 28 na vprašanje z dne 26.01.2021 14:00

2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMIDatum objave: 29.01.2021   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo vprašanje za SKLOP 1, "2D/3D FULL HD VIDEOPROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI" pod postavko "Prikaz slike s t.i. ozkopasovno tehnologijo oziroma načinom napredne diagnostike za prepoznavo patoloških struktur".
Ali razumemo pravilno, da želite način prikaza multispektralne diagnostike oz. napredne diagnostike za prepoznavo patoloških struktur tako s pomočjo procesorja kot tudi omogočanje le-tega s 3D laparoskopom ter z glavo kamere, kar je najbolj napredna tehnologija?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR št 29 na vprašanje z dne 26.01.2021 13:00
2D/3D FULL HD VIDEOPROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI