Dosje javnega naročila 008082/2020
Naročnik: PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Blago: TRANSPORTNI GUMI TRAKOVI ŠIRINE 650 mm, 800 mm, 1200 mm in 1400 mm
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 905.581,60 EUR

JN008082/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN008082/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN008082/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN008082/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 29.04.2021
JN008082/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2021
JN008082/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008082/2020-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2020/S 255-643035
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
Marta Obrovnik
Javnanarocila@rlv.si
+386 38996645

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380835/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_guma_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23350
I.6 Glavna področja dejavnosti
Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TRANSPORTNI GUMI TRAKOVI ŠIRINE 650 mm, 800 mm, 1200 mm in 1400 mm
Referenčna številka dokumenta: NP-1153-2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik po postopku s pogajanji z objavo oddaja predmet javnega naročila:« TRANSPORTNI GUMI TRAKOVI».
Premogovnik Velenje, d. o. o., vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji (45. čl. ZJN-3).


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
43100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet je dobava TRANSPORTNIH GUMI TRAKOV ŠIRINE 650 mm, 800 mm, 1200 mm in 1400 mm.II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Izbrani ponudnik mora naročniku navedeno zavarovanje izročiti najkasneje 15 dni po sklenitvi pogodbe


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2021   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 22. 01. 2021 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in po navedenem roku.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
Velenje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.01.2021   12:05
Spoštovani,
posredujemo vam odgovora:
1. Poročilo o preizkušanju (Test certificate) mora biti obvezno za vsak kolut posebej na katerem so tudi podatki traku (številka traku, tip .). Izvede ga pooblaščen laboratorij proizvajalca traka.
2. Planirana dostava je 30.4.2021, če pa bo javni razpis potekal dlje, kot do konca februarja pa velja dostava tri mesece od podpisa pogodbe.

Hvala in Srečno!

Datum objave: 21.01.2021   12:27
Spoštovani,
pri odgovoru 2 popravljamo:
2. Planirana dostava je 30.5.2021, če pa bo javni razpis potekal dlje, kot do konca februarja pa velja dostava tri mesece od podpisa pogodbe.

Hvala in Srečno