Dosje javnega naročila 008080/2020
Naročnik: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje občasnih prevozov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.514.360,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008080/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN008080/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN008080/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN008080/2020-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN008080/2020-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN008080/2020-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2021
JN008080/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.05.2021
JN008080/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2021
JN008080/2020-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.08.2021
JN008080/2020-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.11.2021
JN008080/2020-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008080/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 255-641365
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23354
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javno podjetje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Referenčna številka dokumenta: LPP-112/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje šestintrideset (36) mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev,
 Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev,
 Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev in
 Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje šestintrideset (36) mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev,
 Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev,
 Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev in
 Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev.

Občasni prevozi potnikov se izvajajo v Ljubljani, po Sloveniji in tudi po Evropi. Največji obseg izvedbe občasnih prevozov se izvaja v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Obseg izvedbe občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila je odvisen od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika ni obvezujoč. Naročnik na podlagi izkušenj iz predhodnega obdobja predvideva, da bo obseg izvedbe občasnih prevozov v obdobju veljavnosti okvirnih sporazumov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje šestintrideset (36) mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev,
 Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev,
 Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev in
 Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev.

Občasni prevozi potnikov se izvajajo v Ljubljani, po Sloveniji in tudi po Evropi. Največji obseg izvedbe občasnih prevozov se izvaja v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Obseg izvedbe občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila je odvisen od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika ni obvezujoč. Naročnik na podlagi izkušenj iz predhodnega obdobja predvideva, da bo obseg izvedbe občasnih prevozov v obdobju veljavnosti okvirnih sporazumov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje šestintrideset (36) mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev,
 Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev,
 Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev in
 Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev.

Občasni prevozi potnikov se izvajajo v Ljubljani, po Sloveniji in tudi po Evropi. Največji obseg izvedbe občasnih prevozov se izvaja v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Obseg izvedbe občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila je odvisen od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika ni obvezujoč. Naročnik na podlagi izkušenj iz predhodnega obdobja predvideva, da bo obseg izvedbe občasnih prevozov v obdobju veljavnosti okvirnih sporazumov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60100000
60130000
60140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Izvajanje občasnih prevozov« (v nadaljevanju tudi: izvajanje občasnih prevozov) za obdobje šestintrideset (36) mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Kombinirano vozilo do 8 potniških sedežev,
 Sklop št. 2: MINI BUS od 9 do 20 potniških sedežev,
 Sklop št. 3: MIDI BUS od 21 do 35 potniških sedežev in
 Sklop št. 4: AVTOBUS od 49 do 60 potniških sedežev.

Občasni prevozi potnikov se izvajajo v Ljubljani, po Sloveniji in tudi po Evropi. Največji obseg izvedbe občasnih prevozov se izvaja v mesecu aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati vso veljavno zakonodajo in veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Obseg izvedbe občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila je odvisen od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika ni obvezujoč. Naročnik na podlagi izkušenj iz predhodnega obdobja predvideva, da bo obseg izvedbe občasnih prevozov v obdobju veljavnosti okvirnih sporazumov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani naročnika

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 20
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.01.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.01.2021   12:01
Kraj: Javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, poteka avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, po poteku roka za predložitev elektronskih ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »Predračun«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.01.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Celovška cesta 160
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2021   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi trenutnih razmer imamo vozila odjavljena iz promete.
Zanima nas, če lahko sodelujemo na razpisu tudi v primeru, da bodo vozila na dan roka oddaje ( 29.1.2021 ) še vedno odjavljena?

Hvala.

ODGOVOR

Da, zaradi trenutnih razmer ima veliko prevoznikov vozila odjavljena iz prometa, kar pa ne pomeni, da z vozili ne more prosto razpolagati in jih kadarkoli ponovno registrirati. Ponudnik lahko odda ponudbo tudi, če ima vozila trenutno odjavljena iz prometa, pri čemer mora k ponudbeni dokumentaciji predložiti vsa dokazila, skladno z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V tem primeru naj ponudnik ta vozila prav tako navede v Prilogi 5/1 (seznam vozil in voznikov) in k navedeni prilogi predloži potrdilo o odjavi vozila iz prometa. V kolikor je odjava vozila razvidna iz fotokopije prometnega dovoljenja, ki jo mora ponudnik predložiti k ponudbi, posebnih potrdil k ponudbi ni potrebno prilagati.


Datum objave: 18.01.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za umik merila oz ugodnosti pri točkovanju:
glede na to, da se s kolektivno pogodbo lahko določena vprasanja urejajo tudi drugace kot v ZDR-1 (tj. tudi manj ugodno, 9/3 ZDE-1) in glede na to, da v merilu ni navedeno, kaj naj bi bilo oziroma mora biti bolj ugodno (bolj socialno), merilo ni povezano niti z narocilom niti z namenom ki ga hočete dosežti, ker v tem primeru dobi nekdo dodatne tocke, ce ima sklenjeno veljavno podjetnisko kolektivno pogodbo, lahko pa da ima s kolektivno pogodbo vprasanja dolocena manj ugodno kot ce kolektivne pogodbe nima in velja sam zdr-1, zato je merilo povsem neprimerno oz daje prednost tistim, ki imajo sklenjeno veljavno kolektivno podjetniško pogodbo za cestni potniški promet ( 5 točk), kar je lahko na koncu tudi kar nekaj točk pri razvrstitvi.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Podjetniška kolektivna pogodba je sklenjena s sindikatom oziroma s predstavniki zaposlenih pri delodajalcu, ki zagovarjajo pravice delavcev, zato je malo verjetno, da bi bila v podjetniški kolektivni pogodbi določena vprašanja za delavce manj ugodna, kot je določeno v ZDR-1 ali v »branžni« kolektivni pogodbi za to dejavnost. Po mnenju naročnika je tako merilo primerno ter sorazmerno s predmetom naročila in v skladu določili ZJN-3.

Ne glede na navedeno naročnik zaradi natančne opredelitve, kaj mora biti bolj ugodno (bolj socialno) spreminja merilo »Sklenjena in veljavna podjetniška kolektivna pogodba za cestni potniški promet«, ki se nadomesti z merilom »Družini prijazno podjetje« ali enakovredno.
Naročnik tako spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se v celoti črta besedilo v točki 5. razpisne dokumentacije, ki se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

5. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

Naročnik bo ponudnika, v kolikor bo izpolnjeval vse zahteve in pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, razvrstil na seznam izvajalcev (od najugodnejšega do najmanj ugodnega). Ponudnik, ki bo podal ekonomsko najugodnejšo ponudbo bo najvišje razvrščen na seznamu izvajalcev. To pomeni, da bo prvi prejel zahtevo (povpraševanje) za izvedbo posameznega prevoza in potrditev prostih kapacitet.

Naročnik bo ponudnike razvrstil na seznam izvajalcev od najugodnejšega do najmanj ugodnega na podlagi naslednjih meril:

MERILO Max. število točk
1 Cena na prevožen kilometer brez DDV Tc 95
2 Družini prijazno podjetje Tdpp 5

Maksimalno številko točk je 100. Doseženo skupno število točk je enako vsoti doseženega števila točk pri posameznem merilu (Tc+Tdpp). Ekonomsko najugodnejša je tista ponudba, ki doseže najvišje skupno število točk.

Merilo »Cena na prevožen kilometer brez DDV«

Ponudbena cena ponudnika (navedena v ponudbi ponudnika Priloga 2), ki v primerjavi z ostalimi ponudbami izkazuje najnižjo ceno na prevožen kilometer brez DDV prejme maksimalno število točk. Ponudba, katere ponudbena cena na prevožen kilometer brez DDV je glede na najnižjo ponudbeno ceno na prevožen kilometer brez DDV višja, pa prejme sorazmerno število točk. Najvišje število točk za navedeno merilo je 95.

Število točk se izračuna po formuli: Tcx = 95 x Cmin / Cx, pri čemer je:

Tcx = število točk vrednotene ponudbe za merilo ponudbena cena na prevožen kilometer brez DDV,
95 = največje možno število točk za merilo,
Cmin = najnižja ponudbena cena na prevožen kilometer brez DDV izmed vseh vrednotenih ponudb,
Cx = ponudbena cena na prevožen kilometer brez DDV vrednotene ponudbe.

Ponudbena cena na prevožen kilometer brez DDV je cena, navedena v ponudbi ponudnika (Priloga 2).

Merilo »družini prijazno podjetje«

Gospodarski subjekt, ki ima pridobljen vsaj osnovni certifikat »družini prijazno podjetje« ali enakovreden certifikat, prejme za navedeno merilo (Tdpp) dodatnih pet (5) točke za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo, v nasprotnem primeru pa 0 točk.

Enakovreden certifikat je vsak certifikat ali drugo dokazilo oz. listina, izdan/o s strani zunanje neodvisne organizacije, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik sprejete ukrepe, s katerimi ima zagotovljen vsaj enak ali bolj strog sistem, kot je predpisan s predmetnim certifikatom.

S certifikatom »Družini prijazno podjetje« se zasleduje cilj, da so ukrepi, ki jih izvede prijavitelj za pridobitev certifikata, namenjeni zagotavljanju izboljšanja upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih in s tem tudi dostojnega dela.
Katalog ukrepov, s katerimi je mogoče uresničevati predmetni cilj, obsega številne in raznovrstne ukrepe, ki so razdeljeni na osem področij ukrepanja in so javno dostopni na spletni strani: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/katalog-ukrepov/.
Ponudnik fotokopijo pridobljenega vsaj osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje« ali enakovrednega certifikata predloži k ponudbi (Priloga 2).

V primeru skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci ali v primeru, da gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, v skladu z 81. členom ZJN-3, gospodarski subjekt prejme dodatne točke za navedeno merilo le, če imajo vsi gospodarski subjekti, navedeni v ponudbi, ki bodo izvajali storitve, ki so predmet javnega naročila (ponudnik, posamezni član iz skupine ponudnikov, podizvajalec in drug subjekt, katere zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik) pridobljen vsaj osnovni certifikat »družini prijazno podjetje« ali enakovreden certifikat.

Dodatna merila v primeru dosega enakega števila točk na podlagi meril:
Samo v primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril za posamezni sklop predmeta javnega naročila (tj. merila »Cena na prevožen kilometer brez DDV« in merila »družini prijazno podjetje«), bo naročnik samo te ponudnike (samo ponudnike, ki bodo dosegli enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril) nadalje razvrstil na seznam izvajalcev na podlagi dodatnega merila »število ponujenih vozil« za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil večje število vozil posamezni sklop predmeta javnega naročila, bo višje razvrščen na seznam izvajalcev za izvajanje občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila od enako razvrščenega ponudnika na podlagi navedenih meril in bo imel ob potrebi po posameznem občasnem prevozu prednost pri naročnikovem preverjanju prostost kapacitet za izvedbo posameznega občasnega prevoza.

Samo v primeru, da bo več ponudnikov, tudi na podlagi dodatnega merila, enako razvrščenih na seznam izvajalcev (v primeru doseženega enakega števila točk na podlagi zgoraj navedenih meril in enakega števila ponujenih vozil za posamezni sklop predmeta javnega naročila), bo naročnik samo te ponudnike (samo ponudnike, ki bodo dosegli enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril in enako število ponujenih vozil za posamezni sklop predmeta javnega naročila) nadalje razvrstil na seznam izvajalcev še na podlagi dodatnega merila »povprečni EURO standard« vseh ponujenih vozil ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil višji povprečni EURO standard vseh ponujenih vozil za posamezni sklop predmeta javnega naročila, bo višje razvrščen na seznam izvajalcev za izvajanje občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila od enako razvrščenega ponudnika na podlagi navedenih meril ter dodatnega merila »število ponujenih vozil« in bo imel ob potrebi po posameznem občasnem prevozu prednost pri naročnikovem preverjanju prostost kapacitet za izvedbo posameznega občasnega prevoza.

Samo v primeru, da bo več ponudnikov, tudi na podlagi dodatnih meril, enako razvrščenih na seznam izvajalcev (v primeru doseženega enakega števila točk na podlagi zgoraj navedenih meril, enakega števila ponujenih vozil in enakega povprečnega EURO standarda za posamezni sklop predmeta javnega naročila), bo naročnik samo te ponudnike (samo ponudnike, ki bodo dosegli enako število točk na podlagi zgoraj navedenih meril, enako število ponujenih vozil in enak povprečni EURO standard za posamezni sklop predmeta javnega naročila) nadalje razvrstil na seznam izvajalcev še na podlagi dodatnega merila »povprečna starost« vseh ponujenih vozil ponudnika za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki bo ponudil nižjo povprečno starost vseh ponujenih vozil za posamezni sklop predmeta javnega naročila, bo višje razvrščen na seznam izvajalcev za izvajanje občasnih prevozov za posamezni sklop predmeta javnega naročila od enako razvrščenega ponudnika na podlagi navedenih meril ter dodatnih meril »število ponujenih vozil« in »povprečni EURO standard« in bo imel ob potrebi po posameznem občasnem prevozu prednost pri naročnikovem preverjanju prostost kapacitet za izvedbo posameznega občasnega prevoza.

Starost posameznega vozila se šteje od dneva prve registracije vozila do roka za predložitev ponudb in se jo računa in prikaže v dnevih.

Naročnik bo na podlagi dodatnih meril razvrščal samo ponudnike, ki bodo po ocenjevanju na podlagi zgoraj navedenih meril (cena in pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje ali enakovredno) in podlagi posameznih dodatnih meril (po vrstnem redu zgoraj navedenih dodatnih meril) enako razvrščeni na seznam izvajalcev za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

Naročnik bo na podlagi dodatnih meril razvrščal tudi izbrane ponudnike in sicer v primerih, ko bodo posamezni izvajalci, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop predmeta javnega naročila, v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma, izločili, zamenjali ali dodali vozilo/a s katerimi izvajajo storitve občasnih prevozov in so/bodo enako razvrščeni na seznam izvajalcev za posamezni sklop predmeta javnega naročila.

V primeru, da bo več ponudnikov tudi na podlagi dodatnih meril enako razvrščenih na seznam izvajalcev (v primeru doseženega enakega števila točk na podlagi zgoraj navedenih meril in vseh dodatnih meril), bo naročnik te ponudnike razvrstil na enako mesto na seznam izvajalcev. V tem primeru bo naročnik enako razvrščenim ponudnikom na seznam izvajalcev, sočasno posredoval posamezno povpraševanje za izvedbo prevoza in posamezno naročilo oddal ponudniku, ki hitreje odgovori na povpraševanje naročnika ter potrdi prostost kapacitet za posamezno povpraševanje.

Ponudnik zgoraj zahtevane podatke navede v seznam vozil in voznikov (Priloga 5/1).Datum objave: 18.01.2021   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Se vam zdijo cene, ki ste jih določili kot najvišje dopustne realne? Te cene so namreč bistveno nižje od cen, ki se ponujajo na trgu.
Naročniku predlagamo, da zviša dopustne cene na 0,85 EUR za minibus in 0,95 EUR za midibus. S tem bi se vsaj približno približali trenutnim normalnim cenam.

ODGOVOR

Naročnik navedenega pogoja ne spreminja.


Datum objave: 18.01.2021   13:22
SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE (OBRAZCI):
Naročnik prav tako spreminja razpisno dokumentacijo na način, da se črtata prilogi oziroma obrazca razpisne dokumentacije PREDRAČUN in PONUDBA (Priloga 2), ki se jih nadomesti s spremenjenima prilogama PREDRAČUN (predloži se v razdelek PREDRAČUN) in PONUDBA (Priloga 2) (predloži se v razdelek druge priloge) z dne 18.1.2020, ki sta kot prilogi sestavni del odgovorov na vprašanja z dne 18.1.2020. Navedeni priloga sta objavljena na spletni strani naročnika, na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija.


Datum objave: 21.01.2021   08:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali je potrebno podpisati in priložiti tudi obrazce o podizvajalcu, čeprav nastopaš samostojno?
Ali je potrebno podpisati okvirni sporazum za vsak sklop posebej, če nastopaš z več sklopi?
Ali moramo seznam vozil in voznikov oddajati za vsak sklop posebej?
Lep pozdrav!

ODGOVOR

V kolikor ponudnik nastopa samostojno obrazce, ki se nanašajo na podizvajalce ni potrebno prilagati k ponudbi.
Ponudnik k ponudbi predloži samo en osnutek okvirnega sporazuma, ne glede na to, za koliko sklopov oddaja ponudbo.
Seznam vozil in voznikov se odda za vsak sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo posebej. Ponudnik izpolni prilogo seznam vozil in voznikov za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo v celoti in navede vse zahtevane podatke. K prilogi za posamezni sklop morajo biti priložene fotokopije prometnih dovoljenje in fotokopije homologacij za vsa ponujena vozila v posameznem sklopu.Datum objave: 21.01.2021   08:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

cene ki ste jih doloćili so pod povprečjem tržne cene. Če od vaše cene odštejemo stroške voznika, amortizacijo (vozila EURO6), stroški goriva, zavarovanja ne ostane nič. Ali je to pošteno do prevoznikov in do voznikov?
Ali se bodo cene usklajevale glede na ceno goriva?

ODGOVOR

Naročnik navedenega pogoja ne spreminja. Naročniku najvišje možne cene, navedene v razpisni dokumentaciji, ne zagotavljajo nobenega dodatnega dobička, temveč zadostujejo le pokrivanje vseh stroškov za izvedbo posameznega naročila, zato naročnik pričakuje, da bodo ponudbene cene nekoliko nižje od navedenih. Naročnik usklajevanja cen glede na ceno goriva v okvirnem sporazumu ni predvidel.


Datum objave: 21.01.2021   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ima ponudnik za dosego maksimalnih 100 točk tudi certifikat Družini prijazno okolje.
Vprašanje: Glede na to da od ponudnikov zahtevate omenjeni certifikat ali vaše podjetje LPP ta certifikat ima?

Lp

ODGOVOR

Ne, merila so pripravljena v skladu z določili ZJN-3.