Dosje javnega naročila 008085/2020
Naročnik: OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče
Gradnje: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občine Braslovče, Polzela in Žalec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 909.262,39 EUR

JN008085/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN008085/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2021
JN008085/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.04.2021
JN008085/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN008085/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
JN008085/2020-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008085/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2020/S 255-639281
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
mag. Teja Božovič Holc
teja.bozovic-holc@braslovce.si
+386 37038416
+386 37038410

Internetni naslovi
https://www.braslovce.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/380909/JN_Izgradnja_kanalizacije_DRR2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23366
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občine Braslovče, Polzela in Žalec
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja v Občini Braslovče, Občini Polzela in Občini Žalec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 1 - Občina Braslovče
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 2 - Občina Polzela
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP 3 - Občina Žalec
Številka sklopa: 3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacijskega omrežja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
Braslovče
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim objavite projektno dokumentacijo. Gradbene situacije, vzdolžne profile, detajle, teh. poročilo......
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

vsa projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika: https://www.braslovce.si/objava/343156, kot je navedeno tudi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 05.01.2021   10:29
VPRAŠANJE
Naročnik pod rubriko Tehnična in strokovna sposobnost v točki 2. zahteva, da mora ponudnik oz. sodelujoči gospodarski subjekt v primeru skupne ponudbe zagotoviti vodjo projekta.
Nikjer nismo zasledili, da je potrebno izvesti projektiranje in izvedbo gradbenih del za objavljeni objekt. (FIDIC)
Ali je to mogoče razumeti "vodja projekta" kot vodja del?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

tako je, gre za vodjo del, ki je izvedel ustrezen referenčni projekt.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.01.2021   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko uporabimo isto referenco pri dveh ali več sklopih za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Spoštovani,

da, ista referenca (s katero ponudnik izpolnjuje pogoje iz več sklopov) je lahko uporabljena pri več različnih sklopih, v primeru prijave na več sklopov.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.01.2021   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik se ni odločil za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 12.01.2021   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnik pod rubriko Tehnična in strokovna sposobnost v točki 2. zahteva, da mora ponudnik oz. sodelujoči gospodarski subjekt v primeru skupne ponudbe zagotoviti vodjo projekta.
Nikjer nismo zasledili, da je potrebno izvesti projektiranje in izvedbo gradbenih del za objavljeni objekt. (FIDIC)
Ali je to mogoče razumeti "vodja projekta" kot vodja del?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko uporabimo isto referenco pri dveh ali več sklopih za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila?
Hvala za odgovor

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim objavite projektno dokumentacijo. Gradbene situacije, vzdolžne profile, detajle, teh. poročilo......
Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je v obrazcu "Sklop 1_Braslovče_popis del" prišlo do napake pri formuli v zavihkih z DDV, zato je na spletni strani Občine Braslovče (https://www.braslovce.si/objava/343156) objavljen nov obrazec "Sklop 1_Braslovče_popis del_novo", ki naj ga ponudniki upoštevajo pri oddaji svoje končne ponudbe.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.Datum objave: 14.01.2021   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo, da spremeni zahtevani rok za izpolnjevanje referenčnih pogojev iz pet na sedem let.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljamo!

Naročnika prosimo, da pri zahtevi Tehnične in strokovne sposobnosti spremeni zahtevo po izvedbi referenčnih del iz zadnjih pet let na v zadnjih desetih letih.

Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik pri pogoju, da so se referenčna dela izvedla v največ 5 (petih) letih od dneva oddaje ponudbe vztraja (tudi iz razloga upoštevanja določil zakona, ki ureja javno naročanje) .

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.01.2021   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!
SKLOP 3 - Občina Žalec
V popisu del je pri kanalih F 1.0 in F1.1 - odcepi za priklop postavka:

Dobava in montaža in vgrajevanje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi DN 160mm dolžine 6,00m, spojkami in tesnili iz armiranega poliestra, dobava in polaganje fazonskega kolena 45 stopinj za odcep in priključnega PE jaška, DN 600, globine do 1,5m s tovarniško izdelanim odcepom in obdelanim dnom (mulda), ter s tipskim betonskim pokrovom.Prosimo za pojasnilo kakšne cevi + spojke se vgrajujejo, saj so v postavki predvidene PVC (rebraste?) cevi, spojke pa iz armiranega poliestra...
Ali so cevi iz PVC, PE ali armirani poliester? Spojke so verjetno iz istega materiala?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

to so odcepi za hišne priključke. Vgradijo naj se PVC gladke cevi DN 160, SN 8, ki se tesnijo z gumi tesnili. Lahko se uporabijo tudi PE rebraste cevi SN 8 z ustreznimi spojkami in tesnili za dotično cev (odvisno od proizvajalca).

Lep pozdrav.Datum objave: 15.01.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo glede OBRAZEC "MENIČNA IZJAVA - ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE", in sicer katero občino (udeleženko) je potrebno obkrožiti? Samo Občino Braslovče ali vse tri navedene občine?

Prav tako glede višine. V primeru nastopa na vseh 3 sklopih se obkrožijo vse tri alineje, vendar se priloži ena menica s seštevkom zneskov za vse sklope? Si pravilno razlagamo navodila?

ODGOVOR
Spoštovani,

če se ponudnik prijavi na vse 3 (tri) sklope se obkrožijo vse tri alineje, predloži pa se ena menica s seštevkom zneskov za vse 3 (tri) sklope, tako da si navodila razlagate povsem pravilno.

V obrazcu "Menična izjava - zavarovanje za resnost ponudbe" ponudnik v primeru prijave na vse 3 (tri) sklope obkroži vse občine, menica pa se ne glede na to, na koliko sklopov se ponudnik prijavi, vedno glasi na naročnika: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.

Ponudnik odda zavarovanje za resnost ponudbe (original menico in menično izjavo) najkasneje do 3. 2. 2021, priporočeno po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. Ponudnik predloži zavarovanje v zapečateni ali zaprti ovojnici. Na ovitku ovojnice naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-naslov ponudnika ter št. oziroma naziv javnega naročila, na katerega se ponudnik prijavlja. V kolikor bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.01.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je potrebno Zavarovanje za resnost ponudbe - menico z izjavo dostaviti fizično na naslov naročnika (Občina Braslovče) ali se naloži v sistem e-JN skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo?

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudnik odda zavarovanje za resnost ponudbe (original menico in menično izjavo) najkasneje do 3. 2. 2021, priporočeno po pošti ali osebno na naslov naročnika: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. Ponudnik predloži zavarovanje v zapečateni ali zaprti ovojnici. Na ovitku ovojnice naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-naslov ponudnika ter št. oziroma naziv javnega naročila, na katerega se ponudnik prijavlja. V kolikor bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 15.01.2021   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudnik da ločeno referenco za dolžino kanalizacije in za črpališče na samostojnem/drugem projektu npr. s podizajalcem, ki bi dela tudi izvedel?ODGOVOR
Spoštovani,

tako je, ponudnik lahko izpolnjevanje referenčnega projekta iz točk b) in c) izkazuje s podizvajalcem ločeno le glede izgradnje črpališča za odvajanje odpadnih vod, vključno s strojnimi deli in elektro instalacijami, vendar pa se v navedenem primeru zavezuje, da bo izgradnjo črpališča za odvajanje odpadnih vod, vključno s strojnimi deli in elektro instalacijami zagotovil s tistim podizvajalcem, s katerim bo v svoji ponudbi ločeno izkazoval del referenčnega projekta iz točk b) in c).

Lep pozdrav.Datum objave: 18.01.2021   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila na strani 16 pod točko 4. navajate:
Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku kot investitorju in tretjim osebam v zvezi oziroma opravljanju njegove dejavnosti.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in
finančni položaj - Zavarovanje poklicne odgovornosti) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Zanima nas ime oziroma naziv zavarovalne police iz katere ponudnik lahko izkazuje zavarovanje poklicne odgovornosti ?
Ali se mora omenjena polica tudi predložiti v sami ponudbi tako za ponudnika kot tudi za podizvajalca ?

Lepo prosim za vaše odgovore, hvala lepa že v naprej in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

ob predložitvi ponudbe je potrebno izpolniti samo ESPD obrazec (Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj - Zavarovanje poklicne odgovornosti) in druge zahtevane obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Na predložitev zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti, ki jo ureja 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 popr. in 65/20) in jo ima gospodarski subjekt sklenjeno pri "svoji" zavarovalnici, pa bo pozvan najugodnejši ponudnik pred odločitvijo o oddaji javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.01.2021   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zakon o javnem naročanju dovoljuje, da lahko naročnik zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence upošteva dokazila o ustreznih gradnjah, opravljenih pred več kot petimi leti. Naročnik torej s podaljšanjem roka na več let, pridobi več konkurenčnih ponudb in konkurenčnejše cene.
Naročnik naj še enkrat preuči možnost o spremembi zahtevane dobe o izpolnjevanju referenčnih pogojev.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik glede na to, da gre v konkretnem primeru za projekt - izvedbo kanalizacije, ki se je v zadnjih letih pogosto gradila, vztraja pri zahtevani tehnični in strokovni sposobnosti, tj. da je ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt v primeru skupne ponudbe v zadnjih 5 (petih) letih od dneva oddaje ponudbe kvalitetno in strokovno vsaj 2 (dvakrat) že uspešno izvedel referenčni projekt kot je zahtevan z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.01.2021   08:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!

SKLOP OBČINA BRASLOVČE: kanalizacija Orla vas
V tehničnem poročilu sta posteljica ter zasip predvidena s frakcijo 4-8 mm, v popisu del z 0-8 mm. Kateri podatek je pravi?

ODGOVOR
Spoštovani,

pravilni podatek je frakcija 0-8 mm, tj. velja podatek iz popisov del, torej 0-8 mm.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.01.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponovno vas prosimo, da preučite vaše pogoje, ker so nesorazmerni s pogoji naročila in niso v duhu ZJN !
Predmet razpisa je cca 1600,00 m kanalizacije, naročnik pa zahteva referenco za 500,00m.
Zahteva je nesorazmerna!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

celoten projekt izgradnje kanalizacije je zasnovan na osnovi več manjših kanalov, zato naročnik vztraja, da so zahtevane reference ustrezne in sorazmerne.

Lep pozdrav.Datum objave: 19.01.2021   12:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ponovno vam zastavljamo vprašanje, ker nismo prejeli odgovora:
Kaj se šteje kot priznanje reference ? Ali je to izdano uporabno dovoljenje za projekt na podlagi sklenjene pogodbe in predane garancije !

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Kaj se šteje kot priznanje reference?
Ali je to izdano uporabno dovoljenje za projekt na podlagi sklenjene pogodbe in predane garancije !

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

kot datum končanja del po posameznem projektu šteje naročnik datum izdaje uporabnega dovoljenja oziroma datum morebitnega primopredajnega zapisnika, če za posamezen projekt ni bilo pridobljenega gradbenega dovoljenja.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.01.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri Občini Žalec so predvideni odcepi za priklop. Tako v gradbenem kot v montažnem delu so navedeni zgolj tekoči metri. Prosimo za podatek koliko odcepov se bo na vsakem kanalu naredilo (kanal F.0, F.1, itd.), zato ker je pri montažnih delih potrebno upoštevati tudi jašek. Ta podatek ponudniki potrebujemo za izdelavo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

- na kanalu F1.1 je predviden EN hišni priključek dolžine do 35 m, in sicer za objekt na naslovu: Rimska cesta 88, Šempeter v Savinjski dolini;
- na kanalu F1.0 je predviden EN hišni priključek, ki je krajši od 12 m, in sicer za objekt na naslovu: Rimska cesta 82, Šempeter v Savinjski dolini;
- na kanalu F.0 NI predvidenih priključkov ker gre za tlačni kanal.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.01.2021   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za pojasnilo.
V zavihku skopa 3 - Občina Žalec: KANAL F.0 IN ČRPALIŠČE je pri 1.3 Polaganje cevi in montaža jaškov pod zaporedno št. 3 postavka:
Izdelava revizijskih jaškov iz ABC cevi premera 1000 mm in tipskih nastavkov za cevi iz armiranega poliestra. Stikovanje s spojkami iz armiranega poliestra. ...

Ali gre res za stikovanje s spojkami iz armiranega poliestra? Cevi iz armiranega poliestra v popisu del ni.

ODGOVOR
Spoštovani,

v konkretnem primeru gre za tiskarsko napako. Pravilna postavka vsebuje polipropilenske cevi in ne cevi iz armiranega poliestra.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.01.2021   13:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Za sklop 3 Občina Žalec prosimo za informacijo o frakciji materiala za posteljico, ki v postavki ni določena:

Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico.

ODGOVOR
Spoštovani,

2x sejani pesek frakcije 0,02-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.01.2021   13:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kdo je koncesionar za postavitev in vzdrževanje cestne zapore za:
Občina Braslovče
Občina Polzela
Občina Žalec

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

koncesionarji za občinske javne ceste v občinah:

- Občina Braslovče (koncesionar oziroma pogodbenik je VOC Celje d.o.o.);
- Občina Polzela (glavna cesta skozi Polzelo državna cesta z oznako R ima koncesionarja VOC Celje d.o.o.; za občinske ceste pa skrbi občina Polzela);
- Občina Žalec (trenutni koncesionar na omrežju javnih občinskih cest v Občini Žalec je VOC Celje d.o.o.).

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.01.2021   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za podatek,kdo je projektant fekalne kanalizacije za področja:
1. občina Braslovče
2. občina Polzela
3.občina Žalec

Podatek portebujemo zaradi izdelave PID dokumentacije.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

- občina Braslovče (VIZURA Matko d.o.o., Jenkova ulica 24, 3000 Celje);
- občina Polzela (za sekundarno kanalizacijo Breg pri Polzeli: VALKOR d.o.o., Pod Kostanji 24, Celje in za kanalizacijo Polzela: SAVINJAPROJEKT d.o.o., Šlandrov trg 20 A, Žalec);
- občina Žalec (za kanal SIP: SAVINJAPROJEKT d.o.o., Šlandrov trg 20 A, Žalec in za kanal Šempeter vzhod: HIDROSVET d.o.o., Kidričeva ulica 25, Celje).

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.01.2021   16:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali se KRS, TK in ELEKTRO vodi zaščitijo samo s cevjo PVC fi 110, tako kot je v detajlu, ali je potrebno v postavki upoštevati še kakšen drug material?
Prosimo vas da natančno specificirate zahteve pri križanju fekalne kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,

kot je razvidno iz detajlov:

- pri križanju kanalizacije s telekom vodi se telekom vodi zaščitijo tako, da se postavijo v zaščitno cev iz armiranega poliestra DN 200, dolžine minimum 0,50 m na vsako stran križanja;
- pri križanju kanalizacije s KATV, se KATV vodi zaščitijo tako, da se postavijo v zaščitno cev iz armiranega poliestra DN 200, dolžine minimum 0,50 m na vsako stran križanja;
- pri križanju kanalizacije z elektro vodom se elektro vodi zaščitijo tako, da se postavijo v PE cev fi 110 mm, katere dolžina mora znašati minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila mora znašati vsaj 0,3 m in
- pri paralelnem poteku kanalizacije z elektro vodi, se elektro vodi zaščitijo s alkaten cevi fi 110 mm in to na razdalji minimum 0,5 m.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.01.2021   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za informacijo kako se zaščiti obstoječa meteorna kanalizacija (Orla vas) - kakšne so zahteve upravljavca. V detajlih, ki ste jih objavili tega nismo zasledili.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za informacijo kako se zaščiti obstoječi vodovod (Orla vas) - kakšne so zahteve upravljavca. V detajlih, ki ste jih objavili tega nismo zasledili.

ODGOVOR
Spoštovani,

Ad1) Upravljavec ni posebej definiral zaščite meteorne kanalizacije. Če bo kje nastopil problem, bo potrebno na licu mesta dogovoriti zaščito.
Ad2) Pri gradnji kanalizacijskega sistema je potrebno zagotoviti odmik med vodi (vodovod in kanalizacija) v svetli razdalji 0,80 m. Križanja se izvedejo pravokotno z vgradnjo vodovodnih cevi v ustrezno zaščito v dolžini 2,00 + 2,00 m. Obstoječe vodovodne cevi v izvedbi PE se po potrebi v površinah pred finalizacijo cestišča obnovi z materiali iz PE 100 SDR11 PN16. Hišni priključki pa se obnovijo v PE izvedbi z vgradnjo v ustrezne zaščitne cevi.

Lep pozdrav.
Datum objave: 21.01.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, če se cevi, s katerimi se zaščitijo kanalizacijski vodi, obbetonirajo?

Lp

ODGOVOR
Spoštovani,

projektant pojasnjuje, da je to stvar dogovora z upravljavcem (v pogojih to ni definirano). Običajno je to odvisno od svetle višine med vodoma.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.01.2021   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za podjetje VALKOR d.o.o., Pod kostanji 24, 3000 Celje, ki je izdelalo načrt za kanalizacijo Breg pri Polzeli na internetu ne najdemo kontaktnih informacij, zato bi vas prosili za kontaktne podatke (e naslov, telefonska številka), da jim lahko pošljemo povpraševanje za izdelavo projekta izvedenih del.

Hvala za podatke.

ODGOVOR
Spoštovani,

v kolikor ponudnik ne more pridobiti ponudbe projektanta, ki je izdelal projekt DGD in PZI, lahko pridobi ponudbo za projektiranje projekta izvedenih del od drugega projektivnega podjetja, v kolikor pa to želi, lahko poda povpraševanje tudi na projektivno podjetje SAVINJAPROJEKT d.o.o. Žalec.

Lep pozdrav.