Dosje javnega naročila 008060/2020
Naročnik: VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku male vrednosti za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 53.894,72 EUR

JN008060/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 29.12.2020
JN008060/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2021
JN008060/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.01.2021
JN008060/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2021
JN008060/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008060/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Nardoni
urska.nardoni@varuh-rs.si
+386 14750050

Internetni naslovi
https://www.varuh-rs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381017/VCP-_NMV_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23381
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po postopku male vrednosti za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov
Referenčna številka dokumenta: 0407-19/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmetno naročilo male vrednosti obsega izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov naročnika. Specifikacija storitev in ostale zahteve in pogoji za sodelovanje so razvidni iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.01.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.12.2020   09:34
Odgovor naročnika:
V ponudbi predložite skenirano menično izjavo in menico, naročnik pa mora pred potekom roka za oddajo ponudb prejeti tudi originalno menično izjavo in originalno menico.

Naročnik:
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije


Datum objave: 30.12.2020   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v primeru, da predložimo za zavarovanje resnosti ponudbe menico z menično izjavo, nas zanima, ali predložimo v ponudbi le skenirano menično izjavo in menico, ali ju mora naročnik v originalu prejeti pred rokom za oddajo ponudb?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Datum objave: 04.01.2021   09:35
VPRAŠANJE
Glede na predvidene vrednosti naročil v preteklih letih - ali imate tudi sedaj predviden znesek namenjen za čiščenje za obdobje dveh let?


Odgovor naročnika:
Naročnik ima v svojem finančnem načrtu za leto 2021 in 2022 predvidena okvirna sredstva za dvoletno izvajanje predmetnega javnega naročila. Po ZJN-3 pa navedba ocenjene vrednosti v razpisni dokumentaciji ni obvezna.

Naročnik:
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije


Datum objave: 06.01.2021   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da opredelite znesek finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V vzorcu št. 3 je namreč predizpolnjen znesek 1.650,00 EUR, v točki 9.1.4.1. razpisne dokumentacije pa znesek 2.100,0 EUR. Prosimo za pojasnilo.

Lep pozdrav.

Odgovor naročnika:
V vzorcu št. 3 je prišlo do tipkarske napake. Pravilen znesek finančnega zavarovanja, je tisti, ki je naveden v točki 9.1. 4. 1. I. dela razpisne dokumentacije, to je 2.100 EUR.

Naročnik:
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

Datum objave: 06.01.2021   15:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali naj ponudniki v okviru dokazil za merilo "delovne razmere ponudnika" pripravijo lastne obrazce?

Hvala za odgovor.

Odgovor naročnika:
Da.

Naročnik:
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije