Dosje javnega naročila 008094/2020
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Storitve: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 790.646,68 EUR

JN008094/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.12.2020
JN008094/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN008094/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN008094/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.04.2021
JN008094/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2021
JN008094/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008094/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 001-001151
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381038/7_302_46_ZP_2020.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23387
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru
Referenčna številka dokumenta: 302/46 ZP/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve premoženjskega zavarovanja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66515200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve premoženjskega zavarovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve zavarovanja motornih vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66514110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve zavarovanja motornih vozil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 04.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.01.2021   14:28
VPRAŠANJE ŠT.1:
Spoštovani,

Za prevzem zavarovalne tehnične dokumentacije zahtevate predložitev obrazca št. 14 in št. 16. V obrazcu št. 14 med ostalim zahtevate podatek o emšo, kraju rojstva, naslovu stalnega prebivališča in državljanstva. Z vidika GDPR je zahteva po podatkih iz obrazca št. 14 prevelika. Načelo »najmanjšega obsega podatkov« zahteva, da obdelujemo le ustrezne, relevantne podatke, ki so omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Namen posredovanja podatkov iz obrazca št. 14 je nesporna identifikacija osebe, ki bo dokumentacijo javnega razpisa v imenu ponudnika prejela. Za ta namen pa ne potrebujete vseh teh podatkov, ki jih v obrazcu zahtevate.

Prosimo za spremembo zahteve v obrazcu št. 14 in sicer, da zadostuje da se navede ime in priimek osebe, ki bo prevzela zavarovalno tehnično dokumentacijo.

Hvala.


ODGOVOR ŠT: 1

Za prevzem tehničnega dela razpisne dokumentacije bo naročnik upošteval tudi izjavo brez ostalih osebnih podatkov (emšo, kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča in državljanstvo). Zadostuje izpolnitev izjave z imenom in priimkom osebe. Ostala polja za izpolnitev in druga določila pri izpolnitvi te izjave ostanejo nespremenjena.Datum objave: 25.01.2021   09:18
VPRAŠANJE ŠT. 13:
Datum prejema: 25.01.2021 08:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

prosimo za umik Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Zavarovalnica za zavarovalne pogodbe ne more biti obdelovalec osebnih podatkov, ampak je v vsakem primeru upravljavec, saj v skladu z GDPR in ZZavar-1 določa namene in postopke obdelave.

Ker gre za zavarovalno pogodbo, posebna določila o varstvu osebnih podatkov niso potrebna, saj imajo zavarovalnice to urejeno v svojih splošnih zavarovalnih pogojih.

Univerza v Mariboru mora, kot samostojni upravljavec osebnih podatkov svojih zaposlenih in študentov, ki bi jih vključili v katero od zavarovanj, ustrezno pri sebi urediti posredovanje podatkov zavarovalnici za namen sklenitve zavarovanja posameznika.

Hvala.

ODGOVOR ŠT. 13:

Podpis pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s strani izbranega ponudnika ni pogoj veljavnosti pogodbe št. 302/46 ZP/2020 o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru, saj se zavarovalnica v tem primeru šteje za samostojnega upravljavca zbirk osebnih podatkov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 12:
Datum prejema: 25.01.2021 08:48
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

prosimo vas za umik pogodbe o obdelavi osebnih podatkov »V zvezi s pogodbo št. 302/46 ZP/2020 za sklop št. x, saj gre v razmerju med zavarovalnico in naročnikom za dva ločena in samostojna upravljavca osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru izvajanja sklenjene zavarovalne pogodbe zavarovalnica ni obdelovalec. Zavarovalnica je v skladu z 268. členom Zakona o zavarovalništvu samostojni upravljavec osebnih podatkov, ki je kot tak tudi sam odgovoren za skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Zavarovalnica mora pri svojem delu upoštevati določila Zakona o zavarovalništvu glede namenov, obsega obdelav in rokov hrambe podatkov in ne pravila svojih strank (zavarovalcev), ki pri njej sklepajo zavarovalne pogodbe.

ODGOVOR ŠT. 12:

Podpis pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s strani izbranega ponudnika ni pogoj veljavnosti pogodbe št. 302/46 ZP/2020 o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru, saj se zavarovalnica v tem primeru šteje za samostojnega upravljavca zbirk osebnih podatkov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 9:

Datum prejema: 22.01.2021 14:29
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
razpisna dokumentacija javnega naročila vsebuje tudi vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov. Glede na to, da predmet zavarovanja niso fizične osebe, prav tako podatki za izdelavo ponudb ne vsebujejo osebnih podatkov, lahko smatramo obrazec kot brezpredmeten?

ODGOVOR ŠT. 9:

Podpis pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s strani izbranega ponudnika ni pogoj veljavnosti pogodbe št. 302/46 ZP/2020 o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru, saj se zavarovalnica v tem primeru šteje za samostojnega upravljavca zbirk osebnih podatkov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 2:

Datum prejema: 12.01.2021 09:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

prosimo vas za izključitev Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov "v zvezi s pogodbo št. 302/46 - ZP/2020 za sklop št. ".
Naročnika seznanjamo, da sta v razmerju med zavarovalnico in naročnikom dva ločena in samostojna upravljavca osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru izvajanja sklenjene zavarovalne pogodbe zavarovalnica NI obdelovalec. Zavarovalnica je v skladu z 268. členom Zakona o zavarovalništvu samostojni upravljavec osebnih podatkov, ki je kot tak tudi sam odgovoren za skladnost obdelave osebnih podatkov s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Zavarovalnica mora pri svojem delu upoštevati določila Zakona o zavarovalništvu glede namenov, obsega obdelav in rokov hrambe podatkov in ne pravila svojih strank (zavarovalcev), ki pri njej sklepajo zavarovalne pogodbe.

Ponudnik glede na navedeno predlaga, da se zahtevana pogodba izključi iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR ŠT. 2:

Podpis pogodbe o obdelavi osebnih podatkov s strani izbranega ponudnika ni pogoj veljavnosti pogodbe št. 302/46 ZP/2020 o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Univerze v Mariboru, saj se zavarovalnica v tem primeru šteje za samostojnega upravljavca zbirk osebnih podatkov.


Datum objave: 25.01.2021   13:13
VPRAŠANJE ŠT. 10:

Datum prejema: 24.01.2021 10:45
Pozdravljeni,
1. V okviru zavarovanja odgovornosti je zahteva po kritju v skladu s pogoji ZAID. Zavarovalni kraj po pogojih ZAID je po pogojih naše zavarovalne družbe lahko samo R Slovenija, zato vas prosimo, da se omeji zavarovalni kraj pri zavarovanju po pogojih ZAID na R Slovenijo.

Najlepša hvala!

ODGOVOR ŠT. 10:
Zavarovalni kraj za zavarovanje ZAID je R Slovenija. Ostala določila se ohranijo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 8:
Datum prejema: 22.01.2021 10:12

Spoštovani,

prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

SPLOŠNO:
1. Vljudno prosimo za navodilo, pod katero zavarovalno vrsto naj vpišemo premijo za zavarovanje opreme v zakupu?

ODGOVOR:
Za zavarovanje opreme v zakupu je v ponudbenem predračunu sklop 1 premoženje, razvidno oz. je že zajeto polje kjer se lahko vpiše premija. Prav tako je za to zavarovano vrsto v vzorcu pogodbe v točki III. POGODBENA VREDNOST v tabeli zajeto polje za vpis premije.

2. Vljudno prosimo za potrditev, da za zavarovanje veljajo tudi nove klavzule o izključitvi nalezljivih bolezni in kibernetskih vdorih.
ODGOVOR:
Potrjujemo, za zavarovanje veljajo tudi klavzule o izključitvi nalezljivih bolezni in kibernetskih vdorih.

POŽAR:
1. Ali želite v okviru kritja udarca motornega vozila zavarovati samo vaša lastna vozila ali tudi udarec neznanega motornega vozila?
ODGOVOR:
V okviru kritja udarec motornega vozila velja kritje tudi udarec neznanega motornega vozila. Zavarovalna vsota, 1. riziko: 2.500 EUR.

VLOM:
1. Na kateri lokaciji in do katere ZV želite imeti zavarovane stvari na prostem? Ali je lokacija varovana s sistemom za varovanje za stvari na prostem?
ODGOVOR:
Stvari na prostem so zavarovane pri vseh članicah Univerze v Mariboru, če je prostor ograjen z ograjo. Stvari so zavarovane do zavarovalne vsote 1. rizika, ki je navedena pri posamezni članici pod zavarovalno vsoto za zavarovanje zalog in opreme s stroji in aparati, drobni inventar, knjige, zaloge in športni rekviziti.

RAČUNALNIKI:
1. Vljudno prosim za obrazložitev kaj razumete pod naslednjimi riziki (ti riziki so načeloma izključeni iz zavarovanja): tatvina, implozija, korozija, zdrs ledu, vlažnost, veter, padec kamenja, konstrukcijska napaka, napaka v materialu, napaka proizvajalca.
ODGOVOR:
Zavarovane so vse škode, ki niso izrecno izključene.

2. Vljudno prosimo za razčlenjen seznam rentgenskih naprav in medicinskih aparatov z vrednostmi le-teh.

ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da za oceno rizika in določitev zavarovalne premije zadostuje kumulativna vrednost. Pred sklenitvijo pa bo izbranemu ponudniku dostavljen seznam z želenimi podatki.

SPLOŠNA CIVILNA ODGOVORNOST
1. Vljudno prosimo za število dvigal po posameznih fakultetah.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da za oceno rizika in določitev zavarovalne premije zadostuje kumulativna vrednost. Pred sklenitvijo pa bo izbranemu ponudniku dostavljen seznam z želenimi podatki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 7:

Datum prejema: 22.01.2021 09:57
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1. Pri Fakulteti za strojništvo se zahteva zavarovanje za strokovno napako. Za koliko zaposlenih se sklepa to zavarovanje? Ne drži zapis v ZTD, da je čista premoženjska škoda omejena do 15% od enotne zavarovalne vsote, ker je navedena zavarovalna vsota 37.000 eur, prosimo za potrditev.
ODGOVOR:
Za zavarovanje strokovne napake se zavarovanje sklepa za 10 strokovnjakov.
Potrjujemo, da, tako je, ne drži zapis v ZTD, da je čista premoženjska škoda omejena do 15 % od enotne zavarovalne vsote.

2. Pri zavarovanju po ZAID prosimo za podatek o agregatu odškodnin in odbitni franšizi?
ODGOVOR:
Odbitna franšiza znaša: 10% od odškodnine, minimalno 500 EUR. Letni agregat izplačil je 2 x (dvakratnik) zavarovalne vsote.

3. Pri zavarovanju odgovornosti se zahteva tudi kritje za primer zastrupitve s hrano. Ali se torej zahteva kritje iz proizvajalčeve odgovornosti za hrano in pijačo in katere fakultete so vključene v to kritje?
ODGOVOR:
Kot je opredeljeno v tehničnem delu razpisne dokumentacije, zavarovanje odgovornosti krije škodo tudi iz posebnih nevarnostnih virov, kjer spada zraven tudi kritje iz naslova zastrupitve s hrano. Zavarovanje velja pri vseh članicah Univerze v Mariboru.

4. Pri vlomu navajate dodatno zavarovanje prometne nesreče. Kateri predmeti so predmet tega zavarovanja in do katere zavarovalne vsote jih želite zavarovati?
ODGOVOR:
Vsi želeni podatki so razvidni iz priloge 1 lokacije in zavarovalne vsote tehničnega dela razpisne dokumentacije.

5. Pri strojelomu se zahteva kritje za stvari, ki se po svoji naravi prenašajo in prevažajo. Prosim za oceno vrednosti teh stvari po posamezni fakulteti?
ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da za oceno rizika in določitev zavarovalne premije zadostuje kumulativna vrednost. Pred sklenitvijo pa bo izbranemu ponudniku dostavljen seznam z želenimi podatki.

6. Umetniški predmeti so vlomsko zavarovani samo pri rektoratu. Ali jih pri ostalih fakultetah ne želite zavarovati?
ODGOVOR:
Zavarovani so predmeti kot je razvidno iz priloge 1 lokacije in zavarovalne vsote tehničnega dela razpisne dokumentacije.

7. Za zavarovanje umetniških predmetov na razstavah je potrebno skleniti zavarovanje posebej. Po obstoječem povpraševanju ni kritja. Prosimo za potrditev.
ODGOVOR:
Kritje je podano skladno z določili tehničnega in splošnega dela razpisne dokumentacije.

Hvala.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 6:
Datum prejema: 21.01.2021 07:35
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
1. za potrebe izdelave ponudbe vas prosimo za podatek o bruto tlorisni površini garažne hiše Pristan. Ali Feri sam upravlja z garažno hišo? V kolikor je tako, vas prosimo za podatek koliko zaposlenih je v Garažni hiši.

ODGOVOR:
Kvadratura Garaže hiše Pristan znaša: 10.292,70 m2.
FERI ima v najemu določeno število parkirnih mest od ŠD, zaposleni plačujejo parkirnino.
Je pa namenjeno tako za zaposlene UM, za študente, kakor tudi za zunanje uporabnike (mesečni najem, urno parkiranje). Urna parkirnina se plačuje na parkomatu, mesečni najem pa skladno s pogodbo preko položnice.

2. Pri zavarovanju Fakultete za strojništvo je pri odgovornosti navedeno kritje strokovne napake do zavarovalne vsote 37.000 EUR. Ali se to kritje nanaša na škode, ki bi izvirale iz strokovne napake pri izvajanju kontrole dolžinskih meril in izvajanju kalibracije? Prosimo vas za podatek o številu strokovnjakov, ki delujejo na tem področju.

ODGOVOR:
Za zavarovanje strokovne napake se zavarovanje sklepa za 10 strokovnjakov.

3. Prosimo vas za vrednosti 3 najdražjih strojev zavarovanih po elektroniki in po strojelomu
ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da za oceno rizika in določitev zavarovalne premije zadostuje kumulativna vrednost. Pred sklenitvijo pa bo izbranemu ponudniku dostavljen seznam z želenimi podatki.
4. Pri podatkih o zavarovalnih vsotah Fakultete za organizacijske vede sta pod polje Gradbeni objekti vpisani dve vrednosti : 4.247.220,00 in 141.203,55 EUR. Ali se upoštevata obe vrednosti?
ODGOVOR:
Pri Fakulteti za organizacijske vede se pod polje Gradbeni objekti upošteva vrednost 4.247.200,00 EUR

5. Pri določenih fakultetah je v zavarovanje odgovornosti vključeno kritje za škod, ki izvirajo iz posesti parkirišča. Ali uporabljajo fakultete parkirišča samo za lastne potrebe oz. za parkiranje vozil lastnih zaposlenih?
ODGOVOR:
Parkirišča se uporabljajo tako za lastne potrebe oz. za parkiranje vozil lasnih zaposlenih kakor tudi za parkiranje vozil poslovnih partnerjev in ostalih.

6. Ali je pri Univerzitetni knjižnici Maistrova zbirka v vrednosti 500.000 EUR vključena v vrednost knjig in drugih opredmetenih sredstev?
ODGOVOR:
Da, vrednost zbirke 500.000 Eur je vključena v vrednost knjig in drugih opredmetenih sredstev.

7. V Zavarovalno tehnični dokumentaciji je pri zavarovanju odgovornosti kot poseben nevarnostni vir navedena zastrupitev s hrano. Koliko članic Univerze se ukvarja z razdeljevanjem hrane?
Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Kot je opredeljeno v tehničnem delu razpisne dokumentacije, zavarovanje odgovornosti krije škodo tudi iz posebnih nevarnostnih virov, kjer spada zraven tudi kritje iz naslova zastrupitve s hrano. Zavarovanje velja pri vseh članicah Univerze v Mariboru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 4:

Datum prejema: 13.01.2021 12:41
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

1.Prosim za pojasnilo, ali se bo JN dejansko oddajalo po sklopih in ali moramo zavarovalnice oddati ponudbo za oba sklopa. V Tehničnem delu UM je v uvodnem delu namreč zapisano, da ponudniki lahko konkurirajo na javnem razpisu samo s ponudbo za vse zavarovalne vrste, v Navodilih ponudnikom pa je na str. 13 pod tč. 9 Merila zapisano, da je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba za vsak sklop posebej, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR brez DPZP.

Odgovor:
Ponudniki lahko konkurirajo na javnem razpisu s ponudbo za posamičen sklop zavarovanj ali za vse sklope. Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe za vsak sklop posebej. Izbrana bo tista dopustna ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena.

2.V zvezi z 11. členom vzorca pogodbe-No claim bonus-prosimo za naslednja pojasnila:

- Ali se NCB zahteva pri obeh sklopih javnega naročila?
Odgovor:
NCB velja za oba sklopa.

- Vljudno prosimo, da se iz NCB izključijo vsa zavarovanja odgovornosti: pri 1. sklopu za splošna, projektantska in poklicna odgovornost, pri 2. sklopu za avtomobilska odgovornost.
Odgovor:
NCB velja za vse zavarovalne vrste razen za odgovornostna zavarovanja

- Kdaj se upoštevajo rezervacije oz. škode v reševanju?
Odgovor:
Pri obračunu bonusa se rezervacije in škode v reševanju se ne upoštevajo.

- V tem členu se omenjata tako tehnična kot tudi kosmata premija, običajna definicija tehnične premije je, da je to premija brez DPZP znižana za takse in režijske stroške zavarovalnice (torej zmanjšana za dogovorjen koeficient), prosimo za pojasnilo.

Odgovor:
V 11. členu No claim bonus, se drugi odstavek spremeni in glasi:
Zavarovatelj se obveže, da bo zavarovancu po zaključku zavarovalnega leta priznal dodaten popust pri vseh sklenjenih zavarovanjih, v odvisnosti od škodnega rezultata za enoletno zavarovalno obdobje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 3:

Datum prejema: 12.01.2021 13:46
Glede provizije posrednika, ki je razdeljena na več delov,
- avtorska provizija (pripada posredniku kot nadomestilo za izdelavo razpisne dokumentacije in jo prejme posrednik, ki je to dokumentacijo sestavljal),
- skrbniška provizija (pripada posredniku, ki med trajanjem zavarovana skrbi za prenos informacij, posreduje pri urejanju škodnih dogodkov, ipd.
pozivamo naročnika, da zapis uskladi z zakonom in temu primerno spremni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR ŠT. 3:
Odgovor:
Zapis se uskladi, višina posredniške provizije znaša 10 %.Datum objave: 25.01.2021   13:40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VPRAŠANJE ŠT. 5:

Datum prejema: 18.01.2021 14:22
Spoštovani,

1. V 6. členu Vzorca pogodbe navajate:
Med letom nabavljena nova sredstva (vozila ter pripadajoča oprema) so zavarovana pod enakimi pogoji kot to velja za ostala vozila (med letom nabavljena nova vozila so avtomatsko vključena v zavarovanje);

Prosim za potrditev, da zavarovalno kritje na vozilih, nabavljenih med zavarovalnim letom, steče šele s prijavo vozil s strani zavarovanca v zavarovanje in v povezavi s tem z izdajo Potrdila o zavarovanju.

Odgovor:
Potrjujemo, zavarovalno kritje na vozilih nabavljenih med zavarovalnim letom začne veljati s priglasitvijo v zavarovanje.

2. Prosimo za preverbo št. šasije pri vozilu pod z. št. 14 (FKBV)
MBKV211 PRIKOLICA NIEWIADOW B1300, šadija SWNB13000J0006828

Odgovor:
Reg. št.. MBKV211 PRIKOLICA NIEWIADOW B1300, št. šasije: SWNB13000J0006828


Datum objave: 25.01.2021   14:34
Naročnik objavlja popravek odgovora na 6. podvprašanje vprašanja št. 6:

Datum prejema: 21.01.2021 07:35

VPRAŠANJE:

6. Ali je pri Univerzitetni knjižnici Maistrova zbirka v vrednosti 500.000 EUR vključena v vrednost knjig in drugih opredmetenih sredstev?

ODGOVOR:
V znesku 8,411.024,15 EUR (literatura) niso zajete knjige, ki so v Maistrovi knjižnici. V znesku 500.000,00 EUR so posebej zajete knjige, ki so v tej Maistrovi knjižnici.

Potencialne ponudnike naročnik naproša, da pri pripravi ponudbe upoštevajo ta odgovor.


Datum objave: 26.01.2021   14:22
VPRAŠANJE ŠT. 11:

Spoštovani,

prosimo vas, da zaradi obsežnosti ponudb, gre za 20 zavarovancev v dveh sklopih, temu primerno podaljšate rok za oddajo vsaj za 5 delovnih dni.

Hvala.

ODGOVOR ŠT. 11:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 10.2.2021 do 10.00 ure.