Dosje javnega naročila 008087/2020
Naročnik: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Sistem za upravljanje AV vsebin
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.523,66 EUR

JN008087/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.12.2020
JN008087/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2021
JN008087/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.02.2021
JN008087/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008087/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Marija Vesel
marija.vesel@dz-rs.si
+386 14789464
+386 14789864

Internetni naslovi
http://www.dz-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave
ESPD: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23399
I.4 Vrsta javnega naročnika
DRŽAVNI ZBOR
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistem za upravljanje AV vsebin
Referenčna številka dokumenta: 416-04/20-47
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sistem za upravljanje AV vsebin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v drugem delu razpisne dokumentacije »Opis in tehnične specifikacije predmeta naročila« in vzorcu pogodbe (poglavje 20.2 razpisne dokumentacije).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje ponudb poteka tako, da e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2020