Dosje javnega naročila 008066/2020
Naročnik: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Servis službenih vozil podjetja JP LPT d.o.o.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 225.700,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008066/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.12.2020
JN008066/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN008066/2020-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN008066/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2021
JN008066/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 04.06.2021
JN008066/2020-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2021
JN008066/2020-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008066/2020-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
darko.pintaric@jhl.si
+386 14740857
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23396
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javno podjetje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Servis službenih vozil podjetja JP LPT d.o.o.
Referenčna številka dokumenta: LPT-35/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je servis službenih vozil podjetja JP LPT d.o.o. (v nadaljevanju tudi: servis službenih vozil) za obdobje oseminštirideset (48) mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, ki zajema naslednje sklope:
 Sklop št. 1: Servis tovornih vozil IVECO,
 Sklop št. 2: Servis tovornih vozil MAN,
 Sklop št. 3: Servis tovornih vozil MERCEDES,
 Sklop št. 4: Servis tovornih in osebnih vozil FORD,
 Sklop št. 5: Servis osebnih vozil HYUNDAI,
 Sklop št. 6: Servis tovornih prikolic in
 sklop št. 7: Servis osebnih vozil OPEL.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 1: Servis tovornih vozil IVECO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 1: Servis tovornih vozil IVECO za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 2: Servis tovornih vozil MAN
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 2: Servis tovornih vozil MAN za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 3: Servis tovornih vozil MERCEDES
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 3: Servis tovornih vozil MERCEDES za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 4: Servis tovornih in osebnih vozil FORD
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 4: Servis tovornih in osebnih vozil FORD za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 5: Servis osebnih vozil HYUNDAI
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 5: Servis osebnih vozil HYUNDAI za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 6: Servis tovornih prikolic
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 6: Servis tovornih prikolic za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop št. 7: Servis osebnih vozil OPEL.
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje službenih vozil za Sklop št. 7: Servis osebnih vozil OPEL za obdobje 48 mesecev
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2021   12:01
Kraj: Preko informacijskega sistema e.JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.12.2020   11:11
VPRAŠANJE
Pozdrav,
je ESPD sestavni del pri oddaji ponudbe?
Lep pozdrav,
Sever Darja

ODGOVOR

Ne, ponudnik predloži priloge v skladu z določili razpisne dokumentacije.