Dosje javnega naročila 008070/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 969.680,70 EUR

JN008070/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2020
JN008070/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN008070/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.01.2021
JN008070/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN008070/2020-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.01.2021
JN008070/2020-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN008070/2020-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN008070/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN008070/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.05.2021
JN008070/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
JN008070/2020-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.03.2022
JN008070/2020-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008070/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000126/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23405
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-19/21 Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
Referenčna številka dokumenta: 43001-527/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev regionalne ceste R1-221/1221 Trbovlje Hrastnik od km 2,250 do km 5,780 (Rinaldo - Hrastnik)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 300
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2021   12:45
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo čimprej. Hvala

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000126/narocilo.html.

Datum objave: 04.01.2021   12:45
VPRAŠANJE
Povezava do razpisne dokumentacije ni na voljo.
Prosim, če objavite delujočo povezavo.

Hvala.

ODGOVOR
Dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000126/narocilo.html.Datum objave: 11.01.2021   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naročnik pod tehnično in strokovno sposobnost zahteva naslednje:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva najmanj na ravni prve stopnje (dipl. inž. grad.)


Naročnika prosimo, da pogoj spremeni:
3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima najmanj višješolsko izobrazbo s področja gradbeništva (inž. grad.),


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo spremenil zahtevani referenčni pogoj za vodjo del, tako da točka 3.2.3.3 Navodil za pripravo ponudbe pravilno glasi:

3.2.3.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima najmanj višješolsko izobrazbo s področja gradbeništva (inž. grad.)
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot vodja gradnje ali vodja del vsaj enkrat vodil:
 novogradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne ceste v pogodbeni vrednosti vsaj 650.000,00 EUR (brez DDV)
 izvedba voziščne konstrukcije (vezane nosilne in obrabne zaporne plasti asfalta) širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 150 m
 Izgradnja cestnih opornih ali podpornih zidov v skupni dolžini vsaj 100 m

Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom Navodil za pripravo ponudbe.
Datum objave: 13.01.2021   18:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na to, da je bil spremenjen popis del in je ta dokaj obsežen bi bilo dobro, da navedete kaj je bilo v popisu spremenjeno.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
V obvestilu o spremembi razpisne dokumentacije 02 na Naročnikovi spletni strani so v sklopu »Objavljen je čistopis popisa del« navedeni vsi popravki v objavljenem čistopisu popisa delDatum objave: 13.01.2021   18:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

v popisu del je napaka v zavihku OZ-3 in sicer pri točki 4.01, ki je ne upošteva v vsoti.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Naročnik bo odpravil napake v formulah posameznih celic popisa del in sicer:

- v zavihku »OZ - 3« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (110,00) iz celice C41 prestavljena v celico C42

Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del II.

Datum objave: 13.01.2021   18:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu del je napaka v zavihkih OZ-3, OZ-4, OZ-5 in PZ-1 pri postavki 4.01 saj ne vleče vsoto iz prave vrstice
Prav tako je ista napaka v zavihku PAZ-1 in sicer postavka 3.04.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR
Naročnik bo odpravil napake v formulah posameznih celic popisa del in sicer:

- v zavihku »OZ - 2« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (56,00) iz celice C40 prestavljena v celico C41
- v zavihku »OZ - 3« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (110,00) iz celice C41 prestavljena v celico C42
- v zavihku »OZ - 4« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (150,00) iz celice C41 prestavljena v celico C42
- v zavihku »OZ - 5« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (236,00) iz celice C45 prestavljena v celico C46
- v zavihku »PZ - 1« je popravljena napaka pri postavki 4.01, in sicer je količina (52,00) iz celice C45 prestavljena v celico C46
- v zavihku »PAZ - 1« je popravljena napaka pri postavki 3.04, in sicer je količina (40,00) iz celice C44 prestavljena v celico C45

Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del II.
Datum objave: 15.01.2021   12:48
VPRAŠANJE
Pozdrav!
Kje je mišljena postavitev enostranske betonske varnostne ograje BVO (New Jersey) in kako se natančnejše izvede povišek?

ODGOVOR
Enostranska betonska varnostna ograja BVO (New Jersey) z poviškom višine 1.0 m je predvidena pri izvedbi del priključka v km 6,900 kot zaščita varovanje voziščne konstrukcije obstoječe regionalne ceste proti delovnemu platoju gradbišča za izvedbo priključka. Na Naročnikovi spletni strani je objavljen detajl zaščitne ograje iz BVO-ja.Datum objave: 03.02.2021   08:32
VPRAŠANJE
Na dan 3.2.2021 dokumentacija na spletni strani ne obstaja niti a starem niti na novem linku. Prosim, da omogočite dostop še posebej do popravljenih popisov

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je dostopna na;

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000126/narocilo.html
Datum objave: 10.02.2021   07:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Pri drogovih razsvetljave nam je malo dvoumno napisano, zato nas zanima ali so v popisu mišljeni lomljivi drogovinpr kot ZIP Pole?, ali pa klasični?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pri izdelavi ponudbe ponudniki upoštevajo objavljene popise del, kjer ZIP kandelabri niso predvideni. Predvideni so klasični drogovi.

Datum objave: 10.02.2021   07:41
VPRAŠANJE
V popisu pri duktilnih ceveh navajate, da morajo biti cevi z dvojno obojko, kjer notranja obojka služi tesnenju, zinanja pa sidranju z zariči. V nadaljevanju pa navajate spoj TYTON ali BLS, kar pa nista enakovredna spoja.

Opis dvojne obojke opisuje BLS oz VRS spoj, zato je verjetno prišlo do napake in ste mislili BLS/VRS spoj ali enakovredno?

Hvala za potrditev.

ODGOVOR
Naročnik bo odpravil napake v postavki 2,0 »C. Montažna dela« iz sklopa »vodovod«:

Upošteva se TYTON spoj :

Postavka se pravilno glasi :

2,0 Nabava in vgraditev vodovodnih cevi:
Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, in tesnilom kot npr. TYTON spoj). 100 % kalibrirane cevi
NL DN 100 TYTON, klasa C40 m' 560,00
NL DN 200 TYTON, klasa C40 m' 560,00

Naročnik bo v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del III.
Datum objave: 10.02.2021   07:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Glede na to, da je pri kandelabru malo dvoumno napisano imamo vprašanje : Ali so v popisu mišljeni lomljivi drogovinpr kot ZIP Pole?, ali pa klasični?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Pri izdelavi ponudbe ponudniki upoštevajo objavljene popise del, kjer ZIP kandelabri niso predvideni. Predvideni so klasični drogovi.Datum objave: 10.02.2021   07:42
VPRAŠANJE
pozdravljeni
Zanima nas kdaj bo investitor odgovoril na zastavljena vprašanja?

lp

ODGOVOR
Naročnik bo v zakonitem roku objavil vse odgovore na zastavljena vprašanja k pojasnilom razpisne dokumentacije.Datum objave: 11.02.2021   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledu dokumentacije ni moč dobiti detajlne obravnave ograj na vrhu zidov, obstaja samo prečni prerez zidu z ograjo iz katerega pa ni razvidno detajlov ograje. Enako velja za palisadno ograja, ki je omenjena samo v popisu del v zavihku "priključek kamnolom". Za omenjeno palisado drugega kot zelo kratkega opisa v predračunu ne obstaja.
Naprošamo naročnika za objavo manjkajočega, da lahko pripravimo verodostojno ponudbo.

Hvala in lp,

ODGOVOR
Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo:
- sliko predvidene Alu mrežne ograje na vrhu opornih zidov
- Detajl prerez palisade na kamniti zložbi _G.2.6.2.
Datum objave: 11.02.2021   07:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE:
- Ali je potrebno v postavki 4.09 in 4.10 poleg cevi za izdelavo propusta upoštevati tudi beton za obbetoniranje le teh?
- Prosimo za podatek o velikosti ogledal pod postavko 6.10
SKLOP REGULACIJA:
- prosimo za objavo detalja stožcev pod postavko 2.04
SKLOP OPORNI ZID 1
- V popisih za zemeljska dela ni predvidenega odvoza viška izkopane zemljine, kje se upošteva ta strošek? enako tudi pri ostalih zidovih
- V postavki 2.03 je za zasip predvidena dobava materiala iz kamoloma, v karakteristične prerezu pa je ta zasip označen kot zasip z zemeljsim materialom in zatravitev? Enako je tudi pri ostalih zidovih
SKLOP PRIKLJUČEK ZA KAMNOLOM:
- Prosimo za objavo detajla (prerez in vzolžni pogled) za predvideno palisado iz težke mreže na AB kroni kamnite zložbe pod postavko 5.07
- Prosimo tudi za detajl predvidene zaščite brežine z mrežo (situacijo, prerez, detajl) pod postavko 5.08
SKLOP OBNOVA VODOVODA:
- V postavki C./2,0 je opisu duktilne cevi naveden, da mora biti spoj z dvojno obojko - razstavljiv sidrni spoj (to je kot npr. VRS spoj), projektant pa navaja kot npr. TYTON ali BLS spoj, tudi vsi fazoni so predvideni kot TYTON spoj ter VI tesnilo, torej gre za neizvlečni spoj in ne sidrni razstavljivi spoj. Prosimo za pojasnitev kaj naj se upošteva.

lep pozdrav

ODGOVOR
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE:
- DA; Pri postavkah 4.09 in 4.10 se poleg cevi za izdelavo propusta upoštevati tudi beton za
obbetoniranje le teh.
- Velikosti ogledal pod postavko 6.10 znaša 60/60 cm.

SKLOP REGULACIJA:
- Izvedba stožcev pod postavko 2.04:
Roliranje priključne brežine v naklonu 1:1 v obliki stožca, da se vklopi v obstoječi teren. Rolira se s prebranim kamnom debeline 50-100 cm. Ob vznožju večji kamni, ki se zaklinijo z zabito traverzo (ošiljeno tirnico) dolžine cca 1,5 m na razmaku 1,0 m (cca 5 traverz na stožec).

SKLOP OPORNI ZID 1
- za zemeljska dela ni predvidenega odvoza viška izkopane zemljine:
Vsi odvozi so upoštevani v cestnem delu
- postavki 2.03:
Upošteva naj se kot je v popisu z zrnato kamnino. Humuziranje (plodna zemlja) in zatravitev je upoštevano v cestnem delu.

SKLOP PRIKLJUČEK ZA KAMNOLOM:
- postavko 5.07:
Naročnik predhodno že objavil dodatno razpisno dokumentacijo:
- Detajl prerez palisade na kamniti zložbi _G.2.6.2.
- postavko 5.08
Naročnik objavlja dodatno razpisno dokumentacijo:
- Detajl prerez zaščite brežine _G.2.6.1.

SKLOP OBNOVA VODOVODA:
- V postavki C./2,0:
Naročnik bo odpravil napake v postavki 2,0 »C. Montažna dela« iz sklopa »vodovod«:

Postavka se pravilno glasi :

2,0 Nabava in vgraditev vodovodnih cevi:
Duktilna cev iz nodularne litine po standardu EN545 /ISO 2531;zunaj vroče cinkana 200g/m2 in zaščitena s polyuretanom ali zaščitena z 400 g/m2 zlitine ZN+AL (razmerje 85-15% in modrim epoksijem, z notranjo cementno oblogo, in tesnilom kot npr. TYTON spoj). 100 % kalibrirane cevi
NL DN 100 TYTON, klasa C40 m' 560,00
NL DN 200 TYTON, klasa C40 m' 560,00

Naročnik bo za vse premenjene postavke v popisu del v zakonitem roku objavil spremembo razpisne dokumentacije s čistopisom popisa del III.