Dosje javnega naročila 008093/2020
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 345.803,39 EUR

JN008093/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.12.2020
JN008093/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN008093/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN008093/2020-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN008093/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2021
JN008093/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.04.2021
JN008093/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN008093/2020-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 001-001157
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-000112/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23402
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-18/21; Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
Referenčna številka dokumenta: 43001-524/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri novogradnji mostu čez Savo v sklopu Obvoznice Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 44
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2021   07:11
VPRAŠANJE
prosim za razpisno dokumentacijo

ODGOVOR

Dokumentacija je objavljena na http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000112/narocilo.html


Datum objave: 09.02.2021   07:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri tehnični in strokovni sposobnosti za kadre se zahteva, da je posamezen kader referenčno delo opravil v obdobju zadnjih 5 let pred objavo tega naročila. Ali to 5 letno obdobje začne teči z dnem izdaje uporabnega dovoljenja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Za obdobje pet let pred objavo tega naročila se upošteva datum izdanega uporabnega dovoljenja ali dovoljenja za neomejeno uporabo cest.Datum objave: 09.02.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

menimo, da je potrebno vzorec menične izjave za dobro izvedbo del nujno dopolniti z rokom veljavnosti menice. Menična izjava ne more biti izdana brez datuma dospelosti, ampak je potrebno na menično izjavo navesti njen rok veljavnosti oziroma rok veljavnosti menične izjave vezati na pogodbeno določilo, kjer je rok veljavnosti pogodbe določen. Glede na drugi odstavek, 12 .člena vzorca pogodbe, ki določa, da je potrebno v primeru spremembe roka izročiti novo menico z novim rokom, je potrebno rok veljavnosti na menični izjavi tudi definirati.

Predlagamo, da se menična izjava za dobro izvedbo del dopolni s tekstom:
»Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, lahko predloži menico v izplačilo do.. (datum veljavnosti menice).«

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil menično izjavo z navedbo datuma veljavnosti menice in objavil spremembo razpisne dokumentacije v kateri bo popravek menične izjave.

Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.
Datum objave: 09.02.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 7.1.2020 ste spremenili razpisno dokumentacijo v tč. 3.2.3.4. in sicer je bila v prvotnem besedilu razpisne dokumentacije zahtevana referenca za odgovornega nadzornika nad gradnjo cestnega objekta, da je izvajal nadzor nad vsaj enim (1) premostitvenim objektom, s spremembo pa ste referenco povišali na najmanj tri (3) premostitvene objekte.

Glede na to, da je premet razpisa nadzor nad 1 premostitvenim objektom, gre za očitno nesorazmernost med predmetom razpisa in zahtevano referenco. Prosimo za pojasnilo, zakaj je prišlo do te spremembe in njeno utemeljitev.

Prav tako navajamo, da se je glede tovrstnih nesorazmerij med zahtevano referenco in predmetom razpisa izrekla tudi že DKOM.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je v želji, da omogoči oddajo ponudbe širšemu krogu ponudnikov navedeni pogoj 3.2.3.4 s spremembo z dne 21. 01. 2021 omilil, tako da namesto premostitvenega objekta s svetlo razpetino med zunanjima oz. krajnima opornikoma vsaj 100 m zahteva premostitveni objekt s svetlo razpetino med zunanjima oz. krajnima opornikoma vsaj 75 m. Obenem je zaradi velike zahtevnosti objekta, ki je predmet javnega naročila določil, da mora navedeni kader izkazati vsaj tri (3) tovrstne reference. Navedeno nikakor ni v nesorazmerju s predmetom javnega naročila, saj projekt med drugim obsega novogradnjo mostu dolžine 487m.