Dosje javnega naročila 000007/2021
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
ZJN-3: Omejeni postopek

JN000007/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.01.2021
JN000007/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000007/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 29.07.2021
JN000007/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000007/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 002-003337
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://dns.eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://dns.eponudbe.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava pisarniškega materiala z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema
Referenčna številka dokumenta: 23-B/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava pisarniškega materiala in tonerjev z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 1: Pisarniški material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kategorija 2: Tonerji
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30125100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik izvaja javno naročilo v obliki dinamičnega nabavnega sistema (DNS), ki je razdeljen na kategorije (sklope), kot izhaja iz dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 96
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V fazi prijave finančno zavarovanje ni zahtevano. Naročnik morebitna finančna zavarovanja določi ob posameznem povpraševanju.


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
31.12.2020   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.01.2021   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali bo objavljen tudi popis blaga? Lep pozdrav

ODGOVOR št.1
Popis blaga bo objavljen s povabilom k oddaji ponudbe, t.j. v naslednji fazi oddaje javnega naročila.


Datum objave: 12.01.2021   08:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.


Ali lahko uporabimo in predložimo referenco, ki je bila pridobljena za drug razpis in se nanaša na enak material/sklop?
Ali lahko tudi predložimo nepodpisano referenco z vsemi podatki kupca, katere lahko, če je potrebno tudi preverite, saj v tem obdobju, ko večino ljudi dela od doma, se pridobivanje vseh podpisov lahko zavleče.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št.2
Lahko, če so iz nje razvidni vsi ključni podatki navedeni v obrazcu ePRO - Reference, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Zaradi hitrosti postopka je zaželeno, da se potrjena referenca s strani naročnikov priloži že ob prijavi. Namesto s strani naročnika potrjenega referenčnega potrdila lahko uspešnost posla izkaže tudi tako, da sam izpolni in podpiše ta obrazec, kot dokazilo uspešnega posla pa predloži kopijo pogodbe ali naročila, iz katerega je razviden predmet naročila, dokazilo o dobavi (podpisano dobavnico), ter dokazilo o realizaciji plačila kot potrdilo o uspešni realizaciji.
Datum objave: 25.01.2021   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da nam potrdite, da so predmet javnega naročila sklopa 2 (kategorije 2) in nato posameznega povpraševanja originalni tonerji in njim enakovredni tonerji?

ODGOVOR št. 3
Naročnik bo tehnične zahteve za posamezen material definiral v povpraševanju t.j. v drugi fazi.


Datum objave: 25.01.2021   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji niste opredelili, da so predmet javnega naročila sklopa 2 (kategorije 2) in nato posameznega povpraševanja originalni tonerji in njim enakovredni tonerji.
Glede enakovrednih tonerjev vam svetujemo, da postavite zahteve po predložitvi določenih dokumentov, npr. standarda ISO19752, za zagotovitev ustreznosti in enakovrednosti z originalnim, torej da mora ponujeni enakovredni potrošni material za tiskanje imeti tudi ustrezen certifikat in/ali Custom Test Report - CTR oz. potrdilo, pridobljeno s strani neodvisne pooblaščene mednarodne organizacije, ki dokazuje, da je ponujeni material enakovreden originalnemu materialu za tiskanje po zmogljivosti, saj bo z njim zagotovljena enaka zmogljivost kvalitetno natisnjenih strani, sicer boste dobili najslabšo kvaliteto neoriginalnih tonerjev.


ODGOVOR št.4
Odgovorjeno v odgovoru št.3Datum objave: 25.01.2021   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za naslednje pojasnilo:
V obrazcu reference imate navedeno:
Dobavljena količina v skladu s pogojem za sodelovanje 7.C: Tehnična in strokovna sposobnost - Kaj moramo v ta razdelek vpisati?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR št.5
Ponudnik ta razdelek pusti prazen, saj izkaže izpolnjevanje pogoja že z ostalimi vpisanimi podatki.

Datum objave: 25.01.2021   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
imamo eno vprašanje glede referenc:
Ali je obvezno, da imamo z naročnikom referenčnega posla sklenjeno pogodbo ali je dovolj, da lahko višino reference dokazujemo z dobavnicami ali računi za navedeno obdobje?
Za odgovor se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR št.6
Odgovor na vprašanje je napisan v opombi obrazca REFERENCE.