Dosje javnega naročila 000005/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba strojno instalacijskih del: 30II-873-000 Gradnja plinovoda Škofljica Grosuplje, 3. faza odsek Cikava Šmarje Sap
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 261.448,73 EUR

JN000005/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.01.2021
JN000005/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN000005/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.03.2021
JN000005/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000005/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Silvester Koren
silvester.koren@energetika-lj.si
+386 15889763
+386 14740811

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23426
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba strojno instalacijskih del: 30II-873-000 Gradnja plinovoda Škofljica Grosuplje, 3. faza odsek Cikava Šmarje Sap
Referenčna številka dokumenta: JPE-SIR-468/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba strojno instalacijskih del: 30II-873-000 Gradnja plinovoda Škofljica Grosuplje, 3. faza odsek Cikava Šmarje Sap
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šmarje - Sap
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojno instalacijskih del: 30II-873-000 Gradnja plinovoda Škofljica Grosuplje, 3. faza odsek Cikava Šmarje Sap
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primerih okoliščin, ki jih naročnik ni mogel predvideti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo št. JPE-SIR-468/20


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2021   12:01
Kraj: V okviru sistema e-jn.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.01.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.01.2021