Dosje javnega naročila 000018/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne Linux programske opreme za potrebe avtomatskih merilnih sistemov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.280,00 EUR

JN000018/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.01.2021
JN000018/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.01.2021
JN000018/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2021
JN000018/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000018/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Matoz Ravnik
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381366/JN__Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JNMV_Linux_prog_oprema.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381366/espd/3.Narocnik_ESPD.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23436
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve vzdrževanja in nadgradnje aplikativne Linux programske opreme za potrebe avtomatskih merilnih sistemov
Referenčna številka dokumenta: 43005-2/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje ter eventualne prilagoditve ali nadgradnje obstoječe programske opreme za potrebe zagotavljanja ustrezne funkcionalnosti merilnih
sistemov in kakovosti prenosa podatkov, ki se posredujejo iz oddaljenih merilnih sistemov v podatkovni center ARSO.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema vzdrževanje ter eventualne prilagoditve ali nadgradnje obstoječe programske opreme za potrebe zagotavljanja ustrezne funkcionalnosti merilnih
sistemov in kakovosti prenosa podatkov, ki se posredujejo iz oddaljenih merilnih sistemov v podatkovni center ARSO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.01.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.01.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2021