Dosje javnega naročila 000022/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup barv, lakov , lepila in ostalega materiala za potrebe izdelave scenografij v TV Ateljejih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000022/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.01.2021
JN000022/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000022/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Jasmina Grahelj
javna.narocila@rtvslo.si
+386 14752198
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23441
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup barv, lakov , lepila in ostalega materiala za potrebe izdelave scenografij v TV Ateljejih
Referenčna številka dokumenta: JN-B0937
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup barv, lakov, lepila in ostalega materiala za potrebe scenografij.
Naročnik bo v okviru predmeta javnega naročila zlasti naročal naslednje zadeve:
- akrilne fasadne barve,
- akrilni laki,
- mešane barve po RAL lestvici,
- lepilne mase,
- akrilne emulzije,
- lepila za les,
- dvolepilni trakovi,
- ličarski trakovi itd.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup barv, lakov, lepila in ostalega materiala za potrebe scenografij.
Naročnik bo v okviru predmeta javnega naročila zlasti naročal naslednje zadeve:
- akrilne fasadne barve,
- akrilni laki,
- mešane barve po RAL lestvici,
- lepilne mase,
- akrilne emulzije,
- lepila za les,
- dvolepilni trakovi,
- ličarski trakovi itd.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.04.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija z zvezi z oddajo javnega naročila in ločena Specifikacija predračuna (OBR-4) je objavljena na spodnjem spletnem
naslovu. Morebitne spremembe Dokumentacije bodo objavljene na enakem spletnem naslovu v mapi z oznako Javno naročilo
JN-B0937.
Spletni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2021