Dosje javnega naročila 000059/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Postavitev toplotne postaje na bloku 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 585.375,40 EUR

JN000059/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 07.01.2021
JN000059/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN000059/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.03.2021
JN000059/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2021
JN000059/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
JN000059/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.06.2021
JN000059/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 10.12.2021
JN000059/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000059/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 005-008224
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381462/Postavitev_toplotne_postaje_na_bloku_6.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23456
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev toplotne postaje na bloku 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-1027/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Postavitev toplotne postaje na bloku 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Postavitev toplotne postaje na bloku 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2021   09:00

Dodatne informacije:
Priloge tehničnega dela dokumentacije bodo zaradi velikosti datotek objavljene na spletni strani naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.01.2021   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo za potrditev, da boste kot veljavni referenco akceptirali tudi referenčni projekt, ki je bil izveden v zadnji 8 letih pred objavo predmetnega razpisa. Prošnjo na vas naslavljamo iz razloga, ker v zadnjih letih na tem področju ni bilo referenčnih projektov.

V pričakovanju vaše potrditve vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR
Referenca se naj nanaša za obdobje zadnjih 8 let (od dneva za oddajo ponudb).Datum objave: 20.01.2021   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosim za pregled in popravek predračuna.

Opazili smo napako v elektro delu pri postavki 4.6 ni formule.

Prosimo še za pregled ostalih postavk.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek Popisa materiala in del.Datum objave: 20.01.2021   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v primeru iskanja reference v tujini - ali imate mogoče že pripravljen obrazec v angleškem jeziku oz. ali lahko sami naredimo prevod obrazca, da bo tuji naročnik razumel, kaj potrjuje?
Prosimo za navodilo, kako v takem primeru.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik izvaja postopek v skladu s 36. členom ZJN-3 v slovenskem jeziku in obrazca v angleškem jeziku nima. Lahko sami prevedete. Naročnik dopušča predložitev tudi drugih referenčnih dokazil iz katerih izhaja, da je referenčni pogoj izpolnjen (kot npr. kopije izvedbenih pogodb, obračun del ipd.).

S tem odgovorom naročnik hkrati spreminja razpisno dokumentacijo v tem delu.Datum objave: 25.01.2021   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. Glede na to, da je v strojnem delu postavka za demontažo stare toplotne postaje in v elektro delu ni postavke za demontažo elektro opreme, me zanima kje je zajet ta strošek.

2. Prosim, da naročnik navede lokacijo deponiranja in strošek odvoza demontirane opreme.

3. Prosim za potrditev, da naročnik poskrbi za odpiranje in zapiranje kinete na trasi cevovodov, kjer bo to potrebno.

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani

1. Glede na to, da je v strojnem delu postavka za demontažo stare toplotne postaje in v elektro delu ni postavke za demontažo elektro opreme, me zanima kje je zajet ta strošek.

2. Prosim, da naročnik navede lokacijo deponiranja in strošek odvoza demontirane opreme.

3. Prosim za potrditev, da naročnik poskrbi za odpiranje in zapiranje kinete na trasi cevovodov, kjer bo to potrebno.

Lep pozdrav

ODGOVOR
1. V postavki 3.0 je zapisano odstranitev kompletne opreme obstoječe toplotne postaje, kar pomeni, da je zajeta tudi elektro oprema.

2. Izvajalec demontirano opremo odstrani in odpelje na lokacijo deponiranja v TEŠ-u, kovinski deli ostanejo na deponiji TEŠ-a (postavljeni ustrezni kontejnerji) ostalo opremo izvajalec odpelje in za to opremo naročniku predloži evidenčni list.

3. Odpiranje/zapiranje kinet je pripravljalno delo, ki ga mora izvajalec zajeti v ponudbenih cenah.

Datum objave: 25.01.2021   15:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Skozi popis so navedene spiralno varjene cevi, ki pa se ne uporabljajo za vročo vodo.

Pravilno bi bilo navajati kotlovske cevi.

Prosimo naročnika za točno specifikacijo v izogib nejasnosti.

Lp

ODGOVOR
Material P235GH je primeren.
Standard EN 10217-2 predpisuje »Varjene jeklene cevi za tlačne posode Tehnični dobavni pogoji 2. del: Električno varjene nelegirane in legirane jeklene cevi s specificiranimi lastnostmi za delo pri povišanih temperaturah«.
Spiralno varjene cevi so eden od načinov izdelave cevi. Lahko se uporabijo tudi vzdolžno varjene cevi skladno z zgoraj predpisanimi standardi.Datum objave: 25.01.2021   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker gre za dvofazni postopek, bo ponudnik izpolnjena obrazca Predračun / Popis del predložil v 2. fazi postopka javnega naročila.
Kako pa je z dokumentoma Terminski plan in Načrt organizacije gradbišča ju je potrebno predložiti že v 1. fazi, ob prijavi?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vsa dokumentacija mora biti predložena v 1 fazi (razen Predračuna in Popisa).


Datum objave: 26.01.2021   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika da potrdi da v elektro delu popisa ni potrebno podati cen na enoto mere za posamezne gradnike NN razdelilnika v poglavju 1, saj za to tudi ni urejenih formul.

Prosimo za potrditev, da kasneje to ne bo izločitveni razlog.

S spoštovanjem
Lep pozdrav

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je narejena na način, da ni potrebno vpisovati posameznih cen za elemente NN razdelilnika. Cena NN razdelilnika se poda za 1 kos. vsekakor pa to ne odvezuje ponudnika, da ne bi vgradil vseh zahtevanih elementov iz popisa v NN razdelilnik.
Datum objave: 26.01.2021   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je zahtevana predložitev izjave banke o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku. Glede na to, da je postopek oddaje ponudbe dvofazen in da se ponudbena cena v prvi fazi ne oddaja vas vljudno prosimo za potrditev, da se predmetna izjava lahko preda tudi v drugi fazi postopka, ko bodo ponudniki oddali ceno od katere je seveda odvisna tudi izjava banke.

Za vaše razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
V splošnem delu dokumentacije, v točki 10. je navedeno, da samo izbrani ponudnik poda Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku, medtem, ko v prilogi 6 (Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku),
Ponudnik/banka poda samo izjavo, da bo izdala zahtevane bančne garancije, v kolikor bo ponudnik izbran. To izjavo ponudnik vsekakor mora predložiti že v prvi fazi postopka.
Datum objave: 29.01.2021   08:18
VPRAŠANJE
Spošovani,

Vljudno vas prosim za organiziranje dodatnega ogleda v začetku naslednjega tedna.
Na prejšnjem ogledu je bilo predstavljeno zgolj v grobem celoten obseg projekta, za pripravo dokumenta ureditve gradbišča in terminskega plana (ki sta del prijave), pa bi bilo potrebno izvesti še en podrobnejši ogled. V dodatnem ogledu, bi vas prosili za možnost ogleda notranjosti kinete, kar pomeni, da bi se pokrovi na nekaj mestih dvignili, prav tako bi si še enkrat ogledali vsa mesta (lokacija stare ITP, Lokacije nove TP, dvorišče kinete, celotno traso novih cevovodov).
Hvala in lep pozdrav,


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V prejšnjjem tednu je bilo možno sodelovati na ogledu lokacije, kjer bodo potekala dela za postavitev toplotne postaje na bloku 6.
Prosimo vas, kolikor je mogoče, da izvedemo še en ogled v naslednjem tednu (od 1. do 5. februarja).

Hvala vnaprej za vaš odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo organiziral dodatni termin ogleda, ki bo dne 1.2.2021 ob 12.00 uri.
Za ogled se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: javna.narocila@te-sostanj.si in sicer najkasneje do 1.2.2021 do 9.00 ure.

Lep pozdrav.
Datum objave: 29.01.2021   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot zainteresirani ponudnik imamo veliko težav pri pridobivanju izjave o zagotavljanju finančnih zavarovanj za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi s strani banke. Prav tako so na izdajo takšmne izjave vezani stroški, ki so, zaradi zahteve v izjavi po izdaji dveh finančnih zavarovanj, podvojeni. Vljudno prosimo naročnika, da v kolikor izjave ne dovoli predati šele v drugi fazi, da vsaj dovoli da ponudniki v 1. fazi predložijo samo izjavo banke, da bo izdala finančno zavarovanje za dobro izvedbo, kot je bilo to enako zahtevano že v predhodnem postopku. V ta namen prosimo naročnika za objavo popravka obrazca.

V pričakovanju vašega razumevanja vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Obveščamo vas, da naročnik izvaja dvofazni evropski postopek javnega naročila ter je glede na pomembnost naročila sorazmerno zahteval tudi finančno zavarovanje, pri katerem naročnik vztraja.
Predhodno izveden postopek naročila male vrednosti je zaključen. Naročnik je v okviru novega postopka upravičeno spremenil dokumentacijo ter jo prilagodil svojim zahtevam.
Prosimo, da ustrezno izpolnite predložene obrazce naročnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.02.2021   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentaciji, ki je na voljo na vaši speltni strani manjka načrt iz katerega je razvidna povezava s toplotno postajo kotlovnice bloka 6 (76.13) predtok in povratek. Pravtako ni objavlen načrt Načrt: ETSO4-7S0114-Toplotna postaja-Črpalke za ogrev, ki je omenjen v razpisu pod točko 2.18. Vljudno prosimo za objavo še teh anjkajočih dokumnetov.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je načrte objavil na svoji spletni strani (https://www.te-sostanj.si/aktualno/javna-narocila/).Datum objave: 04.02.2021   10:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V osnutku pogodbe je rok izvedbe opredeljen kot 90 dni po podpisu pogodbe in uvedbe v delo. V tehničnem delu pa je napisano, da je predviden rok za izvedbo del je 90 dni od podpisa pogodbe in pričetka del.
Prosim za razjasnitev in potrditev da 90 dni začne teči po pričetku del na objektu, torej v Maju 2021, med remontom.

Dodatno nas zanima še, koliko bo rok za predložitev ponudbe po zaključku 1 faze postopka.

hvala in lep pozdrav,ODGOVOR
Velja rok izvedbe - 90 dni od datuma uvedbe v delo.

Rok za predložitev ponudbe je odvisen od pravnomočnosti prve faze postopka.Datum objave: 05.02.2021   11:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za odgovore na spodnja tehnična vprašanja:

1. Ali je mogoče za parni prenosnik toplote 06SBH90 AC001 namesto nerjavnih šivnih cevi AISI 304 po EN 10217-7 uporabiti kvalitetnejše brezšivne kotlovske cevi P235GH TC1 po EN 10216-2 ?
Cevi so v obeh primerih v standardu kvalitete EN 10204 3.1. pri brezšivnih kotlovski pa še dodatno s certifikatom AD-W4.

2. Ali je mogoče namesto cevnega prenosnika toplote sanitarne vode 06SBH93 AC001 ponuditi ploščni prenosnik toplote ?

3. Ali je pri armaturah in opremi kakšna posebna zahteva (tip, proizvajalec), oziroma lahko ponudimo ustrezne v skladu s popisi v dokumentaciji ?

4. Ali je mora biti razbremenilna posoda na načrtu št.: ETS04--7S/01 točno tako kot je prikazano na načrtu, ali je dovoljeno posodo izdelati po standardu proizvajalca posode ?

5. Ali je pri razpisani električni opremi razen Siemensa mogoče uporabiti ekvivalentno opremo Schrack ?

hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
1. Zaradi enakovredne primerjave ponudb, zaradi poenotenja opreme in rezervnih delov v TE Šoštanj ter lažjega vzdrževanja opreme in naprav naročnik zahteva, da se ponudba izdela v skladu z dokumentacijo naročnika.

2. Zaradi enakovredne primerjave ponudb, zaradi poenotenja opreme in rezervnih delov v TE Šoštanj ter lažjega vzdrževanja opreme in naprav naročnik zahteva, da se ponudba izdela v skladu z dokumentacijo naročnika.

3. Oprema mora izpolnjevati zapisane zahteve s popisom del in dokumentacijo naročnika - ponudi se lahko oprema zapisanega proizvajalca v popisu del ali podobna oprema, ki ima enake ali boljše tehnične karakteristike kot zapisana oprema.

4. Zaradi enakovredne primerjave ponudb je potrebno ponuditi razbremenilno posodo v skladu s PZI dokumentacijo.

5. V projektu PZI je v specifikaciji delno tudi oprema proizvajalca Schrack.
Tam, kjer je specificirana oprema proizvajalca Siemens, je to narejeno iz dveh razlogov:
Oprema za krmiljenje in nadzor (PLC krmilnik s pripadajočimi elementi) je izbrana Siemens zaradi poenotenja krmilnikov in programske opreme za krmilnike v TE Šoštanj.
Oprema za motorna zaščitna stikala družine SIRIUS Siemens je izbrana zaradi poenotenja z rezervnimi deli v TE Šoštanj.
Iz teh razlogov mora ponudnik izdelati ponudbo v skladu z izdelanim projektom PZI.
Datum objave: 05.02.2021   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navezujem se na vprašanje predhodnika, kdaj je torej predviden datum uvedbe v delo?

lep pozdrav,

ODGOVOR
Datum uvedbe v delo je po podpisu pogodbe.Datum objave: 09.02.2021   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vsebina garancije za dobro izvedbo del je dvoumno napisana saj pravi:
"Ta garancija je nepreklicna in je veljavna do uspešno opravljenega zapisniškega prevzema pogodbenih del in odprave pomanjkljivosti razpisanih del." obenem pa tudi:
"Ta garancija velja najkasneje do .. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena."
Predlagamo popravek:
"Ta garancije nepreklicna in je veljavna do uspešno opravljenega zapisniškega prevzema pogodbenih del in odprave pomanjkljivosti razpisanih del, vendar pa najkasneje do ______. Po poteku navedenega roka, garancija ne velja več in .."

V garanciji za odpravo napak manjka stavek, v katerem je naveden datum veljavnosti garancije, zato predlagamo, da se vnese datum po enakem sistemu kot zgoraj predlagano. Namreč ni praksa, da se veljavnost garancije opredeljuje opisno!

Predlagamo popravek vsebine obeh garancij.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik vsebine vzorcev garancije ne bo spreminjal. Gre za vzorca garancij pri čemer naročnik ne zahteva, da mora vsebina biti identična, ampak smiselno enaka. Roki se bodo definirali po podpisu pogodbe.

Lep pozdrav.