Dosje javnega naročila 000083/2021
Naročnik: VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, cesta VI 1, 1260 Ljubljana - Polje
Blago: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe Vrtca Miškolin - puranje meso ter eko žita, mlevski izdelki in kaše
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.875,97 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000083/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.01.2021
JN000083/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2021
JN000083/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN000083/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2021
JN000083/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN000083/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN000083/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.04.2021
JN000083/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2021
JN000083/2021-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.10.2021
JN000083/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2021
JN000083/2021-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.01.2022
JN000083/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000083/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 006-009014
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/381583/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23469
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe Vrtca Miškolin - puranje meso ter eko žita, mlevski izdelki in kaše
Referenčna številka dokumenta: 430-2616/2020-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava živil. Gre za ponovitev predhodno neuspešno oddanih sklopov. Objava predhodnega postopka pod oznako JN005181/2020-B01 z dne 4. 8. 2020.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Puranje meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Miškolin, Mestna občina Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je puranje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določene v razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko žita, mlevski izdelki in kaše
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Miškolin, Mestna občina Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so eko žita, mlevski izdelki in kaše
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Gre za ponovitev neuspešno oddanih sklopov v predhodnem naročilu. Oznaka predhodnega naročila: JN 005181/2020-B01 z dne 4. 8. 2020, odločitev o oddaji javnega naročila 430-1441/2020-46 z dne 26. 11. 2020.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.01.2021   09:00

Dodatne informacije:
Vprašanja se zastavi izključno preko portala javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13064442
+386 13061206
http://www.ljubljana.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   13:40
1. Vprašanje:
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednje vprašanje. Hvala že v naprej.

2. SKLOP: EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
2 Bio riž parboiled, pakiranje do 1 kg - ali lahko ponudimo bio dolgozrnati riž, saj parboiled bio riža ne najdemo na trgu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

Lep pozdrav.

Odgovor:
2. SKLOP: EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
Naročnik spreminja opis artikla na: »Bio dolgozrnati riž, pakiranje do 1 kg«.Datum objave: 21.01.2021   14:23
2. Vprašanje:
Spoštovani,
zanima nas, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Ne.

3. Vprašanje:
Spoštovani,
1. V RD, navajate 1x letno predložitev raznih analiz. Prosimo navedite, "samo na
zahtevo naročnika" se predloži vse kar naštevate. Pogosto se namreč dogaja, da imajo
naročniki to zapisano, in ponudniki pošiljamo analize in naročniki pa jih ne pogledajo. Za nas
predstavlja takšna zahteva kar precej dodatnega dela. Ni pa težava to poslati vedno kadar to
zahteva naročnik.
2. Po kolikšnem času se lahko spremenijo cene (npr. po preteku 12ih mesecev)?
3. Prosimo, da dodate k indeksu hrane, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks. Radi bi se izognili temu, da smo vam primorani ponuditi višje cene kot bi jih, če bi bil indeks drugačen.
4. Ali se za izračun indeksa vzame začetno obdobje datum podpisa oz. začetek veljavnosti sporazuma npr. 01.03.2021 in končno obdobje 12i mesec po podpisu pogodbe npr. 28.02.2022 in je to % za izračun indeksa?
Hvala za odgovore.

Odgovor:
1. Naročnik izvaja interni nadzor na podlagi Smernic dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev, v katerih nima posebej opredeljeno, da morajo ponudniki 1-krat letno predložiti poročilo oziroma izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz živil. Skladno z navedenim se v osnutku okvirnega sporazuma, ki je del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, v zadnjem (četrtem) odstavku 11. člena določba spremeni na: »Dobavitelj je dolžan naročniku ob vsakokratni zahtevi naročnika, temu posredovati poročilo oziroma izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz živil. Zahtevana dokazila mora dobavitelj dostaviti najkasneje v 30. dneh od pisne zahteve naročnika. Stroške nosi dobavitelj.
Objavljen bo čistopis razpisne dokumentacije.
2. Skladno s 4. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega naročila (Uradni list RS, št. 1/2004) se cene lahko spremenijo po poteku 12- mesecev.
3. Po ponovni preučitvi naročnik izbranega indeksa ne bo spreminjal. Navedeni indeks zajema oziroma je primeren za vsa razpisana živila oziroma blago. Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004) naročniku dopušča možnost valorizacije denarnih obveznosti, torej gre za lastno presojo in odločitev naročnika, ali bo valorizacijo cen v okvirnem sporazumu za obdobje trajanja omogočil ali ne. Prav tako navedeni pravilnik določa, da se v pogodbi kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti lahko uporabi indeks cen življenjskih potrebščin, ki pa v primerjavi z izbranim kumulativnim indeksom cen za hrano zajema širši nabor blaga in storitev.
4. Skladno s 6. členom Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega naročila (Uradni list RS, št. 1/2004) se valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen hrane lahko prvič izvede šele po poteku enega leta od sklenitve pogodbe oz. okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje tega indeksa cen preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe oziroma okvirnega sporazuma. Povišanje cen lahko znaša največ 80 % povišanja indeksa cen hrane.
Če je sporazum sklenjen 1. 3. 2021, morajo biti cene fiksne do 28. 2. 2022, od takrat naprej pa se lahko izračunava kumulativno povečanje indeksa cen hrane, ki ga objavlja Statistični urad RS.


5. Vprašanje
Spoštovani,

ali vam lahko ponudimo spodnje:
7 Bio pšenični zdrob, pakiranje do 1 kg ali lahko pirin to je stara vrsta pšenice
17 Bio bučno seme, pakiranje do 200 g ali lahko 250g

Odgovor:
2. sklop: Eko žita, mlevski izdelki in kaše:
Pod 7: Ne. Razpisana sta namreč oba artikla.
Pod 17: Naročnik spreminja opis artikla na »Bio bučno seme, pakiranje do 250 g«.
Naročnik bo objavil popravek obrazca Popis blaga.