Dosje javnega naročila 000194/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.167,82 EUR

JN000194/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.01.2021
JN000194/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
JN000194/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.03.2021
JN000194/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000194/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://edrazbe.gov.si/edrazba/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
Referenčna številka dokumenta: 4300-91/2020; NMVKONT-16/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44613400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo financira Evropska unija iz Sklada za notranjo varnost.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Elektronska dražba bo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekala v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2021   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.02.2021   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik organizira obvezen ogled mejnega prehoda predmetnega javnega naročila, s katerim bo ponudnikom omogočil seznanitev s tehničnimi posebnosti v okviru pogodbe za »Okoljsko manj obremenjujoča zamenjava kontejnerjev na MMP Sečovlje«.

Ogled bo možno opraviti v terminu od 1.2.2021 do 5.2.2021, vsak dan med 10:00 in 13:00 uro. Za točen datum in uro, naj se zainteresirani ponudniki dogovorijo s predstavnikom naročnika, ki je dosegljiv na telefonski številki 040 456 899.

Potrdila, katera bo po opravljenem ogledu potrdil predstavnik naročnika, naj imajo ponudniki natisnjene s seboj. Obrazec »Potrdilo o opravljenih ogledih mednarodnih mejnih prehodov« je nujen in ob obvezen sestavni del ponudbe.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2021   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da omogočite podaljšanje termina za ogled in podaljšanje roka za oddajo ponudb ter hkrati podaljšanje roka za vprašanja naročniku iz naslova omejitev možnosti ogleda, saj partner, ki želi biti prisoten na ogledu prihaja iz tujine in ima oteženo možnost prihoda na lokacija zaradi situacije s Covidom 19.

Hvala v naprej za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo omogočil dodatne termine za ogled mejnega prehoda predmetnega javnega naročila, prav tako ne bo podaljšal roka za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.