Dosje javnega naročila 000090/2021
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 986.889,79 EUR

JN000090/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.01.2021
JN000090/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN000090/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 26.03.2021
JN000090/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000090/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23516
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C
Referenčna številka dokumenta: JN 268/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja objekta »Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja objekta »Gradnja skladišča 32E in nadstrešnic pred obstoječimi skladišči 30A, 30B, 31B in 31C«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2021   13:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2021   13:00

Dodatne informacije:
Glej razpisno dokumentacijo
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.01.2021   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim vas da objavite odklenjen popis del. Stolpec, cena na enoto je tudi zaklenjen in ni možno vpisati cene.

Hvala.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Napako smo odpravili in objavili popravljen popis del z datumom 13012021. V kratkem bo dostopen.Datum objave: 18.01.2021   08:23
VPRAŠANJE
Želim vas obvestiti, da še vedno ni objavljen odklenjen popis.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Na žalost smo naredili interno napako v komunikaciji. Popis bo objavljen danes v kratkem. Odklenjene bodo celice za vnos cen na enoto.Datum objave: 18.01.2021   08:35
Zamenjali smo popis del in v njem odklenili celice za vnos cen.

Datum objave: 18.01.2021   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali je v spodaj navedeni postavki enota pravila ? Prosimo vas tudi za več podatkov o nadstrešku.
Sklop 1 :
12 Demontaža in odstranitev kovinskeha nadstreška iz pohištvenih profilov dim. 40*40 mm, kritina valovita pločevina, komplet z vsem sidernim materialom m3 10,00


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Hvala za opozorilo. Enoto bomo popravili. Pravilna enota je m2.

Dodali smo fotografijo iz lokacije (šotora ni več, je že odstranjen). Ponudniki naj bi si prišli lokacijo ogledati.
Datum objave: 18.01.2021   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas ali so pravilne enote v spodaj navedenih postavkah :
Sklop 1 :
13 Demontaža in odstranitev okna - izbijanje okenskega okvirja dim. 120*180 cm m3 4,00

14 Demontaža in odstranitev zunanjih svetilk m3 3,00

15 Demontaža obstoječega horizontalnega žleba - odtočne žlote, r.š. do 100 cm, komplet s pritrdilnim materialom in nosilci m3 121,00
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Hvala za opozorilo. V popisu del bomo popravili napake. Popis del s popravki bo objavljen v kratkem z datumom 18012021. Vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Lep pozdrav


Datum objave: 18.01.2021   12:52
Dopolnjen popis del je objavljen. Popravki označeni z rumeno.

Datum objave: 20.01.2021   09:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na referenčno potrdilo vodja del elektroinstalacij: ali obstaja obrazec za to potrdilo?

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Poseben obrazec ni bil predviden na OBR -3a se lahko v delu teksta "in za njega odgovorni vodja del oz. _______________" na črto napiše vodja del elektroinstalacij in prečrta odgovorni vodja del.Datum objave: 20.01.2021   09:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za tehnično sposobnost REFERENCE naj bi ponudnik izvedel 2 istovrstna referenčna posla v višini 500.000,00 eur.
Za elektroinstalacije pa 1 referenčni posel za 25.000,00.
V obrazcu 3 je prostora samo za dve referenci - kam se navede referenca za pravno osebo?

ODGOVOR
Spoštovani.
Hvala za opozorilo. Bomo dopolnili razpisno in dodali prostor za navedbo podatkov še tretje referenceDatum objave: 20.01.2021   09:32
Dopolnili smo razpisno dokumentacijo. Vsi popravki so označeni z rumeno barvo.

Dopolnili smo tudi OBR 3A. Ponudniki lahko oddajo tudi prvotno različico obrazca OBR-3A.

Datum objave: 20.01.2021   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko v referenčnem potrdilu pravne osebe za celoten sklop v vrednosti nad 500.000,00 eurov upoštevamo tudi referenco elektroinstalacijskih del, če ta presega 25.000,00 izvršenih del elektroinstalacij.

ODGOVOR
Vprašanje ni najbolj razumljivo.

Ena od referenc pod točko 1 in referenca pod točko 2 se lahko nanašata na isti posel, vrednost celotnega posla naj bi bila višja od 500.000 EUR in vrednost elektroinstalacijski del višja od 25.000 EUR. Upam, da smo s pojasnilom podali odgovor na vprašanje.Datum objave: 20.01.2021   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kaj točno štejete kot istovrstni posel za zagotavljanje referenc?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V dokumentaciji je navedeno:
Za uspešno izveden istovrsten posel šteje izgradnja/rekonstrukcija objekta, pri katerem morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
- skupna tlorisna površina objekta mora znašati vsaj 1.000 m2,
- razpon nosilne konstrukcije je vsaj 20m,
- nosilna konstrukcija objekta je jeklena.
Določena je tudi vrednost posla.Datum objave: 21.01.2021   13:49
VPRAŠANJE
Dobava in montaža požarno odpornih stropnih plošč, vprašanje se glasi kolikšna požarna odpornost je zahtevana ?

lep pozdrav

ODGOVOR
Streha v predelu požarne ločitve mora v pasu višine 1m na vsako stran zagotavljati požarno odpornost EI 60.Datum objave: 21.01.2021   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za točen tip Coverib pločevine:
tapezna kritina Coverib je sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine A (EN 10147), debeline 0,60 mm (tj 0,50 mm ali 0,80).
Zgornja ploskev ima antikorozivno in zvočno izolacijo iz bitumenske baze in alu folije ( naravna ali barvana)
Spodnja ploskev ima temeljni bitumenski premaz in alu folijo.
COVERIB VALOVITKA
COVERIB 1000
COVERIB 850

ODGOVOR
trapezna kritina Coverib je sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine A (EN 10147), debeline 0,60 mm (tj 0,50 mm ali 0,80).
Zgornja ploskev ima antikorozivno in zvočno izolacijo iz bitumenske baze in alu folije ( naravna ali barvana)
Spodnja ploskev ima temeljni bitumenski premaz in alu folijo.
COVERIB 850
Datum objave: 21.01.2021   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas kakšen tip coverib pločevine upoštevamo?
V projektu je razvidno, da je pločevina debeline 0,03cm. Takšna ne obstaja.
Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
trapezna kritina Coverib je sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine A (EN 10147), debeline 0,60 mm (tj 0,50 mm ali 0,80).
Zgornja ploskev ima antikorozivno in zvočno izolacijo iz bitumenske baze in alu folije ( naravna ali barvana)
Spodnja ploskev ima temeljni bitumenski premaz in alu folijo.
COVERIB 850
Datum objave: 21.01.2021   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na obseg in vsebino ponudbe, bi samostojno nastopali s ponudbo, ker imamo tudi svojega ODGOVORNEGA VODJA VSEH DEL, za vodja del elektro in stojnih instalacij pa bi sklenili pogodbo o sodelovanju z zunanjimi sodelavci, ker je obseg tovrstnih del minimalen.
Kakšne dokumente moramo predložiti v takem primeru.

ODGOVOR
Vodja del za elektro oz. strojne instalacije mor biti zaposlen oz. samozaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu. Lahko je vodje del za elektro instalacije zaposlen pri podjetju xy in to nastopa kot podizvajalec. Predloži se vso dokumentacijo za podizvajalca.Datum objave: 21.01.2021   15:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš odgovor kar se tiče pločevine je nejasen:

trapezna kritina Coverib je sestavljena iz pocinkane jeklene pločevine A (EN 10147), debeline 0,60 mm (tj 0,50 mm ali 0,80). -KATERA DEBELINA SE UPOŠTEVA / TO SO TRI RAZLIČNE VARIANTE

Zgornja ploskev ima antikorozivno in zvočno izolacijo iz bitumenske baze in alu folije ( naravna ali barvana) -ALI JE NARAVNA ALI BARVANA7 OBOJE NE GRE/
Spodnja ploskev ima temeljni bitumenski premaz in alu folijo.


COVERIB 850-RAZUMLJIUVO
hvala za hiter odgovor


ODGOVOR
Coverib 850, debeline 0,6mm, RAL po izboru arhitekta.Datum objave: 25.01.2021   12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bi lahko dobili načrte (tloris, prerez), detajle vgradnje , barva kritine, fasade, zaključkov

hvala

ODGOVOR
Vsi načrti, s katerimi naročnik razpolaga, so bili dani na portalDatum objave: 25.01.2021   12:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo glede izpolnjevanja tehnične in strokovne sposobnosti za del, ki se navezuje na elektro instalacijska dela:

"Za uspešno izveden istovrsten posel štejejo le elektroinštalacijska dela (brez gradbenih del)."

Ali morajo biti elektro instalacijska dela izvedena na objektu kjer so izpolnjeni naslednji pogoji?
- skupna tlorisna površina objekta mora znašati vsaj 1.000 m2,
- razpon nosilne konstrukcije je vsaj 20m,
- nosilna konstrukcija objekta je jeklena.

V kolikor je tako, vas prosimo, da se pogoj spremeni, saj vrsta nosilne konstrukcije ali razpon nista merodajna za instalacijska dela.
Enako velja za vodjo del s področja elektrotehnike.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne, ni potrebno da so bila elektroinstalacijska dela izvedena na objektu, ki izpolnjuje v vprašanju navedene pogoje (glede kvadrature in glede nosilne konstrukcije).Datum objave: 25.01.2021   14:20
VPRAŠANJE
-Pozdravljeni

Zanima nas način spajanja polikarbonatnih plošč, polikarbonatne plošče debeline 20mm so namreč širine 2100mm kar pomeni da bo vsako okno sestavljeno iz več segmentov. Predlagamo na spojih plošč postavitev vertikalnih stebričkov širine 6cm. Kot alternativa je možna izvedba s polikarbonatnimi ploščami debeline 40mm katere se spaja na pero utor in spoji niso vidni.

hvalaODGOVOR
Niso potrebni dodatni 6 cm vertikalni profili, ampak se plošče stikujejo po detajlu proizvajalca z vmesnimi ALU ali polikarbonatnimi profili (čisto spodaj):
https://www.termotom.si/prodajni-program/pritrdilni-material
Datum objave: 26.01.2021   10:52
VPRAŠANJE
Vzorca garancije za resnost ponudbe ni?

ODGOVOR
Ne. Vzorca garancije za resnost ponudbe ni. So pa podana navodila kaj naj garancija vsebuje.Datum objave: 26.01.2021   10:53
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, ali ponudbi lahko predložimo S.BON-1/P in ali moramo priložiti tudi vsa potrdila transakcijskih računov glede neblokade, hvala.

ODGOVOR
Prilaganje potrdil transakcijskih računov glede neblokade ni potrebno.Datum objave: 26.01.2021   10:53
VPRAŠANJE
Ali mora obrazec 8 izjava o spoštovanju kodeksa ravnanja za dobavitelje družb skupine Luke Koper, podpisati zakoniti zastopnik ali lahko njegov pooblaščenec? Hvala lepa za odgovor.

ODGOVOR
Zakoniti zastopnik oz. njegov pooblaščenec, če ima taka pooblastila.Datum objave: 27.01.2021   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšne so čelne stene v sosednjih objektih, v katerih se izvajajo preboji (Sklop 1). Ali je količina ustrezna obračunska enota v m3, ali gre morda za kose?

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Preverili smo popis del kjer nismo našli postavke, ki jo omenjate. Pri postavki 16 "Izdelava prebojev v čelni fasadni steni sosednjih skladišč (v osi 2 in 8), ki so potrebni zaradi nameščanja čelnih pločevin na notranjo stran AB stebrov, dim. utora 50*100*30 cm" je v popisu del količina kos.

Stene so iz betonskih zidakov s horizontalnimi AB vezmi.Datum objave: 27.01.2021   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Za sledečo postavko sklop1-EI dela št.40.
Tesnenje prehodne odprtine med NN stikliščem in skladiščem 32D, med skladiščem 32D in skladiščem 32E in med skladiščem 32E-požarni sektor1 in skladičem 32E- požarni sektor 2 z vrečkami z toplotno ekspanzijskim negorljivim materialom FB 249 (50,8 x 101,6,4 x 228,6 mm) in s protipožarnim kitom Moladable Putty+ "3M".

Kolikšna je velikost odprtine?
Kolikšna je požarna zahteva?
Kakšen tip inštalacije bo potekal skozi odprtino?

Hvala
Lep pozdrav

ODGOVOR
Razpisu je priložena tehnična dokumentacija PZI, iz katere je razvidno, katere instalacije potekajo skozi omenjene preboje.
Prav tako so v požarni študiji, ki je priložena PGD dokumentaciji, označeni požarni sektorji in požarne zahteve.
Ponudnikom je omenjena dokumentacija na razpolago v celoti na portalu.
Datum objave: 29.01.2021   09:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosimo naročnika, da popravi 25.člen vzorca pogodbe, kjer predvideva 75 dnevni plačilni rok, na 30 dnevni plačilni rok, ki ga uporablja večina trgovcev pri katerih izvajalci nabavljamo material. Kar pomeni, ko nabavimo material in ga vgradimo in šele konec meseca izstavimo situacijo se moramo zadolžiti na bankah.
Poleg tega plačilo delavcem je potrebno izvesti npr. v sredini meseca za pretekli mesec, torej le 15 dni po potrjeni situaciji, kar pomeni, da se je za drugi del do vašega nakazila zadolžiti na bankah.

hvala

ODGOVOR
Naročnik ima pri vseh JN določen 75 dnevni plačilni rok, zato tudi pri tem JN ne bo spremenil plačilnega roka, navedenega v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 29.01.2021   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Za prvi razpis v 2021 bi lahko uvedli spremembo plačilnega roka.
Potrebno je le začeti :)

lp

ODGOVOR
Naročnik ne bo spremenil plačilnih rokov.Datum objave: 02.02.2021   13:55
VPRAŠANJE
Pozdrav,

V požarnem elaboratu zahtevate požarno zaščito R60, ki pa lede na geometrije in debelino cevi samo 4 mm ne bo morala biti dosežena.
Prosimo popravite.

Ravno tako morate podati natančnejšo zahtevo po izvedbi AKZ zaščite z navedbo standarda EN ISO 12944 ter izborom korozivnega razreda, ki za sabo določa tudi garancije, stanja v katerih se zahteva obnova in tako dalje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Zahtevna požarna odpornost 60 min se doseže s protipožarnim obrizgom kot je navedeno v popisu in je neodvisna od debeline sten cevi.

Korozijski razred v skladu s SIST EN ISO 12944 je C4.

Datum objave: 02.02.2021   15:22
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne pogoj vrednosti posla v višini vsaj 500.000,00 EUR, saj so v zadnjih destih leti vrednosti jekla zelo varirale, zato vrednost posla ni pokazatelj realnih cen.
Menimo, da se s kumulativno postavljenimi zahtevami, kot jih je postavil naročnik povsem zadosti njegovim kumulativno postavljenim zahtevam.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo v kateri je dopolnil zahteve glede referenc. V kolikor vam višina posla ne odgovarja nam podajte konkreten predlog glede minimalne višine.Datum objave: 02.02.2021   15:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede zahtevanih referenc imamo naslednje vprašanje :

Zahteva naročnika je, da je ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel vsaj dva (2) istovrstna posla kot jih prevzema v ponudbi, in v višini vsaj 500.000EUR brez DDV, izgradnja/rekonstrukcija objekta, pri katerem morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
-skupna tlorisna površina objekta mora znašati vsaj 1.000 m2,
-razpon nosilne konstrukcije je vsaj 20m,
-nosilna konstrukcija objekta je jeklena

Iz pogoja skupne tlorisne površine objekta izhaja, da je moral ponudnik v preteklosti že izdelati jekleno nosilno konstrukcijo za (industrijski) objekt, čeprav jeklena nosila konstrukcija ni vezana izključno le na industrijske objekte (skladišča ali hale) ali stanovanjske objekte, pač pa se uporablja za gradnjo tudi veliko bolj zahtevnih in kompleksnih gradbeno inženirskih objektov, kjer pa merilo ni površina objekta pač zahtevnost gradnje (npr. večji razpon med podporami).

Zato glede na postavljen pogoj skupne tlorisne površine objekta menimo, da je le-ta postavljen preozko in neupravičeno omejuje konkurenco. Naročnika prosimo, da pogoj glede skupne tlorisna površina objekta umakne, saj se uspešnost izvedbe jeklene nosilne konstrukcije ne izkazuje s tlorisno površino že zgrajenega ali rekonstruiranega objekta, pač pa zahtevnostjo same gradnje objekta z jekleno nosilno konstrukcijo ter zahtevah po izvedbenem razredu. Oziroma predlagamo, da se poleg zahteve po skupni tlorisni površini objekta, ki mora znašati vsaj 1.000 m2, doda zahteva da mora referenčni objekt glede na namen uporabe objekta ustrezati zahtevnemu gradbeno inženirskemu objektu po Uredbi o razvrščanju objektov.


ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo v kateri je dopolnil zahteve glede referenc.


Datum objave: 02.02.2021   15:23
VPRAŠANJE
Kar zadeva zahteve po referenci, prosimo naročnika, da omogoči, da se reference izpolnijo z več referenčnimi deli, saj z zahtevo po kumulativni izpolnitvi, je kriterij nerealen in ne spodbuja h konkurenci ampak omejuje konkurenco.

Torej, če ima izvajalec ključavničarskih del 2 referenčni deli objekta z več kot 1000 m2 (npr. 2500 ali 3000 m2) in 2 referenčni deli konstrukcije razpona več kot 20 m (npr. most 45 m, ipd.) se mu mora priznati tehnična sposobnost oziroma referenca. Kriterij 500.000 EUR je nerealen za zahtevo po 1000 m2 ampak kvečjemu se sklada z zahtevo za objektu 5000 m2. Kako je projektant določil vrednost 500.000,00 EUR? Vrednost konstrukcije v vašem primeru ni niti 1/2 tega zneska.

Smatramo, da je prav, da se zahteva reference ustrezno spremeni, da omogoča zdravo konkurenco, ker vaš pogoj to omejuje.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo v kateri je dopolnil zahteve glede referenc.


Datum objave: 02.02.2021   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi razširitve kroga potencialnih ponudnikov naročniku predlagamo, da omili oziroma spremeni pogoj v 3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost in sicer da za ponudnika zahteva:


1. Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel en (1) istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi, in v višini vsaj 500.000 EUR brez DDV.

Za uspešno izveden istovrsten posel šteje izgradnja/sanacijo/rekonstrukcija objekta, pri katerem morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
- skupna tlorisna površina objekta mora znašati vsaj 1.000 m2,
- razpon nosilne konstrukcije je vsaj 20m,
- nosilna konstrukcija objekta je jeklena.

2. Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel en (1) posel, ki je zajemal izgradnjo/sanacijo/rekonstrukcijo kovinske konstrukcije, pri katerem morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- razpon nosilne konstrukcije je vsaj 20m,
- nosilna konstrukcija objekta je jeklena.

3. Ponudnik, partner v skupnem nastopu, ali podizvajalec je v obdobju od 1.1.2008 dalje uspešno izvedel vsaj en (1) istovrstni posel, vezan na izvajanje elektroinstalacijskih del v skupni višini vsaj 25.000,00 EUR brez DDV.


Zaradi razširitve kroga potencialnih ponudnikov naročniku predlagamo, da omili oziroma spremeni pogoj v 3.1.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost in sicer da za kader zahteva:

Zagotovljen mora biti ustrezen kader in sicer oseba, ki mora izpolnjevati kriterije, navedene pod točko 1. ali 2., ter še kader pod točko 3.

1. Zagotovljen mora biti vodja del za vodenje celotne gradnje, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:
- strokovna izobrazba iz področja gradbeništva,
- znanje slovenskega jezika najmanj stopnja B2 po enotnem evropskem okviru,
- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,
- vpisan je v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj enkrat (1) kot odgovorni vodja del po ZGO-1 ali vodja del po Gradbenem zakonu vodil dela za istovrstni posel kot je naveden v pogoju za Reference tč.1 ali tč.2.2. Zagotovljen mora biti vodja del s področja elektrotehnike, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:
- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,
- vpisan je v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
- v obdobju od 1.1.2008 je vsaj enkrat (1) kot odgovorni vodja posameznih del po ZGO-1 ali vodja del s področja elektrotehnike po Gradbenem zakonu vodil dela za istovrstni posel kot je naveden v pogoju za Reference tč.3.

3. Zagotovljen mora biti vodja del s področja strojništva, ki mora izpolnjevati sledeče kriterije:
- strokovna izobrazba iz področja strojništva;
- izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu za vodjo del za zahtevne objekte,
- vpisan je v imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije pod Vz vodja del (Vz - vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta) ali v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije,

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je objavil dopolnjeno razpisno dokumentacijo v kateri je dopolnil zahteve glede referenc.


Datum objave: 02.02.2021   16:10
Objavili smo dopolnjeno razpisno dokumentacijo. Vsi dodatni popravki so označeni z modro barvo.

Datum objave: 05.02.2021   09:46
Dopolnili smo razpisno dokumentacijo. Vsi dodatni popravki so označeni z zeleno barvo.