Dosje javnega naročila 000172/2021
Naročnik: SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Izbor strokovnjakov za razvoj medstebrnih projektnih idej v okviru strategije Evropske unije za jadransko-jonsko makroregijo - Facility Point Plus
ZJN-3: Odprti postopek

JN000172/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN000172/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.02.2021
JN000172/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000172/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2021
JN000172/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000172/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 010-018650
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lucija Ogrinc
lucija.ogrinc@gov.si
+386 14003607

Internetni naslovi
http://www.svrk.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382204/RD_objavljena.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23529
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbor strokovnjakov za razvoj medstebrnih projektnih idej v okviru strategije Evropske unije za jadransko-jonsko makroregijo - Facility Point Plus
Referenčna številka dokumenta: JN 14/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet: Izbor strokovnjakov za razvoj medstebrnih projektnih idej v okviru strategije Evropske unije za jadransko-jonsko makroregijo - Facility Point Plus. Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz razpisne dokumentacije iz dela II. SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, vzorca pogodbe ter drugih dokumentov, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 295.081,98 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt STETAI; TSG 2 (podskupina "Energetska omrežja") in TSG 4;
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Projekt STETAI; TSG 2 (podskupina "Energetska omrežja") in TSG 4;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt "Using high quality research to strengthen Dialogue and institutional Capacities for effective implementation of Marine Spatial Planning (Pomorsko prostorsko načrtovanje, v nadaljevanju MSP) /
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Projekt "Using high quality research to strengthen Dialogue and institutional Capacities for effective implementation of Marine Spatial Planning (Pomorsko prostorsko načrtovanje, v nadaljevanju MSP) / Integrated Coastal Zone Management (Integralno upravljanje obalnih območij, v nadaljevanju ICZM)"; TSG 1 in TSG 3;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt WAI-TP; TSG 1 in TSG 2 (podskupina "Transport");
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Projekt WAI-TP; TSG 1 in TSG 2 (podskupina "Transport");
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt ADRIONCYCLETOUR; TSG 2 (podskupina "Transport") in TSG 4;
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Projekt ADRIONCYCLETOUR; TSG 2 (podskupina "Transport") in TSG 4;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt BLUECULTURE; TSG 1 in TSG 4;
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: Projekt BLUECULTURE; TSG 1 in TSG 4;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Projekt ADRIONnet; TSG 3 in TSG 4
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: Projekt ADRIONnet; TSG 3 in TSG 4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 49.180,33 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Proračunska postavka št. 170217 - Evropsko teritorialno sodelovanje-14-20-Facility Point Plus-EU, NRP 1541-17-8001.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji so navedeni vsi pogoji (v točki 9 razpisne dokumentacije) in merila (v točki 10 razpisne dokumentacije).

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2021   10:10
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Kotnikova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   10:31
Naročnik razume da potencialni ponudnik sprašuje ali zna priti do konflikta interesov, v kolikor bi izbrani ponudnik s projektom, ki bo rezultat tega javnega naročila, kandidiral na javnem razpisu. Naročnik meni, da v tem primeru ne moremo govoriti o konfliktu interesov. Izbrani ponudnik, za posamezni sklop tega javnega naročila, bo lahko konkuriral kot gospodarski subjekt na kasnejša javna naročila (npr. vrednotenja), vendar bo moral zagotoviti, da oseba/-e, ki bodo razvile medstebrne projektne ideje v okviru strategije Evropske unije za jadransko-jonsko makroregijo - Facility Point Plus, kasneje ne bodo sodelovale pri izvedbi predmeta del v okviru novega javnega naročila (npr. vrednotenja)."


Datum objave: 03.02.2021   16:43
Vprašanja z dne 03. 02. 2021, 07:36 / Questions of 03. 02. 2021, 07:36

1. ) Merilo kvalitete ponudnika je nejasno definirano in dopušča možnost različne interpretacije. Zanima nas kako naročnik tolmači medsektorski projekt na transnacionalnem/medregionalnem nivoju? / The quality measure of the provider is vaguely defined and allows for different interpretations. We are interested in Contracting authoritys interpretation of the cross-sectoral project at a transnational/interregional level?

2.) V vzorcu pogodbe je čas izvedbe 6 mesecev. V tem času je nemogoče kvalitetno zaključiti vse aktivnosti znotraj posameznega sklopa javnega naročila zato naprošamo, da se obrazec pogodbe spremeni tako, da se podaljša rok za izvedbo aktivnosti vsaj do 31.12.2021. / The duration of the model contract shall be 6 months. During this time it is impossible to complete all activities within a specific lot of the conract, so we ask that the contract form be changed to extend the deadline for the performance of the activities until 31.12.2021.

3.) Predmetno javno naročilo je razdeljeno na sklope, kar bo posledično privedlo, da bodo lahko izbrani različni izvajalci. V primeru naknadne naročnikove želje oz. potrebe po sodelovanju različnih izvajalcev na različnih sklopih bo naročnik prevzel usklajevanje med različnimi izvajalci? / The contract is divided into lots, which will consequently lead to the selection of different contractors. In the case of a subsequent contracting authoritys wish or the need for the participation of different contractors on different lots, will the contracting authority undertake coordination between different contractors?


Odgovori na vprašanja z dne 03. 02. 2021, 07:36 / Answers to Questions of 03. 02. 2021, 07:36

1. Medsektorski projekt na transnacionalnem,/medregionalnem nivoju je projekt ki naslavlja temo vsaj dveh sektrojev kot npr.: turizem-transport, raziskave-prenos v gospodarstvo, obnovljivi viri-kulturna dediščina. Transnacionalno/medregionalno so projekti ki so izvedeni v transnacionalnih ali medregionalnih programih. / A cross-sectoral project on a transnational,/ interregional level is a project addressing at least two sectors such as: Tourism-transport, research-transfer to the economy, renewable resource-cultural heritage. Transnational/interregional projects are implemented in transnational or interregional programmes.

2. Kot izhaja iz dokumentacije se bo naročilo financiralo in izvajalo iz delovnega sklopa 1 podpora makroregionalnim medstebrnim projektom v okviru projekta Dodatna podporna točka, za katerega je SVRK prejel nepovratna sredstva s strani Evropske unije. Skladno s pogodbo za financiranje projekta je v projektu določena časovna dinamika aktivnosti, zato mora ponudnik načrtovati delo na način, da lahko zagotovi zaključek aktivnosti v obdobju 6 mesecev. V vzorcu pogodbe ostane nespremenjena dikcija "Dela se pričnejo izvajati z dnem obojestranskega podpisa te pogodbe za obdobje 6 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe." / As is apparent from the documentation, the contract will be financed and implemented through Work Package 1: Support for the development of cross-pillar macro-regional projects - under the Facility Point Plus project, for which the GODC has received grants from the European Union. In accordance with the contract for the financing of the project, the project determines the time dynamics of the activity, so the tenderer must plan the work in such a way as to ensure the completion of the activity within a period of 6 months. The wording in the model contract remains the same: the Works shall start on the date of the mutual signature of this contract for a period of 6 months from the mutual signature of the contract.

3. V primeru, da se pojavi potreba po usklajevanju različnih izvajalcev, bo naročnik prevzel koordinacijo izvajalcev. Pri tem mora seveda izvajalec zagotoviti kvalitetno, strokovno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe. / Should there be a need for coordination between different operators, the contracting authority will take over the coordination of the contractors. The contractor must, of course, ensure the quality, professional and timely execution of the subject of the contract.


Vprašanje z dne 15. 01. 2021, 09:07 / Question of 15. 01. 2021, 09:07

Ali bodo strokovnjaki, ki bodo izvedli to javno naročilo in bi njihovi izdelki predstavljali osnovo za druga javna naročila, lahko sodelovali kot izvajalci v teh drugih javnih naročilih (konflikt interesov)? / Will the experts carrying out this procurement and their products form the basis for other procurements be able to participate as contractors in these other public procurement (conflict of interests)?


Odgovor na vprašanje z dne 15. 01. 2021, 09:07, objavljen v slovenskem jeziku dne 19. 01. 2021, 10:31 / Answer to question of 15. 01. 2021, published in Slovenian language on 19. 01. 2021, 10:31

Naročnik razume da potencialni ponudnik sprašuje ali zna priti do konflikta interesov, v kolikor bi izbrani ponudnik s projektom, ki bo rezultat tega javnega naročila, kandidiral na javnem razpisu. Naročnik meni, da v tem primeru ne moremo govoriti o konfliktu interesov. Izbrani ponudnik, za posamezni sklop tega javnega naročila, bo lahko konkuriral kot gospodarski subjekt na kasnejša javna naročila (npr. vrednotenja), vendar bo moral zagotoviti, da oseba/-e, ki bodo razvile medstebrne projektne ideje v okviru strategije Evropske unije za jadransko-jonsko makroregijo - Facility Point Plus, kasneje ne bodo sodelovale pri izvedbi predmeta del v okviru novega javnega naročila (npr. vrednotenja). / The Contracting Authority understands that a potential tenderer asks whether there is a conflict of interest in the event that the successful tenderer would compete with the project resulting from this procurement. In this case, the contracting authority considers that there is no conflict of interest. The successful tenderer, for each lot of this contract, will be able to compete as an economic operator on subsequent public procurement (e.g. evaluations), but will have to ensure that the person(s) who develop the cross-pillar project ideas within the framework of the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Macroregion Facility Point Plus do not subsequently participate in the execution of the subject of the work under the new procurement (e.g. evaluation).

Datum objave: 17.02.2021   08:42
Vprašanja z dne 09. 02. 2021, 10:30 / Questions of 09. 02. 2021, 10:30

Prosimo za pojasnilo, kdo je naročnik pri navedbi referenčnih projektov čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja? Ali je to organ upravljanja tako v primeru, če je bil ponudnik vodilni partner projekta kot v primeru, če je bil partner projekta? / Please clarify who is the contracting authority when listing reference projects for cross-border and transnational cooperation? Is this the managing authority both if the tenderer was the lead partner of the project and if it was a project partner?

Če je naročnik organ upravljanja, kdo je odgovorna oseba naročnika, ki naj podpiše obrazec Potrdilo naročnika - je lahko to vodja skupnega sekretariata ali mora biti direktor/vodja organa upravljanja? / If the contracting authority is the managing authority, who is the responsible person of the contracting authority to sign the Contracting Authority's certificate form - can this be the head of the joint secretariat or must he be the director / head of the managing authority?


Odgovori na vprašanja z dne 09. 02. 2021, 10:30 / Answers to Questions of 09. 02. 2021, 10:30

V primeru, da je ponudnik vodilni partner, je naročnik tista institucija (npr. ministrstvo, vladna služba, etc), ki opravlja vlogo Organa upravljanja in s katerim je podpisana pogodba o sofinanciranju. Ko je ponudnik projektni partner in je pravna podlaga partnerski sporazum, je naročnik vodilni partner. / In the case that the tenderer is the Lead partner, the Contracting Authority is an institution (e.g. ministry, governmental office,...), which has a role of the Managing Authority, with which the Subsidy contract for co-financing has been signed. In the case that tenderer is a Project partner and the legal basis is a Partnership agreement signed, the Contracting Authority is the Lead partner.

Referenčno potrdilo podpiše zakoniti zastopnik ali oseba po pooblastilu zakonitega zastopnika naročnika. / The reference certificate shall be signed by the legal representative or person delegated by the legal representative of the Contracting Authority.