Dosje javnega naročila 000254/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za obdobje 4 let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.217.516,39 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000254/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN000254/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2021
JN000254/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN000254/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.04.2021
JN000254/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2021
JN000254/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.07.2021
JN000254/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 22.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000254/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 013-028120
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

TURIZEM LJUBLJANA
Krekov trg 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382404/razpisna_dokumentacija_(k).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23618
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 430-2128/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za obdobje 4 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 1: čiščenje prostorov Mestne občine Ljubljana (razen prostorov Službe za lokalno samoupravo) in Javnega zavoda Turizem Ljubljana
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana za obdobje 4 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere pri ponudniku10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 2: čiščenje prostorov Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazno čiščenje prostorov Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana za obdobje 4 let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
delovne razmere pri ponudniku10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
določeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
določeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2021   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 2. 2021 in se bo izvedlo ob 10.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2021   12:51
Številka: 430-2128/2020-7
Oznaka JN: 7560-20-210071
Datum: 27. 1. 2021


ZADEVA: Odgovori na vprašanja


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana« številka objave JN000254/2021-B01, objavljeno dne 19. 1. 2021 in v Uradnem listu EU, številka objave 2021/S 013-028120, objavljeno dne 20. 1. 2021, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:

1. Vprašanje:
Pozdravljeni,
v kolikor se prijavljamo na oba sklopa nas zanima:
- ali lahko priložimo samo eno referenco za 30.000m2 (seštevek kvadratur za sklop 1 (20.000m2 in sklop 2 (10.000m2) in
- ali priložimo samo eno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 12.500 (seštevek za sklop 1 - 10.000 in sklop 2 - 2.500)

Odgovor:
Da, lahko predložite eno referenco za oba sklopa, ki ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in eno bančno garancijo v višini, ki ustreza zahtevi iz razpisne dokumentacije za oba sklopa.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Posredovano:
- Portal javnih naročil


Datum objave: 03.02.2021   09:59
Številka: 430-2128/2020-8
Oznaka JN: 7560-20-210071
Datum: 3. 2. 2021


ZADEVA: Odgovori na vprašanja


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »okolju prijazno čiščenje za potrebe Mestne občine Ljubljana in Javnega zavoda Turizem Ljubljana« številka objave JN000254/2021-B01, objavljeno dne 19. 1. 2021 in v Uradnem listu EU, številka objave 2021/S 013-028120, objavljeno dne 20. 1. 2021, prejeli naslednje vprašanje potencialnega ponudnika:


1. Vprašanje:
Spoštovani, vljudno prosimo za vaša pojasnila:
1. V primeru, da je bančno oziroma kavcijsko zavarovanje resnosti ponudbe digitalno podpisano, ali ga moramo kljub temo poslati po pošti tako, da ga prejmete do roka, predvidenega za oddajo ponudb?
2. Ali priložimo ločena seznama kadrov (priloga 5/2) za posamezna sklopa v primeru, da oddamo ponudbo za oba sklopa?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni.

Odgovor:
1. V razpisni dokumentaciji na strani 31 je navedeno: »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko predloženo tudi le v elektronski obliki (v sistemu e-JN), če je veljavnost le-tega možno elektronsko preveriti in njegovo morebitno unovčenje ni vezano na original dokument v papirni obliki.
2. Da.


2. Vprašanje:
Spoštovani,
1. Naročnika prosimo, če lahko umakne zahtevo po fiksnosti cen za celotno pogodbeno obdobje (48 mesecev). V večletnih pogodbah je namreč praksa, da se cena lahko uskladi skladno s spremembo višine minimalne plače, vsaj za del, ki obsega strošek dela. V trenutni negotovi situaciji je nemogoče predvideti višino minimalne plače čez npr. 3 leta.

2. Delavci, ki bodo izvajali storitve čiščenja praviloma ne bodo dosegali polne delovne mesečne obveze. Glede na navedeno pričakujemo večjo fluktuacijo, zato prosimo naročnika, da umakne zahtevo po stalnosti kadrovske zasedbe.

Odgovor:
1. V okvirnem sporazumu je v 9. členu navedeno: »Cene storitev, določene v tem členu in ponudbi izvajalca so fiksne za prvo leto trajanja pogodbe.« in v 11. členu »Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cen storitev se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

Glede na navedeno se popravi besedilo na strani 18 in sicer se briše: Cene morajo biti fiksne za celoten čas trajanja pogodbe.
in po novem glasi: Cene storitev so fiksne za prvo leto trajanja pogodbe.

2. S tem odgovorom naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na strani 21 in sicer 5. odstavek točke 4. zahteve naročnika v zvezi z delavci čistilci in se po novem glasi:
»Ponudnik se zavezuje, da bo zagotovil stalnost kadrovske zasedbe, razen v primeru odsotnosti ( npr. bolniška, letni dopust, menjava delovnega mesta, itd.). Vsi delavci izvajalca, ki opravljajo storitve čiščenja na lokacijah naročnika, morajo imeti znanje slovenskega jezika vsaj na osnovni ravni.

V primeru fluktuacije mora ponudnik zagotoviti kader, s katerim bo ves čas izvajanja pogodbe izpolnjeval merilo najmanj v odstotku iz osnovne ponudbe, kar je tudi določeno v 13. členu okvirnega sporazuma:
- v primeru zamenjave oseb, ki jih je izvajalec nominiral v ponudbi in s tem prejel točke po merilu »delovne razmere pri ponudniku«, ker opravljajo delo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, bo o zamenjavi teh oseb nemudoma obvestil naročnika in mu obenem predložil zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogoja po merilu »delovne razmere pri ponudniku« za novo predlagano osebo;
- izpolnjeval merila, opredeljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ves čas trajanja pogodbe in ob morebitnem pozivu naročnika predložil ustrezna dokazila;«


3. vprašanje:
Pozdravljeni,
1. Pri opisu del za Turizem Ljubljana je navedeno, da se prostori TIC informacijska pisarna, TIC trgovina, čajna kuhinja in Informacijska pisarna STIC, čajna kuhinja, sanitarije, čistijo dnevno, 7 dni v tednu. Ali razumemo pravilno da se samo navedeni prostori čistijo 7 dni v tednu ostali prostori Turizma Ljubljana 5 dni v tednu?

2. V letnem čiščenju je zajeta tudi demontaža, montaža in pranje zaves (navadnih in lamelnih). Prosimo za podatek o kvadraturi lamelnih zaves. Prosimo tudi za pojasnilo ali pričakujete, da se jih snema in ponovno obeša. Po dosedanjih izkušnjah pri raznih naročnikih pri lamelnih zavesah zaradi dotrajanosti pogosto pride do poškodb. Kdo krije strošek popravila lamelnih zaves v tem primeru?

Odgovor:
1. Naročnik s tem odgovorom popravlja razpisno dokumentacijo v delu zahtev pogostosti čiščenja na lokaciji STIC Krekov trg.
Prostori TIC na Adamič Lundrovem nabrežju se čistijo vsak dan, 7 dni v tednu, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Prostori STIC na Krekovem trgu pa se čistijo vsak delovni dan, torej 5 dni v tednu (od ponedeljka do petka).

2. Približna kvadratura lamelnih zaves znaša za sklop 1 - 960 m², sklop 2 pa 473 m². V razpisni dokumentaciji so navedene zahteve naročnika v zvez s tehnologijo čiščenja. Naročnik pričakuje, da se zavese snemajo in ponovno obešajo. Strošek popravila poškodovanih zaves med izvajanjem storitev je na strani izvajalca.


4. vprašanje:
Pozdravljeni,
1. Glede izvajanja storitev, so opredeljene samo začetne ure prihodov, po posameznih dnevih. Prosimo, če lahko opredelite tudi končno uro, ko mora delavec zapustiti delovišče. Zanimajo nas torej točni prihodi in odhodi, v kolikor so le ti omejeni, po posameznih lokacijah.

2. Pri čiščenju pisarniških prostorov je naveden naslednji pričetek dela: ponedeljek ob 15.00 uri, sreda ob 16.00 uri ter petek ob 14.00 uri. Zanima nas ali lahko z delom pričnemo že ob 14.00 uri, saj opis del zajema tudi čiščenje okolice, ki ga lahko opravimo pred čiščenjem pisarniških prostorov.

3. Ali je mogoče, da se režim čiščenja znotraj enega objekta za pisarniške prostore, ki se čistijo 3x tedensko prilagodi, tako, da se ne izvajajo vsi samo na dneve ponedeljek, sreda, petek, ampak tudi na npr. torek, četrtek, sobota (ali druge ustrezne kombinacije)?
Hvala za odgovore.

Odgovor:
1. Ure prihoda in odhoda je za vse objekte za sklop 1 enaka. Začetek je napisan v 2. točki konča se pa do 22:00 ure, saj tako tudi načrtovano koliko lahko počisti ena čistilka v 8 urah. Začetek in konec je enak tudi za čiščenje okolice.
Ura prihoda in odhoda za sklop 2 se prilagodi delovnemu času od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro.

2. Dnevi in ure so določeni in se ne spreminjajo.

3. Dnevi so določeni in se ne spreminjajo, ker so objekti med vikendi in prazniki zaprti.


5. vprašanje:
Spoštovani,
Vljudno vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
1. Ali se bo za izračun točk po merilu delovne razmere pri ponudniku upoštevalo samo navedenih 6 delavcev, kot je nastavljena tabel v prilogi 5/2?

2. Prosimo za obrazložitev izračuna točk po merilu delovne razmere pri ponudniku na konkretnem primeru. Npr. da je za izvajanje storitev potrebnih 20 delavcev, ponudnik jih navede in predloži dokazila za 19 zaposlenih za nedoločen čas, ter 1 za določen čas. Koliko točk dobi ponudnik?

3. Ali v prilogi 5/2 navedemo in priložimo dokazila za samo 6 delavcev (toliko je vrstic v tabeli), ali moramo tabelo ustrezno kopirati, ter navesti vse delavce, s katerimi bomo izvajali storitve (npr. 20)? Prosimo za jasen odgovor.
Hvala.

Odgovor:
1. Ne, za izračun točk se bo upoštevalo število delavcev, ki jih boste navedli in seveda predložili ustrezna dokazila. V tabeli priloga 5/2 lahko dodate vrstice ali priložite več prilog 5/2.

2. V razpisni dokumentaciji na strani 30, točka b) izračun točk po merilu delovne razmere pri ponudniku je navedena formula, pa kateri se izračuna število točk:
Naveden primer: storitev bo izvajalo 20 delavcev, od tega 19 zaposlenih za nedoločen čas.
% PoZNDČ= Xndč/Xvsi * 100, pri čemer je:
% PoZNDČ = odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas
Xndč = število nominiranih delavcev, zaposlenih na dan oddaje ponudbe pri obravnavanem ponudniku za nedoločen čas
Xvsi = število vseh nominiranih delavcev, ki bodo izvajali storitev

Izračun: % PoZNDČ= 19/20 * 100 = 95%

Iz tabele izhaja, da v kolikor je odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas 95%, ponudnik prejme 10 točk.

S tem odgovorom naročnik spreminja razpisno dokumentacijo na strani 30, v poglavju Merila, točka b) izračun točk po merilu delovne razmere pri ponudniku in sicer 1. odstavek:

»Naročnik bo točkoval ponudbe gospodarskih subjektov z ugodnejšimi delovnimi razmerami, na podlagi odstotka nominiranih kadrov v ponudbi, ki so zaposleni pri gospodarskem subjektu na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Ponudnik v ponudbi (priloga 5/2: Seznam kadrov) opredeli osebe, ki bodo izvajale storitev rednega čiščenja na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ter skupno številko vseh oseb, ki bodo izvajale storitev rednega čiščenja pri naročniku (upoštevajoč zahteve iz razpisne dokumentacije).
Najvišje število točk je 10, oziroma sorazmerno manj, glede na odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, kot izhaja iz spodnje tabele.
Pri tem merilu se upošteva le nominiran kader, ki je na dan oddaje ponudbe zaposlen pri ponudniku na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ter za katerega je ponudnik predložil ustrezna dokazila.
Pri tem merilu se upošteva zgolj status zaposlenih pri ponudniku oz. seštevek pri vseh partnerjih v primeru skupne ponudbe. Status čistilcev pri morebitnih podizvajalcih se ne upošteva.«

3. Tabelo ustrezno kopirajte oziroma dodajte vrstice in opredelite osebe, skladno z navodili priloge 5/2:
- Ime in priimek oseb, ki bodo pri naročniku izvajale storitev rednega čiščenja s pogodbo o zaposlitvi pri ponudniku ali partnerjih v skupni ponudbi za nedoločen čas
- Skupno število delavcev, ki bodo izvajali storitve čiščenja pri naročniku
- Odstotek nominiranega kadra s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.


6. vprašanje.
Spoštovani,
prosimo za obrazložitev oz. pravno podlago, na katero se navezuje drugi odstavek 2. točke poglavja Razlogi za izključitev, na strani 24. razpisne dokumentacije. Po naših podatkih se drugi odstavek 38. člena navezuje na javno naročanje gradenj.
Prosimo za potrditev, da bo naročnik dopustil popravni mehanizem, po oddaji ponudbe, kot navajate v razpisni dokumentaciji.

Odgovor:
Da, naročnik bo dopustil popravni mehanizem.


Skladno s podanimi odgovori, bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Alenka Mihelčič
Tadeja Möderndorfer, Vodja službe


Posredovano:
- Portal javnih naročil