Dosje javnega naročila 000257/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava plenic in pripadajočih pripomočkov za nego vrtčevskih otrok za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN000257/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN000257/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN000257/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2021
JN000257/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000257/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 013-027146
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ČRNUČE
Dunajska cesta 400
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC LEDINA
Čufarjeva ulica 14
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC NAJDIHOJCA
Gorazdova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC MIŠKOLIN
Novo Polje, cesta VI 1
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Parmska cesta 41
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VODMAT
Korytkova ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

VRTEC VRHOVCI
Vrhovci, cesta XIX 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382481/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19690
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava plenic in pripadajočih pripomočkov za nego vrtčevskih otrok za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-1991/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33750000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so plenice za vrtčevske otroke in pripadajoči proizvodi.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33750000
33751000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana - enote vrtcev, vključenih v skupno javno naročilo
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so plenice za vrtčevske otroke in pripadajoči proizvodi, za vključene naročnike, za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.02.2021   09:00

Dodatne informacije:
Postopek javnega naročila, na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) izvaja Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija
+386 13064442
+386 13061206
http://www.ljubljana.si
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.01.2021   15:50
1. Vprašanje:
Spoštovani naročnik,

Pri otroških plenicah se zahteva beljenje s tehnologijo ECF -beljenje brez elementarnega klora.
Vendar pa pri ECF beljenju celuloza še vedno vsebuje določeno količino klorovih organskih spojin.
Klorove spojine imajo dokazan vpliv na mutagenost in rakotvornost.
Torej v ECF beljenju imamo kemične dejavnike, ki spreminjajo genski material in dokazano povzročajo raka.
Otroške pleničke so na koži ves čas, kar pomeni , da je ves čas izpostavljen rakotvornim elementom.
Na slovenskem trgu so v ponudbi tudi pleničke beljene z TCF postopkom, kjer se beljenje izvaja brez klora.
S tem postopkom pridobljena celuloza ne vsebuje nobenih klorovih spojin.
Pri tako velikem javnem naročilu pogrešamo strožje zahteve pri tehničnih specifikacijah, sploh ker se ve, da je pojav kontaktnega in atopičnega dermatitisa pri otrocih v porastu.

Prosimo naročnika, da se ECF beljenje zamenja z TCF ( total clor free) beljenjem, zaradi zdravja otrok in negativnih ekoloških vplivov , ki jih povzroča ECF postopek beljenja.

Za razumevanje in posluh se vam zahvaljujemo!

Odgovor:
Ponudnik lahko ponudi tudi plenice beljene s postopkom TCF.
Naročnik ne bo spreminjal postavljenih zahtev v obrazcu popis blaga.


Datum objave: 11.02.2021   15:05
2. Vprašanje:
Spoštovani,
naročnike sprašujemo, kako bo potekalo vzorčenje plenic. Realno bi bilo, da vsak vrtec opravi testiranje za sebe in da teste opravljajo neodvisni ljudje. Poraja se nam dvom, glede objektivnega testiranja. Kje bo možno dobiti rezultate analiz?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (str. 11 in 12) zavedel način testiranja vpojnosti plenic. Komisija bo rezultate testiranja zapisala v zapisnik. Rezultati testiranja bodo razvidni v odločitvi o oddaji naročila.

3. Vprašanje
Pozdravljeni,
Proizvajalci nenehno izboljšujejo kvaliteto pleničk in hkrati spreminjajo tudi pakiranja. Naročnika sprašujemo, če lahko pod zap.št.1 ponudimo pleničke, katerih max.velikost je 14 kg in pod zap.št.2 max.velikost 18.
Hvala.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik spreminja zahteve pri artiklu pod zap. št. 1 iz: za težo otroka od minimalno 7 kg - 8 kg in maximalno 16 kg -18 kg, na: za težo otroka od minimalno 7 kg - 9 kg in maximalno 14 kg -18 kg.
Naročnik spreminja zahteve pri artiklu pod zap. št. 2 iz: za težo otroka od minimalno 11 kg - 12 kg in maximalno 22 kg - 25 kg, na za težo otroka od minimalno 10 kg - 12 kg in maximalno 18 kg - 25 kg.
Naročnik bo objavil popravek obrazca Popis blaga.

4. Vprašanje
Spoštovani,
Glede na to, da ves čas poudarjate, kako se trudite za dobro naših otrok, da vse poteka v smeri zadovoljstva tako staršev, kot tudi otrok, da se ekološko obnašate, da ste zelena prestolnica,.....vas prosimo za utemeljitev vašega negativnega odgovora z dne 28.1.2021.
S tako ohlapnimi in splošnimi opisi, boste žal šli dva koraka nazaj.....
lp

Odgovor:
Naročnik je že 28. 1. 2021 podal odgovor na 1. zastavljeno vprašanje, kjer je pojasnil, da ponudniki lahko ponudijo artikle pod zap. št. 1, 2 in 3 beljene po metodi TCF (minimalni standard), kot tudi po metodi ECF. Zahteve pri artiklih pod zap. št. 1, 2 in 3 naročnik ne bo spreminjal.

5. Vprašanje
Spoštovani,
podajamo pripombo glede na način prevedenega testiranja vpojnosti plenic:
Predlagana metoda testiranja vam ne bo dala zadostnih primerjav s pogoji in-vivo in sicer zaradi večjih količin porabljene tekočine v primerjavi z realnimi razmerami. Tveganje takšnega testiranja je, da ne boste pridobili objektivnih rezultatov, saj bo v pogojih, kot ste jih navedli, plenica izpostavljena bistveno bolj ekstremnim razmeram kot v realnih razmerah.
Dobavitelj predlaga metodo testiranja, ki jo uporablja akreditirani zunanji laboratorij - v primeru plenic je ena najboljši referenc laboratorij Hy-Tec v Nemčiji. Dobavitelj glede na to, da za testiranje (navedeno v razpisu) ne boste razpolagali z ustrezno opremo, predlaga uskladitev ml porabljene tekočine pri testiranju z Hy-Tec metodo (4 x 70 ml z 5 minutnimi pavzami med zlivanjem).
Lep pozdrav,
Vnaprej hvala

Odgovor:
Naročnik se zaveda dejstva, da obstajajo različne metode testiranja plenic, hkrati pa s strani regulatornih organizacij ni podana metoda, ki bi bila referenčna, zato se je naročnik odločil, da izdelke vseh ponudnikov testira po metodi, ki jo je navedel v razpisni dokumentaciji. Na ta način bodo vsi ponudniki obravnavani na enak način, kar je temelj postopkov pri javnem naročanju. Ponudniki so se s tem, ko so pristopili k pripravi ponudbe za to javno naročilo tega zavedali, zato naročnik od tega ne odstopa. Naročnik bo s testiranjem, ki ga je zavedel v RD in bo enak za vse ponudnike, preveril zahtevano minimalno vpojnost plenic.
Glede na navedeno pri presoji minimalne vpojnosti plenic naročnik ne bo upošteval s strani ponudnika predloženih drugih potrdil/dokazil, ki opredeljujejo vpojnost plenic (kot sicer izhaja iz Priloge 9 razpisne dokumentacije in navodil v Popisu blaga), ampak bo zahtevano funkcionalnost vpojnost plenic presojal po metodi, ki jo je opredelil v razpisni dokumentaciji.

6. Vprašanje
Spoštovani,
Vezano na postopek testiranja plenic imamo nekaj pripomb:
- podlaganje papirnate brisače pod pleničko; zračne pleničke odvajajo paro in toploto skozi polprepustno zunanjo folijo, kar pomeni , da se bo kondenz poznal na papirnati brisački, kar bo lahko narobe razumljeno, da plenička ni dovolj vpojna. Bolj smiselno bi bilo po 10 minutah s pap. brisačko testirati zgornji sloj vpojnega jedra, ker mora biti stična plast pleničke suha zaradi stalnega kontakta s kožo in preprečuje prekomerno vlažnost in draženje kože.( plenični izpuščaj)
-za test pleničk, bi bil bolj primeren ISO standard 11948-1-s katerim se testirajo ostali pripomočki za inkontinenco in je edini merodajni standard za določanje vpojnosti.
-3x200 ml je dnevna količina izločenega urina pri otrocih do 3 let starosti, nad to starostjo pa do 800 ml, kar pomeni, da je treba pleničko večkrat zamenjati.
Otroški urin ne izteka počasi , kot je opisano v postopku , zato je pomembna hitra absorbcija in disperzija tekočine po vpojnem jedru.
Prosim za odgovor glede testiranja.

Odgovor:
Naročnik ne odstopa od zahtev po minimalni vpojnosti plenic, niti ne od zavedenega načina testiranja.

Dodatno pojasnilo naročnika

Naročnik bo na podlagi odgovorov na vprašanja objavil popravek Popisa blaga.

Hkrati spreminja rok za predložitev ponudb, in sicer iz 18. 2. 2021 do 10:00 ure na 26. 2. 2021 do 10:00, ter termin odpiranja ponudb iz 18. 2. 2021 ob 10:01 na 26. 2. 2021 ob 10:01. Objavljen bo popravek dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila ( I. 13 Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb, I. 15. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb).