Dosje javnega naročila 000335/2021
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Storitve: Redno vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000335/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2021
JN000335/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2021
JN000335/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000335/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gregor Ivanušič
gregor.ivanusic@gov.si
+386 13697890

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23774
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2021
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redno vzdrževanje vojnih grobišč (košnja trave, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in žive meje, urejanje poti, idr.) v letu 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Nova Gorica in Tolmin
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 77300000
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje vojnih grobišč (košnja trave, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in žive meje, urejanje poti, idr.) v letu 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Kranj, Radovljica in za območje Kočevskega roga (UE Kočevje, Novo mesto in Črnomelj)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje UE Kranj, Radovljica in za območje Kočevskega roga (UE Kočevje, Novo mesto in Črnomelj)
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje vojnih grobišč (košnja trave, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in žive meje, urejanje poti, idr.) v letu 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Dravograd, Ptuj in Šmarje pri Jelšah
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje UE Dravograd, Ptuj in Šmarje pri Jelšah
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje vojnih grobišč (košnja trave, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in žive meje, urejanje poti, idr.) v letu 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Redno vzdrževanje vojnih grobišč na območju UE Ajdovščina, Logatec, Postojna in Sežana
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje UE Ajdovščina, Logatec, Postojna in Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Redno vzdrževanje vojnih grobišč (košnja trave, grabljenje, čiščenje, obrezovanje dreves in žive meje, urejanje poti, idr.) v letu 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji za udeležbo so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   10:00
Kraj: Odpiranje se bo vršilo neposredno preko aplikacije e-Oddaja, in sicer na MDDSZ, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2021   12:05
Kadrovski pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, so določeni na podlagi večletnih opažanj izvajanja del pri vzdrževanju vojnih grobišč. Naročnik mora pri oddaji ponudbe predložiti terminski plan, kjer predvidi izvajanje vzdrževalnih del za določen sklop oz. območje. Predvideno je, da se vojna grobišča na določenem območju uredijo v določenem intervalu, ki pa naj bo čim krajši. S tem zagotovimo enotno urejenost grobišč na določenem območju. V kadrovskem pogoju so vštete tudi vse morebitne odsotnosti delavcev (dopust, bolniška, itd.). Na podlagi teh opažanj je bil določen kadrovski pogoj, ki od izvajalca zahteva, da ima ves čas izvajanja predmeta tega naročila na voljo vsaj pet (5) kadrov, ki pokrivajo kadrovske profile, potrebne za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila.

Datum objave: 22.02.2021   12:07
Spoštovani, v tem primeru so reference veljavne, v kolikor niso starejše od treh let od objave tega javnega naročila. Reference morajo biti vpisane na priloženi obrazec ali potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca.

Datum objave: 22.02.2021   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot potencialnega ponudnika nas zanima, ali lahko priložimo potrjene reference naročnikov iz razpisa v preteklem letu, ki so na identičnih obrazcih, pa tudi obdobje izvajanja storitev je manj kot tri leta.

Hvala vnaprej in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani, v tem primeru so reference veljavne, v kolikor niso starejše od treh let od objave tega javnega naročila. Reference morajo biti vpisane na priloženi obrazec ali potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca.