Dosje javnega naročila 000323/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in dobava tehnološke opreme za UL AGRFT - 3. faza
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 281.966,07 EUR

JN000323/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000323/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2021
JN000323/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2021
JN000323/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.04.2021
JN000323/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN000323/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN000323/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN000323/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN000323/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2021
JN000323/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000323/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 015-030543
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
investicije@uni-lj.si
+386 12418627

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382523/PJN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23634
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava tehnološke opreme za UL AGRFT - 3. faza
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava tehnološke opreme za UL AGRFT - 3. faza
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: LED Svetlobna oprema
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava LED svetlobne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pribor, dodatki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava svetlobne opreme 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: LED motorizirana svetlobna opreme
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava avdio video opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Filmska, zvokovna in animacijska oprema
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32321000
32350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava dvižno nosilne opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: računalniška in Av oprema
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
32320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava scenske opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2021   13:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za popise glede na sklope. v dokumentaciji tega ni

Lp

ODGOVOR

Popisi opreme glede na sklope so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2021011909112941/.


Datum objave: 10.02.2021   09:58
Naročnik spreminja postavko F002 v sklopu 4 - Filmska, zvokovna in animacijska oprema (FTV), in sicer je opustil postavko F002:

F002 Razširitveni modul za 4K kamero
- dodatni modul za kamero, združljivo s postavko F001;
- omogoča povezavo LAN;
- omogoča priklop baterij V-mount ter napajanje po kablih s priklopom XLR (4-pin);
Kot npr. Sony XDCA-FX9 Camera Extension Box For PXW-FX9 & FX9K ali enakovredni 1

ter jo je nadomestil s postavko F002a:

F002a Nastavek za bazuko in sedeža za scenski voziček
- nastavek za scenski/studijski voziček;
- z vrtečim obodom, na katerem sta zgloba za pritrditev dveh sedežev;
- s sredinskim pritrditvenim mestom za bazuko;
- s pripadajočimi vijaki in deli za pritrditev na voziček;
- združljivo z naročnikovo opremo (Panther Husky Dolly z bazuko in dvema sedežema).
Kot npr. Panther Dolly Turnstile attachment (#100374) ali enakovredni 1


Naročnik je na svoji spletni strani (na povezavi: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2021011909112941/ ) objavil popravek popisa FTV z dne 10.02.2021.


Datum objave: 12.02.2021   09:32
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

V sklopu 4 - Filmska, zvokovna in animacijska oprema

Točka F001 piše, da mora imeti kamera vgrajen elektronsko nastavljivi ND Filter

Opozorilo naročnik neupravičeno favorizira določen produkt - kamere ki imajo optični večstopenjski ND filter! niso nič slabše po kvaliteti

ODGOVOR

Naročnik potrebuje za uporabo v študijskem procesu kamere, ki imajo vgrajen ND filter, da poenostavi rabo in ravnanje s kamero v zahtevnih produkcijskih pogojih (dokumentarno snemanje, snemanje iz roke, pritrditev kamere na elemente scenske tehnike ipd.). Pri tem je ključno, da je optični filter ND že vgrajen v kamero in da je mogoče ta filter zelo natančno nastaviti na elektronski način, ne le na določene stopnje gostote filtra ND.
Naročnik zato ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 12.02.2021   09:34
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Sklop 4 točka F002

Naročnik navaja 1 x razširitveni modul za kamero
Glede na to, da so v razpisu 4 kamere, ali je to pomota ?
Za 4 kamere potrebuje 4 module !

ODGOVOR
Naročnik je dne 10. februarja 2021 spremenil točko F002 v Sklopu 4 in sprememba je bila javno objavljena. Omenjeni razširitveni modul ni več del popisa Sklopa 4.


Sklop 4 točka F018

Naročnik navaja snemalni SSD disk, ki se bo vgradil v snemalnik Atmos
Glede na to, da bo snemalnik po svoji kvaliteti verjetno uporabljan zunaj predlagamo spremembo

Samsung T5 1Tb zunanji SSD disk za uporabo z Video Assistom (dela tudi na nižjih temperaturah in je vodoodporen za razliko od zahtevanega, ki ni primeren za uporabo na terenu!

ODGOVOR
Naročnik pričakuje izdelek, ki ustreza navedenim zahtevam, zato ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.Datum objave: 12.02.2021   09:35
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Vprašanje

Sklop 5 - računalniška in AV oprema

Točka RA01

Naročnika opozarjamo, da konzola za barvno korekcijo
Deluje samo s programom Davinci Resolve Studio 16, 17 , ki ga v popisni dokumentaciji ni ...
ali bo naročnik glede na to dopolnil zahteve ?

ODGOVOR
Naročnik že ima ustrezne licence za potrebno programje. Zahtev zato ne bo dopolnil.

Točka RA22, 23, 24, 25, 26

Za optimalno/lažje upravljanje ti pretvorniki načeloma potrebujejo še dodatek
BLACKMAGIC DESIGN TERANEX MINI SMART PANEL
ali bo naročnik glede na to dopolnil zahteve ?

ODGOVOR
Naročnik naroča pretvornike, kot je navedeno v objavljenem javnem naročilu, saj ostalo potrebno opremo za povezavo v zaključene sisteme že ima.Datum objave: 12.02.2021   09:36
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Vprašanje za sklop 03 GLR LED

Točka 1
Opozarjamo, da naročnik preobsežno specificira določene nepomembne parametre
kot je moč : modula vsaj 545W in , dimenzije svetila naj ne presegajo 720 mm x 410 mm x 265 mm ...
Ta podatek je nepomemben in favorizira samo enega ponudnika, kar je prepovedano iz stališča omejevanja konkurence
Naročnika pozivamo, da še enkrat preveri podatke, ki so neizpodbitno pomembni, nepomembne pa črta,

V isti točki so pod dodatne zahteve

1. "Naročnik v primeru okvare svetila zahteva odpravo napake v 24 urah
ali nadomestno svetilo za čas odprave napake. "

2. Ponudnik mora priložiti seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji (z izjavo proizvajalca o usposobljenosti navedenih servisov)

Pogoj 1 že zadošča, saj naročniku omogoča doseganje odzivnosti - sam po sebi

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 12.02.2021   09:50
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

Glede na poslana nova vprašanja glede razpisa
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za pošiljanje dodatnih vprašanj na dobljene odgovore

ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo popravek s katerim bo podaljšal roke, in sicer je nov rok za oddajo ponudb 1.3.2021, rok za postavljanje vprašanj pa 23.2.2021.Datum objave: 23.02.2021   15:06
VPRAŠANJE
Naročnik v sklopu 3 pod številko 1 zahteva, da mora LED reflektor dosegati moč vsaj 545W. Takšna zahteva ni sorazmerna in skladna s trenutnimi smernicami na področju LED svetil. Izkoristek svetila se meri v razmerju med porabo (moč, Watt) in svetilnostjo (lumni). Strmi se k doseganju čim večje svetilnosti ob čim manjši porabi.
Zahteva naročnika je tako brezpredmetna, saj LED reflektorji določenih proizvajalcev že dosegajo celo višjo svetilnost od zahtevane v naročnikovi tehnični specifikaciji in to ob manjši porabi, torej z močjo nižjo od 545W. Naročnik tako zaradi vztrajanja v trenutni zahtevi lahko dejansko pridobi reflektor, ki ustreza po moči (545W), njegova svetilnost pa je bistveno nižja kot svetilnost (po moči) šibkejšega reflektorja (z manj kot 545W), vendar z boljšo svetilnostjo.
Naročnik zahteva točno določen tip svetila in kljub temu, da tako v svetu kot v Sloveniji obstaja več ponudnikov tovrstne opreme, z vsemi parametri točno in kataloško opisuje določen artikel. Menimo, da naročnik neupravičeno preferira enega proizvajalca , ki ga v Sloveniji zastopa en prodajalec.
Zaradi zgoraj navedenih dejstev prosimo, da naročnik spremeni zahtevane parametre vsaj v višini 10% odstopanja, tako bomo ostali ponudniki lahko oddali primerjajočo ponudbo.
Vkolikor naročnik našemu pozivu k spremembi tehničnih zahtev ne bo ugodil, sklepamo, da ga primerljive in konkurenčne ponudbe ne zanimajo, da gre za naprej določen posel in bomo primorani sprožiti postopek revizije.ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, saj so navedene tehnične specifikacije pri navedenem artiklu bistvene in predstavljajo minimalne lastnosti artikla, ki so za naročnika še sprejemljive.